Sayla
Başvuru Yüzdelik Dilim t.istesi
l
1l
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyat|
2.
slnlf Listesi
6tl. rd.|i
]1!!7ı.]§.l
luşM cuiuşso,
ı!6iuY çEL'ı6,LEx
6trulEıo€ı.ıR
lı.i öır^§üİDRr
5.2.7o9rır2
sO.rYYE sEır^ rE2c^n
İEBİ., REştrİLolRlİ
.döz(^i
^Yşr
Aİ..n t.m d.6ı.nn Acnod.ğ.n
^cto: raıhol.nln.., bulund.n y.nyD
^ıo2
6ugh^.
GöiğULU
bdİ jn..d.utnn
^cİlo
d,ğ,i
http://usis.yitdiz.edu.trlStdCalculateApplicantPercentageLiStPrintjSp
03.07.2014
Başvuru Yüzdelik Dilim Listesı
Sayt-a
l/l
Fen-Ed€biyat Fakültesi
Türk Di|i v€ Edebiyatl
3. sln|f Listesi
.
Aln.ntim d.6tnn reio dd.n
.. ^cİo fğtim pl.nı.d., bulunubn v..!h hd, ın.n d.Ekn.
^no2
c..)No2 d.t ft..rt olİ.an
^cıo
n.
d.ğğü
b.İl...ı d.ğd4dft y.rin.ıiİ
http://usis.yildiz.edu.trlStdCalculateApplicantPercentageListPrintjsp
03.07.20l4
Download

Türk Dili ve Edebiyatı - Fen Edebiyat Fakültesi