Tarih
: 17.03.2014
Evrak No: 1403170199
‹ Ä
§
'r.c.
isTANBuL KALKINMA AJANSI
Genel Sekreterliği
___ Sayı
Konu
: 92839118-773.00-308
î13/03/2014
: İstanbul Kalkınma Ajansı Staj Programı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REK1'ÖRLÜĞÜ
Kuruluşu,
İstanbul Kalkınma Ajansı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının
tarih ve
10/11/2008
ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak
Koordinasyonu
Ajans, kuruluş kanununda da
2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ilevekurulmuştur.
sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini
vurgulandıgı üzere kamu kesimi, özel kesim
ve yerel potansiyeli harekete
kullanımını
ve
etkin
geliştirmek, kaynakların yerinde
geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve program arda önvgörülenilke ve politikalarla
bölgeler arası
uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmayı, sürdürülebilirligini saglamayı,
kanun
konusu
Söz
farklarını
ve
amaçlamaktadır.
tarafından
azaltmayı
içi gelişmişlik
olan Ajansımızın yürüttügü
tanım anan görev
uyarınca faaliyet
çalışmalara ilişkin bi gilere resmi internet sitesin en (www.istka.org.tr) erişilebilir.
sağlamak
bölge
._
göstermekte
yetkileri
Ajansımız; görevleri, yetkileri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında üniversite
programı
yaz ve kış dönemleri için
öğrencilerinin bilgilendirilmesi amacıyla
metni ekte (EK-1) yer a maktadır.
uyuru
düzenlemekte
ilişkin
staj programına
ögrencilerinin
o duğumuz staj programı hakkında üniversiteniz
Düzenlemekte
ve üniversitenizde geı;çekleştirilecek kariyer günlerine ilişkin olarak
bilgilendirilmesi
Ajansımıza bilgi verilmesi hususunda geregini arz ederim.
olup,
stalj
heràfıl
AYIK
Gene Sekreter V.
Aşkın
EK_:
1- Istanbul Kalkınma Ajansı Yaz Staj Programı
î
uygunolarakGüvenliElektronikİmzaile üretilmiştir.
5070sayılıElektronikİmzaKanunu'na
koduile yapılabilir.
71TB-9D6I-D7VV
adresinden
Evrakteyidihttps://ebys.istka.org.tr:1000/sorgu
Ayrıntılı bilgi için irtibat: [email protected]
EGSBusinessParkBloklarıB2BlokKat:16 Yeşilköy34149Bakırköy,İSTANBUL
T:021246834OOF:02124683444 [email protected]
Wwvi/.istka.org_tr
\S1
\\\\\\\\l\
\\l\\\5\
İSTANBUL
KALKINMA
AJANSI
YAZ STAJ PROGRAMI
ve yürüttüğü
Ajansımız;
görevleri,
tanıtılarak
yetkileri
üniversite
çalışmaların
öğrencilerinin bilgilendirilmesi amacıyla her yıl yaz ve kış dönemleri için staj programları
düzenlemektedir.
katılmak
Staj programına
tarihinde
bir yükseköğretim
isteyenlerin
başvuru
kurumunun
bunlara
kabul edilmiş
bir yükseköğretim
veya yurtdışında
denkliği
kurumunun lisans veya yüksek lisans programlarına kayıtlı olduğunu
ve zorunlu staj
yapmaları
gerektiğini
belgelemeleri gerekmektedir.
Yaz dönemi için staj programına katılmak isteyen öğrencilerin 15 Mayıs'a
kadar
belirtilen
teslim
belgeleri
etmeleri gerekmektedir.
Ajansımıza şahsen
Bu tarihler
dışında ve posta ve/veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru
sırasında
istenen
belgeler:
~
Zorunlu staj yapılması
ı
Öğrenci belgesi
ı
Okul tarafından onaylı ders programı ve transkript
~
Nüfus cüzdan fotokopisi
o
Resimli özgeçmiş
ı
Staj yapılmak
gerektiğine
dair üniversiteden
alınacak belge
istenilen konuya ve tarihlere ilişkin açıklayıcı
bir niyet mektubu
Staj programına katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri, Ajansımız birimlerinin
imkanları ve ihtiyaçlarının
yanı sıra staj başvuru sahiplerinin
nitelikleri ve talepleri
belirlenen
çerçevesinde
kontenjan dahilinde 20 Mayıs'da
Ajansımız internet sitesinden
(www.istka.org.tr)
duyurulacaktır.
Staj programına katılım sağlayacak stajyerler Ajans personelinin bağlı olduğu işyeri
yönetmelikleri,
iş düzeni, disiplin, iş güvenliği ve _gizliliği ile ilgili kurallara uymak
zorundadırlar.
Stajyerlere
staj dönemi sonrasında Istanbul
Kalkınma
Ajansı
Staj
Katılım Belgesi verilecektir.
Programı
Download

buradan