T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı: TIBBİ TERMİNOLOJİ
Dersin Kodu: TDS1008
Programın Adı: TIBBİ DÖKÜMANTASYON PROGRAMI
Teorik
Saati
2
Yarıyıl
II
Uygulama
Saati
-
Laboratuar
Saati
-
Teorik
Devam
Zorunluluğu
Toplam
Saat
2
Kredisi
3
Uygulama
%70
Dersin
Öğretim
Elemanı
2
Dersin
Dili
Türkçe
AKTS
Dersin
Türü
Mesleki
Laboratuar
-
-
Öğr. Gör. Leyla Anıl Özdemir
Tıbbi Terminoloji Adil Artukoğlu/Aslan Kaplan/ Ali Yılmaz Denge Yayınevi
Tıbbi Terminoloji Sebahat Ekinci/ H. Gül Hatipoğlu Hatipoğlu Yayıncılık
Ders Kitabı
Ders Notları
Önerilen
Kaynaklar
Sağlık alanında hizmet sunduğu sağlık kurum ve kuruluşlarında hem kendi meslektaşları hem de diğer
sağlık elemanları ile iletişimde tıbbi iletişim dili olarak kullanılan terminolojinin temel öğelerinin
yazılışını, okunuşunu ve anlamlarını öğrenmesi amaçlanmaktadır
Tıbbi Terminoloji dersinde verilen eğitim sonucunda öğrenci;
Dersin Amacı
Tıbbi terminolojinin temel esaslarını kavrar.
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
Tıbbi terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak izleyebilir Bu dersi alan öğrencilerden tıbbi
terimlerin temel öğesi olan önek, sonek ve kökler hakkında bilgi edinmiş olmaları ve çeşitli sistemlere ait
hastalıkların tanısı, semptomlara ilişkin terimleri doğru yazarak anlamlarını bilmeleri
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
(X) Sözel Anlatım
( ) Örnek Olay
( ) Bilgisayar Destekli
(X) Tartışma
( ) Drama
( ) Laboratuar
( ) Problem Çözme
( ) Buluş Yoluyla
( ) Gösterip Yaptırma
( ) Deney
( ) Proje
( ) ……………..
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Araçlar
Yöntem
Yüzde
Ara Sınavlar
Ara Sınav (Vize Sınavı)
X
Ödev(ler)/seminer(ler)
Proje
%40
Dönem Ödevi
Uygulama
Derse Devam ve Katılım
Diğer (……..)
Dönem Sonu Sınavı (Final Sınavı)
Toplam
X
%60
%100
HAFTALIK KONULAR
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
HAFTA
1
Tanışma; Öğrenim ilke ve hedeflerinin anlatımı
2
Terminolojiye giriş ve Kök kavramı
3
Terim Çeşitleri ve Kan Hastalıkları Terminolojisi
4
Hareket Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler
5
Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler
6
Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler
7
ARA SINAV
8
Dolaşım Sistemine Ait Tıbbi Terimler
9
10
Sindirim Sistemine Ait Tıbbi Terimler
Kardiyovasküler Sistemine Ait Tıbbi Terimler
11
Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler
12
Kulak Burun Boğaz tıbbi terimleri
13
Üriner ve Genital Sisteme Ait Tıbbi Terimler
14
Üriner ve Genital Sisteme Ait Tıbbi Terimler
Download

Tıbbi Terminoloji - İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu