Test 1 54
1
5
x, y, z asal sayılar ve
2 x  2 y  3xy  5 y  2
 4 ise x  2 y değeri aşa2x  y  2
2
2
x3  4 y 3  3z 3 
 ise x  y  z ifadesinin değeri
x  4 y  3z 
ğıdakilerden hangisidir?
A)
1
B)
2
C) 3
D)
4
aşağıdakilerden hangisidir?
E) 5
A) 6
2
2
C) 3
D)
4
A) 418
E) 5
x  y  z  2 
2
2
2
 ise x  y  z ifadesinin değeri
x  y  z   y.z 
aşağıdakilerden hangisidir?
1
B)
2
C) 3
D)
4
E) 5
4
x 3  6 x 2 y  2  0 
 ise x  2 y ifadesinin değeri
4 y 3  6 xy 2  3  0 
aşağıdakilerden hangisidir?
1
B)
2
C) 3
14
B) 527
C) 648
D) 650
E) 768
7
1

 39 
3
y
1

 ise x  değeri kaçtır?
2
y
x
x
 2 4

y y
x3 
A)
A)
E)
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
3
A)
D) 9
5


8
3
 ise 3x  y ifadesinin
y   x  2   x 2  4  x 4  16  
Ahmet YAZICI
B)
C) 8
x
aşağıdakilerden hangisidir?
1
B) 7
6
2x2  3 y2  x  3 y 

2
2
x2  y 2  y
 ise x  4 y ifadesinin değeri

x. y  1

A)
107
Çarpanlara Ayırma-Konu Tarama Testleri
1
B)
2
C) 3
D)
4
E) 5
8
 x y 9  x  y 3
 1 :
 7 ise x  y


2
xy
2
xy


ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
D)
4
E) 5
A)
1
B)
E
2
C) 3
E
D
B
D)

E
4
E) 5
E
C
D
108
ELEMENTLER
9
4.CİLT
13
2 xy  z 
1
1
1

3xz  y  ise 2  2  2 ifadesinin değeri aşağıx
y
z
4 yz  x 
x  21 ve x  54 sayıları birer doğal sayı ise x
değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 1677
B) 1905
C) 2004
D) 3000
E) 3052
dakilerden hangisidir?
A)
13 2
B)
35
C)
12
D) 16
E) 26
14
10
2  2 .5  5  183 ise x  y ifadesinin değeri
x  3 2  2 ise x3  6 x 2  12 x  2 ifadesinin değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
aşağıdakilerden hangisidir?
x
y
y
1
B)
2
C) 3
D)
4
A) 8
E) 5
B)
1
C) 0
D)
2
E) 8
Ahmet YAZICI
A)
x
15
11
 x  1  x 

1 
1 
3  45
denkleminin
 x   x   
4 
2 
4  32
gerçek köklerinin toplamı kaçtır?
5
A) 
4
3
B)
5
11
C)
18
D)
4
E)
2 3
3  x
2
 x
1
denkleminin farklı gerçek
3 x
A) 9
B)
1
C) 5
D) 6
E) 7
16
x  a2

3
 ise x ifadesinin a ve b cinsinden
2
x  b  2 x  4
x y  2
 olduğuna göre
m  n  5
m 2  n 2  mx  my  nx  ny  2mn ifadesinin değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
12
3x  1
köklerinin toplamı kaçtır?
12
A)
x2 
B) 15
C) 27
D) 32
E)
44
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) ab  8
D) ab  1
E
B) ab  8
E) 3ab  8
E
A B

A
C) ab  1
A C
A
Yazarla iletişim: 0532 257 0140
Download

örnek sayfalar - Ezbersiz Matematik