Doküman No
FORM
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ
BAŞKANLIĞI
YETERLİLİK DENEY PROGRAMINA KATILIM TALEP Yayın Tarihi
REQUEST FOR PARTICIPATION TO PROFICIENCY TEST
PROGRAM
Revizyon Tarihi
YT.FR.014
17.07.2014
15.10.2014
No
02
Programın Adı / Program Name: TSE 2014-2015
Program no: / Program no:01
Talep Eden Laboratuvarın iletişim bilgileri /Contact information of Requesting Laboratory
Adı
Name
Adresi (Numuneler bu adrese gönderilecek)
Address (Sample(s) will be sent this address)
İrtibat Kurulacak Yetkili
Contact Person
Numune(leri)yi Teslim Alacak Yetkili
Person who will recieve sample(s)
Telefon / Faks
Telephone / Fax
Gizlilik Kodunun ve Sonuç Raporunun Gönderileceği E-posta
E-mail where privacy code and Final Report will be sent.
Katılmak istediğiniz program(lar)ın kod(lar)ını seçiniz. / Please select the programs you wish to participate in.
1-YAPI MALZEMELERİ- CONSTRUCTION MATERIALS
YML-01
YML-02
YML-03
YML-04
YML-05
YML-06
YML-07
YML-11
YML-12
YML-13
YML-14
YML-15
YML-16
YML-17
YML-08
YML-09
YML-10
2-TEKSTİLVE DERİ –TEXTILE AND LEATHER
TEK-01
TEK-02
TEK-03
TEK-04
TEK-05
TEK-06
DERİ-01
DERİ-02
DERİ-03
DERİ-04
DERİ-05
DERİ-06
KAU-03
KAU-04
TEK-07
3-KAUÇUK- RUBBER
KAU-01
KAU-02
4-GIDA- FOOD
GID-01
GID -02
GID -03
GID -04
GID -05
5-ELEKTROTEKNİK- ELECTROTECHNICS
ELK-01
ELK-02
ELK-03
ELK-04
6-METALİK MALZEMELER-METALLIC MATERIALS
MET-01
MET-02
7-TAHRİBATSIZ- NON DESTRUCTIVE TESTING
THZ-01
8-KİMYA- CHEMISTRY
KİM-01
KİM-02
KİM-03
KİM-04
KİM-05
KİM-06
KİM-07
KİM-08
KİM-09
KİM-10
KİM-11
KİM-12
KİM-13
KİM-14
KİM-15
KİM-16
KİM-17
KİM-18
KİM-19
KİM-20
KİM-21
KİM-22
KİM-23
KİM-24
KİM-25
KİM-26
KİM-27
KİM-28
Sayfa 1/2
Doküman No
FORM
YETERLİLİK DENEY PROGRAMINA KATILIM TALEP Yayın Tarihi
REQUEST FOR PARTICIPATION TO PROFICIENCY TEST
PROGRAM
Revizyon Tarihi
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ
BAŞKANLIĞI
YT.FR.014
17.07.2014
15.10.2014
No
02
9-KALİBRASYON- CALIBRATION
KAL-01
KAL-02
KAL-03
KAL-04
KAL-05
KAL-06
KAL-07
KAL-08
KAL-09
10-ENERJİ TEKNOLOJİLERİ-ENERGY TECHNOLOGİES
ENR-01
ENR-02
ENR-03
ENR-04
ENR-05
ENR-06
ENR-07
ENR-08
ENR-09
ENR-10
ENR-11
ENR-12
ENR-13
ENR-14
ENR-15
ENR-16
ENR-17
ENR-18
ENR-19
ENR-20
ENR-21
ENR-22
ENR-23
ENR-24
ENR-25
Yeterlilik Deney Programına Başvuru Ve Katılım Şartlarını okudum kabul ediyorum. / I have read application and registration
requirements and I accept them.
Talep Eden Yetkili/ Authorized person
Ad-Soyad/Name-Surname
İmza/Signature
Tarih / Date
Başvuru için lütfen formun yukarıdaki kısımlarını eksiksiz olarak doldurup [email protected] e posta adresine veya 0 262 723
16 09 numaralı faksa gönderiniz. Program hakkında detaylı bilgiye www.tse.org.tr web-sayfasından ulaşabilirsiniz.
For application please fill out above part of the form completely and send it to email adress [email protected] or fax number +90 262
723 16 09. You can find detailed information about the programme at www.tse.org.tr
Aşağıdaki bilgiler TSE tarafından doldurulacaktır: The following information will be filled by TSE
Talep No
Talep Geliş Tarihi
Talep Kabul Tarihi
Program Talebini Kabul Eden
Demand Number
Demand Date
Demand Acceptance Date
The Accepting Person
(Ad-Soyad)/ (İmza)
Açıklama/Explanation:
(Varsa)
Sayfa 2/2
Download

Programın Adı / Program Name: TSE 2014