www.yusufbas.net
1. Aşağıda bazı öğrenciler ile bu öğrencilerin söyledikleri
289
Cansu:
0
0,12
İrem:
9000
YU
SU
F
Mert :
Kesrinin
ondalık
hangisidir?
D) Mert
BA
Ş
2 - 12
2.
YU
SU
F
Sayısı aşağıdakilerden hangisi ile toplanırsa sonuç
bir rasyonel sayı olur?
A)
-2 3
C)
27
B)
2 3
D)
-2 - 12
değeri
YU
SU
F
Ondalık
kesrinin
hangisidir?
BA
Ş
0, 3
3.
8
9
1
C)
3
A)
aşağıdakilerden
2
3
1
D)
9
B)
3,3
B)
2,3
C)
1,3
D)
0, 7
p ;1,5; 1; 961; 2,5
5.
BA
Ş
C) İrem
A)
Sayılarından kaçı bir irrasyonel sayıdır?
YU
SU
F
B) Cansu
aşağıdakilerden
YUSUF BAŞ
Hangi öğrencinin söylediği sayı bir irrasyonel
sayıdır?
A) Arda
gösterimi
YU
SU
F
Arda :
7
3
4.
BA
Ş
sayılar gösterilmiştir.
YBT
BA
Ş
Konu : Gerçek Sayılar
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
www.yusufbas.net
BA
Ş
YU
SU
F
9. Aşağıdakilerden hangisi bir gerçek sayı değildir?
BA
Ş
0,5 + 0,7
6.
A)
1, 2
B)
1, 2
C)
1,3
D)
1,3
BA
Ş
A)
YBT
1
3
YU
SU
F
Konu : Gerçek Sayılar
C)
p
B)
- 25
D)
-16
B)
0,9
C)
1, 7
D)
16 + 25
10.
C) 8
8
Sayısı aşağıdakilerden hangisi ile çarpılırsa sonuç
bir rasyonel sayı olur?
YU
SU
F
A) 0
YU
SU
F
İşleminin sonucu kaçtır?
BA
Ş
0,9 + 1,9 + 3,9 - 6,9
8.
BA
Ş
-16
YU
SU
F
A)
YUSUF BAŞ
7. Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayıdır?
B) 7
A)
3
B)
2+ 2
D) 14
C)
18
D)
5 4
Download

yusuf baş yusuf baş yusuf baş yusuf baş yusuf baş