11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
01
Dörtgenler
4.
ABCD bir dörtgen
D
[BK], [CK] açıortay
95°
ABCD bir dörtgen
D
E
C
E, F, K, L kenar orta noktalar
L
m(BéAD) = 55°
IACI = (x + 3) cm
A
m(AéDC) = 95°
K
C
IBDI = (x – 1) cm
|BK| = |BC|
55°
a
A
F
B) 25
C) 30
D) 35
Yukarıdaki şekilde Ç(EFKL) = 10 cm ise IACI kaç cm
E) 40
dir?
A) 6
B) 7
ABCD bir dörtgen
D
C
N
R
Ö
121°
[DE], [BK] açıortay
IKEI = IEBI
K
m(DéAB) = 70°
70°
x
A
E
m(DéCB) = 121°
B
Yukarıdaki verilere göre, m(AéED) = x kaç derecedir?
A) 48
3.
B) 50
C) 51
D) 53
D
D
16
A
C
A
E) 10
ABCD bir dörtgen
C
[AC], [BD] köşegen
E ve K kenar orta noktalar
18
IAFI = IFCI
IDLI = ILBI
K
B
Ç(EFKL) kaç cm dir?
A) 30
B) 32
6.
C) 34
D) 36
E) 40
ABCD bir dörtgen
D
ABCD bir dörtgen
IACI = 8 cm
[AC] ⊥ [BD]
IBDI = 10 cm
K 45°
C
m(DéKC) = 45°
A
IABI = 5 cm
x
B
B
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?
Yukarıdaki verilere göre, IBCI = x kaç cm dir?
A) 7
L
F
D) 9
Yukarıdaki şekilde IADI = 16 cm ve IBCI = 18 cm ise
E) 55
IDCI = 10 cm
5
E
IADI = 8 cm
10
8
C) 8
K
E
5.
2.
R
İ
T
B
Yukarıdaki verilere göre, m(AéBK) = α kaç derecedir?
A) 20
K
B
B) ò61
C) 8
D) ò73
E) 9
A) 10ñ2
B) 15ñ2
C) 20ñ2
D) 28
E) 32
01
Dörtgenler
7.
ABCD bir dörtgen
C
E, F, K, L orta nokta-
orta noktalar
K
lar
F
A(BEF) = 7 cm2
9
A
E
D
E, F, K ve L kenar
6
L
10.
ABCD bir dörtgen
D
L
E
 K = (6,0)
A(DKL) = 6 cm2
C
F
 L = (–4,2)
A(AEL) = 9 cm2
E
A
F
7
B
K
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç br2 dir?
B
A) 12
Yukarıdaki verilere göre, Alan(EFCKL) kaç cm2 dir?
8.
B) 25
C) 28
C
IAEI = IECI
9
IDFI = IFBI
N
R
Ö
IBCI = 9 cm
A
IADI = 10 cm
B
Yukarıdaki verilere göre, IEFI nin alacağı tam sayı
değerleri toplamı kaçtır?
A) 46
9.
B) 45
C) 43
D) 40
D
K
E
C
E) 20
ABCD bir dörtgen
C
A(–2, –1)
B(4, –3)
F
C(6, 7)
D(–4, 5)
B
E, F, K, L orta noktalar
Yukarıdaki verilere göre, · E
 F, K L Ò iç çarpımı kaçtır?
A) –3
12.
B) –1
C) 0
D) 2
E) 5
Köşe koordinatları A(–2, –5), B(4, –3), C(7, 2) ve D(1, 9)
olan ABCD dörtgeninin orijin merkezli k = 3 oranlı ho-
[AC] ve [BD] köşegen
motetiği AıBıCıDı dörtgenidir.
A
 C = (6, 8)
Buna göre, AıBıCıDı dörtgeninin köşe koordinatları
toplamı kaçtır?
B
 D = (–5,12)
A) 27
B
A
L
A
E) 35
ABCD bir dörtgen
D
D) 18
R
İ
T
K
E
11.
[AC], [BD] köşegen
F
E
C) 16
E) 32
ABCD bir dörtgen
D
10
D) 30
Körfez Yayınları
A) 23
B) 14
B) 30
C) 33
D) 36
E) 39
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç br2 dir?
A) 44
Test 01 CA
B) 50
1.C
C) 56
2.C
D) 60
3.B
4.B
E) 68
5.C
6.C
7.D
8.B
9.C
10.A
11.C
12.E
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
02
Yamuk 1
D
C
4.
ABCD bir yamuk
30°
D
ABCD bir yamuk
C
4
IADI = IAEI = IABI
E
[BK] ve [CK] açıortay
m(CéDE) = 30°
E
[EK] // [AB]
10
K
IABI = 3IDCI=12 cm
m(EéAB) = 40°
IBCI = 10 cm
40°
A
B
A
B
12
R
İ
T
Yukarıdaki verilere göre, IEKI kaç cm dir?
Yukarıdaki verilere göre, m(DéEC) + m(DéAE) toplamı
kaç derecedir?
A) 60
2.
B) 70
C) 80
2
D
D) 85
m(AéDC) = 2α
7
IADI = 7 cm
IDCI = 2 cm
a
A
B
Yukarıdaki verilere göre, IABI kaç cm dir?
A) 8
3.
B) 9
C) 10
6
D
D) 11
5.
D
C
D) 4,5
IABI = 4IDCI
A(ABCD) = 30 cm2
B
Yukarıdaki verilere göre, A(ADC) kaç cm2 dir?
A) 4
6.
B) 5
D
5
C) 6
D) 8
EBCD paralelkenar
[AC] ve [BD] köşegen
M
N
F
m(AéDE) = m(EéDC)
12
10
IABI = 12 cm
IADI = 10 cm
IDCI = 6 cm
A
12
E) 10
ABCD bir yamuk
C
E, F orta noktalar
E
E) 5
ABCD bir yamuk
A
E) 12
ABCD bir yamuk
C
C) 4
K
E
N
R
Ö
m(AéBC) = α
2a
B) 3,5
E) 90
ABCD bir yamuk
C
A) 3
IBCI = 12 cm
B
A
E
B
IDCI = 5 cm
Yukarıdaki verilere göre, IEFI – IMNI farkı kaç cm dir?
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?
A) 4
A) 84
B) 5
C) 6
D)7
E) 8
B) 96
C) 108
D) 116
E) 124
02
Yamuk 1
7.
D
ABCD bir yamuk
C
10.
[EF] orta taban
12
E
[AC] köşegen
F
K
A) ò13
A(EKCD) = 12 cm2
27
Köşegen vektörleri AC
 = (4, –6), BD
 = (3, 2) olan bir
ABCD yamuğunun alt ve üst tabanlarının toplamı kaç
br dir?
B) 2ò13
C) ò65
D) 9
E) 10
2
A(ABFK) = 27 cm
A
B
Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm2 dir?
8.
B) 60
D
D) 52
E) 46
11.
ABCD bir yamuk
C
c
P
C) 54
K
a
IABI = a cm
B
A
IDCI = c cm
N
R
Ö
a.c = 28 cm2 olduğuna göre, (a + c) toplamı kaç cm dir?
A) 6
9.
B) 7
D
E
C) 8
D) 9
E) 10
|AE| = |ED|
B(5, 5)
C(1, 8)
B
E(–2, 4)
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç br2 dir?
A) 18
12.
ABCD bir yamuk
C
R
İ
T
[AB] // [DC]
K
E
IPKI = 4 cm
ABCD bir yamuk
C
E
[PK] // [AB]
A
D
[AC] ve [BD] köşegen
Körfez Yayınları
A) 64
B) 25
C) 30
D) 32
E) 36
Köşe koordinatları A(–3, 1), B(5, 1), C(4, 5), D(–2, 5) olan
yamuksal bölgenin alanı kaç br2 dir?
IAFI = 10 cm
A) 10
B) 14
C) 18
D) 22
E) 28
IFBI = 12 cm
IDCI = 8 cm
A
F
10
12
B
Yukarıdaki şekilde A(AFED) = A(FBCE) ise, IDEI kaç cm
dir?
A) 5
Test 02 CA
B) 6
1.C
C) 7
2.B
D) 8
3.C
4.A
E) 9
5.C
6.B
7.D
8.B
9.A
10.C
11.B
12.E
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
8
D
ABCD
yamuk
C
6
E
4
10
F
bir
4.
B
2.
D
4
m(AéCB) = 90°
|BC| = 10 cm
IDCI = 8 cm
A
10
D) 64
A) 42
IDCI = 4 cm
IABI = 14 cm
14
A
B
A) 6
3.
B) 8
D
C) 6ñ2
6
D) 5ñ3
D
D) 30
E) 27
ABCD bir ikizkenar
yamuk
C
IADI = IDCI = ICBI
m(AéDB) = 90°
B
A
Yukarıdaki verilere göre,
oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
E) 9
ABCD bir ikizkenar
yamuk
C
C) 32
K
E
5.
Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun yüksekliği
kaç cm dir?
R
İ
T
B) 38
E) 72
N
R
Ö
10
IABI = 10 cm
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?
IADI = IBCI = 10 cm
10
B
|EF| = 4 cm
ABCD bir ikizkenar
yamuk
C
ABCD bir ikizkenar
yamuk
C
[AB] // [EF]
Yukarıdaki verilere göre, · ÂBF, ÂBA Ò sonucu kaçtır?
C) 48
8
IADI = IBCI
|CF| = 6 cm
B) 32
D
[AB] // [CD]
|DC| = 8 cm
A
A) 16
03
Yamuk 2
6.
D
ABCD bir dik yamuk
C
IADI = IBCI
ICEI = IEBI
[AC] ⊥ [BD]
IADI = 18 cm
IDCI = 6 cm
E
18
IABI + IDCI = 24 cm
IABI = 18 cm
A
18
B
A
Yukarıdaki verilere göre, taralı üçgenlerin alanları
toplamı kaç cm2 dir?
A) 42
B) 45
C) 48
D) 50
E) 54
B
Yukarıdaki verilere göre, IDEI kaç cm dir?
A) 13
B) 15
C) 17
D) 20
E) 21
03
Yamuk 2
7.
4
D
10.
ABCD bir dik yamuk
C
D
ABCD bir yamuk
C
[AC] ⊥ [BD]
|DK| = |KE| = |EA|
K
IABI = 9 cm
IDCI = 4 cm
A
|CL| = |LF| = |FB|
F
E
A
B
9
L
B
Yukarıdaki verilere göre, aşağıdakilerden hangisi her
Yukarıdaki verilere göre, IACI kaç cm dir?
zaman doğrudur?
A) 7
B) 2ñ13
C) 8
D) 7ñ2
E) 9
 C = E F
A) 2 D
B) 4 A
 B = 5 E F
 L = 3 E F
C) 4 K
D) A
 B + D C = E F + K L
R
İ
T
 B + K L = E F + D C
E) A
D
K
E
[AC] ⊥ [BD]
IABI = 12 cm
IDCI = 3 cm
N
R
Ö
12
A
B
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?
A) 36
9.
B) 40
D
11.
ABCD bir dik yamuk
C
3
C) 42
D) 45
C
Körfez Yayınları
8.
H
ÂDE = (3, 2)
E
ÂAE = (2, 4)
B
Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç
A) 8
12.
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
Köşe koordinatları A(9, 7), B(3, 13), C(1, 3), D(2, 2) olan
[AC] ve [BD] köşegen
ABCD yamuğunun M(–1, 1) merkezli
[CH] ⊥ [AB]
dönüşümü altındaki görüntüsü AıBıCıDı yamuğudur.
oranlı homoteti
Buna göre, AıBıCıDı yamuğunun alanı kaç br2 dir?
A) 42
IABI = 4.IDCI
T
ABCD bir yamuk
br2 dir?
[KT] ⊥ [AB]
A
C
A
E) 48
ABCD bir yamuk
K
D
B) 36
C) 21
D) 18
E)
B
Yukarıdaki şekilde ICHI = 10 cm ise, IKTI kaç cm dir?
A) 6
Test 03 CA
B) 7
1.D
C) 8
2.D
D) 6ñ2
3.E
4.E
E) 9
5.E
6.B
7.B
8.D
9.C
10.D
11.A
12.E
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
04
Paralelkenar 1
D
C
20°
ABCD bir paralelkenar
4.
D
C
[AC], [BD] köşegen
K
[AF], [DF] açıortay
F
10
IAKI = IAEI
[FE] // [AB]
E
IEKI = IEBI
A
IABI = 14 cm
IADI = 10 cm
m(AéCD) = 20°
B
E
ABCD bir paralelkenar
A
B
14
Yukarıdaki verilere göre, m(BéDC) kaç derecedir?
R
İ
T
Yukarıdaki verilere göre, IEFI kaç cm dir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60
A) 6
2.
C
D
5.
N
R
Ö
IEBI = 3 cm
B
3
E
A
B) 6
C) 7
3.
D) 8
E
6
F
D
C
ABCD bir
lelkenar
D
E
x
D) 9
F
C
E) 10
ABCD bir paralelkenar
[AF], [BE] açıortay
9
IABI = 14 cm
IBCI = 9 cm
14
A
Yukarıdaki şekilde Ç(ABCD) = 38 cm ise IAEI kaç cm
dir?
A) 5
C) 8
K
E
ABCD bir paralelkenar
[DE] açıortay
B) 7
B
Yukarıdaki verilere göre, IEFI = x kaç cm dir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
E) 9
para-
6.
D
4
E
2
C
[AE] açıortay
ABCD bir paralelkenar
[FK] // [AB]
B, C, E doğrusal
F
x
K
IDEI = 4 cm
IABI = 16 cm
IECI = 2 cm
IECI = 6 cm
A
16
B
A
A) 8
B) 9
C) 10
D) 12
B
Yukarıdaki verilere göre, IKFI kaç cm dir?
Yukarıdaki verilere göre, IADI kaç cm dir?
E) 14
A) 2
B) 2,4
C) 2,8
D) 3
E)3,4
04
Paralelkenar 1
7.
D
10.
ABCD bir paralelkenar
C
olan ABCD paralelkenarının BD köşegeninin uzunluğu
[AC], [BD] köşegen
K
kaç br dir?
A) 9
IAEI = IEBI
F
Köşe koordinatları A(4, –1), B(–3, 4), C(–5, –3) ve D(x, y)
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13
IACI = 12 cm
B
E
A
Yukarıdaki verilere göre, IFKI kaç cm dir?
8.
B) 2,6
C) 3
D
D) 3,4
E) 4
b
IBDI = 4 cm
N
R
Ö
IABI = a cm
a
IBCI = b cm
B
2
2
Yukarıdaki verilere göre, a + b toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 20
B) 24
C) 25
D) 26
9.
B
D
F
A
E
C
ABCD bir para-
lelkenar
E orta nokta
A(4, –1)
B(8, –9)
B
C(1, –1)
Yukarıdaki verilere göre, |DF| kaç br dir?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
E) 18
E) 28
12.
OABC bir paraC
R
İ
T
K
E
IACI = 6 cm
A
11.
ABCD bir paralelkenar
C
Körfez Yayınları
A) 2
Köşegen vektörleri AC
 = (4,8) ve BD
 =(1,4) olan ABCD
paralelkenarının çevresi kaç br dir?
lelkenar
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19
m(AéOC) = 60°
B(8, 2ñ3)
60°
O
A
Yukarıdaki verilere göre, Alan(OABC) kaç br2 dir?
A) 6ñ3
Test 04 CA
B) 8ñ3
1.C
C) 10ñ3
2.D
D) 12ñ3
3.C
4.D
E) 14ñ3
5.C
6.B
7.A
8.D
9.D
10.E
11.A
12.D
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
D
05
Paralelkenar 2
E
ABCD bir paralelkenar
C
4.
D
9
7
[EH] ⊥ [AB]
K
[AC] köşegen
F
[FK] ⊥ [AD]
H
A(ADE) = 7 cm2
A(EFC) = 9 cm2
IABI = 12 cm
F
A
ABCD bir paralelkenar
C
E
A
IFKI = 9 cm
B
B
IEHI = 6 cm
A) 12
A) 11
2.
B) 10
C) 9
D) 8
C
P
B
4
E
A
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?
B) 46
D
C) 42
D) 38
E
D
12
C
[ED] ⊥ [AD]
IABI = 10 cm
B
A) 10
B) 12
C) 14
D
ABCD bir paralelkenar
IBEI= 8 cm
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?
IEDI = 4 cm
B
D) 15
E) 20
ABCD bir paralelkenar
C
60°
IBCI = 4ñ3 cm
P
4–3
IAEI = 12 cm
A
ABCD bir paralelkenar
[AE] açıortay
10
[AE], [BE] açıortay
8
C
E) 16
Yukarıdaki şekilde A(ABCD) = 60 cm2 ise, A(DEC) kaç
cm2 dir?
E) 36
6.
3.
D) 15
A(BPE) = 6 cm2
E
A) 48
C) 14
K
E
5.
ABCD bir paralelkenar
ICEI = 3IBEI
A
B) 13
E) 7
N
R
Ö
D
R
İ
T
Yukarıdaki verilere göre, Alan(AEF) kaç cm2 dir?
Yukarıdaki verilere göre, IBCI kaç cm dir?
A
10
B
IABI = 10 cm
m(DéCB) = 60°
Yukarıdaki şekilde PBC üçgeninin alanı 6 cm2 ise, DAP
üçgeninin alanı kaç cm2 dir?
A) 72
B) 84
C) 96
D) 100
E) 121
A) 12
B) 18
C) 20
D) 24
E) 28
05
Paralelkenar 2
7.
D
6
K
10.
ABCD bir paralelkenar
C
E
AB
 = Áa
IKCI = 6 cm
A
B
A
Yukarıdaki verilere göre, Alan(KBC) kaç cm2 dir?
A) 10
AD
 = Áb
b
IDHI = 5 cm
H
B) 12
C) 15
D) 18
B
a
Yukarıdaki verilere göre, FE’nün
Áa ve Áb cinsinden eşiti
Â
E) 20
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D) Áa – 3Áb
8.
D
L
ABCD
bir
paralelkenar
C
K
11.
R
İ
T
B(9, 4–3)
C
K
E
IABI = 3IEFI
B
F
N
R
Ö
2
Yukarıdaki şekilde A(ABCD) = 120 cm ise, A(EFKL) kaç
cm2 dir?
A) 16
9.
B) 24
C) 28
D) 32
F(4, –2)
E) 44
O
Körfez Yayınları
E
E) Áa + 2Áb
A(5, 0)
y
5IKLI = 2IDCI
A
x
Analitik düzlemdeki OABC paralelkenarı orijin etrafında
pozitif yönde 60° döndürülerek OAıBıCı paralelkenarı elde
ediliyor.
Buna göre, |AıC| kaç br dir?
A) 2
ABCD ve ADFE
12.
B) 3
C) 2ñ3
D) 4
C
D
C(6, 2)
A
C(6, 2)
Buna göre, ABCD paralelkenarı ve öteleme sonucu
B
oluşan dörtgenin çakışmasıyla elde edilen şeklin alanı
kaç cm2 dir?
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç br dir?
Test 05 CA
B) 12
1.D
C) 16
2.A
B
ABCD paralelkenarı A
 P doğrultusunda öteleniyor.
2
A) 10
ABCD bir paralelkenar
A(ABCD) = 16 cm2
F(4, –2)
E(1, 2)
A
E) 2ñ5
P köşegenlerin kesim noktası
P
D(1, 14)
D(1, 14)
B(9, 4ñ3)
A(5, 0)
birer paralelkenar
E(1, 2)
ABCD paralelkenar
E ve F orta noktalar
[DH] ⊥ [AC]
5
C
F
D
D) 18
3.C
4.A
A) 4
E) 21
5.A
6.D
7.C
B) 5
8.E
C) 6
9.C
D) 8
10.A
11.B
E) 10
12.A
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
06
Dikdörtgen ve Eşkenar Dörtgen
D
C
4.
IACI = IDKI
55°
25°
ABCD bir dikdörtgen
Analitik düzlemde verilen x = –2, x = 6, y = 3, y = –3
doğruları arasında kalan dikdörtgensel bölgenin alanı
kaç br2 dir ?
m(AéDK) = 25°
A) 36
B) 42
C) 48
D) 56
E) 64
m(AéCB) = 55°
A
B
K
R
İ
T
Yukarıdaki verilere göre, m(DéKB) kaç derecedir?
A) 85
B) 80
C) 75
D) 70
E) 65
K
E
5.
2.
C
D
ABCD bir dikdörtgen
[BD] köşegen
N
R
Ö
6
IAEI =2 IECI
E
IDEI = 6 cm
2–6
IEBI = 2ñ6 cm
A
B
Yukarıdaki verilere göre, IECI kaç cm dir?
A) 2ñ3
B)4
D
C) 3ñ2
D) 5
2
A
6
C
ABCD bir dikdörtgen
|AB| = 6 cm
|AD| = 2 cm
B
Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeni B köşesi etrafında
saat yönünde 90° döndürülerek BAıDıCı dikdörtgeni elde
ediliyor.
E)6
Buna göre, |ADı| kaç cm dir?
A) 8
6.
B) 9
Dý
C) 10
Cý
D) 11
E) 12
ABCD bir dikdörtgen
|AB| = 4 cm
3.
|AD| = 2 cm
Kenarları koordinat eksenlerine paralel olan bir ABCD dikD
dörtgeninin köşegen vektörü B
 D = (–8, 3) tür.
2
Buna göre, Alan(ABCD) kaç br2 dir?
A) 12
B) 18
C) 24
A
D) 27
C
4
Bý
B
E) 32
Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeni A merkezli k = 3
oranlı homotetiği ABıCıDı dikdörtgenidir.
Buna göre, Alan(BBıCıDıDC) kaç cm2 dir?
A) 36
B) 42
C) 48
D) 56
E) 64
06
Dikdörtgen ve Eşkenar Dörtgen
7.
D
E
4
6
10.
ABCD bir eşkenar
dörtgen
C
D
ABCD bir eşkenar
dörtgen
C
[EH] ⊥ [AB]
[KH] ⊥ [BC]
K
IAHI = 2IDEI = 8 cm
IABI = 10 cm
H
2
IECI = 6 cm
8
A
H
A
B
B) 7
C) 5ñ2
D) 8
E) 2ò21
A) 10ñ5
D
K
1
IABI = 5 cm
N
R
Ö
IAKI = 7 cm
IKCI = 1 cm
B
5
Yukarıdaki verilere göre, IDKI kaç cm dir?
A) 3ñ2
9.
B) 2ñ5
C) 5
D
D) 3ñ3
A
A) 10
12.
ABCD bir eşkenar
dörtgen
C
ADE eşkenar üçgen
E
m(BéCD) = 80°
B
B) 15
C) 20
D) 25
H
D
E) 30
ABCD bir eşkenar
dörtgen
C
[AE], [BE] açıortay
E
8
A
20
E
[EH] ⊥ [DC]
6
IBCI = 15 cm
B
x
E) 32
Yukarıdaki verilere göre, m(EéBC) kaç derecedir?
IEBI = 20 cm
A
D) 24
R
İ
T
D
EBC dik üçgen
15
C) 20
E) 6
ABCD bir eşkenar
dörtgen
C
B) 12ñ5
K
E
[AC] köşegen
7
A
11.
ABCD bir eşkenar
dörtgen
C
Körfez Yayınları
8.
B
10
Yukarıdaki verilere göre, IACI + IBDI toplamı kaç cm
dir?
Yukarıdaki verilere göre, IEHI kaç cm dir?
A) 4ñ2
IBHI = 2 cm
IAEI = 8 cm
IBEI = 6 cm
B
Yukarıdaki verilere göre, IEHI kaç cm dir?
Yukarıdaki verilere göre, IAEI = x kaç cm dir?
A) 5
Test 06 CA
B) 6
1.C
C) 7
2.A
D) 8
3.C
4.C
A)
E) 9
5.C
6.E
7.E
B)
8.A
C) 4
9.C
D)
10.B
E) 5
11.C
12.D
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
07
Kare ve Deltoid
D
4.
ABCD bir kare
C
D
ABCD ve AFKL birer
C
[CK] ⊥ [KA]
kare
4
E
m(KéAB) = 15°
ICKI = 4 cm
K
A
15°
A
B
2.
B) 28
C) 30
D) 32
A) 4
E) 36
N
R
Ö
kare
CBE diküçgen
ICEI = 8 cm
K
A
F
B
E
3.
B) 72
C) 64
D
C
D) 60
F
A
ABCD bir kare
B
Yukarıdaki verilere göre, IECI kaç cm dir?
A) 3ñ2
B) 4
E) 6
ABCD bir kare
C
[FE] ⊥ [EC]
IFEI = 5 cm
IECI = 10 cm
B
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?
A) 60
6.
B) 64
C) 72
D) 76
E) 80
Köşe koordinatları A(–2, 3), B(x, y), C(4, 11) ve D(a, b)
olan ABCD karesinin alanı kaç br2 dir?
A) 25
6
A
E
D) 5,8
IAEI = 8 cm
IBEI = 6 cm
8
5
C) 5
E) 52
[AC] köşegen
E
D
10
Yukarıdaki verilere göre, karelerin alanları toplamı kaç
cm2 dir?
A) 81
R
İ
T
B) 4,6
K
E
ABCD ve BEFK birer
C
B
F
Yukarıdaki verilere göre, IDEI kaç cm dir?
5.
D
Ç(AFKL) = 24 cm
K
IELI = 4 cm
Yukarıdaki verilere, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?
A) 25
E, K, B doğrusal
4
L
C) ò13
D) 2ñ3
E) 2ñ2
B) 30
C) 36
D) 50
E) 64
07
Kare ve Deltoid
7.
D
10.
ABCD bir kare
C
ABCD bir deltoid
D
IADI = IDCI
AE
 = (4,4)
IABI = IBCI
E
A
[KH] ⊥ [BC]
C
K
2
IBHI = 3IHCI = 6 cm
H
A
B
6
Yukarıdaki verilere göre, ·AD,
 AC
Â Ò iç çarpımı kaçtır?
A) 16
B) 32
C) 64
D) 96
B
E) 128
Yukarıdaki verilere göre, IACI kaç cm dir?
A) 6
8.
A
ABC bir üçgen
70°
IABI = IADI
11.
F
N
R
Ö
E
C
Yukarıdaki verilere göre, m(AéCB) kaç derecedir?
A) 25
B) 30
9.
C) 35
D) 40
E) 45
Körfez Yayınları
m(EéDC) = 100°
D) 6ñ2
E) 8ñ2
R
İ
T
D
m(BéAC) = 70°
100°
B
C) 8
K
E
IBEI = IEDI
D
B) 7
A
ABCD bir deltoid
IADI = IDCI
IABI = IBCI
E
IDEI = IECI
IACI = 10 cm
C
IDFI = 8 cm
B
Yukarıdaki verilere göre, IADI kaç cm dir?
A) 10
B) 13
C) 15
D) 8ñ2
E) 10ñ2
ABCD bir deltoid
A
12.
ABC bir üçgen
A
m(BéAD) = 90°
ACED deltoid
m(BéCD) = 90°
8
B
D
K
IECI = IDEI = 3 cm
IACI = IBKI = 8 cm
IBEI = 4 cm
D
K
3
B
4
E
3
C
C
Yukarıdaki verilere göre,
Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm2 dir?
A) 32
Test 07 CA
B) 36
1.D
C) 40
2.C
D) 42
3.E
4.C
E) 46
5.E
A) 4
6.D
7.C
B) 5
8.B
oranı kaçtır?
C) 6
9.C
10.C
D) 7
11.B
E) 8
12.D
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
08
Düzgün Beşgen ve Düzgün Altıgen
ABCDE bir düzgün
beşgen
D
4.
ABCDE bir düzgün
beşgen
D
[AC] köşegen
[BD] köşegen
E
C
K
E
IAKI = IDCI
C
|KC|.|AC| = 36 cm2
K
B
A
2.
B) 72
C) 64
D) 60
Yukarıdaki verilere göre, A(AKC) kaç cm2 dir?
E) 54
ABCDE bir düzgün
beşgen
C
A) 8
B) 9
5.
E
L
BKC eşkenar üçgen
E
K
B
A
Yukarıdaki verilere göre, m(EéDK) kaç derecedir?
B) 104
3.
C) 105
D) 106
K
C
E
A
E) 14
ABCDEF bir düzgün
altıgen
D
K
N
D) 12
ABKLN düzgün beşgen
C
B
Yukarıdaki verilere göre, m(DéAK) kaç derecedir?
A) 24
6.
B) 28
C) 30
D) 32
E) 36
beşgen
ABCDEF bir düzgün
altıgen
[DH] ⊥ [AB]
IEKI = 7 cm
[AK] ⊥ [DC]
O
F
E) 107
ABCDE bir düzgün
D
C) 10
K
E
N
R
Ö
D
A) 102
R
İ
T
B
A
Yukarıdaki verilere göre, m(EéAK) kaç derecedir?
A) 81
ABK eşkenar üçgen
E
F
D
7
C
IAKI = 1 cm
A(AOH) = 6 cm2
A
H
A 1 K
B
B
Yukarıdaki verilere göre, altıgenin çevresi kaç cm dir?
Yukarıdaki verilere göre, düzgün beşgenin alanı kaç
cm2 dir?
A) 48
B) 52
C) 56
D) 60
E) 64
A) 18
B) 24
C) 30
D) 36
E) 42
08
Düzgün Beşgen ve Düzgün Altıgen
7.
E
10.
ABCDEF bir düzgün
altıgen
D
T
E
ABCDEF bir düzgün
altıgen
D
|ET| = 2|TD|
[BF] köşegen
IABI = 4 cm
C
F
F
|KB| = 12 cm
C
IBKI = 3 IFKI
K
A
B
A
Yukarıdaki verilere göre, IDKI kaç cm dir?
A) ò34
K
B) ò35
C) ò37
D) ò39
B
Yukarıdaki verilere göre, düzgün altıgenin alanı kaç cm2
dir?
E) ò41
A) 120ñ3
B) 136ñ3
D) 225
E
IABI = 3 cm
N
R
Ö
A
B
Yukarıdaki verilere göre, Alan(FBCE) kaç cm2 dir?
A) 8ñ3
B) 9ñ3
9.
C) 10ñ3
K
F
D) 24
A
M
L
altıgen
K∈[AD]
C
B
Yukarıdaki verilere göre, altıgenin alanının KBC üçgeninin alanına oranı kaçtır?
E) 32
A) 6
12.
B) 6ñ2
D
L
C) 6ñ3
K
C
C
A) 1 - 3 - 1
düzgün altıgen
A
3.D
B
G
F
Yukarıdaki verilere göre, düzgün altıgenin alanının yamuğun alanına oranı kaçtır?
C) 1 - 4 - 1
A)
E) 4 - 5 - 4
2.A
H
E
B
D) 3 - 5 - 3
E) 9
EFGHKL
A(DBC) = M
B) 2 - 3 - 2
D) 8
ABCD bir yamuk
A(DFAB) = L
Yukarıdaki verilere göre K, L, M alanları hangi sayılarla
orantılıdır?
1.B
ABCDEF bir düzgün
D
A(DEF) = K
A
Test 08 CA
E
F
ABCDEF
bir
düzgün altıgen
D
E
11.
K
C
F
R
İ
T
K
E
ABCDEF bir düzgün
altıgen
D
Körfez Yayınları
8.
C) 150ñ3
E) 25
4.B
5.A
6.B
7.D
B)
8.B
C)
9.C
D)
10.C
E)
11.A
12.C
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
09
Fraktallar
1.
3.
1.
G
3.
2.
Baþlangýç
0. adým
1. adým
1. adým
R
İ
T
1.
2.
?
2. adým
2. adým
K
E
5. adým
Yukarıdaki fraktal örneğinin kodu (Yy, D90°, D270°)
olduğuna göre, 2. adımdaki 3. hücrenin görüntüsü
aşağıdakilerden hangisi olur?
Başlangıçta verilen düzgün bir altıgensel bölgenin kenar
orta noktaları şekildeki gibi çizilerek bir fraktal oluşturulmuştur.
A)
Buna göre, 5. adımda oluşan şeklin ortasında oluşan
en küçük düzgün altıgenin alanı, başlangıçtaki düzgün
altıgenin alanının kaç katıdır?
2.
N
R
Ö
0. adým
2. adým
D)
C)
E)
4.
Baþlangýç
1. adým
6. adým
şekilde kenar uzunlukları oranı
olan yeni kareler elde
edilip bir fraktal oluşturulmuştur.
Buna göre, 6. adımdaki en küçük karenin alanı 1 birimkare ise başlangıçtaki karenin alanı kaç birim karedir?
B) 212
B)
1. adým
Başlangıçta verilen bir karenin ikişer kenarı çakışık olacak
A) 218
3.
C) 210
D) 28
E) 26
2. adým
Başlangıçta içi beyaz olan bir karesel bölge 9 tane eş kareye bölünüp köşegen doğrultusundaki karelerin içi beyaz,
diğer karelerin içi siyaha boyanarak bir fraktal elde
edilmiştir.
Buna göre, 5. adımdaki en küçük beyaz karenin alanı
başlangıçtaki karenin alanının kaç katına eşit olur?
09
Fraktallar
5.
8.
Aşağıdakilerden hangisi verilen bir kaplama örneğinden yeni kaplama tasarımları elde etme tekniklerinden
biri değildir?
A) Birleştirme
B) Bölme
C) Dual
D) Katlama
E) Dönme
Yukarıda verilen fraktal örneğinin kodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) (YY, YK–, D90°)
B) (YD, D270° , YK+)
C) (YK+, D90°, YD)
D) (D180°, D90°, D90°)
9.
E) (YK , YY, D270°)
+
Düzgün çokgensel bölgeden oluşturulmuş bir kaplama
R
İ
T
örneğinden yeni kaplama tasarımları elde etmek için,
kaplamada bulunan düzgün çokgensel bölgelerin
6.
komşu olanlarının merkezlerinin doğru parçaları ile bir-
leştirilmesi sonucu elde edilen yeni kaplama tekniğine
ne ad verilir?
K
E
A) Birleştirme
C) Dual
B) Bölme
D) Katlama
N
R
Ö
Şekilde verilen periyodik kaplama örneğinde paralelkenar içinde verilmiş k harfi için yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) (YY) yapılıp ötelenmiş
B) (YD) yapılıp ötelenmiş
C) (YK+) yapılıp ötelenmiş
D) (D90°) yapılıp ötelenmiş
Körfez Yayınları
E) Dönme
10.
Başlangıçta verilen düzgün bir altıgen herbir adımında
kendi merkezi etrafında 30° döndürülüp köşeleri önceki
çokgenin kenarları üzerine gelecek şekilde bir fraktal elde
ediliyor.
E) (D270°) yapılıp ötelenmiş
7.
n kenarlı bir düzgün çokgensel bölgeden oluşturulmuş
kaplama örneğinden yeni kaplama tasarımları elde
Baþlangýç
etmek için dönme tekniğini uygulamak isteyen birisi
1. Adim
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Kaplamadaki düzgün çokgensel bölgenin merkezi etrafında değişik dönme işlemleri yapar.
...........
B) Düzgün çokgensel bölgenin merkezi etrafında
açısı kadar dönme işlemi yapar.
C) Düzgün çokgensel bölgelerin komşu kenarlarının birleştirilmesi
2. Adim
3. Adim
D) Kaplamadaki düzgün çokgensel bölgelerin ağırlık merkezlerini birleştiren doğru parçalarının çizilmesi
Buna göre, 6. adımda en içteki düzgün altıgenin bir kenarı 108 birim ise başlagıçtaki düzgün altıgenin bir kenarı kaç birimdir?
E) Düzgün çokgensel bölgelerin kenar orta noktalarından
ve köşegenlerinden bölünmesi
A) 368
Test 09 CA
1.D
2.B
3.A
4.B
5.B
6.B
B) 256
C) 248
D) 184
E) 128
7.B
8.D
9.C
10.B
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
10
Genel Tekrar 1
4.
ABCD bir dörtgen
D
a
3
D
ABCD bir yamuk
C
112°
[DK], [CK] açıortay
m(AéDC) = 112°
C
m(BéAD) = 65°
IABI = 12 cm
9
IBCI = 9 cm
m(AéBC) = 75°
IDCI = 3 cm
|DK| = |DC|
K
65°
a
B
2.
B) 25
C) 30
D) 35
A) 38
K
E
N
R
Ö
‚ ÂAC, ÂBD Ú = 0
7
IADI = 7 cm
9
IDCI = 9 cm
A
C
5
IABI = 5 cm
x
B
5.
B) ò61
C) 8
D) ò57
D
10
K
C) 44
C
D) 46
H
E) 48
ABCD bir yamuk
[DC] // [AB]
12
7
[DH] ⊥ [BH]
IADI = 10 cm
IBCI = 12 cm
A
B
IBHI = 7 cm
[DK], [AK], [BK] ve [CK] açıortay
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?
Yukarıdaki verilere göre, IBCI = x kaç cm dir?
A) 7
R
İ
T
B) 42
E) 40
ABCD bir dörtgen
D
B
Yukarıdaki verilere göre, m(AéBC) = α kaç derecedir?
Yukarıdaki verilere göre, m(KéDC) = α kaç derecedir?
A) 20
12
A
75°
A
A) 70
B) 77
C) 82
D) 84
E) 94
E) 9
6.
D
4
ABCD bir yamuk
C
IACI = IBDI
3.
Köşe koordinatları A(–2, 4), B(4, –2), C(7, 2) ve D(1, 8) olan
ABCD dörtgeninin orijin merkezli k = 2 oranlı homotetiği
AıBıCıDı dörtgenidir.
[AC] ⊥ [BD]
IDCI = 4 cm
IABI = 10 cm
Buna göre, AıBıCıDı dörtgeninin alanı kaç br2 dir?
A) 190
B) 184
C) 176
D) 172
E) 168
A
10
B
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?
A) 49
B) 52
C) 56
D) 58
E) 60
10
Genel Tekrar 1
7.
4
D
10.
ABCD dik yamuk
C
ABCD bir paralelkenar
F
[AC] ⊥ [BD]
IABI = 8 cm
[BF] açıortay
E
D
C
IABI = 12 cm
IDCI = 4 cm
IBCI = 9 cm
9
A
B
8
Yukarıdaki verilere göre, IBDI kaç cm dir?
A) 8ñ2
B) 12
C) 6ñ3
12
A
D) 10
E) 4ñ6
IADI = IBCI
[CH] ⊥ [AB]
N
R
Ö
H
9
B
4
IAHI = 9 cm
IHBI = 4 cm
2
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm dir?
A) 66
9.
B) 60
C) 56
E
D
D) 54
11.
A
C) 136
18
D) 140
R
İ
T
ABCD bir yamuk
C
[AC], [BD] köşegen
x
E
[EF| // [CD]
|DC| = 9 cm
|AB| = 18 cm
B
Yukarıdaki verilere göre, IEFI = x kaç cm dir?
12.
D
8
ABCD bir yamuk
C
[DE] ⊥ [AB]
lelkenar
10
DB
 = (6, 12)
A
23
E
B
|AD| = 10 br
|BC| = 17 br
B
A
Yukarıdaki verilere göre, · ÂDA, ÂCB Ò sonucu kaçtır?
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç br2dir?
Test 10 CA
|BE| = 23 br
17
|DC| = 8 br
AE
 = (–4, 9)
A) 84
E) 148
E) 52
ABCD bir para-
C
9
D
F
[AD] ⊥ [BD]
A
B) 128
K
E
ABCD bir ikizkenar
yamuk
C
Körfez Yayınları
D
B
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?
A) 120
8.
A(AEF) = 20 cm2
B) 82
1.E
C) 76
2.D
D) 72
3.E
4.C
A) –20
E) 68
5.B
6.A
7.E
B) – 24
8.D
C) –26
9.E
10.A
D) –28
11.C
E) –32
12.C
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
11
Genel Tekrar 2
ABCD bir eşkenar
dörtgen
C
D
4.
D
4
C
[AB] ⊥ [BC]
[CH] ⊥ [AH]
K
E
m(DéCA) = m(BéCH)
B
5
A
B
R
İ
T
Yukarıdaki şekilde K köşegenlerin kesim noktası ise,
IKHI kaç cm dir?
Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm2 dir?
A) 3
A) 60
B) 2ñ3
C) 2ñ5
D) 3ñ3
E) 6
C
ABCD bir eşkenar dörtgen
IAEI = 3IEKI
IFBI = 6 cm
A
B
F
Yukarıdaki verilere göre, IAFI kaç cm dir?
A) 9
D
B) 8,5
F
C) 8
C
D
D) 7,5
C) 48
C
12
K köşegenlerin
kesim noktası
E
B) 56
K
E
N
R
Ö
D
K
3.
IBEI = 5 cm
IDCI = 4 cm
H
5.
2.
[AE] açıortay
IABI = IADI
|DK| = 2 cm
A
ABCD dik yamuk
x
A
E) 36
ABCD bir yamuk
|AD| = 12 cm
|BC| = 16 cm
16
E
|AE| = |DC| + |EB|
B
m(DéAB) + m(AéBC) = 90°
Yukarıdaki verilere göre, |CE| = x kaç cm dir?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
E) 13
E) 7
6.
ABCD bir kare
F
2–5
–5
[FD] ⊥ [FC]
C
D
ABCD bir kare
[AC] köşegen
[EB] ⊥ [EA]
|EB| = |DF| = ñ5 cm
IEFI = IEBI
8
D) 40
|AE| = |FC| = 2ñ5 cm
3IDFI = 2IFCI
IECI = 8 cm
E
A
B
B) 50
C) 52
D) 64
–5
2–5
Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm2 dir?
A) 49
B
A
E
E) 81
Yukarıdaki verilere göre, |EF| kaç cm dir?
A) 5
B) 10
C) 20
D) 3ò10
E) 5ò10
11
Genel tekrar 2
7.
D
C
10.
E
D
C
ABCD bir paralelkenar
[DE] açıortay
12–2
F
6
B
IADI = 6 cm
ABCD bir kare, IEFI = 12ñ2 cm ve m(DéAE) = 75°
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?
Yukarıdaki verilere göre, IABI = x kaç cm dir?
A) 60
B) 9
8.
C) 6ñ2
D) 6ñ3
ABCDEF bir düzgün
altıgen
D
E
C
N
R
Ö
A
B
Yukarıdaki verilere göre, EKD üçgeninin alanının düzgün altıgenin alanına oranı kaçtır?
A)
B)
C)
A
C) 30ñ3
D) 25
D)
E)
11.
D
A
ABCD bir kare
C
|BE| = |EC| = 4 br
4
E
4
B
Yukarıdaki verilere göre, · ÂBD, ÂAE Ò sonucu kaçtır?
A) –64
B) –46
C) –32
D) 0
E) 36
ABCD bir kare
D
12.
[AE] ⊥ [BE]
F
D
4
ABCD bir ikizkenar
C
yamuk
[CF] ⊥ [FD]
x
H
2
E) 25ñ3
R
İ
T
K
E
K
F
B) 45ñ3
E) 12
Körfez Yayınları
A) 6
9.
IABI = 10 cm
B
10
A
x
m(EéFB) = 30°
E
75°
A
[DE] ⊥ [EF]
30°
F
|AB| = 16 cm
m(BéAE) = m(FéCD)
|DC| = 4 cm
|HB| = 2 cm
4
E
|HE| = 4 cm
B
C
B
16
A
Yukarıdaki verilere göre, |EF| = x kaç cm dir?
A) 4
B) 4ñ2
C) 2ñ5
D) 2ò10
Yukarıdaki verilere göre, · ÂAD, ÂAB Ò sonucu kaçtır?
E) 6
A) 84
Test 11 CA
1.B
2.A
3.B
4.B
5.B
6.D
7.A
B) 88
8.D
C) 92
9.D
10.C
D) 96
11.C
E) 98
12.D
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
[CT, T noktasında
T
4.
x
C
100°
O
A
Yukarıdaki verilere göre, m(AéCT) = x kaç derecedir?
B) 55
C) 50
D) 40
E) 35
m(AéBC) = 70°
L
a
K
A
A) 60
m(DéCB) = 100°
m(AéTB) = 60°
m(TéAC) = 40°
B
C
T
D
çembere teğet
60°
40°
12
Çemberler 1
70°
B
M
R
İ
T
ABCD dörtgeninin iç teğet çemberi O merkezli çember
ise m(TéKM) = α kaç derecedir?
A) 95
2.
N
R
Ö
x
m(OéBC) = 40°
O
40°
C
Yukarıdaki verilere göre, m(BéAC) = x kaç derecedir?
A) 40
3.
B) 50
C) 60
D) 70
C) 105
K
E
O, çemberin merkezi
A
B
B) 100
5.
A
50°
D) 110
E) 120
KN, çembere T
noktasında teğet
IATI = IABI
m(TéAB) = 50°
B
a
K
T
N
Yukarıdaki verilere göre, m(AéTN) = α kaç derecedir?
E) 80
A) 140
B) 135
C) 130
D) 120
E) 115
[AT, T noktasında
T
[AK, K noktasında
6.
O merkezli yarım
çember
A
çembere teğet
110°
E
A
ABC bir üçgen
E
m(TéEK) = 110°
IAEI = IEFI
F
40°
K
B
10°
m(AéBF) = 40°
x
O
C
m(FéBC) = 10°
Yukarıdaki verilere göre, m(TéAK) kaç derecedir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60
Yukarıdaki verilere göre, m(AéCB) = x kaç derecedir?
A) 50
B) 60
C) 70
D) 80
E) 85
12
Çemberler 1
7.
K
a
10.
O yarım çemberin
ve B çeyrek çemberin merkezi
E
IBEI = IBCI
C
D
m(AéBC) = 40°
x
O
A
B
İki çember
göre, m(KéEB) = α kaç derecedir?
8.
C) 60
E) 50
ABCD bir kirişler
A
55°
D
K
E
m(CéAD) = 50°
N
R
Ö
Yukarıdaki verilere göre, m(AéCB) kaç derecedir?
9.
B) 15
C) 20
D) 25
D
30°
80°
A) 50
B) 45
F
C) 40
D) 30
E) 25
ITBI = ITFI
B
A
T
C
m(TéEA) = 70°
70°
E
B
F
A, B, E ve D noktaları çember üzerinde ise, m(AïB) kaç
derecedir?
B) 110
C) 120
D) 130
İki çember birbirine T noktasında içten teğet ise, m(BïF)
kaç derecedir?
E) 140
A) 80
Test 12 CA
m(TéEF) = 65°
65°
12.
E
A) 100
O merkez
E
E) 30
m(AéCB) = 30°
K
E) 65
İki çember birbirine T noktasında dıştan teğet ise,
m(OéAF) = x kaç derecedir?
m(BéKE) = 80°
A
D) 70
T
O
C
C) 75
R
İ
T
x
m(BéDC) = 55°
A) 10
B)80
A
IADI = IBCI
B
A) 85
11.
dörtgeni
50°
C ve E noktalarında kesiştiğine göre,
m(CéDA) = x kaç derecedir?
D) 55
Körfez Yayınları
B) 75
B
E
A
O ve B merkezli çemberler K noktasında kesiştiğine
A) 80
40°
1.D
2.B
3.C
4.A
5.E
6.B
7.B
B) 70
8.C
C) 60
9.D
10.D
D) 50
11.E
E) 40
12.A
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
Denklemi x2 + y2 –8x + 4y + 19 = 0 olan çemberin yarı-
4.
çapı kaç br dir?
A) 1
13
Çemberler 2
(a – 1)x2 – (b + a)xy + (2a – 5)y2 + 9x + 3 = 0
denklemi bir çember belirttiğine göre a – b farkı kaçtır?
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
A) 4
B) 6
5.
C) 8
|OC| = |OE|
E
A(–2, 3)
K
E
A
2.
Analitik düzlemde
O
x2 + y2 + 8x + Dy + 4a – 8 = 0
N
R
Ö
denklemi ile tanımlanan çemberler Ox eksenine teğet
olduğuna göre, a kaçtır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 16
R
İ
T
y
B
D) 12
C
B(–3, 0)
x
D
Yukarıdaki verilere göre, çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
E) 10
A) (x + 2)2 + y2 = 25
B) (x – 2)2 + y2 = 25
C) (x – 3)2 + y2 = 25
D) (x – 4)2 + y2 = 25
2
2
E) (x – 1) + y = 25
6.
y = ––3x
K, çemberin
y
merkezi
A
|OA| = 6 br
K
x
B
3.
O
Ox ve Oy eksenlerine 3. bölgede teğet ve yarıçapı 4 br
olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x – 4)2 + (y + 4)2 = 16
B) (x – 4)2 + (y – 4)2 = 16
Yukarıdaki verilere göre, O
 K vektörünün koordinatları
C) (x + 4)2 + (y – 4)2 = 16
aşağıdakilerden hangisidir?
D) (x + 4)2 + (y + 4)2 = 16
A) (2ñ3, –6)
E) (x – 4)2 + (y + 4)2 = 8
B) (–3, 3ñ3)
D) (–6, 2ñ3)
C) (–ñ3, 6)
E) (–6, 2)
13
Çemberler 2
7.
10.
x = –2 + 3cosθ
O çemberin
merkezi
y
y = 3sinθ
D
parametrik denklemleri ile tanımlanan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
[AB] ⊥ [OC]
E
|OB| = |BA|
A) (x – 2)2 + y = 9
B
B) (x – 1)2 + (y + 2)2 = 9
O
C
|ED| = |BC|
x
C) (x – 3)2 + (y – 3)2 = 9
D) x2 + y2 = 9
A
E) (x + 2)2 + y2 = 9
Yukarıdaki verilere göre, x2 + y2 = 4 denklemi ile tanımlanan çemberde
· OE,
 OA
 Ò
iç çarpımının sonucu
kaçtır?
A) –4
11.
B) –2
C) 0
D) 2
E) 4
R
İ
T
y
[OB] yarım çemberin çapı
K
E
A
8.
x2 + y2 = 16 ve (x – 8)2 + (y – 6)2 = 4
denklemleri ile verilen çemberlere göre kuvveti aynı
A) –3
9.
B) –2
C) –1
D) 1
E) 2
O
Körfez Yayınları
N
R
Ö
olan K(a, 8) noktasının apsisi kaçtır?
·O
 A, O
 BÒ = 16
Yukarıdaki şekilde A noktasının Ox ekseni üzerindeki
dik izdüşümü çemberin merkezi olduğuna göre,
merkezinin koordinatları nedir?
A) (2, 0)
B) (2ñ2, 0)
D) (4, 0)
12.
M, çemberin merkezi
K
K ve L teğet nokM
talar
vektörel denklemi ile verilen orijin merkezli çemberin
·O
 K, O
 L Ò = 60
normal doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangiL
O
sidir?
B) 3x + 2y = 0
D) 3x + y = 0
C) (3, 0)
E) (5, 0)
y
Analitik düzlemde, teğet doğrusu (x – 1, y + 1) = k(2, 3)
A) x + 2y = 0
x
B
C) 3y + 2x = 0
x
·O
 M, O
 L Ò = 100
Yukarıdaki verilere göre, çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
E) 2x – 3y = 0
A) (x – 10)2 + (y – 5)2 = 25
B) (x – 8)2 + (y – 6)2 = 25
C) (x – 8)2 + (y – 4)2 = 25
D) (x – 5)2 + (y – 3)2 = 25
E) (x – 4)2 + (y – 6)2 = 25
Test 13 CA
1.A
2.A
3.D
4.C
5.B
6.D
7.E
8.D
9.C
10.B
11.B
12.A
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
14
Çemberler 3
Analitik düzlemde E(a, –1) noktası (x – 1)2 + (y + 5)2 = 25
4.
Analitik düzlemde, merkez koordinatları A(a, 3) ve
çemberinin iç bölgesinde olduğuna göre, a’nın alabile-
B(2, a) olan ve yarıçapları sırasıyla rA = 4 br, rB = 3 br
ceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?
olan iki çember dik kesiştiğine göre, a’nın alabileceği
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
değerler toplamı kaçtır?
E) 1
A) –6
2.
5.
çemberin içindeki A(3, 4) noktasından geçen en kısa
N
R
Ö
A) 5ñ3
3.
B) 15
C) 10ñ3
D) 20
B) (x – 1)2 + (y – 1)2 = 4
C) (x + 1)2 + (y + 2)2 = 4
D) (x – 1)2 + (y + 1)2 = 4
E) (x – 2)2 + (y – 4)2 = 4
D) 1
E) 5
R
İ
T
Analitik düzlemde, x2 + y2 – 8x + 6y – 75 = 0 denklemi
ile verilen çembere dıştan teğet ve yarıçapı 2 birim olan
çemberlerin merkezlerinin geometrik yer denklemi
nedir?
A) (x – 2)2 + (y – 3)2 = 100
E) 30
Analitik düzlemde,
(x + 1)2 + (y – 4)2 = 25 çemberi
ile yarıçapı 2 birim olan M merkezli çember K(4, 4) noktasında içten teğet olduğuna göre, M merkezli çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x – 1)2 + (y – 2)2 = 2
C) –1
K
E
Analitik düzlemde, x2 + y2 = 100 denklemi ile verilen
kirişin uzunluğu kaç br dir?
B) –5
B) (x – 4)2 + (y – 3)2 = 100
C) (x – 4)2 + (y + 3)2 = 144
D) (x – 4)2 + (y – 1)2 = 10
E) (x – 2)2 + (y – 3)2 = 144
6.
Analitik düzlemde, Ox ve Oy eksenlerine I. ve III. bölgede teğet olan çemberlerin merkezlerinin geometrik
yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x – y = 0
B) x + y = 0
D) 3x + 2y = 0
C) x – 2y = 0
E) 2x + y = 0
14
Çemberler 3
7.
Analitik düzlemde (x – 2)2 + (y + 2)2 = 8 denklemi ile verilen çemberin y = x + 3 doğrusuna göre simetriği olan
çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden
hangisidir?
A) (2, –3)
B) (–6, 3)
10.
x2 + y2 – 2x + 4y +1 = 0 çemberinin  u = (5, 6) vektörü
doğrultusunda öteleme dönüşümünün denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x – 6)2 + (y – 4)2 = 1
C) (5, 4)
B) (x – 6)2 + (y – 4)2 = 4
D) (–5, 5)
E) (6, 3)
C) (x – 6)2 + (y – 4)2 = 9
D) (x – 4)2 + (y – 6)2 = 1
E) (x – 4)2 + (y – 6)2 = 4
A) x2 + y2 – 5x – 2y = 0
2
B) x + y + 5x – 2y = 0
C) x2 + y2 + 5x + 2y = 0
D) x2 + y2 + 2x + 5y = 0
E) x2 + y2 – 2x – 5y = 0
9.
O(1, 2) ve üzerindeki bir nokta P(1, k) olduğuna
göre, k nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) –2
N
R
Ö
2
12.
(x + 1)2 + (y – 3)2 = 12 çemberinin y = x + 2 doğrusuna
göre simetriğinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
D) 2
E) 4
(x – 2)2 + (y – 3)2 = 16 çemberinin orijin merkezli ve
k = 3 oranlı homotetiğinin denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?
C) (x – 6)2 + (y – 9)2 = 48
C) (x – 1)2 + (y – 1)2 = 12
D) (x – 6)2 + (y – 9)2 = 144
D) (x – 3)2 + (y – 1)2 = 12
E) (x – 6)2 + (y – 9)2 = 256
E) (x + 2)2 + (y – 1)2 = 12
2.C
C) 0
B) (x – 4)2 + (y – 6)2 = 144
B) (x – 1)2 + (y – 3)2 = 12
1.A
B) –3
A) (x – 4)2 + (y – 6)2 = 64
A) (x – 1)2 + (y + 3)2 = 12
Test 14 CA
R
İ
T
 P|| = 2 denklemi ile verilen bir çemberin merkezi
|| O
K
E
11.
Analitik düzlemde A(0, 2), B(5, 0) ve C(0, 0) noktalarından geçen çemberin denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?
Körfez Yayınları
8.
3.E
4.E
5.C
6.A
7.D
8.A
9.C
10.B
11.E
12.D
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
15
Çemberler 4
1.
O merkezli yarım
çember
E
4.
m(TéPK) = 60°
T
[EH] ⊥ [AB]
4
A
12
IEHI = 2IHBI = 4 cm
H
O
O
B
2
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?
A) 3
B) 4
IPTI = 12 cm
C) 5
D) 6
60°
K
P
R
İ
T
E) 7
O merkezli çember, [PT ve [PK ışınlarına T ve K noktalarında teğet olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç
cm dir?
A) 2ñ3
2.
K
E
5.
O merkez
A
T
[OH] ⊥ [AB]
N
R
Ö
H
[OK] ⊥ [CD]
B
O
C
ICDI = 16 cm
IOHI = 8 cm
D
K
IOKI = 6 cm
Yukarıdaki verilere göre, IABI kaç cm dir?
A) 15
B) 14
3.
C) 13
D) 12
K
A) 16
E) 11
O
K
E) 8
A
P
B
6.
B) 14
C) 12
D) 10
E) 9
IADI = 9 cm
D
ICBI = 4 cm
C
9
4
m(AïB) = m(CïD)
D
A
IOHI = x + 1
IOKI = 2x – 9
Yukarıdaki verilere göre, IOHI kaç cm dir?
B) 9
D) 7
IPKI = 8 cm
T
[OK] ⊥ [CD]
A
C) 4ñ3
PT, PK ve [AB] çembere sırasıyla T, K ve N noktalarında
teğet olduğuna göre, Çevre(PAB) kaç cm dir?
[OH] ⊥ [AB]
H
A) 8
N
O merkez
B
C
B) 3ñ3
C) 11
D)12
ABCD yamuğuna O merkezli yarım çember A, B, T noktalarında teğet ise IOBI kaç cm dir?
A) 5
E) 13
B
O
B) 6
C) 7
D) 5ñ2
E) 6ñ2
15
Çemberler 4
7.
10.
M ve N merkez
T
r1
M
r1 = 8 cm
[AD] ve [BE] çaplı
yarım çemberler
r2
r2 = 3 cm
IEBI = 8 cm
IMNI = 13 cm
TK doğrusu M ve N merkezli ayrık çemberlerin ortak
teğet doğrusu ise ITKI kaç cm dir?
B) 11
C) 12
D) 13
A
E) 14
E
N
C
TD // AK,
K
B
IABI = 8 cm,
ICDI = 8 cm
DT, M merkezli yarım çembere T noktasında,
M
A
IBKI kaç cm dir?
B) 2ñ2
C) 3
D) 2ñ3
T
O ve M
noktaları
merkez
IOTI = 3 cm
IOBI = 5 cm
5
O
3
B
M merkezli çember [AB] çaplı yarım çembere K ve T
noktalarında teğet ise IMTI kaç cm dir?
A) 1,2
M ve N merkez
B) 1,4
C) 1,6
12.
D) 1,8
E) 2
M ve N merkez
M
8
r1 = 4 cm
N
r2
IMTI = 8 cm
T
TK, ortak dış
teğet
M
INTI = 6 cm
6
E
F
N
r2 = 1 cm
K
K
T
E) 48
E) 4ñ3 – 4
9.
r1
D) 44
R
İ
T
K
AK, N merkezli yarım çembere K noktasında teğet ise
A) 2
C) 40
K
E
N
R
Ö
M
A
B
B) 36
11.
D
Körfez Yayınları
T
8
Çemberler dıştan teğet ise Ç(ABCD) kaç cm dir?
A) 32
8.
ABCD bir kare
C
K
N
A) 10
D
Çemberler birbirine dıştan teğet ise ITKI kaç cm dir?
A) 2ñ2
B) 2ñ3
C) 4
D) 5
İki çember dik kesiştiğine göre, IEFI kaç cm dir?
E) 4ñ2
A) 5
Test 15 CA
1.C
2.D
3.C
4.C
5.A
6.B
7.C
B) 4
8.E
C) 3
9.C
10.E
D) 2
11.C
E) 1
12.B
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
16
Çemberler 5
1.
Merkezleri O noktası olan iki çember
4.
O çemberin merkezi
B
A
5
D
O
IEFI = (2x) cm
O
E
K
F
2.
B) 32
C) 34
D) 36
A
4
B
Yukarıdaki verilere göre, IBDI kaç cm dir?
A) 9
B) 10
3.
C) 11
O
5.
T
C)
D) 6
E) 7
[PT çembere
teğet
IPAI = 3 cm
IABI = 9 cm
P
3
A
9
B
Yukarıdaki verilere göre, IPTI kaç cm dir?
A) 4
E) 13
B) 5
6.
C) 6
D) 7
E) 8
BAC bir dik
üçgen
A
yarım çember
6
C
D) 12
O merkezli
A
5
IPEI = 3 cm
R
İ
T
B) 5
K
E
IEBI = 8 cm
4
A)
E) 38
IAEI = IECI = 4 cm
C
E
IABI = 5 cm
P
3
Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin yarıçapı
(r) kaç cm dir?
N
R
Ö
D
E
r
IFKI = (x + 4) cm
[DK] büyük çemberin kirişi ise IDKI kaç cm dir?
A) 30
IPAI = 4 cm
4
IDEI = (2x – 3) cm
A merkezli
E
F
IOFI = 5 cm
3
IAFI = 6 cm
B
EKC çember
yayı
E
IEFI = 2 cm
IACI = 3 cm
B
K
C
IABI = 4 cm
Yukarıdaki verilere göre, IBFI kaç cm dir?
Yukarıdaki verilere göre, IBKI kaç cm dir?
16
Çemberler 5
7.
10.
[PT çembere
teğet
T
çember
2
IPAI = 3 cm
3
E
P
IBDI = ICDI = 3 cm
IPCI = 4 cm
3
C
A
D
B) 10
8.
C) 11
D) 12
O
A) 8
B
2
IABI = 14 cm
K
IACI = 2 cm
ATB üçgeni K ve T noktalarında çembere teğet ise ICTI
kaç cm dir?
B) 6
C) 7
D) 8
9.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
B
10
B
[PT çembere T
noktasında teğet
A) 4
B) 5
12.
P
IABI = 12 cm
4
P
C) 4ñ2
D) 6
[CB çembere B
noktasında teğet
K
4
teğet
A
[KH] ⊥ [AB]
IBCI = 4 cm
B
H
IAHI = 3IHBI
Çemberler birbirine T noktasında içten teğet ise IKBI
kaç cm dir?
Yukarıdaki verilere göre, IACI kaç cm dir?
A)
A) 12
Test 16 CA
B) 5
1.D
C)
2.B
D) 6
3.E
4.A
E) 4ñ3
ABC dik üçgen
C
küçük çembere
A
IPAI = 4 cm
E) 9
PT ve PB
K
[TA] ⊥ [BP]
T
A
12
IPAI = 6 cm
B
E) 11
O merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir?
IPTI = 9 cm
T
D) 10
R
İ
T
11.
O
T
C) 9
K
E
IBTI = 10 cm
C
B) 6ñ2
E) 13
ATB bir üçgen
A
A) 5
IECI = 2 cm
Yukarıdaki verilere göre, çemberin çapı kaç cm dir?
Yukarıdaki verilere göre, IPTI + IDCI toplamı kaç cm
dir?
A) 9
ABC bir üçgen
D
IABI = 9 cm
A
B
O merkezli yarım
C
E) 7
5.C
6.D
7.C
B) 11
8.B
C) 10
9.A
10.C
D) 9
11.E
E) 8
12.E
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
4.
PBD bir üçgen
B
P
C
7
[AB] // [MN]
E
A
IABI = 3 cm
A
3
17
Çemberler 6
IDCI = 7 cm
K
L
B) 11
C) 10
D) 9
E) 8
4
P
[PT ⊥ [PB]
A
IPTI = 4 cm
IPAI = 2 cm
O
B
O merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir?
3.
B) 4ñ2
C) 6
K
C) 11
5.
C
2
O
yarım çember
[CD] // [AB]
K
B
ICFI = 4 cm
Yukarıdaki verilere göre, IFDI kaç cm dir?
A) 1
B) ñ2
6.
C) 2
B) 3
D) 2ñ2
E) 3
[CT, O merkezli
çembere T noktasında teğet
T
A
ITKI = IKFI
O
4
K
B
8
C
IBCI = 8 cm
IKBI = 4 cm
F
B
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?
M merkezli çember K, N, T noktalarından çeyrek çembere teğet ise IOBI kaç cm dir?
A) 2ñ2
IEFI = IFKI = 2 cm
IMTI = 2 cm
M
T
[EK] ⊥ [AB]
D
F
2
O
E) 9
O merkezli
E
2
4
A
D) 10
E) 5ñ2
O çeyrek çemberin merkezi
A
N
D) 7
B) 12
K
E
[PT çembere teğet
N
R
Ö
T
R
İ
T
M ve N merkezli çemberler E ve F noktalarında kesişiyorsa bu çemberlerin yarıçapları toplamı kaç cm
dir?
A) 13
A) 5
N
F
Yukarıdaki verilere göre, IPDI kaç cm dir?
2.
IABI = 20 cm
IKLI = 3 cm
M
3IPCI = 2IAPI
D
A) 12
B
C) 2ñ3
D) 2ñ2 + 2
E) 5
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
17
Çemberler 6
7.
5
ABC bir üçgen
A
BCED kirişler
E
B) 7
8.
C) 8
D) 9
A) 12
E) 10
11.
ABC bir eşkenar
A
IABI = 6 cm
Yukarıdaki verilere göre, IACI kaç cm dir?
Yukarıdaki verilere göre, IADI kaç cm dir?
A) 6
B) 13
ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı kaç cm dir?
B) 3
C) 2ñ3
9.
D) 4
A
H
O
E) 2ñ5
A) 4
12.
1.D
B
B) 5
C) 6
D) 7
E) 18
çemberinin mer-
IADI = IBCI
kezi
IDCI = 4 cm
D
4
C
m(AïC) = 110°
C) 14
2.A
IADI = 13 cm
üçgeninin çevrel
A
IOHI = 4 cm ise çevrel çemberin çapı kaç cm dir?
Test 17 CA
IABI – IBCI = 7 cm
C
IABI = 12 cm
C
B) 12
ABCD bir teğetler
dörtgeni
ABCD bir ikizkenar yamuk
m(BïC) = 130°
A) 10
E) 16
Yukarıdaki verilere göre, IDCI kaç cm dir?
O noktası ABC
A
B
Körfez Yayınları
N
R
Ö
C
D) 15
R
İ
T
D
Ç(ABC) = 18 cm
A) 2
C) 14
K
E
üçgen
B
IDEI = 2 cm
IECI = 5 cm
B
m(AéBC) = 60°
C
O
C
5
E
IAEI = 5 cm
B
dörtgeni
2
6
IDEI = 8 cm
60°
ABED kirişler
D
dörtgeni
8
D
10.
ABC bir üçgen
A
D) 16
3.D
4.A
H
12
B
ABCD teğetler dörtgeni ise ICHI kaç cm dir?
E) 18
5.E
A) 6
6.C
7.B
B) 4ñ3
8.C
C) 7
9.D
10.D
D) 5ñ2
11.C
E) 8
12.B
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
18
Dairenin Çevresi ve Alanı
1.
4.
O, dairelerin merkezi
B
T
O
O
r
A
A
[AB], T noktasında teğet
O
IABI = 8 cm
B
Yarıçapı r = 5 cm olan bir çember ok yönünde 8 tam devir
yaparak A noktasından B noktasına geliyor.
Buna göre IABI kaç cm dir?
A) 60π
B) 64π
C) 72π
D) 80π
E) 96π
A) 8π
2.
B) 10π
C) 12π
K
E
IO1AI = 6 cm
N
R
Ö
5.
IO2DI = 2 cm
O1
6
3a
O2
A
B
2a
C
R
İ
T
Yukarıdaki verilere göre, iki dairenin arasında kalan
halkanın alanı kaç cm2 dir?
2
D
O
D) 14π
E) 16π
O merkez
m(OéBA) = 30°
IOBI = 12 cm
12
30°
A
B
O1 ve O2 merkezli çemberlerin merkez açıları 3α ve 2α ise
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
IAïBI ve ICïDI yaylarının uzunlukları oranı kaçtır?
3.
A ve B merkezli
A) 60π – 40ñ3
B) 48π – 40ñ3
D) 48π – 36ñ3
6.
D
1
E) 24π
C
eş dairesel kas-
4
naklar
A
B
C) 36π
IABI = 16 cm
B
8
7
Kasnakların etrafından geçen gergin kayışın uzunluğu
kaç cm dir? (π = 3 alınız)
A) 80
B) 72
C) 64
D) 52
E) 48
A
Kenar uzunlukları 1, 4, 7 ve 8 cm olan kirişler dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?
A) 12
B) 15
C) 18
D) 20
E) 22
18
Dairenin Çevresi ve Alanı
7.
ABCD bir
dörtgeni
D
10.
teğetler
O noktası merkez
A
O
Ç(ABCD) = 36 cm
C
P
IOKI = 4 cm
4
2
K
Bir duvarın 2 m uzaklığındaki P sabit noktasına 4m lik bir ip
ve ipin ucuna bir koyun bağlanıyor.
Koyunun otlayabileceği en büyük alan kaç cm2 dir?
(π = 3 alınız)
B
A) 48 – 6ñ3 B) 32 + 4ñ3 C) 24 – 2ñ3 D) 4ñ3 E)3ñ3
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç cm2
dir?
A) 64 – 16π
B) 56 – 12π
D) 72 – 16π
8.
K
E
A
11.
O
60 °
K
4
9
T
C
BAC bir dik üçgen ve A merkezli
doğrusuna T noktasında teğettir.
çember yayı
Körfez Yayınları
N
R
Ö
E
B
M
A
B) 42 – 12π
BC
A) 4π
O merkezli yarım
çember
12.
D) 10π
E) 16π
O merkezli
çember
A
yarım
ABC dik üçgen
IAOI = 4 cm
C) 4π
D)5π
B
2.C
3.A
E) 6π
4.E
5.D
C
Taralı alanlar birbirine eşit ise IBCI kaç cm dir?
A) π
1.D
C)8π
C
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları
toplamı kaç cm2 dir?
Test 18 CA
B) 6π
O
50°
O
B) 3π
B
4
IBOI = 3 cm
A) 2π
IMKI = 4 cm
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları
toplamı kaç cm2 dir?
m(AéCB) = 50°
3
m(AéOB) = 60°
E) 28 – 6π
A
B
K
4
C)39 – 9π
D) 32 – 6π
9.
O merkezli daire dilimine M merkezli çember içten teğet
T
IBTI = 4 cm ve ITCI = 9 cm olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm2 dir?
A) 48 – 16π
R
İ
T
C) 48 – 9π
E) 108 – 16π
6.C
7.D
B) 2π
8.C
C) 3π
9.A
D) 4π
10.B
11.C
E) 5π
12.B
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
4.
x2 + 2xy + 2y2 + 3 = 0
denklemi aşağıdakilerden hangisini belirtir?
A) Parabol
19
Konikler 1
B) Elips
D) Nokta
Odak noktası F(5, 0) olan merkezil parabolün denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) y2 = 5x
C) Hiperbol
B) y2 = 10x
D) y2 = 24x
E) Boş küme
E) x2 = 20y
R
İ
T
5.
K
E
D
2.
2x2 + 5xy – 3y2 + x + 3y = 0
N
R
Ö
denklemi aşağıdakilerden hangisini belirtir?
A) Hiperbol
B) Elips
D) Paralel iki doğru
3.
A
y
x2 = 6y
C
O
B
x
Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeninin C ve D köşeleri
x2 = 6y parabolü üzerinde ve eksenlere eşit uzaklıktadır.
C) Kesişen iki doğru
E) Boş küme
C) y2 = 20x
Buna göre, Alan(ABCD) kaç birimkaredir?
A) 36
B) 42
6.
C) 48
y
y2 = 6x
A
y2 = –6x parabolünün x = 3 doğrusuna göre simetriğinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
D) 60
E) 72
y2 = 6x
|AB| = 4ñ3 br
O
x
2
A) y = 3x + 18
B
B) y2 = 6x + 36
C) y2 = 3x – 18
D) y2 = 6x – 36
Dik koordinat sisteminde y2 = 6x parabolü ile x2 + y2 = r2
E) x2 = 6y + 36
çemberi A ve B noktalarında kesişmektedir.
Buna göre, çemberin yarıçapı kaç br dir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 3ñ3
E) 4ñ2
19
Konikler 1
7.
10.
x = 1 doğrusuna ve A(3, 1) noktasına eşit uzaklıktaki
noktaların geometrik yer denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A(0, 2) noktasına olan uzaklığı x = 5 doğrusuna olan
uzaklığının yarısı olan noktaların geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x2 + 3y2 – 5x – 16y + 20 = 0
2
2
A) y = 10x + 5y + 1
B) y = 4x + 2y – 9
D) x2 = 2y + 4x – 9
2
C) y = 12x
B) 3x2 – 4y2 – x + y – 8 = 0
C) 3x2 – 4y2 + 10x – 8y + 12 = 0
E) x2 = 4x + 2y – 2
D) 3x2 + 4y2 – 5x – 32y + 18 = 0
E) 3x2 + 4y2 + 10x – 16y – 9 = 0
A) 3y2 – x2 = 36
Analitik düzlemde (4, 4) ve (–4, –4) noktalarından geçen
merkezil parabollerin kesim noktalarını köşe kabul
eden çokgenin alanı kaç birimkaredir ?
A) 24
B) x2 – 3y2 = 18
N
R
Ö
C) 3y2 – x2 – 22y + 35 = 0
D) x2 + 3y2 – 8y + 12 = 0
E) 3y2 + x2 – 10y + 5x + 4 = 0
9.
R
İ
T
K
E
11.
A(0, 1) noktasına olan uzaklığı, y = 3 doğrusuna olan
uzaklığının 2 katı olan noktaların geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
B) 36
Körfez Yayınları
8.
y2 = 8x parabolünün y = x doğrusuna göre simetriği olan
12.
C) 48
D) 64
E) 96
‘Bir parabolün dik kesişen teğetlerinin kesim noktalarının
parabol P(k, 2) noktasından geçmektedir.
geometrik yeri bu parabolün doğrultman doğrusudur.’
Buna göre, k nın pozitif değeri kaçtır?
y2 = ax parabolüne A(–3, 2) noktasından çizilen teğet-
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
ler birbirine dik ise a reel sayısı kaçtır?
E) 5
A) 6
Test 19 CA
1.B
2.C
3.D
4.C
5.E
6.B
7.B
B) 8
8.C
C) 10
9.D
D) 12
10.E
11.D
E) 14
12.D
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
20
Konikler 2
4.
1.
denklemiyle verilen elipsin odak noktalarından Ox ek-
denklemiyle verilen elipsin doğrultman doğrusunun
senine dik olarak çizilen doğruların elipsi kestiği
denklemlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
noktaları köşe kabul eden dörtgenin alanı kaç br2 dir?
A) 8
B) 8ñ2
A) y – 8 = 0
C) 12ñ2
B) x – 8 = 0
D) x + 8 = 0
D) 16ñ2
2.
B) 2ñ6
D) 4ñ6
5.
Büyük eksen uzunluğu 30 birim, küçük eksen köşelerinden biri Bı(–12, 0) olan merkezil elipsin odaklarından
birinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
C) 4ñ3
E) 6ñ3
A) (9, 0)
elipsinin kesim
B) (0, –9)
D) (15, 0)
6.
elipsi ile
R
İ
T
K
E
N
R
Ö
uzunluğu kaç br dir?
3.
E) y = 4
E) 32
elipsinin 1. açıortay doğrusu üzerinde ayırdığı kirişin
A) 2ñ3
Köşeleri 9x2 + 25y2 – 225 = 0 ve 25x2 + 9y2 – 225 = 0
denklemleriyle verilen elipslerin odakları olan bir dörtgenin alanı kaç birimkaredir?
dir?
A) 32
B) 12
C) 12ñ3
D) 16
E) 16ñ3
C) (0,15)
E) (–9, 0)
noktalarını köşe kabul eden dörtgenin çevresi kaç br
A) 8ñ3
C) x + 6 = 0
B) 36
C) 40
D) 48
E) 56
20
Konikler 2
7.
A) 8
8.
10.
Odakları Fı(–3ñ2, 0) ve F(3ñ2, 0) olan elipsin üzerindeki
bir nokta P(2 , 4) olduğuna göre, asal eksen uzunluğu
kaç br dir?
B) 10
C) 12
D) 14
y = 2x doğrusunun x2 + 2y2 = 9 elipsi içinde kalan parçasının uzunluğu kaç br dir?
A) ò13
B) 4
C) 3ñ2
D) 2ñ5
E) 5
E) 16
R
İ
T
x2 + 2y2 = 2 elipsinin x = 2 doğrusuna göre simetriği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2 + 2y2 = 2
B) x2 + 2y2 – 8x + 14 = 0
C) x2 + 2y2 – 8x = 14
K
E
11.
D) x2 + 2y2 + 14 = 0
E) x2 + 2y2 – 6x + 4 = 0
9x2 + 4y2 = 36 elipsinin  u = (2, 1) vektörü doğrultusunda ötelenmesi ile oluşan ötelenmiş elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9x2 + 4y2 – 8x – 36y + 40 = 0
y
(1, 2)
Körfez Yayınları
N
R
Ö
9.
B) 9x2 + 2y2 – 6x – 2y + 6 = 0
C) 9x2 + 2y2 – 18x – 6y + 18 = 0
D) 9x2 + 4y2 – 36x – 8y + 4 = 0
E) 3x2 + 4y2 – 36y – 16y + 6 = 0
x
(1, 0)
Düzlemsel şekil birimkarelerden oluşmaktadır.
Yukarıdaki koordinat düzleminde elipsin bazı temel elemanları verilmiştir.
12.
Denklemi x2 + 2y2 = 4 olan elips pozitif yönde 90° dön-
Buna göre, bu elipsin standart denklemi aşağıdakiler-
dürülürse yeni oluşan elipsin denklemi aşağıdakiler-
den hangisidir?
den hangisidir?
A) x2 + 2y2 + 4 = 0
B) x2 + 2y2 – 4 = 0
C) 2x2 + y2 – 4 = 0
D) 2x2 + y2 + 4 = 0
E) x2 + 2y2 = 0
Test 20 CA
1.D
2.B
3.D
4.A
5.B
6.A
7.C
8.B
9.E
10.D
11.D
12.C
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
21
Konikler 3
4.
ABCD dikdörtgenin köşeleri, denklemi
Yedek eksen uzunluğu 12 br olan hiperbolün odak noktalarından biri F(0, 10) ise denklemi aşağıdakilerden
olan hiperbol üzerindedir.
hangisidir?
AD ve BC kenarları hiperbolün odaklarından geçtiğine
göre, Alan(ABCD) kaç birimkaredir?
A) 48
2.
B) 80
C) 100
D)
E) 180
K
E
N
R
Ö
Asal ekseni Ox - ekseni, asal eksen uzunluğu (2k + 2)
5.
Denklemi
birim yedek eksen uzunluğu (2k + 4) birim ve odaklar
aşağıdakilerden hangisidir?
Analitik düzlemde bir hiperbolün doğrultman doğrularından
biri y = 3 doğrusu ve yedek eksen uzunluğu 6ñ2 birimdir.
Buna göre, bu hiperbolün asimptotlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = ñ2x
B) x = ñ2y
D) y = –x
C) y = –ñ2x
E) y = 2x
olan merkezil hiperbolün bir
odağının bir asimptotuna uzaklığı kaç br dir?
arası uzaklığı (2k + 6) birim olan hiperbolün denklemi
3.
R
İ
T
A) 2ñ3
6.
B) 2ñ6
C) 3ñ3
D) 3ñ6
E) 8
Denklemi x2 – 4y2 = 4 olan hiperbolün odaklar arası
uzaklığı kaç br dir?
A) ñ5
B) 2ñ3
C) 2ñ5
D) 5
E) 6
21
Konikler 3
7.
10.
A(6, 0) ve B(–6, 0) noktalarına uzaklıkları farkı 8 birim
olan noktaların geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
8.
|PF| – |PFı| = 6 bağıntısını sağlayan P noktasının koordinatları arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?
11.
B) 13
C) 15
Asimptotları
D) 17
E) 18
hiperbolü üzerindeki bir A noktasını
odaklara birleştiren doğrular dik ise, A noktasının ori-
Körfez Yayınları
N
R
Ö
ğıdakilerden hangisi olabilir?
A) 7
R
İ
T
K
E
hiperbolünün odaklarından birinin
elipsin odaklarından birine uzaklığı aşa-
9.
F(5, 0), Fı(–5, 0) noktaları veriliyor.
jine uzaklığı kaç birimdir?
A) 2ñ5
12.
B) 6
C) 8
D) 4ñ5
E) 10
Merkezi M(0, –2), bir odağı Fı(–5, –2) ve bir köşesi
A(3, –2) olan hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
olan ve A(–4, 0) noktasından
geçen hiperbolün bir teğeti ile asimptotları arasında
kalan alan kaç br2 dir?
A) 6
Test 21 CA
B) 8
1.D
C) 12
2.A
D) 24
3.D
4.B
E) 92
5.B
6.C
7.B
8.B
9.D
10.A
11.E
12.C
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
Analitik düzlemde y2 = 8x parabolünün birinci açıortay doğrusuna göre simetriği olan geometrik şeklin
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Odaklar arası uzaklığı 12 br olan bir elipsin asal ve
yedek çemberleri arasında kalan bölgenin alanı kaç br2
dir?
A) 25π
2.
3.
22
Konikler 4
B) 27π
C) 36π
N
R
Ö
5.
E) 64π
R
İ
T
K
E
F(5, 0) ve Fı(–5, 0) noktalarına olan uzaklıkları toplamı
26 birim olan noktaların geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
D) 48π
(3secα, 6tanα) noktalarının geometrik yer denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2 – y2 = 36
C) 3x2 – 6y2 = 1
B) 4x2 – y2 = 36
D) x2 + 3y2 = 12
E) 4x2 – 3y2 = 12
y
Aý
M
B
L
Fý
O
F
N
Bý
K
A
x
6.
Odakları F, Fı olan elipsin her iki odağından eksene
çıkılan dikmeler elipsi K, L, M ve N noktalarında kesiyor.
|BBı| = 4 br ve
A) 4
B) 4ñ2
ise Alan(KLMN) kaç br2 dir?
C) 6
D) 8
E) 8ñ2
Analitik düzlemde verilen 5x2 + 7y2 = 70 elipsinin dış
merkezliği kaçtır?
22
Konikler 4
7.
10.
K(0, 4) noktasına uzaklığı y = 1 doğrusuna olan
uzaklığının 2 katı noktaların geometrik yer denklemi aşa-
2x2 – y2 – 4x + 6y = 11 hiperbolünün dış merkezliği
kaçtır?
ğıdakilerden hangisidir?
A) x2 – y2 = 4
B) 3y2 – x2 = 12
C) 2y2 – y2 = 8
D) y2 – x2 = 16
Analitik düzlemde verilen
A) ñ2
B) ñ3
C) ñ5
D) ñ6
E) ñ8
E) 3y2 – x2 = 6
8.
y
B(0,4)
R
İ
T
x
x=
25
3
11.
K
E
Koordinat düzleminde verilen merkezil elipsin simetri ekseni
Ox
ekseni
denklemi
ve
x2 – y2 = 2 hiperbolünün eksenleri 45° döndürülüp,
asimptotları ile çakıştırılırsa, asimptotlarına göre yeni
hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangisi olur?
doğrultman
doğrusunun
tür.
N
R
Ö
aşağıdakilerden hangisidir?
Körfez Yayınları
Yukarıdaki verilere göre, bu elipsin standart denklemi
y
9.
12.
x
Analitik düzlemde y = x ve y = – x doğrularına olan
uzaklıkları çarpımı 4 birimkare olan noktaların geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2 – y2 = 16
B) x2 – y2 = 12
C) x2 – y2 = 9
D) y2 – x2 = 12
E) y2 – x2 = 8
Düzlemsel şekil birimkarelerden oluşmaktadır.
Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen hiperbolün
standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) x2 – y2 = 1
B) x2 – y2 = 2
C) x2 – y2 = 4
D) x2 – y2 =8
E) x2 – y2 = 9
Test 22 CA
1.A
2.B
3.E
4.C
5.B
6.A
7.B
8.C
9.C
10.B
11.D
12.E
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
D
4.
[DC] // [AB]
C
3
23
Genel Tekrar 3
IDCI = 3 cm
r1 = 12 cm
L
D
C
IADI = 3ñ2 cm
3–2
r1 ve r2 yarıçaplı çem-
T
berler ABCD dikdörtgenine T noktasında içten
A
B
teğettir.
K
A
Yukarıdaki şekilde çemberin yarıçapı 3 cm olduğuna
göre, IABI kaç cm dir?
A) 3ñ2
B) 3ñ3
C) 6
D) 4ñ3
E) 7
Buna göre, |KB| kaç cm dir?
N
R
Ö
a
m(AéBD) = 80°
B
80°
30°
C
E
O
m(EéCD) = 30°
D
B) 60
C) 55
D) 50
D
C) 14
D) 16
B
ABCD karesinin içine çizilen A ve B merkezli çeyrek
dairelere ve [AB] kenarına teğet olan dairenin alanı kaç
π cm2 dir?
E) 40
A) 9
B) 10
C) 12
D) 13
6.
3.
[AB]
D
E
E) 18
IABI = 8 cm
C
A
Yukarıdaki verilere göre, m(OéAE) = α kaç derecedir?
A) 65
B) 12
K
E
5.
O, çemberin merkezi
A
R
İ
T
B
ABCD dikdörtgeninin DC kenarı küçük çembere L noktasında, AB kenarı ise büyük çembere K noktasında teğettir.
A) 10
2.
r2 = 20 cm
E) 14
A, B, C, D merkezli
yarıçapı 1 cm olan
daireler birbirine
dıştan teğet ve
büyük daireye içten
teğettirler.
çaplı
yarım çember
ile A merkezli
çeyrek çember
E noktasında
A
C
B
kesişmektedir.
m(BïE) = 140°
Yukarıdaki verilere göre, m(EéDC) kaç derecedir?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
E) 35
A) π (2ñ2 – 1)
D) 2ñ2π + 4
B) 4π
C) 2ñ2π – 4
E) π(3 + 2ñ2 )
23
Genel Tekrar 3
7.
D
E
10.
ABCD bir dikdörtgen
C
A
2
|AD| = 6 cm
6
|BE| = 6 cm
E
|AB| = 12 cm
A
ABC bir dik
üçgen
|AE| = 2 cm
B
12
F
6
Yukarıdaki verilere göre, B merkezli olan AïE çember
yayının uzunluğu kaç cm dir?
A) 5π
B) 4π
C) 3π
E) π
D) 2π
C
D
B
Yukarıdaki şekilde DF, AC ve BC doğruları çembere teğettir.
R
İ
T
Buna göre, DCF üçgeninin çevresi kaç cm dir?
A) 10
D
K
K
E
|AD| = 25 cm
11.
T
N
R
Ö
A
B
Yukarıdaki şekilde A noktasından geçen K, T noktalarında
teğet olan çemberin yarıçapı 13 cm dir.
Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm2 dir?
A) 400
B) 410
C) 13
ABCD bir dikdörtgen
C
C) 415
D) 420
9.
A
Körfez Yayınları
8.
B) 12
B
E) 450
A) 23
B) 24
A ve C teğet
noktalarıdır.
[AB] ⊥ [BD]
IABI = 5 cm
IBDI = 29 cm
D
C) 25
12.
D) 26
E) 27
IEDI = 6 cm
6
E
D
IABI = 8 cm
|BE| = |EC|
135° C
|AD| = 6 cm
O
E) 15
Yukarıdaki verilere göre, [CD] çaplı çemberin, küçük
çemberin merkezine en uzak noktasının uzaklığı kaç
cm dir?
O, [AC] çaplı çemberin merkezi
C
C
D) 14
m(BéCD) =135°
[ED] // [AB]
|DB| = 4 cm
E
A
6
D
4
B) 45
C) 40
D) 36
Yukarıdaki verilere göre, [ED]’ nın [AB]’ na uzaklığı kaç
cm dir?
E) 32
A) 6
Test 23 CA
1.B
2.E
B
B
Yukarıdaki verilere göre, Alan(ABC) kaç cm2 dir?
A) 50
8
A
3.E
4.D
5.A
6.A
7.D
B) 7
8.E
C) 8
9.C
D) 9
10.B
11.C
E) 10
12.B
11. SINIF
MF TM
GEOMETRİ
1.
24
Genel Tekrar 4
[AB] dairenin çapı
A
4.
A, çeyrek çemberin
merkezi
[CB teğet
IACI = 4 cm
|AD| = |DC|
D
B
C
4
B
C
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?
re, taralı alanlar toplamı kaç cm2 dir?
A) 8
2.
B) 10
C) 12
D) 14
|BC| = 12 cm
12
C
5.
A
8
C
B
ABCD bir yamuk, A, B, C ve D teğet noktlar
IDCI = 8 cm ve IABI = 18 cm dir.
Buna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir?
A) 10
6.
B) 11
C) 12
D) 13
IACI = 8 cm
IBCI = 6 cm
A ) ( x – 6 ) 2 + ( y +8 ) 2 = 1 0
B ) x 2 + y 2 = 1 00
C) x2 + y2 = 64
D) x2 + y2 = 36
E ) ( x +6 ) 2 + ( y – 8 ) 2 = 1 0 0
B
Yukarıdaki verilere göre, ICKI kaç cm dir?
B) 4,2
C) 4,5
E) 14
Dik koordinat sisteminde A(6,–8) noktasından geçen
merkezil çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
K
A) 3,6
E) 4
C
18
A
D) 6
[AC] ve [BC] çap
m(AéCB) = 90°
6
C) 8
8
D
Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı kaç cm2
dir?
3.
B) 9
K
E
N
R
Ö
[BC] dairenin çapı
B
A) 10
E) 16
ABC bir eşkenar
üçgen
A
R
İ
T
A
Yukarıdaki şekilde dairenin alanı 8π cm2 olduğuna gö-
D) 4,8
E) 5,2
24
Genel Tekrar 4
7.
B
K
A
F
denklemi
N
A
B
x
F(3, 0) ve Fı(– 3, 0) noktaları veriliyor.
Buna göre, verilen iki noktaya uzaklıkları farkı 4 birim
olan noktaların geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
3x2 + 4y2 = 48
F
L
10.
Odakları F, Fı ve
y
olan elipsin içine
KLMN dikdörtgeni
A) 4x2 – 5y2 = 20
B) 5x2 – 9y2 = 45
çizilmiştir.
C) 5x2 – 4y2 = 20
D) 3x2 – 3y2 = 36
E) 4x2 – 6y2 = 36
M
Yukarıdaki verilere göre, Alan(KLMN) kaç br2 dir?
A) 24
B) 30
C) 36
D) 42
E) 48
11.
A) 6
x2 + y2 + 4x + 2y – m = 0
N
R
Ö
x2 + y2 – 2x + 10y + k = 0
denklemleriyle verilen çemberler dıştan teğet olduğuna
göre, bu iki çemberin birbirine en uzak iki noktası arası
uzaklık kaç birimdir?
9.
B) 10
C) 15
D) 18
B)5ñ 2
C) 2ò 15
D) 8
D) 20
E) 24
E) 25
12.
y2 = – 8x parabolünün doğrultmanı olan doğru X eksenini hangi noktada keser?
A) 1
Dik koordinat sisteminde merkezi X ekseni üzerinde
olan ve x = –3 ve x = 5 doğrularına teğet olan çemberin Y eksenini kestiği noktalar arası uzaklık kaç
birimdir?
A)4 ñ3
C) 18
K
E
Dik koordinat sisteminde
A) 8
B) 12
Körfez Yayınları
8.
R
İ
T
y2 = 36x parabolünün doğrultmanının odağına uzaklığı
kaç birimdir?
13.
E) 6ñ 2
B) 2
C) 3
D) 4
E) 8
Koordinat sisteminin üçüncü bölgesinde X eksenine
teğet çemberin merkezi M(–5,–6) noktası ise denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) (x–5)2 + (y–6)2 = 36
B ) ( x +5 ) 2 + ( y +6 ) 2 = 25
C) (x–5)2 + (y–6)2 = 25
D ) ( x +5 ) 2 +( y +6 ) 2 = 3 6
E ) ( x +5 ) 2 + ( y +6 ) 2 = 6 1
Test 24 CA
1.A
2.D
3.D
4.C
5.C
6.B
7.A
8.B
9.C
10.C
11.C
12.B
13.D
Download

01. GEOMETRi 11 KK