TÜREVİN UYGULAMASI-3
TÜREVLE GİRAFİK ÇİZME
VE ASİMPTOT BULMA
3.
1.
Grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi şekildeki
eğrinin karşılığıdır.
x 1
x 1
x
D) y 
x 1
A) y 
x 1
x
x
E) y 
x 1
B) y 
C) y 
A) y=x3(2-x)
D) y=x(x+2)
B) y=x(x-2) C) y=x2(2-x)
E) y=x3(x-2)
x 1
x 1
4.
2x  6
fonksiyonunun grafiği aşağıx2
dakilerden hangisidir?
2. y 
Yukarıdaki eğriler, y=f(x) fonksiyonu ile bunun
türevlerinin grafikleridir. Bu grafiklerden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) y=0 olduğu noktalarda (y) nin minimumu
ya da maksimumu vardır.
B) y=0 olduğu bir noktalarda (y) nin maksimumu vardır.
C) y nin minimum, maksimum noktalarında
y=0 dır.
D) y>0 olduğu bölgelerde y artandır.
E) y<0 olduğu bölgelerde y eksilendir.
TÜREVİN UYGULAMASI-3
5. y=(1-x)(x+3)2 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
8. y=x3+px2+qx+r eğrisi için aşağıdakilerden
hangisi yanlış olabilir?
A) x eksenini keser
B) y eksenini keser
C) y=x3 eksenini keser D) y=x eksenini keser
E) y=x2 eksenini keser
x 2  ax  8
fonksiyonun gösterdiği eğxb
rinin y eksenini +8 de kesmesi ve y=x-1 doğrusunu eğik asimtot kabul etmesi için a nın
değeri ne olmalıdır?
9. y 
A) 4
B) 2
C) 0
D) –2
E) –4
10.
6.
Yukarıdaki eğrilerden bir y=-x4+ax2+b
fonksiyonunun grafiği olduğuna göre a ve b
ne olmalıdır?
A) a=2 , b=1
C) a=2 , b=-1
E) a=-1 , b=1
B) a=-2 , b-=1
D) a=-2 , b=1
7. (a,b) aralığındaki her x için türevi sıfır
olan fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden
hangisidir?
Şekildeki  doğrusu, y=f(x) fonksiyonunun
grafiğinin M(3,2) noktasındaki teğetidir.
f(x)
h(x) 
fonksiyonunun türevinin x=3 için
x
değeri nedir? (h'(x), h(x) in türevidir.)
A)
2
9
B) 
5
9
C) 
1
9
11.
A) x=-2 için f(x)=0 dır.
B) x=-2 için f(x)=0 dır.
C) x=0 için f(x)=2 dir.
D) x=1 için f(x)=0 dir.
E) x=-1 için f(x)<0 dir.
D)
1
3
E)
4
3
TÜREVİN UYGULAMASI-3
12. y 
x 2  2x
2
fonksiyonunun grafiği
x  2x  1
aşağıdakilerden hangisidir?
ax  2
eğrisinin yatay ve düşey
bx  c
asimtotlarının kesim noktası (-2 , 3) oldua
ğuna göre,
nin değeri nedir?
c
13. y 
A) 1
B)
3
2
C)
2
3
D) 
3
2
E) 
2x  6
x3
2x  3
C) y 
x 3
2x  6
E) y 
x 3
x6
x 3
x6
D) y 
x3
B) y 
(x  3)(x  1)
fonksiyonun grafiği aşa(x  2)2
ğıdakilerden hangisi olabilir?
16.
2
3
14. y=2 ve x=3 doğrularını asimptot kabul
eden ve y-eksenini –2 noktasında kesen eğrinin fonksiyonunu aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) y 
15. y 
Yukarıdaki verilere göre, f(x) fonksiyonun f(x)
türevinin eğrisidir. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi f(x) fonksiyonun ekstremum (yerel
maksimum, yerel minimum) noktalarından birinin apsisidir?
A) 1
B) 0
C) –1
D) –2
E) –3
TÜREVİN UYGULAMASI-3
17.
Şekilde grafiği verilen parabolün tepe noktası
 5 
T   ,5  , y eksenini kestiği nokta da A(0,4)
 2 
tür. Bu parabolün denklemi y=ax2+bx+c olduğuna göre, b kaçtır?
A) 
5
4
B) 
4
5
C) 
3
2
D)
1
2
E)
5
3
Şekildeki grafik aşağıdaki fonksiyonlardan
hangisine ait olabilir?
19.
A) y 
C) y 
E) y 
x2  x  3
(x  2)2
x 2  2x  3
2(x  2)
B) y 
D) y 
x2  2x  3
(x  2)2
x2  x  3
(x  2)2
x2  3x  2
(x  2)2
Şekildeki grafik, aşağıdaki fonksiyonların hangisine ait olabilir?
18.
x 1
x
x 1
D) y 
x 1
A) y 
1-B 1966 ÜSS
6-C 1976 ÜSS
11- E 1984 ÖYS
16-D 1988 ÖYS
2-B 1969 ÜSS
7-D 1978 ÜSS
12- C 1981 ÖYS
17-B 1996 ÖYS
3-A 1976 ÜSS
8-C 1978 ÜSS
13- B 1982 ÖYS
18-B 1996 ÖYS
x 1
x
x 1
E) y 
x 1
B) y 
4-C 1976 ÜSS
9-B 1978 ÜSS
14-E 1984 ÖYS
19-A 1997 ÖYS
C) y 
x
x 1
5-E 1976 ÜSS
10-C 1981 ÖYS
15-A 1985 ÖYS
Download

türev - www.omersencar.com