Konu: Pisagor
1.
www.yusufbas.net
A
B
B
F
B
Şekildeki ABC dik üçgeninde verilenlere göre
x kaçtır?
2.
YU
A) 2 5
B) 2 10
C) 3 5
D) 5 2
Ş
A
B
12 cm
3 cm
C
6 cm
U
S
A
Ş
A
x cm
D
x cm
4.
2 cm
YBT
F
U
4 cm
C
S
U
Şekildeki ABC ve ACD üçgenleri dik üçgendir.
Verilenlere göre x kaçtır?
Y
A) 20
B) 17
C) 15
D) 13
A
x cm
6 cm
B
F
U
8 cm
Ş
A
B
C
S
U
Şekildeki ABC dik üçgeninde verilenlere göre
x kaçtır?
Y
A) 10
B) 7 2
C) 5 2
D) 5
5.
A
x cm
10 cm
3.
Ş
A
B
Dik kenarlarından biri 5 cm ve hipotenüs
uzunluğu 13 cm olan dik üçgenin diğer dik
kenar uzunluğu kaç cm dir?
YU
A) 10
C) 14
U
S
B
F
6 cm
D
U
S
U
Ş
A
B
F
Şekildeki ABC üçgeninde
Verilenlere göre x kaçtır?
15 cm
C
[ AD ] ⊥ [ BC ]
‘dir.
Y
B) 12
A) 10
B) 12
D) 15
C) 14
D) 17
1
Konu: Pisagor
www.yusufbas.net
E
6.
F
8. Doğrusal yollar boyunca hareket eden
Can ,önce 7 br sağa sonra 5 br aşağıya ve sonra tekrardan 5 br sağa gidiyor.
x cm
A
D
49 cm 2
9 cm 2
B
C
U
S
U
B
F
YBT
Ş
A
B
F
Can kaç br yer değiştirmiştir?
Ş
A
A) 17
G
YU
C) 13
U
S
B) 15
D) 12
Şekildeki ABCD ve EFGC karelerinin alanları
içlerine yazılmıştır.
Y
Verilenlere göre IAEI=x kaç cm dir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
9.
5 cm
A
D
x cm
7 cm
B
Ş
A
29 cm
B
F
Şekildeki ABCD bir dik yamuktur.
U
S
C
Verilenlere göre IDCI=x kaç cm dir?
YU
A) 25
C) 17
D) 15
E
x cm
7.
B) 20
A
2 cm
2 cm
D
Ş
A
1 cm
B
3 cm
U
S
Şekildeki ABC , ACD ve ADE
dik üçgendir.
U
Y
17 cm
B
F
C
A
10.
B
üçgenleri birer
C) 5
Ş
A
B
F
16 cm
C
2
Şekildeki ABC üçgeninin alanı kaç cm dir?
Verilenlere göre IAEI=x kaç cm dir?
A) 3
17 cm
YU
U
S
B) 4
A) 240
B) 120
D) 6
C) 90
D) 60
2
Download

pisagor YBT