MATLAB İLE DİF. DENKLEM ÇÖZÜMLERİ: ÖDEV 2
05.12.2014
Aşağıda verilen dif. Denklemleri sadece Matlab çözümlerini yapınız.
(Ödev bilgisayar ortamında hazırlanacak, ezplot ile ilgili denklemin cevabı ödev dosyasına
ilave edilecek, ayrıca bilinmeyen fonksiyon command window ortamında pretty komutu ile
genişletilerek dosyaya eklenecektir. Ödev Teslim tarihi:12.12.2014, saat 17:00 kadar.
B-blok 405 nolu oda, Arş. Gör. Mehmet Akif KOÇ’a teslim ediniz )
1 )
dy
=5x+3
dx
2-)2yy'
4
0
3 )e x y' +e2x y=sinx
4-) y''' +3xy-x 2 e -6x =0
5-)xcos(x)dx+(1-6y5 )dy=0 , y( )=0 baslangic deger problemi.
6-)y(2x-y+2)dx+(2x-2y)dy=0
7-)y'
4
( )y
x
x4
8 )xy' +y=xy 3
t
t
9 )y-6y+25y=2sin( )-cos( )
2
2
10-)y'' +4y=2tan(x)
Download

MATLAB İLE DİF. DENKLEM ÇÖZÜMLERİ: ÖDEV 2 05.12.2014