GÜLSÜM SAMİ KEFELİ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
5-D SINIFI 2.DÖNEM 1.MATEMATİK SINAVI – B GRUBU
ADI VE SOYADI:
NUMARASI:
_____________________________________________
(6) 2
4
tamsayılı kesrini bileşik kesre çeviriniz.
9
(1) Aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?
A) 25,6
B) 25,59
C) 25,435
D) 25,50
(7) Aşağıda sayı doğrusunda istenilen A tam sayılı kesri
(2) Aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?
A)
4
11
B)
5
11
C)
6
11
yazınız.
D)
7
11
(3) Aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?
A)
3
5
B)
3
7
C)
3
10
D)
3
16
A+3
kesri basit kesir ise A doğal sayısının en büyük
19
(8)
değeri kaçtır?
(4) Aşağıdakilerden hangisi
3
4
kesrine denk kesir
değildir?
A)
(5)
6
8
B)
9
20
C)
12
16
D)
45
bileşik kesrini tamsayılı kesre çeviriniz.
7
30
40
(9) Okunuşu “Otuz tam binde yirmi üç” olan ondalık
sayıyı yazınız.
(10)
24,09 ondalık sayısının okunuşunu yazınız.
(11)
13
kesrini ondalık sayı biçiminde yazınız.
25
(12)
8
kesri çeyrek kesir ise A kaçtır?
A
(13)
(14)
150 sayısının
(17)
2 4 1
  toplama işleminin sonucu kaçtır?
9 6 3
(18)
4 1
(19)
2
6
9  4 işleminin sonucu kaçtır?
7
7
(20)
Aşağıdakilerden hangisi
3
işleminin sonucu kaçtır?
8
4
i kaçtır?
5
3
i 72 olan sayı kaçtır?
8
kesrin modelidir?
(15)
Bir araç gideceği 350 km yolun
4
sini gitmiştir.
7
Geriye kaç km yolu kalmıştır?
(16)
Efe bir kitabın birinci gün
4
2
unu, ikinci gün ini
9
5
okumuştur. Okumadığı kısım kitabın kaçta kaçıdır?
19.03.2015
HER SORU 5 PUANDIR.
BAŞARILAR DİLERİM.
FATİH SAĞIR
1
kesrine denk bir
3
Download

gülsüm sami kefeli ortaokulu 2014-2015 eğitim öğretim yılı 5