2014-2015 8. SINIF 1. DÖNEM 3. MATEMATİK SINAVI
1) Aşağıdakilerden hangisi 12 ile toplanırsa toplma 75 olur?
A)
63
B) 45
C)
27
D) 15
2) Aşağıdakilerden hangisi rasyonel bir sayıdır?
A) 4 3
B) 3 4
C) 2 5
D) 5 2
3) Bir veri grubuna aritmetik ortalamasına eşit bir veri eklendiğinde
veri grubunun standart sapması için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Artar
B) Azalır
C) Değişmez
D) Bir şey söylenemez
4) Aşağıdakilerden hanhisi merkezi yayılım ölçüsü değildir?
B) Çeyrekeler açıklığı
A) Açıklık
C) Standart sapma
D) Mod
5) Bir üçgenin çizilebilmesi için verilenlerden hangisi yeterli değildir?
A) Üç kenar uzunluğu
B) İki açı ve aralarındaki kenar uzunluğu
C) İki kenar ve aralarındaki açı ölçüsü
D) Üç açı ölçüsü
6) İki kenarının uzunlukları 5 ve 7 olan üçgenin çevresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 13
B) 14
C) 17
D) 24
7) Kenar uzunlukları tamsayı ve çevresi 10 birim olan kaç farklı üçgen çizilebilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
8) Aşağıdakilerden hangisi çevresi 20 cm olan bir üçgenin kenar uzunluklarından biri olamaz?
A) 1
B) 5
C) 7
D) 10
9) Gerçek sayılar kümesi hangi harf ile gösteriir?
A) N
B) C
C) Q
D) R
10) Kenar uzunlukları tamsayı olan üçgeninin bir kenarı 10 cm ise bu üçgenin çevre uzunluğu
en az kaç cm olabilir?
A) 15
B) 17
C) 21
D) 27
2014-2015 8. SINIF 1. DÖNEM 3. MATEMATİK SINAVI
2014-2015 8. SINIF 1. DÖNEM 3. MATEMATİK SINAVI
2,4,6,8 verilerinin standart sapmasını hesaplayınız.
AB , AD , AC , CB , CD
büyükten küçüğe sıralayınız.
Download

2014-2015 8-1-3