Aşağıda en çok sevilen meyveler grafiği verilmiştir .Grafiği inceleyin ve soruları yanıtlayın.
EN ÇOK SEVĐLEN MEYVELER GRAFĐGĐ
Muz
Elma
Kiraz
Çilek
Armut
Her şekil 2 meyveyi göstermektedir
Sevilen meyveler toplam kaç
tanedir?
En az ve en çok sevilen
meyveler hangileridir?
Armut ,çilekten ne kadar fazla
sevilmektedir?
Elma ile Armut toplam ne kadar
sevilmektedir?
Muz ile Çileği sevenlerin toplamı
kaç kişidir?
Muzu sevenler kaç kişidir?
Elma ile kirazı sevenler kaç
kişidir?
Çilek ile Armutu sevenlerin
toplamı muzu sevenlerden kaç
kişi fazladır?
Muz ile Elmayı sevenlerin
toplamı kirazı sevenlerden kaç
kişi fazladır?
Ayşe’nin 1 haftalık kitap okuma verileri sorulduğunda;
Pazartesi 10 sayfa,Salı 12 sayfa ,Çarşamba 8 sayfa,Perşembe 10 sayfa ,Cuma 9 sayfa,Cumartesi
7 sayfa,Pazar günü kitap okumamıştır.Verilere uygun olarak aşağıdaki grafiği
tamamlayınız.Soruları grafiğe uygun olarak yanıtlayınız.Her şekil bir sayfayı göstersin.
Ayşe’nin Kitap Okuma Grafiği
PAZARTESĐ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESĐ
PAZAR
Her şekil 1 sayfayı göstermektedir
Aşağıya verilen bilgilere göre tablolarımızı oluşturalım.
PAZARTESĐ
PAZARTESĐ
SALI
SALI
ÇARŞAMBA
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
PERŞEMBE
CUMA
CUMA
CUMARTESĐ
CUMARTESĐ
PAZAR
PAZAR
Ayşe’nin Kitap Okuma Sıklık Tablosu
Ayşe’nin Kitap Okuma Çetele Tablosu
2
Aşağıdaki soruları hazırladığımız grafikteki verilere göre cevaplayalım.
Ayşe toplam kaç sayfa kitap
okumuştur?
En az ve en çok hangi günler
kitap okumuştur?
En az ve en çok kitap okuduğu
günlerin toplamı kaçtır?
En az ve en çok kitap okuduğu
günlerin farkı kaçtır?
Pazartesi ve Cuma günleri
toplam kaç sayfa okumuştur?
Salı ve Perşembe günleri toplam
kaç sayfa okumuştur?
Çarşamba ve Cumartesi günleri
toplam kaç sayfa okumuştur?
Pazartesi ve Cuma günleri
okuduğu sayfa Salı günü
okuduğundan ne kadar fazladır?
En az hangi gün kitap
okumuştur?
Perşembe ve Cuma günleri
okuduğu sayfa Çarşamba günü
okuduğundan ne kadar fazladır?
Salı ve Perşembe günleri
okuduğu sayfa Cumartesi günü
okuduğundan ne kadar fazladır?
Pazar ve Pazartesi günleri
okuduğu sayfa Salı günü
okuduğundan ne kadar azdır?
3
Download

EN ÇOK SEVĐLEN MEYVELER GRAFĐGĐ Muz Elma Kiraz Çilek