Artikli koje imamo u prodaji
Oznaka
10061
10062
10063
10064
10065
10075
10080
10081
10091
10092
10096
10102
10103
10112
10113
10114
10116
10117
10118
10119
10120
10121
10122
10161
10188
10189
10193
10242
10243
10246
11050
11055
11065
11090
11140
12050
12056
12058
12060
12091
12092
12160
12220
12222
12224
12242
12246
12248
12250
12252
12254
12256
12270
12274
12276
Naziv
Kab.P-F 2.5mm
Kab.P-F 4 mm
Kab.P-F 6 mm
Kab.P-F 10mm
Kab.P-F 16mm
Kab.P-L 2x0.75mm
Kab.PP-L 2x0.75mm
Kab.PP-L 3x0.75mm
Kab.PP-J 3x1.5mm
Kab.PP-J 3x2.5mm
Kab.PP-J 5x2.5mm
Kab.PP-R 3x1.5mm
Kab.PP-R 3x2.5mm
Kab.PP-Y 3x1.5mm Kapis
Kab.PP-Y 3x2.5mm Kapis
Kab.PP-Y 4x1.5mm
Kab.PP-Y 4x4mm
Kab.PP-Y 4x6mm
Kab.PP-Y 4x10mm
Kab.PP-Y 5x1.5mm
Kab.PP-Y 5x2.5mm Kapis
Kab.PP-Y 5x4mm
Kab.PP-Y 5x6mm Kapis/FKZ/ECG
Kab.J-Y (St)Y 2x2x0.6mm
Kab.GG-J 3x1.50mm
Kab.GG-J 3x2.5mm gum
Kab.GG-J 5x2.5mm gum.
Kab.ant RG-6
Kabal RG 59-BU
Kab rac.UTP Cat.5 4x2x24 AWG
Broj.mo.jed.10-40 A ISKRA
Broj.mo.dv. 10-40 A ISKRA
Broj.tr.dv.10-40 A ISKRA
Sat uk.ISKRA TKM - 8
Aut.za st.sv.230 V Eti
Bravica za ormar
Orm.raz.RO-1 met.neop.
Orm.razv.RO-2 met.neop.
Orm.razv.RO-3 met.neop.
Orm.za poštu bijeli
Ormar za poštu Inox
Svj.signalno 220V
Razd.ZA 4 os. DII neopr.EK
Razd.ZA 8 os. DII neopr.EK
Razd.ZA 12 os. DII neopr.EK
Razd.ZA 4au.os.N-Ţ neopr.
Razd.ZA 4au.os.P-Ţ neopr.
Razd.ZA 12au.os.N-Ţ neopr.
Razd.ZA 12au.os.N-Ţ Eti
Razd.ZA 12au.os.N-Ţ neopr.EK
Razd.ZA 12au.os.P-Ţneopr.
Razd.ZA 12au.os.P-Ţ neopr.Eti
Razd.ZA 24au.os.N-Ţ neopr.Eti
Razd.ZA 24 aut.osig.P-Ţ neop.
Razd.ZA 24au.os.P-Ţ neopr.Eti
J.mj.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
kom
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
12286
12295
12296
12298
12299
12310
12311
12312
12313
12314
12315
12316
12317
12325
12326
12328
12330
12353
12356
12361
12362
12363
12364
12365
12366
12367
12368
12410
12411
12415
12416
12420
12422
12430
12436
12438
12439
12440
12460
12462
12466
12468
12470
12472
12475
12476
12510
12520
12540
13060
13061
13062
13063
13070
13071
13090
13092
13098
13101
Razd.ZA 36au.os.P-Ţ neop.Eti
Razd.ZA aut.osig.P-Ţ U 12-C Tehnoplast
Razd.ZA 24aut.osig.P-Ţ U 24-C Tehnoplast
Razd.ZA 12 aut.osig.P-Ţ U 12-A Tehnoplast
Razd.ZA 24 aut.osig.P-Ţ U 24-A Tehnoplast
Kalib.prst.VDII 6 A
Kalib.prst.VDII 10A
Kalib.prst.VDII 16A
Kalib.prst.VDII 20A
Kalib.prst.VDII 25A
Kalib.prst.VDIII 35A
Kalib.prst.VDIII 50A
Kalib.prst.VDIII 63A
Kapa os.KDII 25A
Kapa os.KDIII 63A
Osnova os.EZN 25A
Osnova os.EZN 63A
Uloţak talj.DII 16A ETI
Uloţak talj.DII 35A ETI
Uloţak-os.patr.6 A
Uloţak-os.patr.10 A
Uloţak-os.patr.16 A
Uloţak-os.patr.20 A
Uloţak-os.patr.25 A
Uloţak-os.patr.35 A
Uloţak-os.patr.50 A
Uloţak-os.patr.63 A
Zašt.osn.os. DII
Zašt.osn.os. DIII
Sab.za DII osig.1 m
Sab.za aut.os.multi9 1m.izol
Sab.za aut.osig.1m izolir.
Sab.za aut.osig.1m 3P Izol.Eti
Šina za niz.DII os.L=1 m
Osig.aut.10A 1P MULTI 9
Osig.aut.20A 1P MULTI 9
Osig.aut.25A 1P MULTI 9
Osig.aut.32A 1P MULTI 9
Osig.aut.6A 1P B
Osig.aut.10A 1P B Eti
Osig.aut.16A 1P B Eti
Osig.aut.20A 1P B Eti
Osig.aut.25A 1P B
Osig.aut.32A 1P B
Osig.aut.50A.1P B
Osig.aut.63A.1PB
Skl.FIDO efi-2 25-0.03 A
Skl.FIDO efi-2 40-0.03 A
Skl.FIDO efi-4 40-0.03A ETI
Okvir 1 Alora
Okvir 2 Alora
Okvir 3 Alora
Okvir 4 Alora
Prik.stalni pet.EK
Prik.stalni pet.Bell
Skl.obiĉna P-Ţ EK
Skl.obiĉna P-Ţ BELL
Skl.obiĉna P-Ţ Alora
Skl.16A sa tinj.P/Ţ Alora
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
13104
13106
13106-U
13112
13114
13116
13122
13130
13132
13148
13150
13152
13154
13154-U
13162
13164
13170
13172
13174
13178
13180
13182
13184
13188
13190
13194
13196
13202
13204
13214
13220
13222
13224
13226
13228
13230
13270-U
13275-U
13276-U
13281-U
13282-U
13283-U
13284-U
13285-U
13289-U
13290
13291
13352
13362-U
13370
13388
13400
13404
13406
13408
13410
13414
13415
13420
Skl.seriska P-Ţ EK
Skl.seriska P-Ţ BELL
Skl.seriska P-Ţ Premijer
Skl.serijska P-Ţ Alora
Skl.izmj.P-Ţ EK
Skl.izmj.P-Ţ BELL
Skl.izmj.P-Ţ Alora
Skl.kriţ.P/Ţ Elektrokontakt
Skl.kriţ. P-Ţ BELL
Skl.kup.hor.EK
Skl.kup.Indik.horiz. BELL
Tas.za svjetlo sa tinj.P-Ţ EK
Tast.za svj.sa tinj P-Ţ BELL
Tast.za svj.sa tinj.P-Ţ Premijer
Tast.za zvono PŢ EK
Tast.za zvono P-Ţ BELL
Taster za zvono s tinj.P-Ţ Alora
Utiĉ.dv.šuko P-Ţ EK (1080)
Utiĉ.dv.šuko P-Ţ BELL(1020)
Utiĉ.dvop.šuko P-Ţ Klasik
Utiĉ.dvop.šuko P-Ţ Alora
Utiĉ.dv.šuko sa pokl.P-Ţ EK(1084)
Utiĉ.dv.šuko sa pokl.P-Ţ BELL
Utiĉ.dv.šuko duplaP-Ţ EK(1085)
Utiĉ.dv.šuko dupla P-Ţ BELL
Utiĉ.tel.P-Ţ BELL
Utiĉ.tel.mikro P-Ţ Bell
Utiĉ.tel.mikro P-Ţ Alora
Utiĉ.anten.P-Ţ BELL
Utiĉ.ant.P-Ţ Alora
Utik.sa zašt.kont.lagani EK
Utik.sa zašt.kont.masivni EK
Utik.sa zašt.kont.kutni EK
Utik.T sa zašt.kont.EK
Utik.petop.trof.EK
Okvir 1 Mikro
Okvir jedn.
Okvir dvost.horiz.-vertik.
Okvir trost.horiz.-vertik.
Skl.obićna P-Ţ Elegant
Skl.seriska P-Ţ Elegant
Skl.izmj.P-Ţ Elegant
Tast.za svj.sa sig.lamp.Elegant
Tast.za zvono sa sig.lamp.Elegant
Utiĉ.telef.komb.TK2 Elegant
Priklj.stalni pet. EM
Regulator svj.P-Ţ Plato
Skl.seriska P-Ţ Omega H
Skl.izmjen.P-Ţ Klasik
Skl.izmjen.P-Ţ Omega H
Skl.kriţna P-Ţ Omega H
Skl.provodna EM
Skl.kip sa sig.sv.P-Ţ EM
Skl.obićna N-Ţ Fluid
Skl.seriska N-Ţ Fluid
Skl.izmjen.N-Ţ Fluid
Skl.kupat.EM
Skl.kup.-indikator horiz.karamel EM
Tast.za svjetlo EM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
13428
13428-U
13436
13446
13462
13494
13500
13514
13516
13518
13520
13522
13524
13526
13626
13628
13638
13640
13644
13646
13648
13650
13668
13676
13678
13686
13690
13698
13704
13706
13712
13714
13716
13718
13720
13722
13724
13726
13728
13732
13734
13736
13738
13740
13748
13754
13758
13766
13768
13776
13780
13792
13815
13820
13821
13825
13827
14050
14055
Tast.za svj.sa sig.lamp. EM
Tast.za svj.sa sig.lamp.Klasik
Tast.za svj.sa sig.lamp.P-Ţ Omega H
Tast.za zvono EM
Tast.za zvono sa sig.lamp.P-Ţ Omega H
Utiĉ.dvop.šuko sa pokl.P-Ţ Mikro
Utiĉ.dvop.šuko sa pokl.P-Ţ Omega H
Utiĉ.dvop.šuko P-Ţ ugrad.EM
Utiĉ.dvop.šuko N-Ţ Fluid
Utiĉ.dvop.šuko dupla N-Ţ Fluid
Utiĉ.petop.trof. P-Ţ EM
Utiĉ.petop.trof. N-Ţ Fluid
Utiĉ.tel.P-Ţ EM
Utiĉ.tel.mikro TIP RJ 11 EM
Utiĉ.gum.-kabl. KOPP
Utiĉ.šuko gum.manja KOPP
Utik.sa zašt.kont.gum.KOPP
Utik.šuko gum.manji KOPP
Skl.obićna P-Ţ Beta
Skl.obićna sa tinj.P-Ţ Beta
Skl.seriska P-Ţ Beta
Skl.izmjen.P-Ţ Beta
Skl.kup.-indikator horiz.
Tast.za zvono sa sig.lamp.P-Ţ Beta
Utiĉ.dvop.šuko P-Ţ Beta
Utiĉ.pet.trof.P-Ţ
Utiĉ.tel.Mikro P-Ţ Beta
Utik.sa zašt.kontakt.
Utik.adapter 2 x šuko
Utikaĉ-adapter 1xšuko+2xeuro PVC
Skl.kupat.vertikalna
Skl.kupat.s utiĉ.
Kab.prik.za peglu GT-L 3x0.75L-2 m
Kab.prik.za štednj.PP-J 3x2.5L-2m
Kab.prod.sa utiĉ.i utik.2 m
Kab.prod.sa utiĉ.i utik.5 m
Kab.prod.sa utiĉ.i utik.10 m
Kab.priklj.za tel.4-4 L=2 m
Kab.tel.s mikro utik.6-4 L=2 m
Kab.tel.s mikro utik.6-4 L=10 m
Kab.priklj.za kasetofon
Utiĉnica trostruka prenosna 1.4 m
Utiĉ.trost.pren.3 m
Utiĉ.trost.pren.5 m
Utiĉ.trost.pren.sa skl. 1.4 m
Utiĉ.šest.pren.sa skl.1.4m
Utiĉ.ĉetv.pren.sa skl.5 m
Kab.rol.PVC PP-J 3x1.0 L=10m
Kab.rol.PVC PP-J 3 x 1.5 L=15 m
Kab.rol.PVC PP-J 3x2.5 L=25m
Utiĉn.16A 3P 250V
Utik.16A 3P 250V
Utik.telefon.EK
Skl.obićna N-Ţ silumin.
Skl.serijska N-Ţ silum.
Utiĉ.dvop.šuko N-Ţ silumin.
Zaštita za utiĉnice
Reflek.halog.150 W IP 44
Reflek.halog.150 W IP 44 sa IC sklopk.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
14060
14065
14080
14081
14090
14095
14096
14101
14105
14115
14120
14202
14235
14301
14370
14375
14629
14630
14631
14632
14633
14640
14654
14656
14660
14662
14665
14667
14668
14670
14671
14675
14676
14685
14696
14700
14702
14715
14722
14723
14750
14751
14754
14761
14762
14763
14770
14781
14803
14810
14811
14812
14814
14816
14831
14833
15050
15051
15052
Reflek.halog.500 W IP 44
Reflek.halog.500 W IP 44 sa IC sklopkom
Rozeta ravna E-27
Rozeta kosa E-27
Staklo za kos.i rav. svj.
Svj.stropna fi 200 mm
Svj.stropna fi 250 mm
Svj.brodska 60 W
Svj.brodska 75 W
Svj.PVC prenos. 60 W
Svj.fluo preos.8W-5 m
Svj.fluo 4x18 W opal
Svijetiljka fluo 18w SUPER G
Svjet.fluo 2x18W raster nagradni
Svj.panik 8W 1h
Svj.panik 8W 2.5h IP65
Ţarulja E27-25W Philips
Ţarulja E27-40W Philips
Ţar.E27-60W Philips
Ţar.E27-75W Philips
Ţar.E27-100W Philips
Ţar.hal.GU10-50W 230V Philips
Ţar.štedna E-27-11W Philips
Ţar.štedna E-27-20W Philips
Cijev fluo 4 W
Cijev fluo 8 W
Cijev fluo 18 W
Cijev fluo 36 W
Cijev fluo 58 W
Ţar.za hladnj.AB E14-15W
Ţar.za štednj.ABO E14-15W
Ţar.-E-14-25 W
Ţar.-E-14-40 W
Ţar.-E-14 -25 W u boji
Ţar.-E-27-40 W
Ţar.-E-27-150 W
Ţar.E-27-200 W
Ţar.E-27-25 W u boji
Ţar.reflektna E 27-75 W
Ţar.reflektna E 27-100 W
Ţar.halog.100 W
Ţar.halog.150 W
Ţar.halog.500 W
Ţar.E-27-125 W VTF
Ţar.VTFE E 40-250 W
Ţar.VTFE E40-400W
Ţar.VTF E27-160W Fluosol
Ţar.metal.halog.E27-150 W
Ţar.štedna E14-11W
Ţar.štedna E27-11W
Ţar.štedna E27-13W spiralna
Ţar.štedna E27-15W
Ţar.štedna E27-20W
Ţar.štedna E27-23W
Plafonj.CL145 fi 260mm
Plafonj.CL144L260XW260
Cijev sav.fi 16 mm
Cijev sav.fi 20 mm
Cijev sav.fi 25 mm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
m
15053
15054
15071
15072
15073
15081
15083
15093
15103
15130
15135
15141
15151
15152
15153
15160
15161
15165
15171
15180
15181
15190
15192
15197
15198
15221
15234
15236
15248
15396
15398
15399
15400
15401
15402
15404
15408
15410
15412
15430
15435
15454
15460
15461
15462
15465
15471
15472
15490
15491
15492
15500
15501
15502
15503
15504
15505
15508
15509
Cijev sav.fi 32 mm
Cijev sav.fi 40 mm
Cijev ravna PN 13.5
Cijev ravna PN 16
Cijev ravna PN 23
Cijev savitljiva IBG d 20 mm
Koljeno za PN 23
Spojnica za PN 23
Obujmnica za PN 23
Grlo E-14 EM
Grlo keramiĉko E-14
Grlo E14 za lust.EM
Grlo E-27 Beta
Grlo ravno E-27 EM
Grlo E-27 EK
Grlo ker.E-27 Beta
Grlo ker.E-27 EM
Grlo koso E-27 EM
Grlo luster.E-27 EM
Grlo G13 FCO
Grlo G13 FCOS
Prig.za cijev fluo 18 W
Prig.za cijev fluo 58 W
Prig.za VTFE 125 W
Prig.za VTFE 250W
Starter SF-8
Stop.na gnjeć.4-5
Stop.na gnjeć.6-6
Stop.na gnjeć.25-8
Kanal kabl.PVC 10x8 mm
Kanal kabl. PVC 15x10 mm
Kanal kabl.PVC 16x16 mm
Kanal kabl. PVC 20x10 mm
Kanal.kabl. PVC 25x16 mm
Kanal kabl. PVC 25x25 mm
Kanal kabl. PVC 30x10 mm
Kanal kabl. PVC 40x25 mm
Kanal kabl. PVC 40x40 mm
Kanal kabl. PVC 60x40 mm
Traka izolir L-10 m
Traka izolir L-10 m TESA
Gips 2-1 elek. Komar
Kutija razv.fi 60 mm P-Ţ
Kutija razv.fi 78 mm P-Ţ
Kutija razv.fi 100x100 mm P-Ţ
Kutija razv.fi 60x60 duboka
Kutija razv.niz.fi 60x55mm P-Ţ
Kutija razv.niz.fi 60x70mm P-Ţ
Kutija razv.N-Ţ
Kutija razv.N-Ţ IP 43 EM
Kutija razv.N-Ţ silum.
Kutija za mjerni spoj
Nos.tr.gr.za krov EGRO 01
Nos.tr.gr.za krov EGRO 03
Nos.tr.gr.za krov EGRO 04
Nos.tr.gr.za rav.sal.27
Nos.tr.gr.za rav.sal.EGRO 08
Nos.tr.gr.za sljeme 20
Nos.tr.gr.za zid EGRO 24
m
m
m
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
kom
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
15510
15511
15520
15530
15540
15541
15545
15550
15552
15554
15560
15562
15590
15591
15594
15601
15602
15603
15604
15605
15606
15651
15670
15676
15681
15682
15683
15684
15685
15686
15687
15688-E
15708
15710
15716
15717-G
15718-G
15725
15726
15727
15728
15740
15742
15743
15744
15745
15750
15760
15770
15780
15790
20062
20250
20253
20256
20259
20262
20265
20268
Nos.tr.gr.za zid EGRO 25
Nos.tr.gr.za oluk 8
Sonda za uz. 2-1.5 m EGRO 57
Spoj.kriţ.60x60 EGRO 35A
Traka poc.20x3 mm
Traka poc.25x4 mm
Zašt.mehaniĉka
Krovni prikljuĉak
Stez.zatezna za SKS
Stez.zatezna za SKS S-20
Vijak sa kukom 12x250
Stez.komb.Al-Cu 6-35
Stez.red.2.5mm 12- polna.
Stez.red.4 mm 12 pol.
Stez.red.16 mm.12 pol.
Stez.red.2.5mm2 12-p polietilen
Stez.red.4 mm2 12-p polietilen
Stez.red.6mm-12p polietilen
Stez.red.10mm-12p polietilen
Stez.red.16mm-12p polietilen
Stez.red.25mm2 12-p polietil
Stez.za izj.poten. P-Ţ
Šelna bak.1-2- za galvan.
Obujm.fi 18-26 mm PVC
Obujm.sa eks.fi 6 PVC
Obujm.sa eks.fi 8 PVC
Obujm.sa eks.fi 10 PVC
Obujm.sa eks.fi 12 PVC
Obujm.sa eks.fi 14 PVC
Obujm.sa eks.fi 16 PVC
Obujm.sa eks.fi 20 PVC
Obujm.sa eks.fi 8 PVC dvod.
Ventilator fi 120 mm sklopka
Ventil.fi 100 mm
Ventil.fi 120 mm
Ventilator V-200 fi 120 GORENJE
Ventilator SL 2300 GORENJE
Vent.maska fiksna TF10 fi 100 mm
Vent.maska fiksnaTF12 fi 120 mm
Vent.maska vanj.TG10 fi 100mm
Vent.maska vanj.TG12 fi 120mm
Vezica PVC 3x60 mm
Vezica PVC 3x150 mm
Vezica PVC 4x200 mm
Vezica PVC 5x300 mm
Vezica PVC 5x350 mm
Zvono elek.220V EB-1A
Zvono elek.220 V
Zvono elek.220 V GONG
Zvono elek.220V CT -4B
Zvono za st.tablu 220 V
Bojler elek. 30 L 2Kw
Bojl.N-P 5 l KONĈAR
Bojl.P-P 5 l KONĈAR
Bojl.N-P 10 l KONĈAR
Bojl.P-P 10 l KONĈAR
Bojl.30l sa reg.KONĈAR Bijeli
Bojl.50 l KONĈAR Bijeli
Bojl.50L sa reg.KONĈAR
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kom
kpl
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
cet
cet
cet
cet
cet
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
20271
20274
20275
20281
20282
20296
20297
20298
20299
20350
20353
20356
20359
20362
20365
20368
20369
20371
20374
20490
20500
20799
20800
20802
20804
20806
20808
20810
20830
20835
20860
20862
20900
20901
20907
20908
20909
20911
20912
20913
20914
20915
20916
20917
20918
20922
20923
20924
20926
20927
20928
20929
20930
20931
20932
20933
20938
20953
20956
Bojl.50l KONĈAR Bermuda
Bojl.50l KONĈAR Calypso
Bojl.50 l KONĈAR Beţ
Bojl.elektr.FAT 80L 2 Kw KONĈAR
Bojl.elektr.FAT 80 L sa reg.KONĈAR
Grijaĉ za bojl.50-80L Ti 2000W Konĉar
Grijaĉ za bojl.50-80L RI 2000W Konĉar
Termos. za bojl.50-80L Ti 65-75 Konĉar
Termost.za bojl.50-80L RI 85-115 Konĉar
Bojl.N-P 5 l GORENJE
Bojl.P-P 5 l GORENJE
Bojl.N-P 10 l GORENJE
Boj.P-P 10 l GORENJE
Bojl.30 l sa reg. GORENJE
Bojl.TG 50 l GORENJE
Bojl.TGR 50l sa reg.GORENJE
Bojl.OTG 50l -slim GORENJE
Bojler elek. TG 80 l 2kw GORENJE
Bojl.TGR 80l sa reg.GORENJE
Grijaĉ za bojler 200 W Ariston
Temp.pokazivaĉ Konĉar
Cijev fi 40 gibljiva
Cij.za boj.flex.L=30 cm Inox
Cij.za boj.flex.L-40 cm Inox
Cij.za boj.flex.L-50 cm Inox
Cij.za boj.flex.L-60 cm Inox
Cij.za boj.flex.L-80 cm Inox
Cij.za boj.flex.L-100 cm Inox
Vent.sigurn.za bojl.
Vent.sigurn.za bojl.UN 13001
Vijak za bojler
Vijak za bojler DN12
Armatura za vodokotlić INKER
Bide Julija Bijeli Inker
Stal.za um.Julija Bijeli-Inker
Stal.za um.Julija Bermuda-Inker
Stal.za um.Julija Calypso-Inker
Šo.wc simpl.Julija Bijela Inker
Šo.wc simpl.Julija Bermuda Inker
Šo.wc simpl.Julija Calypso Inker
Šo.wc simpl.Julija Beţ Inker
Šolja.wc simpl.MBL Julija bijela INKER
Šo.wc balt.Julija Bijela Inker
Šo.wc balt.Julija Bermuda Inker
Šo.wc balt.Julija Calypso Inker
Umiv.45cm Julija Bijeli Inker
Umiv.45 cm Julija Bermuda Inker
Umiv.45cm Julija Calypso Inker
Umiv.51cm Julija Bijeli Inker
Umiv.51cm Julija Bermuda Inker
Umiv.51cm Julija Calypso Inker
Umiv.51cm Julija Beţ Inker
Umiv.56cm Julija Bijeli Inker
Umiv.56cm Julija Bermuda Inker
Umiv.56cm Julija Calypso Inker
Umiv.56cm Julija Beţ Inker
Vod.za monoblok Julija bijela INKER
Daska za wc šolju drvena INKER
Šolja WC Simplon Valentina bijela INKER
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
par
par
par
par
par
par
kom
kom
par
par
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
20957
20958
20959
20963
20992
21012
21014
21016
21018
21020
21024
21026
21028
21050
21053
21054
21056
21060
21065
21070
21074
21080
21083
21084
21090
21091
21094
21110
21116
21119
21120
21123
21126
21127
21133
21136
21137
21138
21160
21168
21171
21180
21195
21198
21201
21204
21210
21223
21224
21228
21231
21234
21245
21450
21451
21452
21490
21492
21494
Šolja WC Simplon MBL Valentina bijela
Šolja WC Baltik Valentina bijela INKER
Šplja WC baltik MBL Valentina bij.INKER
Vodokotlić MBL Valentina bijeli
Vijci za mont.WC šk. i bidea (za Valentinu)INKER
Ĉuĉavac keram.EuroStandard
Pisoar kljunasti Eurostandard
Stal.za um.Bijeli-EuroStandard
Šo.wc simpl.bijela EuroStandard
Šo.wc balt.bijela EuroStandard
Umiv.45 cm bijeli EuroStandard
Umiv.50cm bijeli EuroStandard
Umiv.55cm bijeli EuroStandard
Bide Bijeli
Bide Bermuda
Bide Calypso
Bide Beţ
Ĉuĉavac keramiĉki
Pisoar kljun.bijeli
Stal.za um.Bijeli
Stal.za um.Calypso
Šo.wc simpl.Bijela KM
Šo.wc simpl.Bermuda
Šo.wc simpl.Calypso
Šo.wc balt.Bijela KM
Šo.wc balt.Beţ
Šo.wc balt.Calypso
Umiv.37cm Bijeli- Pikolo
Umiv.45 cm Bijeli KM
Umiv.45cm Bermuda
Umiv.45cm Calypso
Umiv.50cm Bijeli KM
Umiv.50cm Bermuda
Umiv.50cm Calypso
Umiv.58cm Bijeli KM
Umiv.58cm Bermuda
Umiv.58cm Calypso
Umiv.58cm Beţ
Arm.za ker.vod.Imex
Monoblok S Ivo (sa dask.i arm)
Monoblok B Ivo (sa dask.i arm)
Umiv.61cm sa staklom Ivo
Bide Diana Imex
Monoblok S Diana (sa daskom i arm.)
Monoblok B Diana (sa daskom i arm)
Šolja WC S Diana sa daskom
Umiv.61 cm sa staklom Diana
Bide zidni Iris IMEX
Šo.wc zidna sa daskom IMEX
Monoblok S Artis (sa dask.i arm.)
Monoblok B Artis (sa dask.i arm.)
Šolja WC S Artis sa daskom
Vijci za montaţu WC šolje i bide IMEX
Arm.za ker.vodok.Impuls Basic GEBERIT
Arm.za PVC vodok.
Vod.NM Rio AP110 bijela GEBERIT
Cijev isp.za VM vod.fi 40 LIV
Cijev isp.za NM vod.fi 40 LIV
Vent.sa plovk.za vod. LIV
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kpl
kom
kpl
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kpl
kom
kpl
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
21496
21498
21500
21502
21504
21506
21508
21509
21510
21514
21518
21520
21521
21524
21526
21530
21532
21536
21548
21550
21552
21554
21556
21558
21562
21564
21566
21568
21572
21574
21576
21578
21585
21586
21587
21590
21592
21593
21595
21596
21599
21600
21611
21614
21615
21616
21620
21625
21630
21650
21670
21671
21672
21674
21678
21680
21682
21684
21686
Vent. izl.za vodok.LIV
Vodok.beš. NM Adria bijeli LIV
Vodok.beš.N-M Klasik bijeli LIV
Vodok.N-M Laguna bijeli LIV
Vodok.V-M Laguna bijeli LIV
Vodok.N-M Laguna plavi LIV
Vodok.N-M Laguna Calypso LIV
Vodok.N-M Laguna Beţ LIV
Vodok.beš.N-M Vision Bijeli LIV
Vodok.beš.N-M Laguna -duo LIV
Vodok.beš.N-M Vision-duo
Vodok.ugr.Tornado-bij.LIV
Tipka Tornado stop bijela LIV
Tipka Tornado duo bijela LIV
Tipka Tornado duo krom sja.LIV
Suhomontaţni element s vodok.jog LIV
Vodok.ugrad.Jog za podnu šolju LIV
Tipka Selenite Eco bijela LIV
Spoj.za vod.3-8--3-8-x20 cm
Spoj.za vod.3-8-3-8x30 cm Inox
Spoj.za vod.3-8-3-8x40cm Inox
Spoj.za vod.3-8-3-8x50cm Inox
Spoj.za vod.3-8-3-8x60cm Inox
Spoj.za vod.3-8x3-8x80cm Inox
Spoj.za vod.3-8-1-2x40cm Inox
Spoj.za vod.3-8-1-2x50cm Inox
Spoj.za vod.3-8x1-2x60cm Inox
Spoj.za vod.3-8x1-2x80cm Inox
Spoj.za vod.1-2x1-2x 40cm Inox
Spoj.za vod.1-2x1-2x 50cm Inox
Spoj.za vod.1-2x1-2x60cm Inox
Spoj.za vod.1-2x1-2x80cm Inox
Daska za šolju bijela Plamingo
Daska za šolju bermuda Plamingo
Daska za šolju calypso Plamingo
Daska za š.PVC Bijela
Daska za š.PVC Calypso
Daska za š.Aurora bijela
Daska za šolju Topolino bijela
Daska za š.tvrda Bijela
Daska za š. tvrda Bermuda
Daska za š. tvrda Calypso
Daska za WC šolju Valentina BELLO
Daska za š.Tulip
Daska za šolju Benetton BELLO
Pribor za dasku Toledo
Daska za š.Dekor
Daska za š.Printana
Daska za š.drv.bij.
Okov za WC dasku drv.
Izliv za tuš kadu LIV
Izliv za tuš kadu fi 115 PVC LIV
Izliv-preliv za kadu PVC LIV
Izliv-preliv za kadu nikl.LIV
Sif.podni s nikl.reš.fi 50 hor.LIV
Sif.za bide PVC LIV
Sif.za pis.PVC LIV
Sif.za sud.jedn.LIV
Sif.za sud.jedn.s kvad.prel.PVC LIV
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kpl
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
21688
21689
21692
21694
21696
21710
21720
21722
21724
21726
21737
21738
21739
21740
21743
21745
21746
21746-W
21747
21748
21749
21750
21751
21751-W
21752
21753
21754
21755
21758
21759
21760
21770
21773
21784
21786
21788
21789
21790
21791
21794
21800
21803
21809
21810
21811
21812
21816
21818
21820
21821
21824
21830
21833
21835
21839
21840
21841
21842
21850
Sif.za sud.dvod.PVC LIV
Sif.za dvod.sud.s kvad.prel.PVC LIV
Sif.za umiv.5-4- PVC LIV
Sif.za umiv.PVC LIV
Sif.za veš maš.LIV
Izliv za tuš kadu Pvc LOŢ
Sif.za pisoar PVC LOŢ
Sif.za jed.sud.PVC LOŢ
Sif.za sud.dvod. LOŢ
Sif.za umiv.Loţ
Cijev ispir.za VM vod.fi 30
Cijev ispir.štel.za VM vod Gibljiva
Cijev ispir.štel.za NM vod.Gibljiva
Izliv za tuš kadu gib.
Izliv-preliv za kadu gib.
Sifon za bide gibljivi
Sif.za umiv.gib.
Sif.za umiv.gib.INOX
Sif.za umiv.sa priklj.za V.M gibljivi
Sif.za sud.dvod.sa prel.gib.
Sif.za sud.dvod.sa priklj.za V.M gib.
Sif.za dvod.sudop.s prel.i priklj.gib.
Sif.za sud.jedn.sa prel.gib.
Sif.za sud.jedn.sa prel.gib.INOX
Sif.za sud.jedn.s priklj.za V.M gib.
Sif.za jedn.sud.sa prel.i priklj.za v.m gib.
Sif.za sud.jedn.gib.
Sif.za dvod.sud.gibljivi
Sif.ulivno grlo
Sif.matica
Sif.cij.-kratki nast.
Izliv za tuš kadu PVC
Izliv-preliv za kadu PVC
Sif.za umiv.flex.bez pilete 5-4-PVC
Sifon za umiv.flexib.bez pilete 6-4
Sif.za umiv.flex.sa pil.6-4PVC
Pileta za sifon PVC 5-4Pileta za sifon PVC 6-4
Sif.za umiv.PVC
Sif.za veš maš.PVC
Crij.za veš.maš.odvod.150cm
Crij.za veš maš.priklj.
Ĉep za umiv.
Gumimandţetna 50-30
Gumimandţetna 50-40
Gumimandţetna 60-30
Gumica za hol.3-4Guma podl.za WC školjku
Gumica za hol.2Izliv za tuš kadu Mesing.
Izliv-preliv za kadu mesing.
Lajsna zaš. za Wc šolju -110 cm
Nast.za šolju SIMPLON
Nast.za šolju Excentriĉni.
Nast.za šolju Baltik
Rozet.za nast.za WC šolju Baltik
Reš.za pod nikl.15x15
Rozetna inox 1-2Sif.podni sa nikl.reš.fi 50hor.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
21853
21856
21858
21862
21865
21868
21871
21873
21874
21875
21876
21877
21879
21881
21883
21885
22050
22062
22063
22064
22080
22085
22086
22087
22090
22091
22092
22105
22106
22107
22108
22112
22130
22239
22240
22241
22248
22249
22249-E
22249-W
22250
22251
22253
22256
22256-E
22257
22257-C
22257-E
22257-W
22258
22259
22260
22261
22269
22269-E
22270
22271
22271-C
22271-E
Sif.za bide nikl.
Sif.za bide nikl.Unitas16202
Sif.za ĉuĉavac
Sif.za pis.nikl.UNITAS 16204
Sif.za umiv.nikl.
Sif.za umiv.nikl.UN.16301
Sif.za veš maš.mesingani
Vijak za wc dasku
Vijak za umivaonik
Vijak za vodokotliĉ
Vijak za wc šolju
Vijak za wc šolju INOX
Vrataš.za kadu nikl.15x15
Vrataš.za kadu nikl.20x20
Vrataš.za kadu nikl.20x25
Vrataš.za kadu nikl.30x30
Ĉuĉavac limeni
Kada tuš 80x80 Bijela
Kada tuš 80x80 Bermuda
Kada tuš 80x80 Calypso
Kada ĉel.105 Bijela H40cm
Kada ĉel.120 Bijela H40cm
Kada ĉel.120 Bermuda H40cm
Kada ĉel.120 Calypso H40
Kada ĉel.140 Bijela H40
Kada ĉel.140 Bermuda H40
Kada ĉel.140 Calypso H40
Kada ĉel.160 Bijela H40
Kada ĉel.160 Bermuda H40
Kada ĉel.160 Calypso H40
Kada ĉel.160 Beţ H40
Kada ĉel.170 Bijela H 40 cm
Noge za ĉel.kadu PVC
Kada akril Alba 120x70 bijela HIDRASTIL
Kada akril Alba 120x70 bermuda HIDRASTIL
Kada akril Alba 120x70 calypso HIDRASTIL
Kada akril Alba 140x70 bijela HIDRASTIL
Kada akril Alba 160x70 bijela HIDRASTIL
Kada akril Alba 160x70 calypso HIDRASTIL
Kada akril Alba 160x70 bermuda HIDRASTIL
Kada akril Alba 140x70 bermuda HIDRASTIL
Kada akril Alba 140x70 calypso HIDRASTIL
Kada akril Alba.140x70-O HIDRASTIL
Kada akril Sepium 140x70 sa sjed. HIDRASTIL
Kada akril Sepium 140x70 sa sjed.calypso HIDRASTIL
Kada akril Sepium 160-70 sa sjed.HIDRASTIL
Kada akril Sepium 160-70 sa sjed.beţ HIDRASTIL
Kada akril Sepium 160-70 sa sjed.calypso HIDRASTIL
Kada akril Sepium 160-70 sa sjed.bermuda HIDRASTI
Kada akril Sepium 120x70-O sa sjed. HIDRASTIL
Kada akril Sepium 140x70-Osa sjed.HIDRASTIL
Kada akril Sepium 160-70-O sa sjed.HIDRASTIL
Kada akril Camelia 160x70 bijela HIDRASTIL
Kada akril kutna Senecio 120 bijela HIDRASTIL
Kada akril kutna Senecio 120 calypso HIDRASTIL
Kada akril kutna Senecio 120-O HIDRASTIL
Kada akril kutna Hosta 130 HIDRASTIL
Kada akril kutna Hosta 130 beţ HIDRASTIL
Kada akril kutna Hosta 130 calypso HIDRASTIL
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
par
par
par
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
par
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
22272
22336
22340
22341
22349
22380
22383
22384
22390-P
22510
22531
22532
22541
22542
22550
22560
22570
22571
22602
22610
22612
22621
22622
22637
22638
22639
22642
22685
22768
22771
22880
23059-P
23061-P
23073-P
23074-P
23075-P
23076-P
23077-P
23078-P
23079-P
23080-P
23081-P
23082-P
23085-P
23088-P
23103-P
23104-P
23105-P
23115-P
23149-P
23150-P
23151-P
23152-P
23161-P
23162-P
23165-P
23168-P
23181-P
23190-P
Kada akril kutna Hosta 130-O HIDRASTIL
Nogice za pravoug.kade Nord
Kada tuš PVC 80x80sa obl.Bijela
Kada tuš PVC 90x90sa obl.Bijela
Kada tuš PVC 90 pol.Bij.sa obl.
Noge za kutnu kadu
Noge za PVC kadu
Noge za akr.kadu s sjedalom
Kab.tuš 80x80-90 Framini
Kab tuš s kad 90x90 s prov staklom
Kab.tuš s kad.80 pol.s mat.st.
Kab.tuš s kad.80 pol.st.linije
Kab.tuš sa kad.90 pol.s mat.stak.
Kab.tuš sa kad.90 pol.staklo linije
Kab.tuš sa kad.100 pol.st.linije
Kab.tuš sa dub.kad.80
Kab.tuš sa dub.kad.90 pol.prov.staklo
Kab.tuš s dub.kad.90 mat staklom
Kabina tuš mas.100 duboka crvena RELAX
Kab.tuš mas.100 cm dub.crna Relax
Kab.tuš mas.100 cm duboka siva Relax
Kab.tuš mas.90duboka Eco
Kab.tuš mas.90 dub.Florida
Kabina tuš masaţna 95cm plitka crna
Kab.tuš mas.90 dub.Crna Florida
Kab.tuš mas.100 dub.Crna Florida
Kab.tuš mas.120x80 dub.Florida
Kada hidromasaţna 135 kutna FLORIDA
Stub za masaţu 150x27 cm Florida
Stub za masaţu 185x46cm Florida
Kabina tuš s kadom 90 cm polu.Appollo
Baza OPTIMA Z-55 bijela FRAMINI
Baza OPTIMA Z-75 bijela FRAMINI
Kup.blok OPTIMA A-55 Bijeli FRAMINI
Kup.blok OPTIMA A-55 Bermuda FRAMINI
Kup.blok OPTIMA A-55 Calypso FRAMINI
Kup.blok OPTIMA A-65 Bijela FRAMINI
Kup.blok OPTIMA A-65 Bermuda FRAMINI
Kup.blok OPTIMA A-65 Calypso FRAMINI
Kup.blok OPTIMA A-75 Bijela FRAMINI
Kup.blok OPTIMA A-75 Bermuda FRAMINI
Kup.blok OPTIMA A-75 Calypso FRAMINI
Kup.blok OPTIMA A-85 Bijela FRAMINI
Kup.blok OPTIMA A-95 Bijela FRAMINI
Kup.blok OPTIMA A-105 FRAMINI
Baza OPTIMA A-55 bijela FRAMINI
Baza OPTIMA A-65 bijela FRAMINI
Baza OPTIMA A-75 bijela FRAMINI
Kupaonski blok OPTIMA J-75 bijeli
Kup.blok ECO-45 (29292)
Kup.blok OPTIMA K-55 bijeli FRAMINI
Kup.blok OPTIMA K-65 bijeli FRAMINI
Kup.blok.OPTIMA K-75 bijeli FRAMINI
Kup.blok OPTIMA B-65 Bijeli FRAMINI
Kup.blok OPTIMA B-65 crveni FRAMINI
Kup.blok OPTIMA B-75 Bijeli FRAMINI
Kup.blok OPTIMA B-75 naranĉasti FRAMINI
Kup.blok OPTIMA D-65 crveni FRAMINI
Kup.blok OPTIMA C-65 wenge FRAMINI
kom
kom
kom
kom
kom
par
par
par
kom
kpl
kpl
kpl
kom
kom
kom
kom
kpl
kom
kom
kom
kom
kpl
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
gar
gar
gar
gar
gar
gar
gar
gar
gar
gar
gar
kom
kom
kom
kom
kom
gar
kom
kom
kom
gar
kom
gar
kom
kom
gar
23191-P
23193-P
23196-P
23205-P
23210-P
23211-P
23215-P
23220-P
23225-P
23230-P
23250-P
23270-P
23279
23280
23281
23282
23283
23285-P
23300-P
23305-P
23310-P
23325-P
23350-P
23355-P
23360-P
23365-P
23370-P
23375-P
23380-P
23385-P
23440
23442
23443
23444
23445
23446
23460
23462
23464
23465
23509
23511
23513
23514
23516
23518
23550
23570
23572
23574
23575
23588
23590
23650
23687
23688
23690
23692
23694
Kup.blok OPTIMA C-65 Bijeli FRAMINI
Kup.blok OPTIMA C-75 wenge FRAMINI
Kup.blok OPTIMA F-90-1 FRAMINI
Orm.DOMINO A 35x122 Bijeli 1V
Ormar DOMINO A 35x122bij. 1V 2L FRAMINI
Ormar DOMINO K 35x122 1V 2L bijeli
Ormar DOMINO A 35x186 bij.1V FRAMINI
Orm.DOMINO A 35x186 Bijeli 2V 1L
Orm.DOMINO A 35x186 Bijeli 2V 2L
Ormar DOMINO A 70x74bij.1V 4L FRAMINI
Ormariĉ kup. DOMINO A 70x 186 3V4L Bij.
Orm.DOMINO A 35x186 2V2Lbij.sa koš za rublje
Orm.toalet.PVC Bijeli
Orm.toalet.PVC Bermuda
Orm.toalet.PVC Calypso
Orm.kutni Kristal bijeli (29103)
Orm.90x22x10 cm bijeli (29104)
Ormar DOMINO M 30x150 1V
Orm.vis.DOMINO C 70x64 Bijeli FRAMINI
Orm.vis.DOMINO C-1 70x64 Bijeli FRAMINI
Orm.vis.DOMINO C-2 90x64 bijeli FRAMINI
Orm.vis.DOMINO C-2C 90x64 Bijeli FRAMINI
Orm.vis.DOMINO B 70x64 Bijeli FRAMINI
Orm.vis.DOMINO B 70x64 Bermuda FRAMINI
Orm.vis.DOMINO B 70x64 Calypso FRAMINI
Orm.vis.DOMINO B 70x50 Bijeli FRAMINI
Orm.vis.DOMINO B 90x64 Bijeli FRAMINI
Orm.vis.DOMINO B 90x64 Bermuda FRAMINI
Orm.vis.DOMINO B 90x64 Calypso FRAMINI
Orm.vis.DOMINO B-2 70x64 Bijeli FRAMINI
Ĉetka za WC školjku abs.Chrom
Drţaĉ rolo papira Chrom
Drţaĉ ruĉn.50cm Chrom
Drţaĉ ruĉn.dupli Chrom
Drţaĉ za sapun abs Chrom
Drţaĉ sa ĉašom abs Chrom
Drţ.za ruĉn.1-2 (37494))
Drţ.za ruĉn.1-3 (37495)
Drţ.za ruĉn.1-4-(37496)
Drţ.za ruĉn.1-5 (37497)
Drţaĉ rolo papira nikl.EDITA
Drţ.rolo pap.nikl.Optima
Drţ.ruĉn.nikl.60cm Optima
Drţ.za sap.nikl.Wico
Drţ.teĉ.sapuna Optima
Vješ.za kup.OPTIMA
Ĉetka za WC školjku nikl.Capri
Set za kup.6-1 nikl.OPTIMA
Set za kup.6-1nikl.Eco
Set za kup.6-1 nikl.Capri
Set za kup.6-1 nikl.Elaine
Kanta za otp.nikl.5 L
Kanta za otp.nikl.12 L
Ogled.fi 50 cm PVC
Ogledalo ovalno 50x70 KRISTAL
Ogledalo okr.fi 45 KRISTAL
Ogled.40x60 cm Kristal
Ogledalo 52x65 cm Kristal
Ogledalo okrug.fi 60cm Kristal
gar
gar
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kpl
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
23699
23712
23715
23716
23717
23740
23830
23831-E
23831-UK
23831-Z
23835
23836
23837
23837-W
23837-Z
23839
23840
23840-W
23842
23843-P
23848
23861
23862
23865
23866
23875
23876
23877
23878
23880
23881
23882
23883
23884
23886
23888
23889
23905
23907
23910
23913
23921
23933
23937
23940
23950
23960
23970
23975
23980
23985
23990
23995
23996
23997
24002
24010
24011
24012
Ogledalo 60x80 crveno KRISTAL
Etaţer stakleni 60cm crveni KRISTAL
Etaţer stakleni 42cm KRISTAL
Svjet.za ogled.D-4
Svjet.za ogled.D-7
Ĉet.za wc šolju PVC (29105)
Ĉetka za šolju Bijela
Ĉetka za šolju Bermuda
Ĉetka za šolju Beţ (UK.)
Ĉetka za šolju Calypso
Drţ.pap.ubrusa nikl.LUX
Drţ.rolo pap.PVC Bijeli
Drţ.rolo pap.PVC Beţ
Drţ.rolo pap.Bermuda
Drţ.rolo pap.Calypso
Drţ.ruĉn.2-1 Bijeli
Drţ.ruĉn.2-1 PVC Beţ
Drţ.ruĉn.2-1 Bermuda
Drţ.za sap.PVC
Drţ.za sap.PVC Bermuda
Drţ.teĉn.sapuna
Drţ.ruĉn.PVC 30cm
Drţ.ruĉn.PVC 55cm
Drţ.rolo pap.Olympia bijeli(29095)
Drţ.ĉetkice za zube Olympia bijeli (29099)
Staza za kupatilo 50x80 cm
Staze za kupatilo-2 kom
Staze za kupatilo-3 kom
Polica metalna (29101)
Nos.zavj.za kadu Al.80x80x80
Nos.zavj.za kadu Al-kutni 80x(94-180)cm
Nos.zavj.za kadu Al-kutni 80x80 cm
Nos.zavj.za kadu Al 70-120
Nos.zavj.za kadu Al.110-200 cm
Zavj.za kadu 180x200sa kukicama
Zavj.za kadu 240x200sa kukicama
Zavj.za kadu sa nosaĉem 100-180cm
Elem.kuh.vis.40x60x40 p.drvo
Elem.kuh.vis.80x60x40 p.drvo
Radni sto 40x50 p.drvo LATIĈAR
Radni sto 80x50 p.drvo
Korito jedn.80x50 (52260)
Korito jedn.80x60 (52262)
Korito dvod.80x50 (52264)
Lajs.zašt.za sud.i rad.stol-60 cm (52340)
Lajs.zašt.kutna 60cm (52345)
Lajs.zašt.kutna 80cm (52350)
Lajs.zašt.za sud.sa zašt.limom 80 cm (52355)
Lajs.zašt.za sud. smota.60 cm (52360)
Lajs.zašt.kutna 120cm (52361)
Lajs.zašt.za sud.sa zašt.limom-120 cm (52357)
Lajs.zašt.kutna uska 2m (52351)
Lajs.zašt.kutna uska 3m (52353)
Lajs.zašt.kutna 2m (52352)
Lajs.zašt.kutna 3 m (52354)
Gum.za dom.komplet C-1
Zapt.gum.3-8Zapt.gum.1-2Zapt.gum.3-4-
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
set
set
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
24020
24021
24055
24061
24070
24071
24073
24074
24075
24129
24130
24131
24132
24133
24134
24135
24136
24137
24138
24139
24140
24141
24149
24150
24151
24152
24153
24154
24155
24157
24180
24181
24183
24184
24185
24194
24195
24196
24198
24200
24295
24296
24297
24300
24302
24310
24311
24313
24320
24321
24330
24331
24360
24361
24362
24371
24392
24395
24397
Zapt.graf.3-8-(klingerit)
Zapt.graf.1-2-(klingerit)
Bat.us.3 cij.dv.
Bat.tuš.jedn.
Bat.T+H dvor.Optima
Bat.tuš dvor.Optima
Bat.us.2 cij.dv.Wico za sud.
Bat.za bide dvor.Wico
Bat.za prot.bojl.dv. Optima
Bat.T+H jed.za umiv.
Bat.T+H jed.
Bat.tuš jed.Classic
Bat. tuš jed.bez izljeva
Bat.us 2 cij.jed.za umi.Classic
Bat.us.2 cij.jed.za sud.Classic
Bat.us.3 cij. jed.Classic
Bat.za bide jed.
Bat.za prot.bojler jed.
Bat.usad.3 cij.jed.za umiv.
Bat.zidna jed.Classic
Bat.usad.s 1 cijevi jed.za umiv.Classic
Bat.tuš jed.dugi izljev Classic
Bat.T+H jed.za umiv.OPTIMA
Bat.T+H jed.OPTIMA
Bat.tuš jed. OPTIMA
Bat.tuš jed.bez izlj. za tuš kadu OPTIMA
Bat.us.2 cij.jed.za umi.OPTIMA
Bat.us.2 cij.jed.za sud.OPTIMA
Bat.za bide jed.OPTIMA
Bat.us.3 cij.jedn.za sudoper OPTIMA
Bat.T+H jed.Cromex
Bat.tuš jedn.Cromex
Bat.us.jed.sa crij.Cromex
Bat.usad.jedn.za sud.Cromex
Bat.us.jedn.za umivaonik Cromex
Baterija T-H jednor.za umivaonik Verona
Bat.T+H jed.VERONA
Bat.tuš jed.VERONA
Bat.us.jed.za sud.VERONA
Bat.us.jed.za umiv.VERONA
Slav.us.1-2-(26387)
Slav.us.1-2- dugi izljev(26390)
Slav.us.jedn.(20142)
Slav.obiĉ.1-2-sa hol.OPTIMA
Slav.obiĉ.sa hol.1-2Slav.kugl.sa hol.1-2Slav.kugl.sa hol.1-2 Kovina
Slav.kugl.sa hol.3-4
Slav.komb.1-2--3-4Slav.za v.maš.1-2-3-4 komb
Slav.pokr.1-2- ECO
Slav.pokr.1-2Slav.za v.maš.1-2-3-4 OPTIMA
Slav.za v.maš.1-2-3-4 KOVINA
Slav za v.maš.1-2--3-4Crij.PVC 1-2-ţuto(šlauf-za vrt)25m
Cij. za us.bat.M-10 3-8-40 kraće Inox
Cij.za us.bat.M-10 3-8-40 duţe Inox
Cij.za usad.bat.M-10 3-8-35kraće Inox
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
24398
24403
24405
24410
24411
24412
24430
24431
24432
24433
24439
24440
24441
24450
24451
24452
24453
24454
24455-E
24457
24458
24459
24470
24473
24494
24550
24553
24562
24563
24580
24581
24582
24583
24584
24595
24597
24600
24606
24617
24619
24701
24710
24711
24712
24713
24714
24716
24717
24730
24731
24732
24740
24745
24991
24992
24993
24996
24997
25000
Crijevo za usad.bater.M-1-2- 40 kraće
Cij.za us.bat.M-10 3-8- 60 kraĉe Inox
Cij.za us.bat.M-10-3-8- 60 duţe Inox
Perlator 22x1
Perlator 24x1
Perlator 28x1
Crij.za tuš bat.L-150cm OPTIMA
Crij.za tuš bat. L-150cm
Crij.za tuš bat. L-200cm
Ekc.za bat.1-2--3-4
Gumice za bat.
Mješać jedn.bat.fi 35
Mješaĉ jedn.bat.fi 40
Obrtaj 3-8- ker.komplet
Obrtaj 1-2-ker.komplet
Obrtaj 3-8 komplet
Obrtaj 1-2 komplet
Obrtaj 1-2 kompl.UNITAS
Obrtaj 3-8 komplet UNITAS
Obujm.-nosać fi 75
Obujm.-nosać fi 110
Obujm.-nosać fi 125
Ruĉica za tuš bat.
Ruĉica za tuš bat.OPTIMA
Ruĉica sa crij.za tuš bat.Eco
Šipka klizna sa nos.
Šipka klizna sa tuš ruĉicom Eco
Šipka klizna sa drţ.sapuna
Higijenski tuš A45534
Bat.T+H jed.Nova ARMAL
Bat.tuš jed.Nova ARMAL
Bat.us.2cij.jed.za umi.Nova ARMAL
Bat.us.2cij.jed.za sud.Nova ARMAL
Bat.za bide jed.sa sif.Nova ARMAL
Bat. T+H jed.Hidra ARMAL
Bat.us.2cij.jed.za umiv.Hidra ARMAL
Bat.za bide jed.sa sif.Hidra ARMAL
Baterija tuš jedn. Petra ARMAL
Bat.us.2cij.jed.za umi.ORIA- ARMALBat.tuš.jed.sa šip.Oria ARMAL
Bat.tuš jedn.bez izljeva Unitas
Bat.T+H jed.Unitas 00281 (D.L)
Bat.tuš jed.00381 UNITAS
Bat.us.2 cij.jed.za umi.UNITAS
Bat.us.2cij.jed.00181UNITAS
Bat.us.3 cij.jed.Unitas 01181 UNITAS
Bat.za prot.boj.jed.Unitas 01281
Bat.us.2 cij.jed.za um.s plsf.Simtaty
Slav.za v.maš.UNITAS10151
Slav.pokr.1-2- UNITAS10352
Slav.za v.maš.UNITAS
Vent.kutni1-2--3-8-Unitas
Vent.nikl.kap.1-2-Unitas13401
Cijev kan.fi 32x500
Cijev kan.fi 32x1000
Cijev kan.fi 32x2000
Cijev kanal. 40x500
Cijev kanal. 40x1000
Cijev kan.fi 50x250
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
set
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
25001
25002
25003
25007
25008
25009
25012
25013
25014
25015
25016
25017
25018
25019
25020
25021
25022
25023
25025
25026
25027
25028
25029
25040
25041
25042
25043
25049
25050
25051
25052
25053
25054
25055
25060
25061
25062
25063
25064
25065
25069
25070
25071
25072
25073
25074
25075
25075-W
25076
25077
25081
25082
25083
25084
25086
25087
25088
25089
25090
Cijev kan.fi 50x500
Cijev kan.fi 50x1000
Cijev kan.fi 50x2000
Cijev kan.fi 75x500
Cijev kan.fi 75x1000
Cijev kan.fi 75x2000
Cijev kan.fi 110x250
Cijev kan.fi 110x500
Cijev kan.fi 110x1000
Cijev kan.fi 110x2000
Cijev kan.fi 110x3000
Cijev kan.fi 110x4000
Cijev kan.fi 125x250
Cijev kan.fi 125x500
Cijev kan.fi 125x1000
Cijev kan.fi 125x2000
Cijev kan.fi 125x3000
Cijev kan.fi 125x4000
Cijev kan. fi 160x500 kućna
Cijev kan.fi 160x1000 kućna
Cijev kan.fi 160x2000 kućna
Cijev kan.fi 160x3000 kućna
Cijev kan.fi 160x4000 kućna
Cijev kan.fi 200x1000 UKC
Cijev kan.fi 200x2000 UKC
Cijev kan.fi 200x3000 UKC
Cijev kan.fi 200x4000 UKC
Ĉep PVC kan.fi 40
Ĉep PVC kan.fi 50
Ĉep PVC kan.fi 75
Ĉep PVC kan.fi 110
Ĉep PVC kan.fi 125
Ĉep PVC kan.fi 160
Ĉep PVC kan.fi 200
Ĉistilica PVC fi 50
Ĉistilica PVC fi 75
Ĉistilica PVC fi 110
Ĉistilica PVC fi 125
Ĉistilica PVC fi 160
Ĉistilica PVC fi 200
Gumica fi 40
Gumica fi 50
Gumica fi 75
Gumica fi 110
Gumica fi 125
Gumica fi 160
Gumica fi 200
Gumica fi 250
Kolj. kanal. 32x45
Kolj. kanal. 32x90
Kolj.kan.fi 50x45
Kolj.kan.fi 50x90
Kolj.kan.fi 75x45
Kolj.kan.fi 75x90
Kolj.kan.fi 110x45
Kolj.kan.fi 110x90
Kolj.kan.fi 125x45
Kolj.kan.fi 125x90
Kolj.kan.fi 160x45
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
25091
25092
25093
25094
25095
25100
25102
25105
25106
25108
25109
25110
25112
25113
25114
25115
25116
25117
25118
25120
25122
25123
25124
25126
25128
25129
25130
25131
25132
25133
25134
25135
25136
25137
25138
25139
25139-W
25140
25141
25142
25145
25146
25147
25148-W
25150
25151
25152
25153
25154
25155
25170
25282
25285
25600
25602
25604
25606
25608
25641
Kolj.kan.fi 160x90
Kolj.kan.fi 200x45
Kolj.kan.fi 200x90
Kolj.kan.fi 40-45
Kolj.kan.fi 40-90
Priĉv.dvod.s gum.fi 50
Priĉv.dvod.s gum.fi 110
Raĉva kanal. 32x32x45
Raĉva kan. 32x32x90
Raĉva kan.40-40-45
Raĉva kan.40-40-90
Raĉva kan.50-50-45
Raĉva kan.50-50-90
Raĉva kan.50x50x50x90
Raĉva kan.75-50-45
Raĉva kan.75-50-90
Raĉva kan.75-75-45
Raĉva kan.75-75-90
Raĉva kan.110-50-45
Raĉva kan.110-50-90
Raĉva kan.110-75-45
Raĉva kan.110-75-90
Raĉva kan.110-110-45
Raĉva kan.110-110-90
Raĉva kan.125-110-45
Raĉva kan.125-110-90
Raĉva kan.125-125-45
Raĉva kan.125-125-90
Raĉva kan.160-110-45
Raĉva kan.160-110-90
Raĉva kan.160-160-45
Raĉva kan.160-160-90
Raĉva kan.200-160-45
Raĉva kan.200-160-90
Raĉva kan.200-200-45
Raĉva kan.200-200-90
Reduk.kan.50-32
Reduk.kan.75-50
Reduk.kan.110-50
Reduk.kan.110-75
Reduk.kan.125-110
Reduk.kan.160-110
Reduk.kan.200-125
Spojn.klizna PVC fi 32
Spojn.pvc fi 50
Spojn.PVC fi 75
Spojn.pvc fi 110
Spojn.PVC fi 125
Spojn.PVC fi 160
Spojn.PVC fi 200
WC prikljuĉak fi 110
Reduk.URRC 160-125 ALPRO ATT
Reduk.URRC 200-160 ALPRO ATT
Cij.dren.fi 63 L=50m
Cij.dren.fi 80 L=50m
Cij.dren.fi 110 L-50 m
Cij.dren.fi 125 L=50
Cij.dren.fi 160 L-50m
Spojn.za kor.cij.fi 200
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
m
m
m
kom
25643
25700
25701
25702
25703
25704
25705
25710
25711
25712
25713
25714
25715
25722
25723
25724
25730
25731
25732
25733
25734
25735
25740
25741
25742
25743
25744
25745
25750
25751
25752
25753
25754
25755
25770
25771
25781
25820
25821
25822
25830
25831
25840
25841
25842
25851
25860
25861
25898
25899
25900
25901
25902
25903
25904
25905
25911
25912
25913
Spojn.za za kor.cij.fi 315
Cijev PEHD 1-2- 10 Bara
Cijev PEHD 3-4- 10 Bara
Cijev PEHD 1- 10 Bara
Cijev PEHD 5-4- 10 Bara
Cijev PEHD 6-4- 10 Bara
Cijev PEHD 2- 10 Bara
Hvataĉ neĉ.1-2Hvataĉ neĉ.3-4
Hvataĉ neĉ.1Hvataĉ neĉ.5-4
Hvataĉ neĉ.6-4Hvataĉ neĉ.2Ogrlica pas mes.1--3-4Ogrlica pas mes.5-4--3-4Ogrlica pas mes.6-4--3-4Polusp.MS sa hol.1-2Polusp.MS sa hol.3-4Polusp.MS sa hol.1Polusp.MS sa hol.5-4Polusp.MS sa hol.6-4Polusp.MS sa hol.2Spoj. mes.1-2Spoj.mes.3-4Spoj.mes.1Spoj.mes.5-4Spoj.mes.6-4Spoj.mes.2Spoj.mes.T-1-2Spoj.mes.T-3-4Spoj.mes.T -1Spoj.mes.T-5-4Spoj.mes.T-6-4Spoj.mes.T-2Polusp.mesing.sa hol 1-2 BUGATI
Polusp.mesing.sa hol.3-4 BUGATI
Spojnica mesing.3-4-BUGATI
Poluspojnica PVC 20x1-2Poluspojnica PVC 25x3-4Poluspojnica PVC 32x1Polusp.kolj.PVC 20x1-2- M
Polusp.kolj.PVC 25x3-4- M
Spojnica PVC 1-2Spojnica PVC 3-4
Spoj.PVC 1Spoj.kolj.PVC 3-4Spojnica PVC -T- 1-2
Spoj.PVC -T-3-4Cij.poc.1-2-6m
Cij.poc.3-4-6m
Cij.poc.1-2- s nav i mufnom
Cij.poc.3-4-sa nav.i mufnom
Cij.poc.1- s nav i mufnom
Cij.poc.5-4-s nav i mufnom
Cij.poc.6-4- s nav.i mufnom
Cij.poc.2- s nav.i mufnom
Ĉep poc.1-2Ĉep poc.3-4Ĉep poc.1-
kom
m
m
m
m
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
25914
25915
25916
25920
25921
25922
25923
25924
25925
25930
25940
25941
25942
25943
25944
25945
25946
25948
25951
25961
25962
25963
25970
25971
25990
25991
26002
26003
26004
26005
26006
26007
26021
26030
26031
26032
26041
26042
26043
26044
26045
26046
26050
26051
26052
26053
26054
26061
26062
26063
26064
26065
26066
26067
26068
26069
26070
26071
26073
Ĉep poc.5-4Ĉep poc.6-4Ĉep poc.2Holen.poc.1-2Holen.poc.3-4Holen.poc.1Holen.poc.5-4Holen.poc.6-4Holen.poc.2Kapa poc.zaob.1-2Kolj.poc.3-8Kolj.poc.1-2Kolj.poc.3-4Kolj.poc.1Kolj.poc.5-4Kolj.poc.6-4Kolj.poc.2Kolj.poc.3Kolj.poc.45-3-4Kolj.poc.inaus 1-2Kolj.poc.inaus 3-4Kolj.poc.inaus 1Kolj.poc.trokr.1-2Kolj.poc.trokr.3-4Luk zaob.poc.1-2Luk zaob.poc.3-4Mufna poc.1-2Mufna poc.3-4Mufna poc.1Mufna poc.5-4Mufna poc.6-4Mufna poc.2Mufna-nipl poc.3-4x3-4
Nast.poc.1-2 60mm
Nast.poc.1-2 80mm
Nast.poc.1-2 100mm
Nipl poc.1-2Nipl poc.3-4Nipl poc.1Nipl poc.5-4Nipl poc.6-4Nipl poc.2Prod.poc.1-2x10mm
Prod.poc.1-2x15mm
Prod.poc.1-2x20mm
Prod.poc.1-2x25mm
Prod.poc.1-2- 30 mm
Red.poc.3-4--1-2Red.poc.1--1-2Red.poc.1--3-4Red.poc.5-4--1-2Red.poc.5-4--3-4Red.poc.5-4--1Red.poc.6-4--1-2Red.poc.6-4--3-4Red.poc.6-4--1Red.poc.6-4--5-4Red.poc.2--1-2Red.poc.2--1-
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
26074
26075
26079
26091
26092
26093
26094
26095
26096
26097
26110
26111
26112
26113
26114
26115
26150
26151
26190
26191
26200
26240
26241
26250
26251
26255
26261
26263
26290
26291
26330
26331
26332
26333
26334
26335
26400
26401
26402
26408
26409
26410
26411
26412
26420
26421
26427
26428
26430
26431
26432
26437
26438
26440
26441
26443
26445
26447
26448
Red.poc.2--5-4Red.poc.2--6-4Red.poc.2- 1-2--2T-kom.poc.1-2T-kom.poc.3-4T-kom.poc.1T- kom.poc.5-4T-kom.poc.6-4T-kom.poc.2T kom.poc.2--1-2Zaptivaĉ za hol.poc.1-2Zaptivaĉ za hol.poc.3-4Zaptivaĉ za hol.poc.1Zaptivaĉ za hol.poc.5-4Zaptivaĉ za hol.poc.6-4Zaptivaĉ za hol.poc.2Ĉep poc.1-2 Titan
Ĉep poc.3-4 Titan
Kolj.poc.1-2 Titan
Kolj.poc.3-4-Titan
Kolj.poc.inaus 1-2-Titan
Mufna poc.1-2- Titan
Mufna poc. 3-4 Titan
Nipl poc.1-2 Titan
Nipl poc.3-4 Titan
Nipl poc.2- Titan
Reduk.poc.3-4--1-2-Titan
Reduk.poc.1--3-4- Titan
T kom.poc.1-2-Titan
T kom.poc.3-4-Titan
Spoj.prefab.1-2 Titan
Spoj. prefab.3-4- Titan
Spoj.poc.prefab.1- Titan
Spoj.prefab.5-4- Titan
Spoj.prefab.6-4- Titan
Spoj.prefab.2- Titan
Cijev PPR fi20 VARGON
Cijev PPR fi25 VARGON
Cijev PPR fi32 VARGON
Ćep isp.PPR1-2--crveni
Ĉep isp.PPR1-2--plavi
Ĉep PPR fi20 VARGON
Ĉep PPR fi25 VARGON
Ćep PPR fi32 VARGON
Kolj.PPR 45 fi20 ŢŢ VARGON
Kolj.PPR 45 fi25 ŢŢ VARGON
Kolj.PPR 45 fi20 MŢ VARGON
Kolj.PPR 45 fi25 MŢ VARGON
Kolj.PPR 90 fi20 ŢŢ VARGON
Kolj.PPR 90 fi25 ŢŢ VARGON
Kolj.PPR 90 fi32 ŢŢ VARGON
Kolj.PPR 90 fi20 MŢ VARGON
Kolj.PPR 90 fi25 MŢ VARGON
Kolj.PPR zavr.fi20-1-2 MŢ VARGON
Kolj.PPR zavr.fi20-3-4 MŢ VARGON
Kolj.PPR prij.fi 25-3-4- MŢ VARGON
Kolj.PPR zavr.fi 20-1-2 ŢŢ VARGON
Kolj.PPR zavr.fi 25-1-2 ŢŢ VARGON
Kolj.PPR zavr.fi25-3-4- ŢŢ VARGON
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
26450
26451
26455
26456
26457
26460
26461
26467
26468
26470
26472
26480
26482
26484
26490
26491
26492
26500
26503
26504
26510
26511
26512
26513
26514
26520
26521
26522
26540
26545
26551
26560
26561
26565
26566
26572
26600
26601
26607
26609
26610
26620
26621
26630
26631
26636
26640
26643
26645
26648
26650
26665
26666
26690
26710
26711
26720
26723
26730
Kolj.PPR zavr.sa stop.fi20-1-2 VARGON
Kolj.PPR zavr.sa stop.fi 25-1-2 VARGON
Luk PPR obil.fi20 VARGON
Luk PPR obil.fi25 VARGON
Luk PPR obil.fi32 VARGON
Nos.PPR cij.fi20 VARGON
Nos.PPR cij.fi25 VARGON
Nos.PPR cij.fi20 s tiplom
Nos.PPR cij.fi 25 s tiplom
Priklj.gr mod.PPR fi20-1-2 ŢŢ VARGON
Prijel.kom.sa hol.m fi20-3-4- VARGON
Red.PPR fi20-25 VARGON
Red.PPR fi25-32 VARGON
Red.PPR fi 40-50 VARGON
Spoj.PPR fi20 VARGON
Spoj.PPR fi25 VARGON
Spoj.PPR fi32 VARGON
Spoj.PPR zavr.fi20-1-2 MŢ VARGON
Spoj.PPR zavr.fi25-3-4-MŢ VARGON
Spoj.PPR prij.fi 32-1- MŢ VARGON
Spoj.PPR zavr.fi20-1-2 ŢŢ VARGON
Spoj.PPR zavr.fi20-3-4 ŢŢ VARGON
Spoj.PPR zavr.fi25-1-2 ŢŢ VARGON
Spoj.PPR zavr.fi25-3-4-ŢŢ VARGON
Spoj.PPR prij.fi 32-1 ŢŢ VARGON
T kom.PPR fi20 VARGON
T kom.PPR fi25 VARGON
T kom.PPR fi32 (ţx3)VARGON
T kom.PPR zavr.fi20-1-2-MŢ VARGON
T kom.PPR zavr.fi20-1-2- ŢŢ VARGON
Ventil kugl.PPR fi 25 PN10 VARGON
Vent.obiĉni PPR fi20-3-4 VARGON
Vent.obiĉni PPR fi25-3-4 VARGON
Vent sa nikl.kap.PPR fi20-1-2 VARGON
Vent.sa nik.kap.PPR fi25-3-4 VARGON
Šabl.za mont.bez livela VARGON
Cijev PP-RCTfi 20x2.8 Weltplasttherm
Cijev PP-RCT fi 25x3.5 Weltplasttherm
Ĉep isp.fi 20 zeleni Weltpl.925148
Ĉep ispitni PP-RCT 1-2- plavi Weltplastherm
Kapa PP-RCT fi 20 Weltplasttherm
Kolj.45 PP-RCT fi 20 ŢŢ Weltplasttherm
Kolj.45 PP-RCT fi 25 ŢŢ Weltplasttherm
Kolj.90 PP-RCT fi 20ŢŢ Weltplasttherm
Kolj.90 PP-RCT fi 25 ŢŢ Weltplasttherm
Kol.90 PP-RCT fi 20 MŢ Weltplasttherm
Kolj.PP-RCT prij.fi 20-1-2-MŢ Weltplasttherm
Kolj.PP-RCT prij.fi 25-3-4-MŢ Weltplasttherm
Kolj.PP-RCT prij.fi 20-1-2- ŢŢ Weltplasttherm
Kolj.PP-RCT prij.fi 25-3-4-ŢŢ Weltplasttherm
Kolj.PP-RCT zav.s sto.fi20-1-2-Weltplasttherm
Luk PP-RCT obilazni fi 20 Weltplasttherm
Luk PP-RCT obilazni fi 25 Weltplasttherm
Red.PP-RCT fi 25-20 Weltplastttherm
Spoj.PP-RCT fi 20 Weltplasttherm
Spoj.PP-RCT fi 25 Welplasttherm
Spoj.PP-RCT prij.fi 20-1-2-MŢ Weltplasttherm
Spoj.PP-RCT prij.fi 25-3-4-MŢ Weltplasttherm
Spoj.PP-RCT prij.fi 20-1-2-ŢŢ Weltplasttherm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
26733
26740
26741
26765
26766
26770
26771
26780
26795
26796
26800
26805
26806
26807
26808
26810
26811
26812
26815
26816
26817
26818
26820
26830
26831
26836
26837
26840
26845
26846
26847
26851
26852
26862
26865
26866
26870
26871
26875
26876
26877
27050
27051
27052
27053
27055
27058
27059
27060
27061
27070
27071
27072
27075
27076
27079
27080
27081
27082
Spoj.PP-RCT prij.fi 25-3-4-ŢŢ Weltplasttherm
-T- kom.PP-RCT fi 20(ţx3) Weltplasttherm
-T-kom. PP-RCT fi 25(ţx3) Weltplasttherm
-T-kom.PP-RCT prij.fi 20-1-2-MŢ Weltplasttherm
-T-kom.PP-RCT prij.fi 20-1-2-ţţ Weltplasttherm
Vent.s nik.kap.kratki PP-RCT fi 20 Weltplasttherm
Vent.s nik.kap.kratki PP-RCT fi 25 Weltplasttherm
Vent.s nikl.kap.dugi PP-RCT fi 20 Weltplasttherm
Šablon za mont.bez livele Weltplasttherm
Šablon za mont.s livelom Weltplasttherm
Cij.nikl.u kol.10x5m
Kolj.nikl.3-8
Kolj.nikl.1-2Kolj.nikl.3-4Kolj.nikl.inaus 1-2Mufna nikl.3-8
Mufna nikl.1-2
Mufna nikl.3-4Nipl nikl.3-8Nipl nikl.1-2Nipl nikl.3-4Nipl nikl.1Prod.mesing.1-2-x10 mm
Prod.nikl.1-2-x10 mm
Prod.nikl.1-2x15 mm
Red.nikl.3-8--1-2Red.nikl.1-2--3-4Spojn.nikl.fi 10 -1-2-T- kom.nikl. 3-8
-T- kom.nikl. 1-2-T- kom.nikl. 3-4Izol.cijev.-filc 1-2- L-25 m
Izol.cijev.-filc 3-4- L-25 m
Kudelja 200 g
Pasta za navoje 500g.
Pasta-lubr.za kan.cij.250 gr
Sajla za proĉišĉ.5 m
Sajla za proĉišĉ.7 m
Traka dek.5x10
Traka dek.10x10
Traka filc 5x30
Vent.kugl.3-8 mini
Vent.kugl.1-2 mini
Vent.kugl.1-2-NP10-16
Vent.kugl.1-2-M-Ţ
Vent.kugl.3-4-NP10-16
Vent.kugl.1-NP10-16
Vent.kugl.5-4-NP10-16
Vent.kugl.6-4-NP10-16
Vent.kugl.2Vent.kugl.1-2-sa isp.slav.
Vent.kugl.3-4-sa isp.slav.
Vent.kugl.1-sa isp.slav.
Vent.kutni 1-2--3-8Vent.kutni 1-2--3-8-Optima
Vent.kutni 1-2--1-2Usisna korpa 1-2Usisna korpa 3-4Usisna korpa 1-
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
pak
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
27083
27084
27085
27090
27091
27092
27093
27094
27095
27101
27102
27110
27111
27115
27120
27121
27125
27127
27130
27131
27140
27141
27143
27200
27205
27210
27220
27290
27295
27330
27351
27352
27353
27354
27355
27356
27360
27361
27362
27363
27365
27367
27372
27375
27376
27380
27381
27400
27401
27410
27411
27420
27421
27500
27506
27508
27510
27565
27567
Usisna korpa 5-4Usisna korpa 6-4Usisna korpa 2Vent.nepov.1-2Vent.nepov.3-4Vent.nepov.1Vent.nepov.5-4Vent.nepov.6-4Vent.nepov.2Vent.nep.sa usis.korpom 3/4
Vent.nep.sa usis.korpom 1
Vent.obićni 1-2Vent.obićni 3-4Vent.obićni 2Vent.obićni sa is.slav.1-2Vent.obićni sa is.slav.3-4Vent.nikl.kapa 1-2Ventil za pisoar
Vent.za reg.tlaka 1-2
Vent.za reg.tlaka 3-4Vent.za reg.tlaka 1-2-Celeffi
Vent.za reg.tlaka 3-4- Caleffi
Vent.nikl.kapa 3-4Holender za slavinu Bugati
Slav.kugl.sa hol.1-2-Bugati
Slavina kug. s hol.1-2 komb.BUGATTI
Slav.obiĉna sa hol.1-2-Bugati
Ventil sa rukohvatom 1-2 BUGATTI
Vent.sig.za bojler 1-2-BUGATI
Vent.za pisoar
Vent.kugl.1-2-Kovina
Vent.kugl.3-4-Kovina
Vent.kugl.1-Kovina
Vent.kugl.5-4Kovina
Vent.kugl.6-4 Kovina
Vent.kugl.2-Kovina
Vent.kugl.1-2 s isp.slav.Kovina
Vent.kugl.3-4 sa isp.slav Kovina
Vent.kugl.1-sa isp.slav Kovina
Vent.kugl.5-4 sa isp.slav. Kovina
Vent.kutni 1-2--3-8-Kovina
Vent.kutni 1-2--1-2-Kovina
Vent.nepov.1- KOVINA
Vent.nikl. kapa 1-2 Kovina
Vent.nikl.kapa 3-4Kovina
Vent.za raster.pritiska 1-2-Kovina
Vent.za rast.pritiska 3-4- Kovina
Vodomjer 1-2
Vodomjer 3-4
Vodomjer 1-2 IKOM
Vodomjer 3-4 IKOM
Vodomjer višemlazni 1-2-MNM
Vodomjer višemlazni 3-4 MNM
Hidropak PKm 60-24 CL 370 W Pedrollo
Set za hidropak 6-1 PEDROLLO
Dijafragma za hidr.posudu 24CL
Hidrofor.crij.antiv.s kolj.TFG 1-60cm PEDROLLO
Potop.skl.za pumpu SMALL 5 PEDROLLO
Tlaĉna skl.FS62 1.4-2.8 bara Pedrollo
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
27568
27570
27571
27573
27586
27587
27898
27906
27910
27915
27917
30051
30052
30053
30054
30055
30091
30252
30253
30255
30260
30801
30802
30803
30810
30817
30819
30821
30836
30852
30853
30854
30855
30856
30857
30858
30859
30860
30861
30864
30865
30871
30872
30873
30874
30875
30877
30890
31050
31051
31052
31053
31062
31077
31090
31091
31092
31093
31094
Tlaĉna skl.FYG2 2.8-7 bara PEDROLLO
Filt.za vodu poliest.RL 10
Filter za vodu polipropilenski FA 10
Kućište fil. za vodu FO.75-3-4 PEDR.
Ormar s aut.za pot.pump.mont.QEM100(0.75-1KW)
Ormar za pot.pum.mon.QEMO75(0.55-0.75kW)
Sajla za proĉišĉ.cijevi 5 m (7mm)
Makaze za PPR cijevi REMS ROS P35A
Alat komplet MSG63 20-25-35 Rems za zav.PP-R cijev
Aparat za zav.PP-R cijevi 20-32
Aparat za zav.PP-R cijevi 20-63
Kot.CTM komb.EKO CK25kW BB
Kot.CTM komb.EKO CK30kW BB
Kot.CTM komb.EKO CK35kWBB
Kot.CTM komb.EKO CK40kWBB
Kot.CTM komb.EKO CK50kWBB
Kotao na kruto gor.EKO-CKS 200kW CTM
Kotao eta-sa rer.ALFA TERM-20kW desni ALFA PLAM
Kotao et.sa rer.ALFA TERM-20KW lijevi
Kotao ALFA TERM 27kW desni
Set za kotao ALFA TERM fi 150
Rozetna fi 130 mm
Rozetna fi 150 mm
Rozetna fi 160 mm
Rozetna dupla fi 120-160 mm
Rozetna dupla fi 120-200 mm
Rozetna dupla fi 150-200 mm
Rozetna dupla fi 180-200 mm
Redukcija dim.fi 150-130mm
Cij.dim.fi 130x500 mm
Cij.dim.fi 130x1000 mm
Cij.dim.fi 150x500 mm
Cij.dim.fi 150x1000 mm
Cij.dim.160 x 500
Cij.dim.fi 160x1000 mm
Cij.dim.180x500 mm
Cij.dim.fi 180x1000 mm
Cij.dim.fi 200x500mm
Cij.dim.200x1000 mm
Cij.dim.fi 300x500 mm
Cij.dim.fi 300x1000
Kolj.dim.fi 130mm
Kolj.dim.fi 150 mm
Kolj.dim.fi 160 mm
Kolj.dim.fi 180 mm
Kolj.dim.fi 200 mm
Kolj.dim. fi 300 mm
Ĉetka za ĉišć.kotla
Radij.Lipovica SE285 LIPOVICA
Radij.Lipovica SE350 LIPOVICA
Radij.Lipovica SE500 LIPOVICA
Radij.Lipovica SE690 LIPOVICA
Radij.Lipovica Solar 600-8
Radij.Lipovica Orion600-95
Konzola RKP fi 8
Nosać NGR
Odstojnik Rogl.
Konzola SOLAR
Konzola zidna BH 600
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
set
set
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
set
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
ĉl
ĉl
ĉl
ĉl
ĉl
ĉl
kom
kom
kom
kom
kom
31095
31096
31117
31140
31141
31142
31143
31144
31145
31148
31149
31150
31151
31156
31157
31158
31159
31161
31162
31220
31221
31222
31223
31224
31225
31226
31227
31228
31234
31253
31254
31255
31256
31320
31321
31616
31620
31621
31622
31623
31624
31625
31626
31627
31628
31646
32052
32060
32061
32063
32064
32094
32095
32251
32252
32253
32254
32255
32256
Nogica usad.za Al.radij.KSK
Nog.za Al radij. L
Radij.Al FERROLI Brio 600
Ĉep AL. 1- D
Ĉep AL. 1- L
Ĉep AL. 5-4-D
Ĉep AL. 5-4-L
Reduk.Al 1--1-2-D
Reduk.Al.1--1-2-L
Reduk.Al.1--3-8-D
Reduk.Al.1--3-8-L
Reduk.Al.5-4--1-2-D
Reduk.Al.5-4--1-2-L
Reduk.Al.5-4--3-8-D
Reduk.Al.5-4--3-8-L
Spojn.radij.1Spojn.radij.5-4Zapt.1-za Al.radij.
Zapt.5-4- za Al.radij.
Radij.ploĉ.22/600/400 sa prib.PANELLI
Radij.ploĉ.22-600-600 sa prib..PANELLI
Radij.ploĉ.22-600-800 sa prib.PANELLI
Radij.ploĉ.22-600-1000 sa prib.PANELLI
Radij.ploĉ.22-600-1200 sa prib.PANELLI
Radij.ploĉ.22-600-1400 sa prib.PANELLI
Radij.ploĉ.22-600-1600 sa prib.PANELLI
Radij.ploĉ.22-600-1800 sa prib.PANELLI
Radij.ploĉ.22-600-2000 sa prib.PANELLI
Radij.ploĉ.22-500-1200 sa prib.PANELLI
Radij.ploĉ.22-600-1000 ventilski PANELLI
Rad.ploĉ.22-600-1200 ventilski PANELLI
Rad.ploĉ.22-600-1400 ventilski PANELLI
Rad.ploĉ.22-600-1600 ventilski PANELLI
Radij.pl.22-600-400 sa prib.FERROLI
Radij.pl.22-600-600 sa prib.FERROLI
Nogica za ploĉ.radij.PX
Radij.kup.H915 L450.484W Metal-As
Radij.kup.H915 L600.664W Metal-As
Radij.kup. H915 L750.807W Metal-As
Radij.kup H1250 L-450.645W Metal-As
Rad.kup.H1250 L600.869W Metal-as
Radij kup.H1250 L750.1074 W Metal-As
Radij.kup.H1625 L450.843 W Metal-As
Rad.kup.H1625 L600.1130W Metal-as
Radij.kup.H1625 L750 1380 W Metal-As
Radij.kup.RONDO H1625 L500 947W METAL-AS
Bojl.komb.80L
Bojl.kom.80L KONĈAR-desni
Bojl.kom.80L KONĈAR-lijevi
Bojler komb.50 L-desni ISEA
Bojler komb.50 L lijevi ISEA
Bojler komb.80 L GBK lijevi GORENJE
Bojler komb.80 L GBK desni GORENJE
Posuda eksp.8 L
Posuda eksp.12L
Posuda eksp.18L
Posuda eksp.24 L
Posuda eksp.35 L
Posuda eksp.50L
kom
kom
ĉl
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kpl
kpl
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
32281
32294
32355
32356
32360
32361
32412
32500
32501
32510
32515
32525
32530
32536
32590
32591
32592
32593
33050
33051
33052
33053
33054
33061
33062
33151
33152
33153
33155
33156
33300
33330
33370
33376
33380
33381
33385
33399
33400
33401
33402
33403
33410
33410-W
33411
33431
33432
33450
33451
33466
33500
33501
33502
33550
33551
33552
33553
33554
33631
Posuda eks.za termoblok 8L ELBI
Nosaĉ eksp.posude
Pum.za C.G 1-Grundfos UPS 25-40
Pum.za C.G. 1-Grundfos UPS 25-60
Pum.za C.G. 5-4-Grundfos UPS 32-40
Pum.za C.G 5-4 -Grundfos UPS 32-60
Pumpa za CG 5-4 GHN 32-80 180 IMP
Manometar ravni 0-6 bara WIKA
Manometar kutni 0-6 bara
Termometar ravni 0-130 C
Termomanometar TM80 0-4 bara
Termos.cij. 0-90 C
Termos.cij.Caleffi
Termos.sobni elek.EMMETI
Regul.prop.3-4CELEFFI
Regul.prop.3-4-SAMSON
Regul.prop.3-4 ESBE
Nos.kotl.sigurn.grupe
Cijev CU u šipci fi15x1
Cijev CU u šipci fi18x1
Cijev CU u šipci fi22x1
Cijev CU u šipci fi28x1
Cijev CU u šipci fi35x1
Cijev Cu u šipci fi18SANITAS
Cijev Cu u šipci fi 22SANITAS
Cij.crna 1-2-x6 m DIN 2440
Cij.crna 3-4-x6 m DIN 2440
Cij.crna 1-x6 m DIN 2440
Cij.crna 6-4-x6 m DIN 2440
Cij.crna 2-x6 m DIN 2440
Cij.viš.PeX-Al-PeX 16x2 mm
Cijev viš.PeX-Al-PeX 16x2mm
Obujm.za Pe-X cijevi fi 16
Obujm.PVC za pod.grij.dvost.
Luk PVC za voĊenje cijevi
Spojnica zupĉasta za luk
Cijev zaš. Za pod.gri. 25-20mm
Cijev fleksibilna Al fi 120-3m
Cij.fleks.Al.fi 100-3 m
Cij.fleks.Al.fi 110-3 m
Cij.fleks.Al.fi 130-3 m
Cij.fleks.Al.fi 150-3 m
Cijev fleks.Al fi 120-3m
Spojnica fi 100 za fleksibilnu cijev
Spojnica fi 110 za fleksibilnu cijev
Priĉvrsnica jednodjelna 1-2Priĉvrsnica jednodjelna 3-4Priĉvrsnica dupla 1-2Priĉvrsnica dupla 3-4Priĉvrsnica dvod.sa gumom 2Izolacija za Cu cijevi fi 15x4(u kolutu)
Izolacija za Cu cijevi fi 18x4-3-8
Izolacija za Cu cijevi fi 22x4(u kolutu)
Izolacija cijevna fi 15x9 mm
Izolacija cijevna fi 18x9 mm
Izolacija cijevna fi 22x9 mm
Izolacija cijevna fi 28x9 mm
Izolacija cijevna fi 35x9 mm
Nosaĉ za CU cijevi fi 15 jednoredni
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
m
m
m
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
m
kom
kom
kom
kom
kom
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
m
m
m
m
m
m
kom
33632
33633
33634
33641
33642
33643
33644
33662
33675
33682
33691
33692
33693
33694
33720
33725
33770
33771
33772
34050
34057
34059
34070
34071
34072
34073
34074
34090
34091
34092
34093
34094
34100
34101
34102
34103
34104
34130
34131
34132
34133
34134
34140
34141
34142
34143
34144
34173
34174
34180
34181
34182
34183
34184
34185
34201
34202
34203
34204
Nosaĉ za CU cijevi fi 18 jednoredni
Nosaĉ za CU cijevi fi 22 jednoredni
Nosaĉ za CU cijevi fi 28 jednoredni
Nosaĉ za CU cijevi fi 15 dvoredni
Nosaĉ za CU cijevi fi 18 dvoredni
Nosaĉ za CU cijevi fi 22 dvoredni
Nosaĉ za CU cijevi fi 28 dvoredni
Priĉvr. jednodijelna 1
Priĉvrsnica dupla s tiplom 6/4"
Priĉvrsnica dupla 1
Priĉvrsnica jedn.sa gumom 1-2Priĉvrsnica jedn.sa gumom 3-4Priĉvrsnica jedn.sa gumom 1Priĉvrsnica jedn.sa gumom 5-4Rozetna za C.G univerz.10-22 mm
Rozetna za C.G fi 10-18 PVC dupla
Traka perfor. Zn 12 mm 10 m
Traka perfor.Zn 17mm 10m
Traka perfor.u kolutu Zn 20mm 10m
Holender M.S za Cu ŢŢ fi 15-1-2Holender M.S za Cu M-Ţ fi 15-1-2Holender M.S za Cu MŢ fi 22-3-4Kapica Cu Ţ fi 15
Kapica Cu Ţ fi 18
Kapica Cu Ţ fi 22
Kapica Cu Ţ fi 28
Kapica Cu Ţ fi 35
Koljeno Cu 90 ŢŢ fi 15 COMAP
Koljeno Cu 90 ŢŢ fi 18 COMAP
Koljeno Cu 90 ŢŢ fi 22 COMAP
Koljeno Cu 90 ŢŢ fi 28 COMAP
Koljeno Cu 90 Ţ-Ţ fi 35 COMAP
Koljeno Cu 90 MŢ fi 15
Koljeno Cu 90 MŢ fi 18
Koljeno Cu 90 MŢ fi 22
Koljeno Cu 90 MŢ fi 28
Koljeno Cu 90 M-Ţ fi 35
Koljeno Cu 45 ŢŢ fi 15
Koljeno Cu 45 ŢŢ fi 18
Koljeno Cu 45 ŢŢ fi 22
Koljeno Cu 45 ŢŢ fi 28
Koljeno Cu 45 Ţ-Ţ fi 35
Koljeno Cu 45 MŢ fi 15
Koljeno Cu 45 MŢ fi 18
Koljeno Cu 45 MŢ fi 22
Koljeno Cu 45 MŢ fi 28
Koljeno Cu 45 M-Ţ fi 35
Koljeno M.S fi 22-1-2-ŢŢ
Koljeno M.S fi 22-3-4- ŢŢ
Luk zaobilazni Cu Ţ-Ţ fi 15
Luk zaobilazni Cu Ţ-Ţ fi 18
Luk zaobilazni Cu Ţ-Ţ fi 22
Luk zaobilazni Cu M-Ţ fi 15
Luk zaobilazni Cu M-Ţ fi 18
Luk zaobilazni Cu M-Ţ fi 22
Prijelaz M.S.fi 15-1-2-MŢ
Prijelaz M.S fi 15-3-4-MŢ
Prijelaz M.S.fi 18-1-2-MŢ
Prijelaz M.S. fi 18-3-4-MŢ
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
34205
34206
34207
34208
34209
34210
34212
34221
34222
34223
34224
34225
34226
34227
34228
34229
34230
34232
34240
34241
34242
34243
34244
34245
34246
34247
34248
34249
34260
34261
34262
34263
34264
34265
34266
34267
34320
34321
34322
34323
34324
34342
34343
34344
34370
34371
34372
34373
34374
34380
34381
34382
34383
34384
34385
34386
34387
34388
34389
Prijelaz M.S.fi 22-1-2-MŢ
Prijelaz M.S.fi 22-3-4-MŢ COMAP
Prijelaz M.S fi 22-1-MŢ
Prijelaz M.S fi 28-3-4-MŢ
Prijelaz M.S.fi 28-1-MŢ
Prijelaz M.S.fi 28-5-4- MŢ
Prijelaz M.S fi 35-5-4- MŢ
Prijelaz M.S. fi 15-1-2-ŢŢ
Prijelaz M.S.fi 15-3-4-ŢŢ
Prijelaz M.S.fi 18-1-2-ŢŢ
Prijelaz M.S.fi 18-3-4-ŢŢ
Prijelaz M.S.fi 22-1-2-ŢŢ
Prijelaz M.S.fi 22-3-4-ŢŢ
Prijelaz M.S. fi 22-1-ŢŢ
Prijelaz M.S fi 28-3-4-ŢŢ
Prijelaz M.S fi 28-1-ŢŢ
Prijelaz M.S-fi 28-5-4- ŢŢ
Prijelaz M.S fi 35-5-4- ŢŢ
Redukcija Cu MŢ 18-15
Redukcija Cu MŢ 22-15
Redukcija Cu MŢ 22-18 COMAP
Redukcija Cu M-Ţ 28-15 COMAP
Redukcija Cu MŢ 28-18 COMAP
Redukcija Cu M-Ţ 28-22 COMAP
Redukcija Cu MŢ 35-15 COMAP
Redukcija Cu MŢ 35-18 COMAP
Redukcija Cu MŢ 35-22 COMAP
Redukcija Cu MŢ 35-28 COMAP
Redukcija Cu ŢŢ 18-15
Redukcija Cu ŢŢ 22-15
Redukcija Cu ŢŢ 22-18
Redukcija Cu ŢŢ 28-15
Redukcija Cu ŢŢ 28-18
Redukcija Cu ŢŢ 28-22
Redukcija Cu ŢŢ 35-22
Redukcija Cu ŢŢ 35-28
Spojnica Cu ŢŢ fi 15
Spojnica Cu ŢŢ fi 18
Spojnica Cu ŢŢ fi 22 COMAP
Spojnica Cu ŢŢ fi 28 COMAP
Spojnica Cu ŢŢ fi 35
Spojnica hermato M.S ŢŢ fi 15
Spojnica hermato M.S. ŢŢ fi 18
Spojnica hermato M.S. ŢŢ fi 22
-T-komad Cu fi 15
-T-komad Cu fi 18
-T-komad Cu fi 22
-T- komad Cu fi 28
-T- komad Cu fi 35
-T-komad Cu 15-18-15
-T-komad Cu 15-22-15
-T-komad Cu 18-15-18
-T-komad Cu 18-15-15
-T-komad Cu 18-18-15
T komad Cu 18-22-18
T komad CU 18-28-18
-T- komad Cu 22-15-22
-T- komad Cu 22-18-22
-T-komad Cu 22-15-15
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
34390
34391
34392
34393
34394
34395
34396
34397
34398
34399
34400
34401
34402
34403
34420
34421
34422
34500
34501
34502
34504
34512
34513
34514
34515
34516
34517
34545
34546
34547
34548
34549
34571
34572
34573
34682
34734
34865
34960
34961
34962
34966
34970
34976
35100
35101
35102
35103
35104
35110
35111
35112
35127
35129
35131
35145
35149
35230
35231
T komad Cu 22-18-18
-T-komad Cu 22-22-15
T komad Cu fi 22-28-22
T komad Cu fi 22-22-18
T komad Cu fi 28-15-28
-T- komad Cu 28-18-28 COMAP
T komad Cu fi 28-18-18
T komad Cu fi 28-22-22
-T-komad Cu 28-22-28 COMAP
-T- komad Cu 35x15x35
T komad Cu 35-18-35
T kom.Cu 35-22-35 Comap
T kom.Cu 35-28-35 Comap
T kom.Cu 35-28-28 Comap
T komad MS fi 22-1-2--22
T komad M.S 28-1-2--28 COMAP
-T- komad M.S 35-1-2--35
Koljeno hamburško 3-4Koljeno hamburško 1Koljeno hamburško 5-4Koljeno hamburško 2Mufna crna 1-2Mufna crna 3-4Mufna crna 1Mufna crna 5-4Mufna crna 6-4Mufna crna 2T komad crni 3-4T komad crni 1T komad crni 5-4T komad crni 6-4T komad crni 2Nipl 1 x250mm-crni
Nipl 5/4x250mm-crni
Nipl 6/4x250mm-crni
Koljeno 45 press Cu ŢŢ fi 22
Prijelaz press bronza ŢŢ fi 22-3-4Poluspojnica fi 15-1-2- za Cu cijevi Emeti
Poluspojnica TR 91Cu 1-2--fi 15
Poluspojnica TR 91 Cu 1-2--fi 16
Poluspojnica TR 91 Cu 1-2-fi 18
Polusp. TP 97 PeX-Al-PeX 1-2--FI 16
Poluspojnica za Cu fi 15x3-4 EK
Polusp.za PeX-Al-PeX fi 16x3-4-EK
Ventil radijator. ravni 1-2- ARMAL
Ventil radijator.kutni 1-2 ARMAL
Ventil sa termost.glavom ravni 1-2 ARMAL
Ventil sa termost.glavom 1-2-kutni ARMAL
Ventil sa termost.glavom 1-2-ravni za Cu ARMAL
Ventil radijatorski ravni 1-2 HERZ
Ventil radijatorski kutni 1-2-HERZ
Ventil sa term.glavom spec.1-2-HERZ
Ventil radijator. ravni 3-4Ventil radijator. kutni 1-2Ventil termostatski 1-2-ravni
Ventil za jednocijevni sistem fi 1-2Ventil za jedn. sistem fi 1-2-termostatski
Nav.rad.1-2 ravni ARMAL
Nav.rad.1-2- kutni ARMAL
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
35235
35236
35244
35270
35273
35274
35276
35300
35301
35302
35306
35321
35325
35326
35327
35328
35360
35361
35362
35365
35366
35367
35368
35372
35480
35481
35495
35500
35520
35521
35525
35575
35576
35702
35703
35704
35705
35723
35740
35742
35743
35744
35760
35772
35780
35781
37075
37080
37082
37090
37091
37092
37096
37101
37115
37130
40005
40010
40015
Nav.rad.1-2 ravni HERZ
Nav.rad.1-2 kutni HERZ
Nav.rad. 1-2- kutni
Garnitura termostatska Unibox T
Glava termostatska Caleffi
Glava termostatska
Glava termostatska za term.ventile HERZ
Ventil ozraĉni 1-4Ventil ozraĉni 3-8Ventil ozraĉni 1-2Kljuĉ za ozraĉne ventile
Ventil ozraĉni autom.1-2" CALEFFI
Ventil ozraĉni autom. 3-8Ventil ozraĉni autom. 1-2Ventil ozraĉni autom.3-8 Kovina
Ventil ozraĉni automatski 1-2-KOVINA
Ventil kugl.1-2-sa hol.Kovina
Ventil kugl.3-4-sa hol.Kovina
Ventil kugl.1-sa hol.Kovina
Ventil kuglasti 1-2-sa holend.
Ventil kuglasti 3-4- sa holend.
Ventil kuglasti 1- sa holend.
Ventil kuglasti sa holender 5-4Ventil kuglasti 1-sa holen.FIV
Ventil sigurnosni 1-2- Kovina
Ventil sigurnosni 3-4-Kovina
Vent.sig.1-2-3 bara CALEFFI
Sigurnosna grupa Caleffi
Slavina za punj. i praţnj.1-2-Kovina
Slavina za punj. I praţnj. 3-4- Kovina
Slavina za punj. i praţnj. 1-2Razd.1- 2 izlaza sa vent.
Razd.1- 3 izlaza sa vent.
Ĉep niklovani 1-2 M
Ĉep nikl.3-4-za razdjeljnik M
Ĉep nikl. 1- za razdjeljnik M
Ĉep nikl.3-4- za razdjeljnik Ţ
Nosaĉ za razd.1-dvodj.
Redukcija nikl.1-2--3-8Redukcija nikl.1--1-2Redukcija nikl.1--3-4Redukcija niklovana 3-4-1-2 MM
Završetak za razdjeljnik 1-2Ormariĉ met.750x710x125 za razdj.
Cijev uronska 400 mm 1-2Cijev usponska nikl.fi 15x1000
Krpa (spuţva) za ĉišć.Cu cijevi AMASAN
Ţica za meki lem 3 mm SnCu3 250gr
Ţica za tvrdi lem L-CuPS AMASAN
Pasta za meki lem 250 g
Pasta za meki lem 250 g REMS
Pasta za tvrdi lem 100 gr
Pasta za navoje 500 gr.
Uloţak plinski-kartuša
Sprej za Cu cijevi 400 ml
Traka teflon u kolutu 1cmx10m
Crijep Vinkovci 104 I kl
Crijep Vinkovci Glinex Kontinental
Crijep Vinkovci Glinex Rustik
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kpl
kom
pak
kg
pak
kom
kom
pak
kom
kom
kom
kom
kom
kom
40018
40019
40020
40021
40022
40026
40027
40028
40045
40050
40055
40057
40080
40081
40082
40083
40085
40100
40105
40110
40150
40160
40170
40180
40185
40200
40201
40202
40205
40212
40215
40216
40218
40219
40222
40223
40226
40232
40280
40285
40290
40295
40300
40305
40310
40315
40345
40346
40347
40348
40349
40349-W
40355
40360
40370
40398
40400
40405
40415
Crijep Glinex Klasik Beĉej
Crijep Vinkovci Biber
Crijep Vinkovci Oktavijan Natur
Crijep Vinkovci Oktavijan Crni
Crijep Vinkovci Oktavijan Crveni
Crijep Vinkovci Cezar Natur
Crijep Vinkovci Cezar Crni
Crijep Vinkovci Cezar Crveni
Crijep Vinkovci GLINEX rubni L + D
Crijep Vinkovci GLINEX 1-2 L + D
Crijep Kikinda 333 I kl.
Crijep Kikinda Klasik 002 Ikl.
Samar za crijep Vinkovci
Samar Carski Natur Vinkovci
Samar Carski Crni Vinkovci
Samar Carski Crveni Vinkovci
Samari za crijep Kikinda 185
Šindra - JCP- SmeĊa Biber
Šindra -JCP- Zelena Biber
Šindra -JCP- Crvena biber
Cigl.blok 25x25x12
Cigl.blok 25x25x14
Cigl.blok 25x25x19 NEXE
Cigl.blok 25 x 25 x 20
Cigl.blok 25x20x12.50 veza
Cigl.blok 25x19x19 giter -TSCigl.blok 25x19x19 giter -ETCigl.blok 25x19x19 NEXE giter
Cigl.blok 25x19x19 giter
Cigl.blok 29x19x19 NEXEgiter
Cigl.blok 20x33x23.8 EKOterm
Cigl.blok 25x33x23.8 EKOterm
Cigl.blok 38x20x23.80 Termo NEXE
Cigl.blok 38x20x23.80 Termo NEXE II klasa
Cigl.blok 38x25x23.8 Termo NEXE
Cigl.blok 38x25x23.8 Termo NEXE II klasa
Cigl.blok 50x23.8x12 Ekoterm
Cigl. ISPUNA 28x25x14 NEXE
Cigla puna 25x12.5x6.5 IGM
Cigla puna
Cigla fasadna Ţuta
Cigla fasadna Crvena
Cigla fasadna silik.Bijela
Cigla šamotna 2 cm
Cigla šamotna 3 cm
Cigla šamotna 6.5 cm
YTONG 625x200x5.0
YTONG 625x200x7,50
YTONG 625x200x10.0
YTONG 625x200x15.0
YTONG 625x200x20.0
YTONG 625x200x25.0
Stiropol 50- 2 cm IGM
Stiropol 50- 3 cm IGM
Stiropol 50- 5 cm IGM
Stiropor 70-5cm IGM
Stiropol F-2 cm IGM
Stiropol F-3 cm IGM
Stiropol F-5 cm IGM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
m2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
40430
40431
40433
40440
40445
40450
40460
40465
40477
40478
40480
40482
40483
40485
40486
40487
40488
40489
40490
40491
40492
40493
40493-W
40495
40497
40498
40499
40501
40504
40505
40510
40515
40525
40530
40535
40540
40545
40548
40549
40550
40555
40566
40580
40590
40600
40602
40605
40610
40615
40616
40617
40618
40620
40625
40627
40634
40635
40637
40639
Stiropol F-7 cm IGM
Stiropol F-8 cm IGM
Stiropol F-10 cm IGM
Stiropol 100- 1 cm IGM
Stiropol 100- 2 cm IGM
Stiropol 100- 3 cm IGM
Stiropol 100- 5 cm IGM
Stiropol 30-5 cm IGM
Stiropol F-2 cm Austrotherm
Stiropol F-3 cm Austrotherm
Stiropol F-5 cm Austrotherm
Stiropol F-7 cm Austrotherm
Stiropol F-8 cm Austrotherm
Stiropol F-10 cm Austrotherm
Stiropor 20-1 cm Austrotherm
Stiropol 20-2 cm Austrrotherm
Stiropol 20-3cm Austrotherm
Stiroporna ukrasna lajsna 45C-2m
Stiroporna ukrasna lajsna 50C-2m
Stiroporna ukrasna lajsna 35E-2m
Stiroporna ukrasna lajsna 45E-2m
Stiroporna ukrasna lajsna 50E-2m
Kamena vuna Terra 80P 5cm (9m2)
Tervol u rolni 5 cm(Ursa)
Stirodur XPS 1250X600 30mm
Stirodur XPS 1250x600 50mm
Heraklit C-3-25 mm
Heraklit C-3-50
Bitulit 5-1
Bitulit 10-1
Biverplast PV-30 10m2
Biverplast PV-40 10 m2
Ljepenka obićna 10 m2
Ljepenka krovna 20 m2
Zaštita-fondolina 1 m
Zaštita -fondolina 1.5
Zaštita -fondolina 2 m
Cement 25-1
Cement 50-1
Cement 50-1
Cement Bijeli 25-1
Kreĉ hidrant 25-1 -vreĉa
Ljep.za ker.5-1 KERAMAL
Ljep.za ker.25-1 Himesa unut.
Ljep.za ker.25-1 A-25 unut.Stamal
Ljep.za ker.25-1 KERAMAL
Ljep.za ker.20-1 JUB unutr.
Ljep.za ker.5-1 JUB Elastic vanj.
Ljep.za ker.20-1 JUB-elastic vanj.
Ljep.za mreţicu 25-1Bau-KlebeSpac.
Ljep.za ker.unut.25-1Baumacol-Basic
Ljep.za ker.flex.25-1 Baumacol-flex.
Ljep.za ker.25-1 A-100 elast.vanj.Stamal
Ljep.za ker.25-1 Rofix-Inen
Ljep.za ker.25-1 Rofix-Flexibile
Bau-WDVS PLUS 25kg
Ljep.za stirop.25-1 Bau-WDVS
Ljep.za stir.35-1 F-50 Stamal
Ljep.za stir.25-1 Rofix 55
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
m2
m2
m2
m2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
m2
kom
kom
t
kom
kom
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
40640
40641
40642
40645
40650
40655
40658
40665
40675
40684
40685
40690
40693
40695
40707
40750
40752
40755
40759
40760
40768
40770
40772
40800
40810
40820
40827
40828
40829
40850
40855
40860
40865
40870
40875
40880
40885
40890
40895
40900
40905
40910
40915
40920
40925
40930
40935
40940
40944
40948
40949
40950
40955
40960
41020
41040
41045
41055
41064
Ljep.za stir.35-1 Rofix- 55
Ljep.za stir.25-1 F-25 Stamal
Ljep.za stir.25-1 F-50 Stamal
Malter 30-1-Rofix-190
Rofix 510 (35-1)
Rofix 660 (40-1)
Rofix 970 (40-1)za estrih
Masa za izravnj.Rofix FN130 25-1
Rofix 25-1 SDP-2mm
Rofix 25-1 EDELPUTZ-700-1.5mm
Rofix 25-1EDELPUTZ 700-2mm
Rofix 25-1EDELPUTZ-700-3mm
ROFIX UNIGRUND 5-1
ROFIX UNIGRUND 20-1
Estrih 40-1 Stamal E-25
Malter fini 35-1 Stamal C-25
Malter grubi 35-1 Stamal C-35
Malter grubi 40-1Stamal M-50
Fasada 25-1 Stamal D-200-extra bijela
Fasada 25-1Stamal D-200-prir.bijela
Estrih cementni 25-1 Baumit-Estrrich
Malter 25-1 Baumit-MPI 24-1mm
Malter 25-1 Bumit MPA-34-2mm
Fasada Hirofa 701 Samoborka 40-1 vanjska
Sika 1-1 (40723)
Masa za ravnj.(Hobi kit) 2-1 JUB
Masa za glet.Teranil 2-1
Masa za glet.Teranil 5-1
Masa za glet.Teranil 25-1
Masa za fug.JUB- 10 Bijela
Masa za fug.JUB-11 Jasmin
Masa za fug.JUB-12 Slon.kost
Masa za fug. JUB-13 Beţ
Masa za fug. JUB-14 Siva
Masa za fug. JUB-15 Crna
Masa za fug. JUB-16 Siva
Masa za fug. JUB-17 Zelena
Masa za fug. JUB-18 SmeĊa
Masa za fug.JUB-19 Tam.smeĊa
Masa za fug.JUB-20 Kesten
Masa za fug.JUB-21 Crvena
Masa za fug.JUB- 22 Svj.plava
Masa za fug.JUB- 23 Tam.plava
Masa za fug.JUB- 24 Zelena
Masa za fug.JUB- 25 Karamela
Masa za fug.JUB- 26 Marelica
Masa za fug.JUB- 27 Ţuta
Masa za fug.JUB-28 Ţuĉkasta
Fugalux 2-1 br:10
Fugalux 2-1 br 14
Fugalux 2-1 br15
Fugalux 2-1 br.16
Fugalux 2-1 br:22
Fugalux 2-1 br:25
Cijev ok ţelj.fi 48x2.0x6 m
Cijev kvadr.15x15x1.5x6m
Cijev kvadr.20x20x1.5x6m
Cijev kvadr.30x30x2.0x6m
Cijev kvadr.40x40x1.5x 6m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
41066
41075
41100
41110
41120
41150
41180
41190
41195
41200
41215
41218
41219
41222
41224
41265
41271
41285
41295
41302
41304
41307
41315
41320
41325
41333
41360
41380
41400
41405
41410
41435
41436
41445
41500
41505
41510
41515
41520
41525
41530
41535
41540
41550
41555
41565
41570
41575
41580
41590
41595
41600
41605
41610
41650
41760
41770
41780
41782
Cijev kvadr.40x40x2.0 L-6m
Cijev kvadr.50x50x2x6m
Cijev pravoug.30x20x2.0x6m
Cijev pravoug.40x20x2x6m
Cijev pravoug.40x30x2x6m
Cijev pravoug.60x40x2x6m
Kan.PVC rešetkasta 100-1000 (slivnik)
Poklopac šahta 60x80
L-profil 20x20x3 L-6 m
L-profil 30x30x3 L-6 m
L-profil 50x50x5 L-6m
Ţeljezo plosno 20x3
Ţeljezo plosno 30x3
Ţeljezo plosno 30x5
Ţeljezo plosno 40x5
BĈ glatko fi 6 -6 m
RBĈ fi 8-6m
RBĈ fi 10-6m
RBĈ fi 12-6 m
RBĈ fi 14-6 m
RBĈ fi 16-6 m
RBĈ fi 20-6 m
Mreţa Arm.Q92(4x4)L-6m
Mreţa Arm.Q131(5x5)L-6 m
Mreţa Arm.Q188(6x6)L-6m
Mreţa Arm.Q257(7x7) L-6m
Mreţa Arm.Q335(8x8)L-6m
Mreţa.Arm.R-335 (8x5) L-6m
R.nosać Tip -4 L-6 m
Ţica paljena 1.2 do 1.60mm
Ţica paljena 3.2 do 3.80mm
Ţica bodljikava 20/1(180m)
Ţica bodljikava
Zatezaĉ za ţicu 100 mm
Ekseri 2
Ekseri 3
Ekseri 4
Ekseri 5
Ekseri 6
Ekseri 7
Ekseri 8
Ekseri 9
Ekseri 10
Ekseri 12
Ekseri 15
Ekseri 18
Ekseri 20
Ekseri 22
Ekseri 25
Ekseri za bodljikavu ţicu -U-kukice
Ekseri ĉeliĉni 6
Ekseri ĉeliĉni 7
Ekseri ĉeliĉni 8
Exeri Zn za šindru 20
ANKER 14-16
Uzengije 16x16 (6mm)
Uzengije 20x16 (6mm)
Uzengije 20x20 (6 mm)
Uzengije 25x20 (6 mm)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kom
kg
kom
kom
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
41783
41815
41830
41875
41980
41990
42214
42215
42220
42240
42255
42256
42259
42260
42261
42262
42263
42264
42266
42269
42305
42310
42315
42319
42323
42325
42327
42330
42331
42365
42370
42375
42379
42380
42500
42501
42505
42506
42510
42511
42520
42521
42530
42531
42540
42541
42550
42551
42560
42561
42600
42601
42610
42611
42612
42630
42631
42640
42650
Uzengije 25x25 (6 mm)
Lajsna za lam. 2,4m (hrast.bukva.javor)
Vanjski-unutarnji kutnik za lamin.lajsnu
Priĉvrsnica za laminat lajsnu 30-1
Kopĉa za snjegobran Aluminijska
Snjegobrani
Ljep.za regips 25-1 Perflix KNAUF
Ljep.za regips 30-1B Perflix KNAUF
Profil kutni Al 25x25x2.5m
Profil kutni unut.Zn 34x 34 mm 2.75 m
Profil za regips UW 3000-50
Profil za regips UW 3000-75
Profil UD 4000-28-27
Profil za regips UD 3000-28-27
Profil za regips CW 3000-50-6
Profil za regips CW 3000-75-6
Profil za regips CW 3000-100-6
Profil za regips CD 3000-60-27
Profil za regips CD 4000-60-27
Profil za regips CW 4000-75-6
Profil kutni za lukove 2.50 m
Prof.kut.s mreţicom PVC 2.5 m
Prof.PVC kutnik sa okapnicom 2.5 m
Prof.Cokl 50 mmx2.5 m
Prof.Cokl 70 mmx2.50 m
Prof.Cokl 80 mmx2.50 m
Prof.Cokl.100 mmx2.50m
Fasadna mreţica 145 gr
Fasadna mreţica 145gr.Baumit
Mreţa poc.rebr.(tabla-1.5m2)
Rabic pl.12.7x25.4(armanet)
Mreţa za tlakove 2-1
Stigofiber-M-PP 18mm 1-1
Traka za estrih
Lajsna prel.AL-776Zlato
Lajsna prel.AL-796 Srebro
Lajsna prel.AL- 275Zlato
Lajsna prel.AL-375Srebro
Lajsna prel.AL-282Zlato
Lajsna prel.AL-382Srebro
Lajsna prel.AL-284Zlato
Lajsna prel.AL-384Srebro
Lajsna prel.AL-770Zlato
Lajsna prel.AL-570Srebro
Lajsna prel.AL-277Zlato
Lajsna prel.AL-377Srebro
Lajsna prel.AL-290Zlato
Lajsna prel.AL-390Srebro
Lajsna prel.AL-285Zlato
Lajsna prel.AL-385Srebro
Lajsna završna AL-270Zlato
Lajsna završna AL-370Srebro
Lajsna završna AL-295Hrast
Lajsna završna AL-295Bukva
Lajsna završna AL-295Trešnja
Lajsna dilat.AL-272Zlato
Lajsna dilat.AL-372Srebro
Lajsna završna.AL-573Zlato
Lajsna za step.AL-283Zlato
kom
kom
kom
pak
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
kom
m2
kom
kom
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
42651
42710
42711
42720
42721
42730
42731
42740
42741
42742
42750
42751
42760
42761
42800
42810
42850
42860
42895
42896
42897
42898
42925
42930
42931
42931-W
42932
42933
42934
42942
42945
42946
42950
42955
42960
42965
42970
42975
42976
42978
43000
43010
43015
43020
43050
43530
43550
43560
44100
44110
44125
44130
44140
44150
44300
44500
45000
45005
45010
Lajsna za step.AL-383Srebro
Lajsna za ivice AL-278Zlato
Lajsna za ivice AL-378Srebro
Lajsna završna AL-279 Zlato
Lajsna završna AL-379 Srebro
Lajsna za step.AL-271 Zlato
Lajsna za step.AL-371 Srebro
Lajsna prel.AL-778 Hrast
Lajsna prel.AL-778 Bukva
Lajsna prel.AL-778Trešnja
Lajsna prel.AL-774 Hrast
Lajsna prel.AL-774 Bukva
Lajsna dilat.AL-288 Zlato
Lajsna dilat.AL-388 Srebro
Lajsna za ker.ugaona PVC
Lajsna za ker.ugaona mramorna
Lajsna za ker.PVC
Lajsna za ker.završna mramorna
Lajsna za ker.Aluminiska 10mm-2.7m
Lajsna za stepenice 10 mm okrugla 2.7
Profil Al za ploĉice- kutni 10 mm 2.7m
Profil Al za stepenice 11mm 2.6m
Lajsna za laminat 2.60 m
Kutni nast.za lajsnu
Laminat 7 mm T.Hrast (R37314)
Laminat 7 mm JAVOR
Laminat 7 mm HRAST
Laminat 7 mm Orah (R37652)
Laminat 7 mm BUKVA
Nosaĉ lajsne CH-1
Stak. prizma LOZENGE 1908-ZP
Stak. prizma OPTICAL 1908-H
Stak. prizma CROS LARGE 1908- F
Stak. prizma WAVE 1908-W
Stak. prizma CROS SMALL 1908-N
Stak. prizma SPONGE 1908-P
Stak. prizma SAVONA 1908-O
Staklena prizma 19x19x8 cm 1908-plava
Staklena prizma 19x19x8 1908-zelena
Staklena prizma 19x19x8 cm 1908-siva
Gipsana ploĉa 2000-12.5-PLACO
Gipsana ploĉa 2000-12.5 Vodootporna
Gipsana ploĉa 2000-1.2 Vatrostalni PLACO
Knauf ploĉa regips 2000-1250-9.5
Fugen filer 5-1 Leicht
Šamotni set (3+1)
Cementol 3-1
Cementol 10-1
Folija PVC
Folija PE prozirna
Strech folija 5-1
Folija za laminat 2mm-POLIPAV
Folija Wurt duo soft
Folija paropropusna Bramac
Tsarine brown 6.2x25
Ploĉ.ker. PLT-7 x 25
Ploĉ.ker.Bordura 3x20
Ploĉ.ker.Bordura 3x25 LISTELA
Ploĉ.ker.Bordura 5 x 20
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
m2
m2
m2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
m2
m2
kom
set
kom
kom
kg
kg
kom
m2
m2
m2
kom
kom
kom
kom
kom
45015
45020
45030
45035
45040
45050
45060
45110
45160
45190
45195
45198
45200
45210
45211
45220
45221
45222
45223
45225
45227
45228
45229
45230
45350
45370
45375
45420
45470
45500
45550
45555
45560
45565
45570
45575
45650
45660
45850
45860
45870
45930
45945
45950
45955
45956
45959
45963
45964
45965
45966
45974
45975
45976
45977
46000
46012
46020
46025
Ploĉ.ker.Bordura 5x25 LISTELA
Ploĉ.ker.Bordura 6x20
Ploĉ.ker.Bordura 8x25
Ploĉ.ker.Bordura 7x25
Ploĉ.ker.Bordura 45x200
Ploĉ.ker.20x20 DEKOR
Ploĉ.ker.25x20 DEKOR
Ploĉ. ker.20x20 -APloĉ.ker.20x33 HS
Ploĉ.ker.Bordura 7x20 Aroa-LISTELA
Ploĉ.ker.Bordura 8x25 LISTELA- Carla
Ploĉ.ker.Bordura 25x40 Carla
Ploĉ.ker 20x30 Aroa
Ploĉ.ker.25x40 Cioccolato
Ploĉ.ker.25x40 Carla
Ploĉ.ker 33x33 III Cioccolato
Ploĉ. Ker. 33x33 Gres 7809 OHRA
Plo.ker.Blue 33x33 Gres
Ploĉ.ker 33x33 Gres SP KAI
Ploĉ.ker.33.3x33.3 Aroa
Ploĉ.ker.33.3x33.3 Parquet
Ploĉ.ker Teraco 33.3x33.3
Ker.ploĉ. Sigma grey 33.3x33.3
Ploĉ.ker.33.3x33.3 Carla
Ploĉ.ker.25x37 K.
Ploĉ.ker.33x33 K.
Ploĉ.ker.33x33 K.(Marmo Nero)
Ploĉ.ker.25x40 -CPloĉ.ker.33x33 -CPloĉ.ker.20x7 Bordura Zalakeramia(48402)
Ploĉ.ker.20x25 A Zalakeramia(41142)
Ploĉ.ker.20x30 B Zalakeramia (41147)
Ploĉ.ker.30x30 A podna Zalakeramia(41152)
Ploĉ.ker.30x30 B podna Zalakeramia(41225)
Ploĉ.ker.33,3x33,3 podna B Zalakeramia(41235)
Ploĉ.ker.45x45 B Emil (41385)
Ploĉ.ker.30x60 polirani gres IMEX(41510)
Polirani gres 60x60 IMEX(41507)
Ploĉ.ker.vanj.30x30 ZŠ(etna.corte)
Ploĉ.ker.vanj.30x30 ZŠ(Jelene.Siene )
Ploĉ.ker.vanj.30x30 ZŠ (Ane.Gobi)
Ploĉ.ker.vanj.33x33 ZŠ (IV gr.)
Ploĉ.ker.33x33 -APloĉice ker.40x40
Ploĉ.ker.6x25-Listela Kikinda (Hera)
Sorel listela 6x40
Ploĉ.ker.25x40-Bordura Kikinda (Sorel)
Ploĉ.ker.25x33 Kikinda (Hera)
Ploĉ.ker.25x40 Kikinda (Cubo )
Ploĉ.ker.25x40 Kikinda (Sorel)
Ploĉ.ker.25x40 Kikinda (Pino)
Ploĉ.ker.33x33 Kikinda (Hera)
Ploĉ.ker.33x33 Kikinda (Cubo )
Ploĉ.ker.33x33 Kikinda (Pino)
Ploĉ.ker.33x33 Kikinda (Sorel)
Ploĉ.ker.20x20 Iris-blau I kl.
Ploĉ.ker.20x20 Malaga-black I kl.
Ploĉ.ker.20x20 Pompei-azzuro I kl.
Ploĉ.ker.20x20 Stripes-acqua I kl.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m2
kom
kom
kom
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
kom
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
kom
kom
kom
m2
m2
m2
m2
m2
m
m2
m2
m2
m2
m2
m2
46045
46053
46120
46121
46123
46150
46151
46160
46306
46320
46403
46420
46600
46606
46622
46623
46654
46657
46720
46730
46770
46900
46901
46903
46904
46905
47190
47191
47201
47510
47511
47513
47700
47701
47710
47782
47783
47784
47850
47855
47860
48510
48520
48530
48560
48570
48580
48610
48620
48625
48627
48630
48660
48670
48680
48860
48870
48930
48940
Ploĉ.ker.20x20 Petra I kl.
Ploĉ.ker.20x20 linea-gialo I kl.
Ploĉ.ker.20x20 Joy-white I kl.
Ploĉ.ker.20x20 Joy-pistacio I kl.
Ploĉ.ker.20x20 Joy-blue I kl.
Ploĉ.ker.20x20 Linea-beige com kl.
Ploĉ.ker.20x20 Linea-azzurro com kl.
Ploĉ.ker.20x20 Pompei coral com kl.
Ploĉ.ker.20x25 Iris-green p.I kl.
Ploĉ.ker.20x25 Malaga-brown I kl.
Ploĉ.ker.20x25 Malaga-black com kl.
Ploĉ.ker.20x25 Iris-green com kl.
Ploĉ.ker.20x33 pompei-azzurro P I kl.
Ploĉ.ker.20x33 pompei-coral I kl.
Ploĉ.ker.20x33 Joy-pistacio I kl.
Ploĉ.ker.20x33 Joy-blue I kl.
Ploĉ.ker.20x33 Linea-azzurro I kl.
Ploĉ.ker.20x33 Linea-giallo I kl.
Ploĉ.ker 20x33 Joy-orange com kl.
Ploĉ.ker.20x33 Stripes-acqua I kl.
Ploĉ.ker.20x40 Gemma white I kl.
Ploĉ.ker.25x40 Arena-honey I kl.
Ploĉ.ker.25x40 Arena-green I kl.
Ploĉ.ker.25x40 Arena-blue I kl.
Ploĉ.ker.25x40 Arena -red I kl.
Ploĉ.ker.25x40 Arena P. I kl.
Ploĉ.ker.30x30 Gemma white I kl.
Ploĉ.ker.30x30 Gemma blue I kl.
Ploĉ.ker.30x30 Antracit I kl.
Ploĉ.ker.33x33 Arena-honey I kl.
Ploĉ.ker.33x33 Arena-red I kl.
Ploĉ.ker.33x33 Arena-green I kl.
Prir. kamen-polirani granit 305x305x10mm(41520)
Prir.kamen-polirani granit 300x600x15mm(41525)
Granitno stepenište 1300-mm-polirani
Prir. kamen -štokovani granit 300x600x15
Ker.plo.Fresh verde 25x40
Ker.plo. Fresh verde 33x33
Vratašca za dimnjak metalna 160x280
Korito betonsko
Tervol traka
Betonski plašt fi 16
Betonski plašt fi 20
Betonski plašt fi 25
Cijev dimovodna fi 160 Keramiĉka
Cijev dimovodna fi 200 Keramiĉka
Cijev dimovodna fi 250 Keramiĉka
Cijev priklj.za kotao fi 160 Keramiĉka L-66
Cijev priklj. za kotao fi 200 Keramiĉka L-66
Cijev priklj.za kotao fi 200 Keram. L-33cm
Cijev priklj.za kotao fi 200-135
Cijev priklj.za kotao fi 250 Keramiĉka
Cijev priklj.za vratašca fi 160 Keramiĉka
Cijev priklj. za vratašca fi 200 Keramiĉka
Cijev priklj.za vratašca fi 250 Keramiĉka
Konzolna ploĉa fi 16 bez ventilacije
Konzolna ploĉa fi 20 bez ventilacije
Krovna ploĉa fi 16 bez ventilacije
Krovna ploĉa fi 20 bez ventilacije
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
kom
set
m2
m2
m2
kom
kom
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
49080
49090
49100
49110
50002
50004
50008
50011
50014
50015
50016
50020
50020-G
50021
50022
50023
50024
50025
50026
50027
50028
50029
50030
50031
50032
50033
50035
50036
50037
50038
50039
50051
50052
50054
50056
50057
50058
50060
50061
50068
50070
50071
50076
50078
50079
50080
50082
50083
50084
50090
50091
50096
50097
50111
50112
50113
50127
50128
50130
Rozeta -Rosfrai fi 160
Rozeta -Rosfrai fi 200
Rozeta -Rosfrai fi 250
Rozeta -Rosfrai fi 300
Antena P-4035 Maxi ISKRA(AV160006)
Antena sobna Silver (160022)
Antena sobna FIRST (160098)
Anten.dţek FS 19WL
Satel.razdv.FV2L Transmedia
Satel.razdv.2-2 Transmedia
Satel.razdj.3-2 Transmedia
Šted.el.EC 7705 SmeĊi GORENJE 60 cm
Šted.komb. K 2702 SmeĊi GORENJE 60 cm
Šted.komb. K 66103 BW GORENJE
Šted.komb. K 63102 BW GORENJE
Šted.komb. K 63102 BBR GORENJE
Šted.el.EC 61102 AX GORENJE
Šted.el.EC 61102 AW(Bijeli) GORENJE
Šted.el.EC 61102 ABR (Braon)GORENJE
Šted.el. E 66120 BW GORENJE
Šted.el. E 66102 AW GORENJE
Šred.el.EC 66103 ABR(Braon)GORENJE
Šted.el.EC 66103 AW GORENJE
Šted.el.E 61101 AW GORENJE
Šted.el.CS 58100 BEKO
Šted.el.CS 63010 S BEKO
Šted.el.CS 62010 S BEKO
Šted.el.CS 53010 S BEKO
Štednjak CSS 66002 W
Šted.el.CS 66003 BEKO
Šted.el.CSS 66000 GW
Šted.el.SE5640 BK3-bijeli KONĈAR
Šted.el.SE5640 TK3-smeĊi KONĈAR
Šted. el.EEH 5160-5040BV6 Hansal Konĉar
Šted.el.SE 6040 GRNF CS8-stopsol KONĈAR
Šted.el.SE6040 V BL6-bijeli KONĈAR
Šted.el.SE6040 F.TL5 KONĈAR SmeĊa
Šted.komb.SE5522 PBL3-bijeli KONĈAR
Šted.komb.SE5622 TK3-sm KONĈAR
Šted.komb.SE5522 GRP.TL4-smeĊi Konĉar
Šted.komb.SE6022 PF BL5-bijeli KONĈAR
Šted.komb.SE6022 PF TL5-smeĊi KONĈAR
Šted.el.ZCE 562 NW1 ZANUSSI
Šted.mini MO-1400 VIVAX
Termostat RTS-3 65-75C Konĉar
Grijaĉ gornji 800 W Konĉar
Grijaĉ donji 1100 W Konĉar
Grijaĉ gornji i gril 2800 W Konĉar
Grijaĉ gornji I gril 3000 W Konĉar
Grijaĉ ploĉa (14-10) Konĉar
Grijaĉ ploĉa (14-15) Konĉar
Staklo vrata SE 55 lin-smeĊi-390
Staklo peĉnice unutarnje
Napa podg.60cm.INOX Konĉar
Napa CFB 6431 W 60cm
Napa DK 6335 E
Kamin OMI
Kamin Nova
Kamin PRITY K-1 (6909)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
50131
50150
50151
50152
50153
50154
50155
50160
50174
50175
50176
50177
50178
50179
50180
50181
50182
50183
50184
50186
50200
50202
50206
50211
50215
50223
50225
50226
50227
50228
50230
50231
50232
50233
50234
50234-G
50235
50236
50237
50239
50240
50241
50242
50264
50265
50266
50268
50269
50269-G
50269-W
50270
50271
50272
50273
50274
50275
50276
50278
50279
Kamin PRITY K-22 (6910)
Šporet Venezija
Šporet Economic
Šporet METALAC 45
Peć ALFA SOBNA ELITA crno
Peĉ ĉarobna Nova
Šporet ALFA EK 550
Šporet ALFA REG.R-46 DE LUX
Šporet ALFA 70 F L+D
Šporet ALFA KAMIN RUSTIK
Šporet ALFA 90 F (0102)
Šporet ALFA REG.ELEGANT
Šporet ALFA 90 H (0100)
Šporet ALFA 90 H DOMINANT
Friţ.komb.RF6273 Bijeli Gorenje
Friţ.komb.RB3121 Bijeli Gorenje
Friţ.komb.RF6275 AC Gorenje
Friţ.komb.RK 6285 W Gorenje
Friţ.R6293 W (0229)
Zamrz.ZFC 340 WBB ZANUSSI
Friţ.140 lit KONĈAR
Friţ.komb.HLA 260(238L) Konĉar
Friţ.komb. HCA 60 365 BV(335L) Konĉar
Friţ.komb.BEKO CSA 24010
Friţ.kom.BEKO DSA 25080/25010
Friţ.RDM 6106
Zamrz.BEKO (HSA 20540/20500)
Zamrz.BEKO (HSA 32540)
Zamrz.BEKO (HAS 11540 HS10HB)
Zamrz.ladiĉar FSA 21340
Zamrzivaĉ FH 21 CW Gorenje
Zamrz.F 6241 W Gorenje
Zamrz.FH 9141 W Gorenje
Zamrz.FH 9411 W- 40CW 410 l Gorenje
Zamrz.FH 9311 W- 33 CW 310 l Gorenje
Zamrz.FH 9211 W 200 l Gorenje
Veš maš.A.400 KONĈAR
Veš maš.A 500 KONĈAR
Veš maš.A 600 Konĉar
Veš maš.A 1000 Konĉar
Per.-suš.rublja WD1000 Konĉar
Veš maš.ZWF 1000M ZANUSSI
Veš maš.ZWF 180M ZANUSSI
Veš.maš.BEKO (WMB 51021)
Veš.maš.BEKO(WML 15106 P)
Veš.maš.BEKO(WML 15065) D45
Veš maš.BEKO WML 15055/15056D
Veš maš. WML 15065-15066D
Veš maš.WA 60085 Gorenje
Veš maš.WA 60089 Gorenje
Veš maš.WA 60109 Gorenje
Veš maš. WA 61061 Gorenje
Veš maš. WA 50050 Gorenje
Veš maš.WA 50060 Gorenje
Veš maš. WA 50100 Gorenje
Veš maš.WA 61051 (0125)Gorenje
Perilica -sušilica WD 63110 Gorenje
Maš.za suĊe GS 61110 Gorenje (8445)
Maš.za suĊe GS 50010 W (5025)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
50280
50286
50287
50305
50308
50310
50311
50312
50331
50331-W
50335
50336
50337
50338
50339
50342
50350
50351
50363
50364
50366
50367
50368
50369
50370
50378
50379
50381
50385
50386
50387
50390
50393
50396
50400
50403
50404
50408
50420
50421
50445
50446
50459
50464
50467
50470
50472
50474
50478
50485
50486
50487
50488
50489
50490
50491
50494
50494-W
50495-N
Maš.za suĊe GS 62110 BW Gorenje
Mašina za suĊe DFN 1503
Mašina za suĊe PP60.BL6-12 os.Konĉar
Fen za kosu Profesionalni (BKK2168)
Fen za kosu BKK2164P
Fen za kosu HD-1500 VIVAX
Fen za kosu HD-1204 VIVAX
Fen za kosu HD-2001 VIVAX
Pegla IR-2002 VIVAX
Pegla IR-1810 VIVAX
Pegla 1800 B-V Gorenje
Pegla 2200 EA Gorenje
Pegla 1650 V Gorenje
Pegla na paru ZDB 1550 ZANUSSI
Pegla na paru ZDB 1500 ZANUSSI
Pegla parna s postoljem 1200w
Pegla na paru BKK 2132 K
Pegla na paru BKK 2127 BEKO
Peć mikrov.EMM 20007 W ELEKTROLUX
Peć mikrovalna Quadro
Peĉ mikrovalna BEKO (MWC 2000MW)
Mikrovalna peĉ CMO200 MWII Gorenje
Mikrovalna peĉ MO 17 MW
Mikrovalna peĉ GMO 20 DGW Gorenje
Mlin za kafu SMK 150 W Gorenje
Mikser ruĉni HM-250 VIVAX
Mikser ruĉni HM-300 VIVAX
Mikser ruĉni BEKO (1157W)
Mikser ME 500 N Gorenje (7468)
Mikser NAS 750EAS Gorenje SB (0452)
Mikser MRP 330 EA Gorenje
Mikser štapni BKK2160
Sokovnik JC 805 SB Gorenje
Multipraktik BKK2156 MAXRO
Cjedilo za agrume JC-301 OR VIVAX
Rezalnik R 505 E GORENJE
Rezalnik R 705 E Gorenje
Maš.za mljevenje mesa MG 2000E Gorenje
Grijalica INFRA KS 2035
Grijalica INFRA KS 2700
Grijalica za kupatilo
Grijalica zidna (NM24211 WT)
Grijalica zidna 1200W
Radij.uljni 2509 F Brzy
Radij.uljni 2009 Brzy
Toster
Toster BEKO
Usisivaĉ VC-1602 VIVAX
Usisivaĉ Aquafilter 2000 Liv
Usisivaĉ Aquafilter 1500 LIV
Usisivaĉ VCK 1601 R Gorenje
Usisivaĉ VCK 1801 R Gorenje
Usisivaĉ VCK 1802 WF(vodeni filter)Gorenje
Usisivaĉ VCK 2001 Y Gorenje
Vreĉica za usisivaĉ DOMINO platnena
Filter trajni RIO-JAZZ-EXTRA-AQUAFILTER
Usisivaĉ 9218 Vodeni filter
Usisivaĉ BKS 9316 Vodeni filter
Usisivaĉ 1400 W BEKO (1240)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
50521-W
50523
50529
50530
50532
50533
50535
50536
50601
50700
50701
50702
50703
50745
50890
50920
51054
51065
51066
51067
51112
51128
51142
51145
51170
51256
51257
51276
51285
51287
54100-A
56062-P
56234
56245
56250
56251
56715
56750
56751
56762
56763
56767
56771
56771-W
56772
56773
56778
56780
56781
56782
56990
57010
57035
57040
57041
57042
57043
57048
57049
Usisivaĉ 1700W Konĉar
Usisivaĉ ruĉni BKK1186 W-D
Vreĉice za usisivaĉ Konĉar
Rešo plinski B32 Konĉar
Rešo elektriĉni EK1 Konĉar
Rešo elektriĉni EK 2 Konĉar
Rešo HP 1500 BEKO
Rešo HP 2500 BEKO
Ventilator SF 1610 TECHOM
Vaga OT 180 GW Gorenje
Vaga OT 180 FWE Gorenje
Vaga OT 200 GEB Gorenje
Vaga kuhinjska KT 05 NS Gorenje
Vaga kuhinjska-zidna BKW-200 VIVAX
TV 21 TECHOM TCY 2101 slim
TV prijemnik Gorenje LCD 26 (8059)
TV prijemnik 55 cm ( K11 TXS) ALTUS
TV prijemnik TV-2121 ravni ekran VIVAX
TV prijemnik 2908 PF.ravni ekran VIVAX
TV prijemnik 2909-PF VIVAX
TV prijemnik 72 cm 2940 VIVAX
LCD LG 32LD350 FULL HD
LCD 32- LT7 DVB VIVAX
LCD 32- ACTIVE PRO 32-910 B
MP3 Player Mpaxx 512 MB
DVD IMAGO K-196 VIVAX
DVD-DiviX player VIVAX
DVD Player 2500 WEG
Kućno kino HAUSTEK (DH34045AZ)
Kućno kino HT 3000 (3772)
Roštilj elektriĉni Konĉar
Stol za raĉunar 130x73x74xOptima
Telefon stolni Panasonic KX-T2373
Telefon beţ.KX-TG 8011 FXS Panasonic
Telefon beţ.Panasonic KX-TG 1100
Telefon beţ.Panasonic KX-TG1311FXR
Lampa zidna (350205)
Lampa zidna (365014)
Lampa zidna (365015)
Lampa zidna VT-2024 (EM107166)
Lampa zidna 18Wsa utiĉ.(EM180110)
Lampa zidna Torres-2 E-14 (KL51098)
Sijalica Halogena G9 220V 25W
Sijalica Halogena G9 220 40W
Sijalica Halogena JCDR 50W 220V
Sijalica Halogena mr16 12V 20W zatvorena
Ţarulja halogena HU 10 220V
Halostar 20W 12V G4 (10848)
Halopar FL 50W 230V GU10 Nelux 3bli
Halopar FL 40W Bli nelux ţarulja
Lampa stolna (KL 50054)
Lampa (351156)
Nosaĉ za luster (KL55010)
Nosaĉ za luster (KL55011)
Staklo plafonjere (352711)
Staklo plafonjere (352714)
Staklo plafonjere (352715)
Staklo lustera (352006)
Staklo lustera (352007)
kom
kom
kpl
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
57056
57066
57069
57073
57080
57095
57096
57097
57100
57120
57140
57172
57173
57181
57200
57201
57310
57371
57372
57373
57374
57375
57376
57377
57378
57380
57381
57382
57383
57384
57385
57386
57387
57391
57393
57394
57416
57416-W
57417
57419
57422
57445
57457
57460
57527
57529
57532
57561
57562
57563
57565
57665
57710
57713
57735
57740
57770
57771
57790
Svjetiljka stolna Venus (KL 20270)
Plafonjera (354012)
Plafonjera (354020)
Plafonjera (350137)
Plafonjera (350206)
Plafonjera (350702)
Plafonjera (353229)
Plafonjera (353230)
Plafonjera (350710)
Plafonjera (350712)
Plafonjera (350714)
Plafonjera (350719)
Plafonjera (350720)
Plafonjera (350727)
Plafonjera (350750)
Plafonjera (350751)
Plafonjera (351130)
Plafonjera (354250)
Plafonjera (354251)
Plafonjera (354252)
Plafonjera (354254)
Plafonjera (354255)
Plafonjera (354256)
Plafonjera (354257)
Plafonjera (354258)
Plafonjera (354300)
Plafonjera (354301)
Plafonjera (354302)
Plafonjera (354303)
Plafonjera ( 354304)
Plafonjera ( 354305)
Plafonjera (354306)
Plafonjera (354307)
Plafonjera (354311)
Plafonjera (354314)
Plafonjera (354316)
Plafonjera (353200)
Plafonjera (353202)
Plafonjera (353204)
Plafonjera (353217)
Plafonjera (352551)
Luster (KL50022)
Luster (KL 50216)
Luster (KL 50030)
Luster (350102)
Luster (10851)
Luster (350105)
Luster (350108)
Luster (350128)
Luster (350131)
Luster(350147)
Luster (350309)
Luster (350311)
Luster (350314)
Luster (350338)
Luster (350367)
Luster (350370)
Luster (350371)
Luster (350373)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
57801
57802
57806
57807
57808
57810
57830
57831
57850
57866
57867
57880
57885
57886
57892
57893
57896
57897
57898
57902
57904
57906
57911-W
57912
57915-W
57918
57920
57925
57930
57933
57934
57950
57960
57961
57967
57979
57982
57999
58010
58034
58035
58037
58042
58043
58044
58045
58103
58104
58105
58110
58115
58116
58119
58120
58125
58127
58128
58250
58300
Luster (350384)
Luster (350404)
Luster (350414)
Luster (350429)
Luster (350438)
Luster (350467)
Luster (350470)
Luster (350471)
Luster (350473)
Luster (350480)
Luster (350481)
Luster (350506)
Luster (350538)
Luster (350529)
Luster (350570)
Luster (350571)
Luster (350492)
Luster (350584)
Luster (350587)
Luster (350574)
Luster (350577)
Luster(351309)
Luster (351506)
Luster (351509)
Luster (351311)
Luster (351313)
Luster (352402)
Luster (352335)
Luster (352460)
Luster (352311)
Luster (352534)
Luster (353001)
Luster (353044)
Luster (10840)
Luster Ravenna-3 (KL51052)
Fenjer visilica (KL 50044)
Fenjer visilica (KL 50161)
Fenjer zidni (10828)
Fenjer stubni (KL20675)
Svjet.Spot Penny (KL51035)
Svjet.Spot Penny (KL 51036)
Svjetiljka spot twen 55630 (10834)
Svjetiljka spot Trinidad-1(KL51053)
Svjetiljka spot Trinidad-2(KL51054)
Svjetiljka spot Trinidad-3(KL51055)
Svjetiljka spot Trinidad-4(KL51056)
Garniţa Senka 1.50m (1706055)
Garniţa Senka 2.00 m (N1706011)
Garniţa Senka 2.5m (N983029
Garniţa Senka 3m (N98303)
Garniţa Senka 3.5m (N98304)
Garniţa Senka 4.00 m(1706004)
Garniţa PVC 2 m
Garniţa PVC 2.50 m
Garniţa PVC 3.00m
Garniţa PVC 3.50m
Garniţa PVC 4.00m
Garniţa Emanuela 4.00m
Kukice 50-1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
pak
58309
58369
58370
58371
58372
58373
58374
58375
60005
60036
60040
60050
60069
60080
60100
60120
60140
60194
60195
60200
60240
60270
60300
60310
60312
60315
60320
60322
60325
60390
60410
60411
60412
60413
60414-W
60415
60419
60422
60425
60426
60427
60430
60432
60434
60435
60437
60440
60453
60455
60456
60457
60458
60459
60461
60463
60465
60466
60467
60468
Vitraţa smeĊa
Crij za vodu1-2 15m Water Trrico
Crij za vodu 1-2 25m Water Trrico
Crij za vodu 1-2 15m Trrico Expert
Crij za vodu 1-2 25m Trrico Expert
Crij za vodu 1-2 15m Water Spike
Crij za vodu 1-2 25m Water Spike
Crij za vodu 3-4 25m Water Spike
Ašov prešani(nasaĊen-60848)
Grablje sa regulacijom za lišće
Grablje 14 zuba (nasaĊene)
Kramp kovani 2 kg
Greblo za štalu sa drţalicom
Lopata za snijeg poc.nasaĊena
Lopata ravna limena nasaĊena(60857)
Lopata Kovana špicasta nasaĊena (60859)
Lopata limena špicasta nasaĊena(60858)
Motika sa drškom 800g
Motika za baštu nasaĊena
Sjekira tes.0.80 kg.nasaĊena(60840)
Sjekira Bosanska 1.40 kg nasaĊena
Sjekira Kranjska 1.60kg
Mješalica za beton
Toĉak za kolica
Toĉak rezervni260x85x20
Kolica transportna
Kolica graĊevinska -E (42505)
Kolica graĊevinska 85 l Limex
Guma za kolica-unutrašnja
Drţaĉ za odvijaĉe (80530)
Ispitivaĉ 190mm-(83569)
Odvijaĉ ravni 4,50x75 (A215509)
Odvijaĉ ravni 5.0x100 (A215510)
Odvijaĉ ravni 5.5x100 (82309)
Odvijaĉ ravni 6.50x100 (83736)
Odvijaĉ ravni mali(A215010)
Odvijaĉ kriţasti 2x5x100 (82315)
Odvijaĉ kriţasti 6.5x100 (84639)
Odvijaĉ PH-1 (80703)
Odvijaĉ PH-2 (80704)
Odvijaĉ PH-3 (80705)
Odvijaĉ PZ-1 (80706)
Odvijaĉ PZ-3 (80708)
Odvijaĉi SET 6-1
Odvijaĉ set 12 kom (A215025)
Zavijaĉ za turbo vijak TX 30 (17094)
Odvijaĉ sa umetcima 5 kom
Borer HSS FI 2.00 (80184)
Borer HSS fi 3.00 (80192)
Borer HSS fi 3.20 (80194)
Borer HSS fi 3.50 (80196)
Borer HSS fi 3.80 (80197)
Borer HSS fi 4.00 (80198)
Borer HSS fi 4.50 (80203)
Borer HSS fi 5.00 (80208)
Borer HSS fi 6.00 (80216)
Borer HSS fi 7.00 (80219)
Borer HSS fi 8.00 (80221)
Borer HSS fi 8.50 (80222)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
pak
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
60469
60472
60476
60550
60560
60570
60572
60574
60576
60578
60582
60584
60588
60590
60592
60594
60627
60640
60650
60665
60682
60696
60770
60775
60776
60817
60818
60820
60838
60855
60859
60863
60865
60867
60871
60881
60883
60884
60886
60887
60888
60895
60900
60905
60910
60911
60920
60930
60950
61020
61025
61030
61050
61100
61112
61115
61130
61140
61160
Borer HSS fi 9.00 (80223)
Borer HSS fi 10.00 (80167)
Borer HSS fi 12.00 (80171)
Borer za metal fi 8 mm
Borer za metal fi 10 mm
Borer za metal fi 12 mm
Borer HILTI 6x100-160 (80124)
Borer HILTI 6x210 (80126)
Borer HILTI 80x100-160 (80129)
Borer HILTI 8x210 (80131)
Borer HILTI 10x100-160 (80081)
Borer HILTI 10x210 (80083)
Borer HILTI 12x100-166 (80089)
Borer HILTI 12x216 (80091)
Borer HILTI 12x400-450 (80093)
Borer HILTI 14x400-450 (80100)
Borer za beton 10x110 SDS
Borer za beton 10 x 200
Borer za beton 12x 200
Borer za beton 12x310 SDS
Borer HSS DIN fi 4.80 COBALT (80243)
Borer HSS DIN fi 12.00 COBALT (80231)
Borer za beton cilinder 10 x 300
Borer za beton cilinder 12 x 150
Borer za beton cilinder 14 x200
Boreri za drvo 8-1 3-10 mm (A230260)
Boreri za metal 10-1 (A230259)
Boreri vidija 400 mm3-1
Borer HSSG brušeni fi 6.50 (80278)
Borer Vidijum fi 4.00 (80334)
Borer Vidijum fi 6.00 (80336)
Borer Vidijum fi 8.00 (80338)
Borer Vidijum fi 10.00 (80329)
Borer Vidijum fi 12.00 (80330)
Borer Vidijum fi 14.00 (80331)
Borer SET 300-1 (A230234)
Borer Šalung 8x600 (80391)
Borer Šalung 10x600 (80384)
Borer Šalung 12x600 (80385)
Borer Šalung 14x600 (80387)
Borer Šalung 16x600 (80389)
Ĉekiĉ 100 gr.
Ĉekić 300 g
Ĉekiĉ bravarski 300 gr.
Ĉekić 500 g
Ĉekić 800 g
Ĉekiĉ zidarski 600 gr.
Ĉekiĉ zidarski 500 gr.-metal
Ĉekiĉ komb. guma-plastika
Gletarica met. 12x28/KAPRIOL
Gletarica met.130x500 mm
Gletarica 140x280 mm Plastiĉna
Gletarica nazub.280x130mm 822
Hobla 14 x 44
Hobla 140 x 600 -stiropol
Hobla PVC Mala
Hobla sa spuţvom
Hobla sa spuţvom 220x140
Hobla gumena 250x110
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
set
set
set
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
61180
61200
61210
61226
61227
61229
61231
61232
61237
61251
61252
61253
61254
61255
61257
61258
61260
61300
61311
61315
61316
61330
61331
61332
61341
61342
61354
61358
61358-W
61360
61372
61404
61420
61425
61430
61435
61437
61460
61499
61520
61530
61540
61541
61547
61549
61550
61552
61565
61600
61612
61615
61630
61665
61767
61768
61770
61771
61772
61800
Strugaĉ-drvo (A270058)
Fangla zidarska PVC
Fangla metalna A 44-18
Zidarska stega 81-150 (A245075)
Zidarska stega 120x300 (A245062)
Stega-škripac 80 mm
Stega-škripac 125 mm
Stega-škripac 150 mm
Mistrija 160 mm (A265016)
Mistrija za unut.kut 60x85
Mistrija za vanj.kut 60x85
Mistrija kvadr. 180 mm KAPRIOL
Mistrija 180 mm (62688)
Torbica za alat dvodijelna (A255055)
Torbica za alat (79R431)
Torbica za vijke i eksere (79R421)
Kaiš rezervni za torbice
Metar 3 m.16 mm (80175)
Metar 5m 19 mm (A190096)
Metar 8 mm 19 m
Metar 8 M sa magnetom Profi (A190101)
Metar drveni 2 m
Metar 2m PVC rastavljivi (80539)
Metar 3m.16mm (80179) 162-3
Mjerna traka 20 met Pantljika (81360)
Mjerna traka 30 met -Pantljika (190095)
Olovka zidarska Boja (81347)
Libela 80 cm (81036)
Libela 100 cm (81037)
Libela 400 mm (82326)
Libela 800 mm (82328)
Letva zidarska 2m Trapez
Baterja 1520A (A500085)
Baterija AKU 2.4V 1531A (A120059)
Zaštitna maska 10-1
Naoĉale zaštitne (A590100)
Antifon-(zaštitne slušalice)
Šlauf vaga 20m
Ĉetka PENNELLI 20 mm (16219)
Ĉetka PENNELLI 50 mm (16222)
Ĉetka PENNELLI 70 mm (16224)
Ĉetka PENNELLI 100 mm (16227)
Ĉetka Karaĉić 100
Ĉetka NIVETA 30 (16154)
Ĉetka NIVETA 50 (16156)
Ĉetka NIVETA 60 (16157)
Ĉetka NIVETA 70 (16158)
Ĉetka ţiĉana 5 reda(16003)
Ĉetka radijatorska 2-(16179)
Ĉetka lonĉasta fi 100 NIVETA(82034)
Ĉetka lonĉasta fi 130 NIVETA(82036)
Ĉetka ruĉni partviš 6-0 (83687)
Ĉetke za farbanje 27-10-1(A365110)
Ĉetka za ĉišĉenje -ribaĉa
Ĉetka -taper veći 304 (40362)
Metla Bagatela(11089)
Metla 5xšivana Sirkova(11088)
Metla uliĉna (11093)
Drška za valjak 10cm (16099)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
61820
61830
61850
61870
61871
61895
61920
61930
61945
61946
61947
62005
62030
62040
62093
62095
62096
62099
62100
62110
62152
62162
62163
62164
62165
62166
62190
62200
62221
62245
62270
62275
62286
62290
62294
62295
62296
62297
62298
62299
62300
62320
62321
62330
62405
62410
62450
62451
62452
62460
62505
62507
62509
62511
62517
62518
62520
62585
62587
Drška za valjak 25 cm-6mm
Drška za valjak 25cm-8mm(16101)
Štap za kreĉenje 2m(16111)
Valjak za tapete gumeni mali
Valjak za tapete gumeni veliki
Valjak za cijevi 12 mm
Valjak U-10cm-konĉani (16102)
Valjak U- 10cm Spuţva(16103)
Valjak -uloţak Quatro 25 cm
Valjak -U Olive(16089)
Valjak-U-kon.T.Zeleni (16267)
Špahtla 50 (16070)
Špahtla 80 mm (16350)
Špahtla 100 mm (16352)
Skalper (81628) ART:612
Skalper (81630) ART:615
Skalper (81631) ART:616
Skalpel 18mm HM Mullner
Skalpel 18 mm
Skalper metalni (A250047)
Skalper kompl.sa drţaĉem kaiša
Noţ za skalper (81279) ART:621
Noţ za skalper (81280) ART:622
Noţ za skalper 1-10 mali B102
Noţ za skalper 1-10 B101
Noţ za skalper trapezni 50mm (A250040)
Kantica za ulje (A330000)
Posuda za gips
Posuda za boju 12 l B (11398)
Posuda 24x32 (T kada )
Mreţica za valjak PVC veća 27x30cm
Mreţa zaštitna za komarce 130x150cm(A405000)
Justijer -direktni nosaĉ
Dihtung traka 95 mm
Opruga dvostruka (za 2 ovjesa)
Ovjesna ţica 50 cm sa ušicom
Spojnica kriţna K199 CD 0,8
Ovjesna ţica 75 cm sa ušicom
Ovjesna ţica 100 cm sa ušicom
Nastavak za CD profil KO1 CD00
Anker ovjes 170(sidreno vješalo)
Mješaĉ 3-1
Mješaĉ 60mmx400mm (16239)
Koturaĉa 180mm (83650)
Rezaĉ za keramiku 400 mm(42520)
Rezaĉ za keramiku 480 mm
Rezaĉ cijevi 3-28 mm
Rezaĉ cijevi 42 mm
Rezaĉ za staklo (A155072)
Guma za fugiranje(špartla 200 m)
Ĉetka za unut.ĉišĉenje Cu cijevi fi 15 mm
Ĉetka za unut.ĉišĉenje Cu cijevi fi 18
Ĉetka za unut. ĉišĉenje Cu cijevi fi 22
Ĉetka za unut.ĉišĉenje Cu cijevi fi 28
Ljestve metalne 4 gazišta
Ljestve mol.drvene 4 gaz.(11080)
Ljestve metalne 6 gazišta
Konopac fi 5 mm (A55040)
Konopac fi 8 mm (A455027)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
62589
62590
62592
62593
62594
62605
62620
62667
62668
62720
62730
62740
62742
62744
62781
62782
62783
62784
62790
62791
62792
62820
62825
62826
62890
62900
62938
62940
62950
62999
63001
63005
63006
63007
63015
63016
63017
63018
63019
63022
63024
63025
63026
63027-W
63028
63029
63030
63031
63032
63033
63034
63035
63065
63080
63081
63082
63090
63093
63095
Konopac fi 10 mm (A455029)
Sajla 4 mm (A445032)
Sajla 6 mm (A445033)
Sajla 8 mm (A445034)
Sajla 10 mm (A445060)
Kliješta za el.stopice 210 mm
Kliješta sijeĉice 180 mm (83876)
Kliješta kombin. 180mm(83874)
Kliješta kombinerke 200mm (82294)
Kliješta vodoinstalaterska (A220163)
Kliješta vodoinstalaterska 3Kliješta Papagajke 250 (83755)
Kliješta Švedska 1-(82300)
Kliješta Švedska 2-(84682)
Kliješta za pop nitne Valex (82288)
Kliješta špic 160 mm (82298)
Kliješta konjska 160 mm (82299)
Kliješta konjska 250 mm (A220213)
Klamerica (82277)
Klamerica ruĉna 8 mm (A375025)
Klamerica ruĉna 14 mm (A375039)
Kliješta za ţeljezo 750 mm Unior
Šere 450 mm _(82268)
Šere 600 mm (82267)
Kljuĉ francuski 200mm 66-200
Kljuĉevi GEDORA set 17-dijelni (82278)
Kljuĉevi IMBUS 8-1 (82286)
Kljuĉevi IMBUS 9-1 (225339)
Kljuĉevi IMBUS set 1.5-10 mm (82281)
Vilasti kljuĉevi(set) 22-8K 6-22mm
Kljuĉevi okasti 6-32 mm
Kljuĉ vilasti 10x11 110/2 Unior
Kljuĉ vilasti 12x13 110/2 Unior
Kljuĉ vilasti 16x17 110/2 Unior
Kluĉ za svjećice 21 mm
Kljuĉ okasto-vilasti 6 mm (80805)
Kljuĉ okasto-vilasti 7 mm (80806)
Kljuĉ okasto-vilasti 8 mm (82283)
Kljuĉ okasto-vilasti 9 mm (80807)
Kljuĉ okasto-vilasti 12 mm (80795)
Kljuĉ okasto-vilasti 14 mm (83836)
Kljuĉ okasto-vilasti 15 mm (83837)
Kljuĉ okasto-vilasti 16mm (83839)
Kljuĉ okasto-vilasti 18 mm (83838)
Kljuĉ okasto-vilasti 19 mm (82284)
Kljuĉ okasto-vilasti 20 mm (80802)
Kljuĉ okasto-vilasti 21 mm (80803)
Kljuĉ okasto-vilasti 22mm (82285)
Kljuĉ okasto-vilasti 23 mm (83840)
Kljuĉ okasto-vilasti 27 mm (83473)
Glava st.s kljuĉem fi 10 (80028)
Makaze 200mm
Makaze za ţivicu (80103)
Makaze vrtne 19 cm (A530031)
Makaze za grane (80104)
Makaze za grane CRICKET (80133)
Makaze za PPR cijevi i PeX cijevi
Makaze kuh.univerzalne KO2
Makaze univerzalne 215 mm
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
63100
63105
63110
63115
63120
63145
63160
63190
63195
63200
63201
63203
63206
63220
63254
63255
63259
63262
63264
63266
63270
63274
63275
63281
63283
63298
63299
63307
63325
63327
63329
63389
63390
63448
63451
63455
63458
63482
63484
63485
63494
63506-D
63507-D
63508-D
63512-D
63519
63522
63530-W
65540
65542
65543
65601-M
65603
65610
65611
65612
65615
65620
65681
Pajser 300 mm
Pajser 500 mm
Pajser 600 mm (82335)
Pajser 800 mm
Pajser 900 mm
Majzla špicasta 280mm(81136)
Špic sa štitnikom 300 mm
Igla za obiljeţavanje (A155044)
Visak graĊevinski 100 gr.
Vinklo stolarsko 300 mm
Vinklo za drvo 350 mm (82330)
Svrdlo kruţno (82392)
Dlijeto za drvo set -5 kom (80023)
Stolni škrip 60x40mm(A245021)
Jeţ za prskalicu
Plinski regulator (A127013)
Uloţak plinski -kartuša
Plinski brener sa upaljaĉem (A555077)
Plinsko crijevo
Plinsko kuhalo (A127004)
Pištolj za plastiku 11 mm 40
Pištolj za vruĉe ljepljenje 30 W (83869)
Pištolj za vruĉe ljepljenje MUELLNE (A130024)
Pištolj za silikon nazubljeni (16205)
Pištolj za tekapur
Gum-špage 2-1 60 cm
Gum-špage 8-1
Pumpa noţna 68062 (A435016)
Pila 40 cm (81385)
Pila 53 cm (81386)
Pila 76 cm (81388)
Pila 300 kompl.(A545058)
Pila za drvo 762mm art755 Unior
Kolica za vrtno crijevo
Pištolj sa nastavkom za vodu (A575048)
Šprica za vodu (A57041)
Turpija set 10-1 (82287)
Turpija za mot.pile 3.2
Turpije za mot.pile 3.5
Turpija za mot.pile 4
Turpija trokut 200 mm (A185072)
Spoj.za nam.kutna 30-110 fi 35
Spoj.za nam.kutna 45-110 fi 35
Spoj.za nam.mini poluk 110 fi 26
Spoj.za namj.kriva 110 fi 35 sa ploĉicom
Ĉep pvc za kv.cij.20x30(63063)
Ĉep pvc za cij.30x40 (63382)
Ĉep pvc 40x60 art.594 (65467)
Vijak za tipl fi 6
Vijak za tipl fi 10
Vijak za tipl fi 12
Traka krep 25-50-3M
Traka krep 50x50 3M(10132)
Traka ljepljiva smeĊa 48x50
Traka Amerikan 50x20 (40505)
Traka obostrana 5 m
Traka obostrana 10 m
Tipl PVC fi 6 mm (AX1330)
Tipl PVC fi 6 mm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
set
kom
kom
kom
kom
kom
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
cet
cet
cet
kom
kom
kom
kom
kom
kom
cet
cet
65682
65683
65684
65690
65691
65692
65693
70020
70030
70100
70110
70120
70130
70132
70135
70136
70139
70144
70147
70148
70149
70150
70150-W
70161
70165
70167
70172
70182
70185
70190
70192
70195
70196
70201
70215
70216
70216-W
70217
70330
70335
70336
70337
70338
70340
70341
70342
70343
70361
70370
70380
70381
70390
70401
70415
70416
70417
70419
70421
70422
Tipl PVC fi 8 mm
Tipl PVC fi 10 mm
Tipl PVC fi 12 mm
Tipl PVC fi 6mm sa vijkom
Tipl PVC fi 8mm sa vijkom
Tipl PVC fi 10mm sa vijkom
Tipl PVC fi 12mm sa vijkom
Baglama njihajuća 150
Baglama njihajuća 175
Baglama 80 L i D
Baglama 100 L i D
Baglama 120 L i D
Baglama 140 L I D
Bagl.25x25 (60117)
Bagl.40x40 (60119)
Bagl.50x50 (60121)
Bagl.60x60 (60122)
Bagl.90x90 (60128)
Bagl.100x100 (60110)
Bagl.šarnir 100 Crna(62936)
Bagl.Šarnir 130 Crna(62937)
Bagl.šarnir 150 Crna(62938)
Bagl.150x20 Crna(62953)
Bagl.NAT AGB80SX(60061)
Bagl.NAT AGB120DX(60055)
Bagl.NAT AGB140DX(60058)
Bagl.klavir 2m
Bagl.TOKARSKA 60(60098)
Bagl.TOKARSKA 80
Bagl.TOKARSKA 100(60091)
Bagl.TOKARSKA 120(60092)
Bagl.TOKARSKA 140(60094)
Bagl.TOKARSKA 150(60097)
Bonseg pila(83431)Kapriol
Bra.6.50cm KljuĉBONAITI(65457)
Bra.6.50cm Cilin.BONAITI(65458-E)
Bra.6.50cm WC BONAITI(65459)
Bra.6.50cm KljuĉMS(65253)
Bra.za met.vr.sa valj.4cmŢEĈE(60144)
Bra.TITAN 2.50cm sa cilin.jez.
Bra.Titan2.50cm sa cilin.valj.
Bra.Titan2.50cm bez cilin.jez.
Bra.Titan2.50cm bez cilin.valj.
Bra.Titan 4cm sa cilin.jez.
Bra.Titan 4cm sa cilin.valj.
Bra.Titan4cm bez cilin.jez.
Bra.Titan4cm bez cilin.valj.
Bra.6.50cm s pod.ŢEĈE(60158)
Bra.Titan 6.50cm sa kljuĉ.(60157)
Bra.Titan 6.50cm za cilin.(60150)
Bra.6.50cm WC Titan(60146)
Bra.6.5cm za WC -ŢBra.za kljuĉ 8 ŢEĈE
Bra.TITAN 8cm cilinder
Bra.TITAN 8 cm kljuĉ
Bra.TITAN sigurnosna 784-V
Bra.PIKO (60204)
Bra.KO-10 (60211)
Bra.PL-01 (60218)
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
70571
70575
70580
70581
70585
70586
70587
70593
70594
70595
70596
70608
70610
70611
70650
70651
70652
70661
70661-W
70670
70671
70680
70705
70710
70720
70740
70743
70765
70995
70996
70997
70998
70999
71000
71010
71020
71038
71039
71070
71072
71150
71172
71175
71177
71190
71191
71203
71206
71207
71208
71209
71213
71230
71250
71260
71281
71289
71290
71295
Cilin.TITAN 30-30 NI
Cilin.TITAN 30-30 MS(60378)
Cilin.TITAN 30-35 MS(60382)
Cilin.TITAN 30-35 NI
Cilin.TITAN 30-40 K5
Cilin.TITAN 30-40 NI (60388)
Cilin.TITAN 30-50 NI
Cilin.TITAN 30-30 847-K3
Cilin.TITAN 40-60 840-K MS
Cilin.TITAN 30-30 NI (63007)
Cilin.TITAN 40-50 K NI (63015)
Cilin.AMIG 45x45 NI(62975)
Cilin.TITAN35-30 NI sa gumbom(60397)
Cilin.LOGO L-59 Ovalni (62704)
Prijemnik TITAN 25x25 (61225)
Prijemnik TITAN 25x8 (61226)
Prijemnik TITAN 21x3 (61227)
Odbojnik za vrata 265 Bijeli (61116)
Odbojnik za vrata 266 Bijeli (61117)
Katanac 40 mm (A 335070)
Katanac 50 mm (A335072)
Katanac 40 mm
Katanac TITAN 25 cm (60923)
Katanac TITAN 35 cm (60924)
Katanac TITAN 45cm (60925)
Katanac TITAN 50 cm (60926)
KATANAC CISA 50 (60921)
Brusevi za bušilicu 5-1
Korund papir 610 P-40
Korund papir 610 P-60
Korund papir 610 P-80
Korund papir 610 P-100
Korund papir 610 P 120
Vodobrusni papir 3M
Baglama fi 13 MS AGB (60023)
Baglama fi 16 MS AGB (63678)
Baglama fi 14 MS AGB (65428)
Baglama fi 14 NI AGB (65429)
Hereza za kofere 140 (61020-narba)
Upad za gornji okov (61629)
Konac zidarski 30 m
Farba u prahu za obilj. Crvena 250gr
Farba u prahu za obilj.Plava 250gr
Boja plava VOLA (30052)
Kanap 2.5-2. 50 G
Kanap 2.5-2 100g
Prihvatnik P-70 F-2 (61222)
Poluoliva Kvarner MANJA
Poluoliva Kvarner VEĆA
OLIVA EUROPA F2 (61138)
OLIVA EUROPA F4 (61139)
Rozetna F-2 za cilinder (61301)
Šteka sa rozetnom za cilinder PORTO
Šteka i štit za kljuĉ 23.332 F-4 (60733)
Šteka i štit za cilinder 23.333 F4
Štit za WC F2 (61910)
Štit.kugla i kvaka sigurnosni (1322)
Šteka i štit za kljuĉ Bregenz F71 (70490)
Šteka i štit za cilinder Bregenz F71 (70489)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
m
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
71305-UK
71315
71320
71321
71322
71330
71331
71332
71346
71347
71348
71352
71353
71357
71358
71359
71366
71368
71369
71375
71382
71383
71390
71391
71393
71394
71400
71410
71430
71450
71460
71470
71475
71480
71492
71500
71501
71502
71505
71520
71530
71535
71537
71540
71550
71560
71564
71600
71640
71650
71660
71700
71710
71720
71730
71750
71800
71810
71820
Poluoliva Dubay F2 (70177)(UK.)
Kvaka Rosseti kljuĉ 240
Šteka Europa (60982)
Šteka Europa F-4 (61970)
Šteka Milano (70074)
Šteka i štit Orly kljuĉ (70307)
Šteka i štit Orly WC (70308)
Šteka i štit Orly cil.(70314)
Štit Milano F4 Cilinder (70248)
Štit Milano F4 Kljuĉ (70249)
Štit kljuĉ Europa (61907)
Toĉkić kruţni 2500-50 (63017)
Toĉkić kruţni 2500-60
Toĉkići za kliznu kapiju 4
Toĉkići za kliznu kapiju 6
Toĉkić za kliznu kapiju art.360-60mm (61592)
Toĉkiĉ za kapiju art.361 U (61593)
Toĉkić za kapiju art.363 (61595)
Toĉkići za kapiju art.386 (61597)
Toĉkiĉi 125 mm fiksni (62083)
Toĉkić VKO fi 54 (62553)
Toĉkić VKO fi 24 (62555)
Graniĉnik za kapiju (60760)
Graniĉnik za kapiju (60761)
Graniĉnik fi 25 (62780)
Graniĉnik fi 32 (62731)
Kriva Braon
Kriva Bijela
Sulinar 0.5 m Bijeli (T)
Sulinar 0.50 m Braon
Sulinar 0.50 m Bijeli
Sulinar 1 m Braon
Sulinar 1 m Braon (T)
Sulinar 1 m Bijeli
Sulinar štediša 6-1
Vratašca za dimnj. betonska
Vratašca za dimnj.-met.120x180
Ventilacija za dimnj.150x150 poc
Rozetna za dimnj.fi 118 vent.poc.
Rozetna za dimnj. Al.s poklopcem
Rozetna za dimnj. betonska
Rozetna za dimnj.-met. fi 160
Rozetna za dimnj.met.fi 180
Rozetna za dimnj.met.fi 200
Sidro fasadno Tipl-70 mm
Sidro fasadno Tipl-110 mm
Sidro fasadno Tipl-140 mm
Bandaţna staklena traka 25-1
Mreţasta traka 1-20m
Mreţasta traka 1-45m
Mreţasta traka 1-90m
Kriţiĉ za ker.2 mm
Kriţić za ker.3mm
Kriţić za ker.4 mm
Kriţić za ker.5 mm
Distancer za staklenu prizmu
Elektroda 2.50
Elektroda 3.25
Elektroda 2.50 JADRAN
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
pak
pak
pak
pak
kom
kg
kg
kg
71830
71835
71850
71860
71870
71880
71890
71900
71905
71910
71920
71930
71945
71955
71956
71999
72000
72008
72010
72013
72016
72016-W
72017
72018
72019
72020
72020-W
72021
72025-W
72026-W
72040
72050
72162
72162-W
72163
72200
72210
72220
72230
72240
72250
72260
72261
72264
72277
72280
72281
72283
72290
72290-E
72290-X
72294
72295
72296
72296-W
72297-W
72298
72319
72320
Elekroda 3.25 JADRAN
Elektroda ASR 143 fi 2,5 mm
Ploĉa rezna 115x3 -A- ţeljezo
Ploĉa rezna 178x3 -A- ţeljezo
Ploĉa rezna 230x3 -A- ţeljezo
Ploĉa rezna 115x3 -C- kamen
Ploĉa rezna 178x3 -C- kamen
Ploĉa rezna 230x3 -C- kamen
Ploĉa rezna za INOX 115x1x22
Ploĉa brusna 115x6x22 mm
Ploĉa brusna 180x6x22 mm
Ploĉa Dijamant 115 mm TURBO
Ploĉa Dijamant 230 mm TURBO
Pile rezne za metal i kamen SET
Disk za šlajfanje 125 mm
Zaštitna folija 50mx2m(40104)
Zaštitna folija 20m2 (40107)
Zasun 160 mm (61753)
Zasun 160 mm ART:30
Zasun popreĉni 16 cm (61772)
Zasun 15cm F13 Gurajuĉi (65098)
Zasun 15 cm preklapajući nikl.(65099)
Zasun 15 cm gurajući
Zasun 15 cm preklapajući
Zasun 20 cm gurajuĉi
Zasun 20 cm preklapajući
Zasun 25 cm Gurajući (61751)
Zasun 25 cm Preklapajući (61752)
Zasun 70 MS (62844)
Zasun 70 Crom (62843)
Zasun (61764)
Traka za izol.-dihtung smeĊa 6 M
Šelna 12-20mm (90937)
Šelna 20-32 mm (90939)
Šelna 24-36mm (A390020)
Lanac na kolutu 2.5x14 (82469)
Lanac na kolutu 3.0x 20
Lanac na kolutu 4.0x19
Lanac na kolutu 5.0 x 25
Lanac na kolutu 6.0x29
Lanac na kolutu 7.0x34
Lanac na kolutu 8.0x40
Lanac za psa 2.50x2000 (82502)
Lanac za pašu 4x8000 (82506)
Lanac za tele 4x1200 (82508)
Lanac za june 5x1300 (82509)
Lanac za kravu 6x1400 (82510)
Lanac za bika fi 7x1500 (82512)
Ţabica 8 ZN
Ţabica 10 ZN
Ţabica 12 ZN
Španer O-K 6 ZN (72295)
Španer O-K 8 ZN (72296)
Španer O-K 10 zn (72297)
Španer 0-K 12 ZN (72298)
Španer O-K 16 ZN (90822)
Španer O-K 20 ZN
List za pilu 762mm art755 unior
List za ţagu 460 mm
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
set
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
m
m
m
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
72332
72334
72340
72355
72365
72375
72400
72420
72511
72550
72552
72555
72560
72565
72570
72580
72601
72605
72606
72612
72615
72620
72630
72631
72631-W
72632
72633
72644
72645
72646
72670
72700
72710
72720
72730
72740
72750
72765
72766
72772
72773
72780
72782
72783
72784
72785
72786
72788
72856
72857
73005
73009
73010
73040
73041
73046
73050
73100
73106
List pile 71 cm (81057)
List pile 76 cm (81058)
List pile 90 cm (81060)
List ubodne pile-drvo 5-1 (84353)
Kuka za kaĉenje 50 mm(83578)
Kuka za kaĉenje 100 mm(83582)
Matica za navojnu šipku M6 x 25
Matica za navojnu šipku M 10x30
Municija za klamericu 6 mm 2000-1(84621)
Municija za klamericu 1000-1 (A375007_)
Municija za klamericu 140 6-8-10 mm(A375005)
Municija za klam.rapid 140-12 (A375004)
Spojnice 6 mm
Spojnice 8 mm
Spojnice 10 mm
Spojnice 12 mm
Nosaĉ ploĉa 120x75 (65299)
Nosaĉ sa ploĉicom 71x170 (65380)
Nosaĉ sa ploĉicom 91x210 (65381)
Nosaĉ police 75x100 (61088)
Nosaĉ police 100x125 (61061)
Nosaĉ police 125x100 (65077)
Nosaĉ police 150x125 (65087)
Nosaĉ police 175x150 bijeli (65079)
Nosaĉ police 175x150 Sivi (65088)
Nosaĉ polica 180 Crni (61049)
Nosaĉ polica 180 Crveni (61050)
Nosaĉ police 240 Crni (61054)
Nosać police 240 Crveni
Nosać police 240 smeĊi
Nosaĉ police Barok Mod (62992)
Navojna šipka M 6x1000 20956
Navojna šipka M 8x1000
Navojna šipka M 10x1000
Navojna šipka M 12 x 1000 (95169)
Navojna šipka M 14x1000
Navojna šipka M16
Kutnik MOD 2 60 Crom (62983)
Kutnik MOD 2 100 Crom (62984)
Kutnik DD1G 100x100 (62434)
Kutnik DD1G 120x120 (62435)
Ploĉica 40 DD1E (62439)
Ploĉica 60 DD1 (62444)
Ploĉica 80 DD1I (62445)
Ploĉica 100 DD1E (62442)
Ploĉica 100 DD1I (62446)
Ploĉica 120 DD1E (62443)
Ploĉica 160 DD1I (62448)
Ĉetka za bušilicu (A365020)
Ĉetka za bušilicu (A365155)
Patrone za pištolj 200 mm 12/1 (A500087)
Plata za ruĉne pile za metal HM Mullner
Plata ruĉne pile za metal art 750
Pop nitna FE-ALL 3x7 (90424)
Pop nitna FE-ALL 3x8 (90425)
Pop nitna FE-ALL 3x12 (90422)
Pop nitna FE-AL 3.2 x6
Pop nitna FE-AL 3.2x8
Pop nitna FE-ALL 3.2x6 (90416)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
cet
cet
kom
kom
pak
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
pak
kom
kom
cet
cet
cet
cet
cet
cet
73107
73112
73113
73114
73115
73116
73117
73118
73119
73121
73139
73140
73141
73142
73145
73146
73150
73270
73276
73277
73302
73303
73304
73306
73307
73308
73320
73350
73355
73368
73370
73380
73385
73386
73390
73400
73410
73420
73430
73435
73440
73450
73490
73500
73510
73515
73520
73530
73540
73545
73546
73547
73548
73550
73570
73597
73598
73600
73610
Pop nitne FE-ALL 3.2x7 (95255)
Pop nitna FE-ALL 3.2x14 (90412)
Pop nitna FE-ALL 3.2x16 (90413)
Pop nitna FE-ALL 3.2 x18 (90414)
Pop nitna FE-ALL 4x8 (90443)
Pop nitna FE-ALL 4x10 (90435)
Pop nitna FE-ALL 4x12 (90436)
Pop nitna FE-ALL 4x14 (90437)
Pop nitna FE-ALL 4x16 (90438)
Pop nitna FE-ALL 4x20 (90440)
Pop nitne FE-AL 4.8x8 (90433)
Pop nitna FE-ALL 4.8x10 (90427)
Pop nitna FE-ALL 4.8x12 (90414)
Pop nitna FE-AL 4.8x14 (90429)
Pop nitna FE-AL 4.8x16 (90430)
Pop nitna FE-ALL 4.8x18 (90431)
Pop nitna FE-AL 4.8x20
Rukavice baštenske gumene
Rukavice zaštitne prevent
Rukavice zaštitne Mornar
Karabinjeri br:2 fi 5 (82500)
Karabinjeri br:3 fi 6 (82501)
Vijak iver 3x16
Vijak iver 3.0x25
Vijak iver 3x30
Vijak iver 3.5x16
Vijak 3.5 x 30
Vijak iver 4x40
Vijak iver 4x50
Vijak iver 5 x 30
Vijak iver. 5x40
Vijak iver. 5 x 50
Vijak iver 5 x 60
Vijak iver 5 x 70
Vijak iver 5x80 (95936)
Vijak iver. 5x100
Vijak iver. 6 x 60
Vijak iver 6x70 (95940)
Vijak iver 6 x 80
Vijak iver 6x100
Vijak iver 6 x120
Vijak samorezujući 5.5x75
Vijak ukuc.6x40
Vijak ukuc.6x60
Vijak ukuc.6x80
Vijak ukuc.8x60
Vijak ukuc.8 x80
Vijak ukuc.8 x 100
Vijak ukuc.8 x120
Vijak ukuc.8x140
Ukuc.vijak 10x80
Vijak ukuc.10x100
Vijak ukuc.10x120
Vijak za salonit 6x70 DIN 571
Vijak Zn M 10x60
Vijak KNAUF 55mm 1-1000
Tipla ĉeliĉna 6x35mm 100-1
Vijak za regips 3.5 x 25 1000-1
Vijak za regips 3.5 x 35 1000-1
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
kom
kom
kom
kom
kom
c
cet
c
cet
c
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
pak
kom
pak
pak
73620
73630
73635
73640
73643
73646
73649
73661
73663
73715
73720
73732
73735
73736
73737
73739
73750
73765
73770
73772
73774
73780
73781
73782
73783
73784
73785
73786
73787
73790
73792
73794
73796
73797
73800
73810
73820
73830
73840
73850
73860
73870
80000
80010
80020
80030
80036
80037
80065
80066
80067
80070
80071
80072
80082
80090
80093
80095
80110
Vijak za regips 3.5 x 55 1000-1
Vijak za regips 4.2x70 1000-1
Vijak 7.5x72 TURBO
Vijak 7.5x92 TURBO
Vijak 7.5x112 TURBO
Vijak 7.5x132 TURBO
Vijak 7.5x152 TURBO
Vijak anker met 10-72 (90051)
Vijak anker met.10x92(90053)
Vijak M8x50 TORBAN
Vijak DIN 603 M 8x100 TORBAN
Vijak DIN 603 M 6x60 TORBAN
Vijak DIN 603 M 6x80 TORBAN
Vijak DIN 603 M 6x100 TORBAN
Vijak DIN 603 M 6x120 TORBAN
Vijak DIN 603 M 8x60 TORBAN
Vijak DIN 603 M 8x120 TORBAN
Vijak 4.2x25 samour.za lim
Podloška DIN 125 M 6
Podloška DIN 125 M 8
Podloška DIN 125 M 10
Podloška široka M 6 DIN 9021
Podloška široka M 8 DIN9021
Podloška široka M 10 DIN9021
Podloška široka M 12 DIN9021
Podloška široka M 14 DIN 9021
Matica leptir M-6 DIN 315
Matica leptir M-8 DIN 315
Matica leptir M-10 DIN 315
Matica M 6
Matica M 8
Matica M 10
Matica M 12
Matica M 14
Kuka -L-sa tiplom 6 mm
Kuka -L-sa tiplom 8 mm
Kuka -L- sa tiplom 10 mm
Kuka -L-sa tiplom 12 mm
Kuka -S-sa tiplom 6 mm
Kuka -S-sa tiplom 8 mm
Kuka -S- sa tiplom 10 mm
Kuka S sa tiplom fi 12 mm
Boja za kreĉenje- jupol 2l
Boja za kreĉenje-Jupol 5 l
Boja za kreĉenje-Jupol 10 l
Boja za kreĉenje-Jupol 15 l
Boja za kreĉenje-MARK-8kg JUB
Boja za kreĉenje-MARK-pro 15 l JUB
Jupol GOLD 2l bijeli
Jupol GOLD 2l 1000
Jupol GOLD 2 L 2000
Boja za kreĉenje JUPOL-GOLD 5 L
Boja JUPOL-GOLD 5 l (Baza-1000)
Boja JUPOL-GOLD 5l (Baza-2000)
Boja JUPOL-GOLD 10L (Baza 2000)
Boja za kreĉenje JUPOL-GOLD 15 L
Boja za kreĉenje 5 l SPEKTRA
Boja za kreĉenje 15L SPEKTRA
Boja za fasadu 5 L (Acrylcolor) Bijela
pak
pak
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
cet
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
80111
80120
80121
80122
80123
80125
80127
80130
80132
80160
80161
80162
80163
80164
80165
80170
80172
80175
80181
80182
80209
80210
80211
80215
80220
80230
80240
80250
80260
80370
80405
80420
80421
80422
80445
80446
80447
80448
80449
80451
80452
80460
80461
80470
80471
80475
80479
80480
80482
80483
80484
80486
80487
80488
80489
80490
80493
80494
80495
Boja 5 L (Acrycolor-baza 1000)
Boja za fasadu 15 L (Acrylcolor) Bijela
Boja 5L (Acrycolor-baza 2000)
Boja 15L (Acrycolor-baza 1000)
Boja 15L(Acrycolor-baza 2000)
Revital color AG 5 L ( baza 1000)
Revital color AG 16 L (baza 1000)
Revital color AG 5 L (bijela 1001)
Revital color AG 16 L (bijela 1001)
Akrilni kit za drvo 0.75 smreka JUB
Akrilni kit za drvo 150 gr.Bijeli
Akrilni kit za drvo 150 gr.Hrast
Akrilni kit za drvo 150 gr.Smreka
Akrilni kit za drvo 150 gr.Bukva
Kit unicil 0.50 za lopaticu
Akrilna emulzija 1-1
Akrilna emulzija 5-1
Akrilna emulzija 18-1
Ferosan za ĉišĉenje hrĊe 0.50L
Ferosan za ĉišĉenje hrĊe 1 L
Dipi color Ţuti 100 ml
Dipi color Oker 100 ml
Dipi color Ljubiĉasti 100 l
Dipi color narandţasti 100 ml
Dipi color Zeleni 100 ml
Dipi color Plavi 100 ml
Dipi color Crni 100 ml
Dipi color Crveni 100 ml.
Dipi color smeĊi 100 ml
Dipi color Admiral(15) 0.50 -Vanjski
Unipas W 101 1.5 L
Unipas Y 201 1.5L
Unipas Y 202 1.5L
Unipas Y 203 1.5 L
Unipas R 301 1.5L
Unipas R 302 1.5 L
Unipas R 303 1.5L
Unipas R 304 1.5L
Unipas R 305 1.5L
Unipas R 306 1.5 L
Unipas R 308 1.5l
Unipas B 401 1.5L
Unipas B 402 1.5L
Unipas G 501 1.5L
Unipas G 502 1.5 L
Unipas X 601 1.5 L
Unigrund 5-1 JUB
Unigrund 18-1 JUB
Ljepilo Jubizol 20-1
Ljepilna malta EPS 20-1 JUB
Mark univerz.ljepilo 25-1 JUB
Mark pro fasadna boja 5-1 bijela
Akrilni malter 2mm -Mark 25-1
Mark fasadna boja bijela 25-1
Fasada Kulirplast 25-1 JUB
Fasada STAMAL 25-1
Silikat.zarib.omet 2 mm 25-1
Mineralni zarib omet.2 mm 20-1
Akrilna zag.ţbuka 1,50mm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
lit
lit
lit
lit
lit
lit
lit
lit
lit
lit
lit
lit
lit
lit
lit
lit
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
80496
80496-W
80512
80513
80515
80516
80519
80530
80590
80595
80620
80635
80649
80655
80660
80662
80663
80668
80670
80680
80690
80695
80700
80704
80705
80706
80708
80710
80730
80750
80790
80800
80810
80830
80845
80850
80860
80865
80870
80875
80881
80885
80886
80910
80920
80930
80940
80950
80960
80970
80985
80990
80995
81050
81055
81065
81067
81068
81085
Akrilni zaribani omet 2 mm(1001)
Akrilni zaribani omet 2 mm(1000)15L
Lak za parket Maestro 10m2
Lak za parket Maestro 20 m2
Lak za parket Chromoden 10 m2
Lak za parket Chromoden 20 m2
Ljepilo za parket 3.5-1 (Parketofix)
Ljepilo za parket 25-1(parketofix)
Ljepilo Neostik-super 3 gr.
Ljepilo Neostik 120 ml
Ljepilo Neostik 800 ml
Petrolej 1L
Sprej za auto ob.501(10070)
Sprej za pol.za auto 250 ml Lover car
Sprej WD 40 200ml
Lak za al.400 ml akrilni Aluminio
Lak 400ml Fantasia Color
Boja temp.400 ml. Tubo
Sredstvo za skidanje boje 0.75-1(Desol)
Jubocid (dodatak Jupolu za skid.plijesni) 0.5 l
Algicid 0.5 L(boja za skidanje plijesni)
Tekadom aqua kit 57 gr.
Tekadom 300 ml
Juboflex silikon 13 beţ
Juboflex silikon 14 menhetn
Juboflex silikon 22 plava
Juboflex silikon 25 karamel
Silikon transparentni 280 ml
Silikon crni 280 ml.
Silikon Sivi 280 ml
Silikon SANIT.Bezb.
Silikon SANIT.Bijeli
Silikon SANIT.plavi
Silikon SANIT.beţ
Silikon mont.ljepilo BT 300ml(50170)
Silikon temp.300 ml.(C* 300)
Silikon park.-bukva 310ml
Silikon park. -smreka 310ml
Silikon park. -Tam. hrast 310ml
Silikon park.-svj.hrast 310 ml
SINTICID 0.75-1 BEZBOJNI
DRVOCID(KEMOCID)1-1 BEZBOJNI
ANTIKOR 1-1
Emajl za kade 10ml Bijeli
Emajl za kade 10 ml Bermuda
Emajl za kade 10 ml Calypso
Emajl za kade 10 ml Beţ
Bronza 500C 0,75 l (20662)
Bronza 500C 0,20 l (20663)
TEKASTRIP 2x20x3m(Sirova guma)
Tekapur 500 ml
Tekapur 750 ml
Tekapur pištoljski 750 ml
Beton farba -Takril 0.75 BR:1(Bijela)
Beton farba -Takril 0.75 BR:2 (Siva)
Beton farba -Takril 0.75 BR:4 (Ţuti)
Beton farba -Takril 0.75 BR:6 (smeĊa)
Beton farba-Takril 0.75 BR:7(crvena)
Beton farba-Takril 0.75 BR:8 (Zelena)
kom
kom
kom
kom
set
set
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
81086
81130
81190
81200
81210
81215
81220
81225
81227
81230
81235
81240
81245
81250
81255
81256
81260
81305
81307
81310
81320
81337
81350
81354
81355
81360
81362
81363
81370
81375
81381
81400
81402
81410
81412
81450
81460
81470
81480
81490
81500
81510
81520
81530
81550
81560
81600
81610
81620
81630
81640
81650
81660
81680
81681
81682
81683
81684
81686
Beton farba -Takril 0.75 BR:9 (crna)
Beton farba oker 0.75-1
Boja za fasadu -FASADIN 0.75-1
Boja za drvo SINTIVENT 0.75
Nitro Lux Emajl Bijela 0.75-1
Nitro Lux Emajl Crna 0.75-1
Nitro Lux Emajl Plava 0.75-1
Nitro Lux Emajl Siva 0.75-1
Nitro Lux Emajl Narandţasti 0.75-1
Nitro Lux Emajl SmeĊa 0.75-1
Nitro Lux Emajl Zelena 0-75
Nitro lux emajl crveni 0.75-1
Nitro lux emajl ţuti 0.75-1
Lak za ĉamce 0.75-1
Lak za ĉamce 0.75 Svjetlost
Lak za ĉamce 2.5l Svijetlost
Lak za ćamce 5-1
Ljepilo za drvo -Drvofix 100 g
Ljepilo za drvo -Drvofix 250 gr
Ljepilo za drvo 600gr- Drvostick
Ljepilo za drvo 1-1-Drvostick
Sintex 33 1-1
Duralin temelj.BS SIVI 0,75
Egalin tem.0.75 Siva
Karolin temelj za metal 0.75 SIVI
Duralin temelj BS CRVENI 0,75
Ferolux 0.75 CRVENI
Colomin tem.0.75 Crvena
Nitro lak temeljni za brušenje 0.75 ml
Nitro lak tem. za bruš 0.75 ml HELIOS
Nitro lak zavr.sjajni 0.75-1 HELIOS
RazrjeĊivaĉ Uljni 1L
RazreĊivaĉ uljni 1l Svjetlost
RazrjeĊivaĉ Nitro Prohema 0.9 l
RazreĊivaĉ nitro 1l Svijetlost
Sadolin SINTILAZUR Bezbojni 0.75-1
Sadolin SINTILAZUR Bor
0.75-1
Sadolin SINTILAZUR Hrast
0.75-1
Sadolin SINTILAZUR Kesten 0.75-1
Sadolin SINTILAZUR Mahagonij 0.75-1
Sadolin SINTILAZUR Orah
0.75-1
Sadolin SINTILAZUR Palisander 0.75-1
Sadolin SINTILAZUR Ebanovina 0.75-1
Sadolin SINTILAZUR Zeleni
0.75-1
Sadolin SINTILAZUR Bijeli 0.75-1
Sadolin SINTILAZUR Tik 0.75-1
Sadolin SINTILAZUR Bor 5-1
Sadolin SINTILAZUR Orah 5-1
Sadolin SINTILAZUR Kesten 5-1
Sadolin SINTILAZUR TIK 5-1
Sadolin SINTILAZUR Hrast 5-1
Sadolin SINTILAZUR BEZBOJNI 5-1
Sadolin SINTILAZUR Mahagonij 5-1
Sadolin SINTILAZUR Palisander 5-1
Lazurit 0.75 BOR
Lazurit 0.75 MAHAGONI
Lazurit 0.75 KESTEN
Lazurit 0.75 BEZBOJNI
Lazurit 0.75 TIK
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
lit
kom
lit
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
81687
81688
81689
81691
81692
81693
81694
81695
81696
81697
81698
81699
81700
81702
81703
81710
81760
81786
81788
81800
81810
81820
81825
81830
81840
81850
81860
81870
81880
81960
81985
81987
81988
81989
81990
81991
81992
81994
81995
81996
81997
82001
82002
82003
82004
82005
82006
82007
82030
82031
82032
82033
82034
82037
82038
82060
82062
82063
82064
Lazurit 0.75 HRAST
Lazurit 0.75 ORAH
Lazurit 0,75 ebanovina
Lazurit 4-1 BOR
Lazurit 4-1 TIK
Lazurit 4-1 HRAST
Lazurit 4-1 ORAH
Lazurit 4-1 KESTEN
Lazurit 4-1 MAHAGONI
Lazurit 4-1 BEZBOJNI
Lazurit LAK 0,75 BOR
Lazurit LAK 0,75 MAHAGONIJ
Lazurit LAK 0,75 ORAH
Lazurit LAK 0,75 TIK
Lazurit LAK 0,75 HRAST
SINTIKOR ST Tem.Crveni 0.75
SINTIKOR BS oks.crveni 0.75 ml(brzosušivi)
Sintilux emajl 0.2-1 Plavi (UK.)
Sintilux emajl 0.2-1 Zeleni (UK.)
Sintilux -Boja za metal i drvo Bijela 0.75-1
Sintilux-Boja za metal i drvo Ţuta 0.75-1
Sintilux -Boja za metal i drvo Oker 0.75-1
Sintilux-Boja za met.i drvo NaranĊasta 075
Sintilux -Boja za metali drvo Plava 0.75-1
Sintilux -Boja za metal i drvo SmeĊa 0.75-1
Sintilux -Boja za metal i drvo Crvena 0.75-1
Sintilux -Boja za metal i drvo Zelena 0.75-1
Sintilux -Boja za metal i drvo Crna 0.75-1
Sintilux-Boja za metal i drvo Siva 0.75 ml
Kemolux lak za radijatore 0.75 l
Kemolux 0.75-ml Ţuti
Kemolux 0.75ml S.Zelena
Kemolux 0.75ml Bijeli
Kemolux 0.75ml Crni
Kemolux 0.75ml Crveni
Kemolux 0.75ml Oker
Kemolux 0.75ml SmeĊi
Kemolux 0.75 ml T.Plavi
Kemocel nitro lak 0.75 bijeli
Kemocel nitro lak 0.75 crni
Kemocel nitro lak 0,75 zeleni
Lak uljani (colomin) 0.75 Crni
Lak uljani (colomin) 0.75 Crveni
Lak uljani (colomin) 0.75 Oker
Lak uljani (colomin ) 0.75 Plavi
Lak uljani (colomin) 0.75 Ţuti
Lak uljani (colomin) 0.75 Zeleni
Lak uljani (egalin) 0.75 ml smeĊi
Lak nitro (egalin) 0.75 Crni
Lak nitro (egalin) 0.75 ml Bijeli
Lak nitro (egalin) 0.75 Oker
Lak nitro (egalin) 0.75 plava
Lak nitro (egalin) 0.75 Crveni
Lak nitro (egalin) 0.75 Ţuti
Lak nitro (egalin) 0.75 Narandţasti
Sadolin (Lesol-1)0.75 Bezbojni
Sadolin (Lesol-3)0.75 Tik
Sadolin (Lesol-4)0.75 Orah
Sadolin (Lesol-5)0.75 Ebanovina
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
82068
82080
82085
82104
82107
82130
82160
82161
82162
82163
82310
82400
82499
82500
82510
82572
83000
83010
83020
83030
83050
83060
83070
83200
83250
83260
83300
83310
83320
83370
83500
84000
84070
84150
84151
84152
84153
84154
84155
Sadolin (Lesol-9)0.75 Palisander
Sadolin (Lesol-93)0.75 Hrast
Sadolin (Lesol-97)0.75 Bor
Sadolin (Lesol-4)2.5L Orah
Sadolin (Lesol-7)2.50L Mahagonij
Sadolin (Lesol-93)2.50L Hrast
Lesol AQUA 0.75 Bor
Lesol AQUA 0.75 Hrast
Lesol AQUA 0.75 Orah
Lesol AQUA 0.75 Bezbojna
Pjena Pur 750 ml.
Fasadex Bijeli 0.75
Firnis lanen.ulja 1-1 Svjetlost
Firnis lanen. ulja1-1
Firnis lanenog ulja 5-1 Svjetlost
Nivelin 20-1
Belton (br:1)Bezbojni 0.75
Belton (br:2)Bor 0.75
Belton (br:3) Tik 0.75
Belton (br:4)Orah 0.75
Belton (br:7)Mahagonij 0.75
Belton (br:8)Ariš 0.75
Belton (br:9)Palisander 0.75
Belton (br:93) Hrast 0.75
Belton (br:98)Crvena 0.75
Belton (br:99)Bijela 0.75
Belton (br:1)Bezbojni 2.5L
Belton (br:2)Bor 2.5L
Belton (br:3)Tik 2.5L
Belton (br:7)Mahagonij 2.5L
Belton (br:93)Hrast 2.5L
Beltop (br:1)Bezbojna 0.75-1 UV
Beltop (br:7) Mahagonij 0.75-1
Beltop (br:93) Hrast 0.75-1
Jubin metal 0.65 l 1000
Jubin lasur bijeli 0,65 l
Jubin decor bijeli 0,65 l
Jubin decor 1000 0,65 l
Jubin lazur 1000 0,65l
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Download

Artikli koje imamo u prodaji