T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü
İSKENDERİYE ÜÇGÜLÜ
TESCİL RAPORU
DATAEM-18
ANKARA 2015
DATAEM-18 İSKENDERİYE ÜÇGÜL ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR
İskenderiye üçgülü TDÖ denemeleri; 2013 ve 2014 yılında 1 aday ve 3 standart çeşitle
Manisa/Beydere, Kocaeli/Çayırova, Adana ve İzmir/Menemen lokasyonlarında kurulmuştur.
Denemeden elde edilen verilerle varyans analizi yapılmıştır.
Aday çeşit hakkında farklı lokasyonlardaki denemelerden elde edilen yeşil ot verimi, kuru ot
verimi ile bazı morfolojik ve teknolojik değerler dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmıştır.
DATAEM-18; Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü’ne ait aday çeşit,
seleksiyon ile elde edilmiştir. 2 yıllık TDÖ denemeleri sonucunda; 5203.2 kg/da yeşil ot verimi
(std.ort. 5481.5kg/da) 1196.8 kg/da kuru ot verimi (std.ort. 1248.9kg/da) ile standart çeşitler
arasında istatistiki fark bulunmuştur.
Aday çeşidin ortalama bitki boyu 100.2 cm. Kuru ot örneği üzerinde yapılan teknolojik
analizlerde; ham protein %11.64, ham lif %30.06, kuru madde %92.94, ham yağ % 1.04, NDF
%56.31 ve ADF % 43.64 değerlerini göstermiştir.
Karar tescil komitesinindir.
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon
Merkez Müdürlüğü
Çizelge 1. 2013 Yılı İskenderiye Üçgülü Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Yeşil Ot Verim
Sonuçları (kg/da)
Çeşitler
Adana
İzmir/
Menemen
Manisa
Beydere
Kocaeli
Çayırova
Genel
ortalama
1-Alex(st)
3632.0 b
9893.3 a
11548.0 a
5016.0
7522.3 a
2-Tabor(st)
4312.0 a
5333.3 c
7308.0 b
4720.6
5418.5 b
3-Pop(st)
4501.9 a
6036.7 bc
6749.2 b
4812.6
5525.1 b
4-DATAEM-18
4432.0 a
6263.3 b
6968.0 b
4649.2
5578.1 b
F
CV (%)
LSD
**
4.4
254.9
**
8.9
841.4
**
10.6
1180.9
Öd
23.4
-
**
12.9
494.1
Çizelge 2. 2014 Yılı İskenderiye Üçgülü Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Yeşil Ot Verim
Sonuçları (kg/da)
Çeşitler
Adana
İzmir/
Menemen
Manisa
Beydere
Kocaeli
Çayırova
Genel
ortalama
1-Alex(st)
2754.0
5960.0
6196.0 a
3905.8 b
4703.9
2-Tabor(st)
3049.8
6003.3
4834.0 b
5491.6 a
4844.7
3-Pop(st)
3361.2
6056.7
4877.8 b
5202.8 a
4874.6
4-DATAEM-18
2947.0
6013.3
5064.0 b
5288.8 a
4828.3
F
CV (%)
LSD
Öd
15.4
-
Öd
10.2
-
**
6.0
434.2
**
7.4
501.7
Öd
9.4
-
Çizelge 3. 2013 Yılı İskenderiye Üçgülü Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Kuru Ot Verim
Sonuçları (kg/da)
Çeşitler
Adana
İzmir/
Menemen
Manisa
Beydere
Kocaeli
Çayırova
Genel
ortalama
1-Alex(st)
823.5 b
1804.9 a
2531.8 a
1303.8
1615.9 a
2-Tabor(st)
1062.4 a
803.9 c
1445.0 b
1218.0
1132.3 b
3-Pop(st)
1135.7 a
906.1 bc
1334.8 b
1268.4
1161.3 b
4-DATAEM-18
1113.2 a
995.8 b
1482.0 b
1274.2
1216.3 b
F
CV (%)
LSD
**
9.2
131.2
**
9.6
148.1
**
13.9
325.2
Öd
15.8
-
**
13.4
108.8
Çizelge 4. 2014 Yılı İskenderiye Üçgülü Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Kuru Ot Verim
Sonuçları (kg/da)
Çeşitler
Adana
İzmir/
Menemen
Manisa
Beydere
Kocaeli
Çayırova
Genel
ortalama
1-Alex(st)
647.0 b
1366.7 a
1292.4 a
1156.0 b
1115.5 c
2-Tabor(st)
747.2 b
1064.3 bc
1138.4 b
1854.2 a
1201.0 ab
3-Pop(st)
929.2 a
1287.2 ab
1122.4 b
1731.0 a
1267.5 a
4-DATAEM-18
735.8 b
1048.1 c
1156.4 b
1769.2 a
1177.4 bc
F
CV (%)
LSD
**
14.1
148.4
*
13.7
224.8
**
6.1
96.1
**
7.2
159.8
**
10.0
75.9
Çizelge 5. İskenderiye Üçgülü Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2013-2014 Yılı Yeşil Ot Verim Sonuçları (kg/da)
2013
2014
1-Alex(st)
3632.0
2-Tabor(st)
4312.0
5333.3
7308.0
4720.6
3049.8
6003.3
4834.0
5491.6
5131.6 b
3-Pop(st)
4501.9
6036.7
6749.2
4812.6
3361.2
6056.7
4877.8
5202.8
5199.9 b
4-DATAEM-18
4432.0
6263.3
6968.0
4649.2
2947.0
6013.3
5064.0
5288.8
5203.2 b
Adana
Manisa
Beydere
11548.0
Kocaeli
Çayırova
5016.0
Manisa
Beydere
2754.0
İzmir/
Menemen
5960.0
6196.0
Kocaeli
Çayırova
3905.8
Genel
ortalama
İzmir/
Menemen
9893.3
Çeşitler
Adana
F
CV (%)
LSD
Lok ort
6113.1 a
**
11.8
4219.5
5411.9
8143.3
4799.6
3028
6008.3
5242.9
4972.3
281.8
5411.9
Çizelge 6. İskenderiye Üçgülü Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2013-2014 Yılı Kuru Ot Verim Sonuçları (kg/da)
2013
2014
1-Alex(st)
823.5
2-Tabor(st)
1062.4
803.9
1445.0
1218.0
747.2
1064.3
1138.4
1854.2
1166.7 b
3-Pop(st)
1135.7
906.1
1334.8
1268.4
929.2
1287.2
1122.4
1731.0
1214.4 b
4-DATAEM-18
1113.2
995.8
1482.0
1274.2
735.8
1048.1
1156.4
1769.2
1196.8 b
Adana
Manisa
Beydere
2531.8
Kocaeli
Çayırova
1303.8
Manisa
Beydere
647.0
İzmir/
Menemen
1366.7
1292.4
Kocaeli
Çayırova
1156.0
Genel
ortalama
İzmir/
Menemen
1804.9
Çeşitler
Adana
1365.8 a
F
CV (%)
**
11.9
LSD
Lok ort
65.3
5411.9
1033.7
1127.7
1698.4
1266.1
764.8
1191.6
5242.9
4972.3
Çizelge 7. 2013 Yıl İskenderiye Üçgülü Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Gözlem Değerleri
Ana sap uzunluğu
(cm)
Ana sap
sayısı
(adet)
Biçim Sayısı
Manisa
Beydere
Kocaeli
Çayırova
İzmir/
Menemen
Adana
Manisa
Beydere
Kocaeli
Çayırova
İzmir/
Menemen
Adana
İzmir/
Menemen
Adana
Manisa
Beydere
Kocaeli
Çayırova
İzmir/
Menemen
Adana
Manisa
Beydere
163
136
155
159
131
103.3
92.0
69.8
6.5
4.7
6.4
7.0
10
12
2
2
4
1
1
1
3
3
2-Tabor(st)
157
123
149
153
96
107.3 103.4
70.6
6.5
5.7
6.4
8.0
6
8
1
1
1
1
2
2
3
3
3-Pop(st)
159
128
153
153
114
116.9 102.8
68.8
6.7
5.8
6.4
7.0
8
10
1
1
1
1
2
2
3
3
4-DATAEM-18
158
128
151
154
105
112.2 103.6
65.8
6.5
5.9
6.5
7.0
10
10
1
1
1
1
2
2
3
3
Çizelge 8. 2014 Yıl İskenderiye Üçgülü Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Gözlem Değerleri
Ana sap
sayısı
(adet)
Biçim Sayısı
Manisa
Beydere
Kocaeli
Çayırova
İzmir/
Menemen
Adana
Manisa
Beydere
Kocaeli
Çayırova
Manisa
Beydere
Adana
İzmir/
Menemen
Adana
Manisa
Beydere
Kocaeli
Çayırova
İzmir/
Menemen
Adana
Manisa
Beydere
1-Alex(st)
166
138
172
175
111.9 68.2 95.4
97.8
6.9
4.3
5.9
5.4
2
3
2
2
4
2
4
3
2
2-Tabor(st)
157
119
155
165
131.3 89.1 117.8
99.2
7.7
5.2
6.8
7.0
6
2
1
1
1
1
4
4
3
3-Pop(st)
156
115
155
164
109.2 92.2 122.0
95.6
7.0
6.0
6.6
6.3
3
3
1
1
1
1
4
4
3
4-DATAEM-18
157
119
155
167
115.1 95.4 111.0
93.6
7.1
4.7
7.0
6.1
3
2
1
1
1
1
4
4
3
(*) 1-Dik
3-Orta
5-Yatık
Adana
İzmir/
Menemen
Yatma (1-5)*
Kocaeli
Çayırova
Ana sap kalınlığı
(mm)
Manisa
Beydere
Ana sap uzunluğu
(cm)
Adana
Çeşitler
İzmir/
Menemen
Çiçeklenme (gün)
Kocaeli
Çayırova
İzmir/
Menemen
1-Alex(st)
Adana
Kocaeli
Çayırova
Yatma (1-5)*
Manisa
Beydere
Ana sap kalınlığı
(mm)
Adana
Çeşitler
İzmir/
Menemen
Çiçeklenme (gün)
Çizelge 9. 2013 Yılı İskenderiye Üçgülü Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknolojik Analiz Değerleri (Adana)*
1-Alex (st)
7.5
Kuru
Madde
(%)
92.46
2-Tabor(st)
7.2
92.81
13.31
1.32
26.07
55.16
40.88
12.80
96.2
57.1
2.2
3-Pop(st)
7.0
92.98
12.63
1.18
26.41
55.74
43.09
9.21
92.3
55.3
2.2
4-DATAEM-18
7.1
92.94
11.64
1.04
30.06
56.31
43.64
12.68
90.7
54.9
2.1
Çeşitler
Su
(%)
Ham
Protein
(%)
13.08
Ham
Yağ
(%)
1.37
Ham Lif
(%)
NDF
ADF
ADL
NYD
KMS
KMT
24.59
48.04
36.89
10.06
116.5
60.2
2.5
KM: Kuru madde. %; HK: Ham Kül. %; OM: Organik madde. %; HP: Ham Protein. %; HL: Ham Lif. %; NDF: Nötral Deterjan çözeltisinde çözünmeyen lif. %; ADF:
Asit Deterjan çözeltisinde çözünmeyen lif. %; ADL: Asit Deterjan çözeltisinden sonra kuvvetli asitte çözünmeyen lignin.%KM-TÜK: Kuru madde tüketimi. KMSİND: Kuru madde sindirilebilirliği NYD: Nisbi Yem Değeri;
*Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsüne Yaptırılmıştır
Download

İskenderiye Üçgülü