KESİR PROBLEMLERİ
5-Münire, aldığı kitabın
1-Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım.
a)
5 2
 =
8 8
b)
6 4
 =
11 11
c) 2
3
’ünü okumuş. Münire, 375
8
sayfa okuduğuna göre;
a)Kitabın tamamı kaç sayfadır?
b)Okunmayan kaç sayfa kalmıştır?
3
3
1 =
7
7
6- Bir sınıftaki öğrencilerin
4 7
d)
 =
9 9
2
4
’si basketbol, ’ü futbol
9
9
kursuna gitmektedir.Sınıfta spor kursları- na
gitmeyenlerin sayısı 15 olduğuna göre,bu sınıfta kaç
öğrenci vardır?
2Yukarıdaki şekli verilen iki kesrin toplamını sayı
doğrusunda gösterelim.
7-Hasan’ın parasının
3Yukarıdaki şekli verilen iki kesrin toplamını sayı
doğrusunda gösterelim.
4-Bir sınıftaki öğrencilerin
2
’si 4 TL’dir. İkisi, paralarının tamamını vererek bir
12
tane ortak top alıyorlar.Topun fiyatı kaç TL’dir?
2
3
’si bağlama, ’si gitar
7
7
kursuna gitmektedir.Sınıfın ne kadarı bağlama ve gitar
kursuna gitmektedir?( Şekil çizelim,sayı doğrusunda
gösterelim.)
4
’ü 8 TL, Sercan’ın para-sının
5
8-İpek, kitabının önce
3
2
’unu, sonra ’unu oku-muş.
9
9
İpek, kitabın kaçta kaçını okumamıştır?
www.kemalhoca.net
9-Halil, getirdiği elmanın
kaçı kalmıştır?
5
’ini yemiş. Elmanın kaçta
9
13-Can’ın babası,maaşının
3
7
’ünü kira, ’sini mutfak
18
18
masrafı için kullanıyor. Maaşının ne kadarı kalmıştır?
10-Aşağıdaki işlemleri yapalım.
a)
7 2
 =
12 12
b)
14 8
 =
8 8
c)
5
14-Bir havuzun
9
’u suyla doludur. Havuza 480 L su
15
daha akıtılırsa havuz tamamen dola- caktır. Havuz
tamamen dolduğunda kaç L su alır?
7
2
3 =
10
10
11- Nehir, 2
7
3
lahmacunun 1 ’ini yemiş. Kalan
15
15
lahmacun ne kadardır?
12-Bir araç gideceği yolun önce
15-Eren, parasının
3
2
’üne kitap, ’sine sinema bileti
8
8
almış. Sinema bileti 6 TL olduğuna göre ,
a)Eren’in kaç TL’ si kalmıştır?
b)Eren’in önceden kaç TL’si varmış?
8
7
’ini, sonra
’sini
20
20
gidiyor.Kalan yol 80 km olduğuna göre,
a)Gidilen yol kaç km’dir?
b)Yolun tamamı kaç km’dir?
16-Alihan, parasının
4
1
’üne tost , ’ine ayran alıyor.
13
13
Alihan’ın ne kadar parası kalmıştır?
www.kemalhoca.net
Download

dosyayı indir - kemalhoca.net