En Yararlı Meyveler
Aşağıdaki uzunluk
ölçü birimlerinden
Fındık
hangisi standart ölçü
birimidir?
Elma
1)
A) metre
B) karış
Portakal
C) kulaç
Nar
Sınıfımızda “En yararlı meyve hangisidir? “
24
anketi yaptık. Arkadaşlarımızın
grafikte gösterildi.

?
cevapları
Her şekil 2 kişiyi göstermekdir.
5, 6 ve 7. Soruları yukarıdaki grafiğe
2) Çiftliğimizdeki ördek ve tavukların sayıları
toplamı 5 düzineye eşittir. Ördeklerin sayısı
yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Çiftliğimizde
kaç tavuk vardır?
A) 60
B)
36
C) 50
Aralarında 3 ‘ er yaş
fark bulunan üç
kardeşten en küçüğü 8
göre cevaplayalım.
5) Sınıfımızda, toplam kaç öğrenci anketimize
katılmıştır?
A)
21
B) 42
C) 63
6) Fındığın daha faydalı olduğunu cevaplayan
öğrenci sayısı kaçtır?
A)
28
B)
7)
Hangi
C)
14
21
yaşındadır. Buna göre , üç
kardeşin yaşları toplamı
3)
kaçtır?
A)
11
25
B)
15 X
4)
İşleminde
A) 15
C)
eşit
cevaplanmıştır?
33
=0
yerine hangi sayı gelmelidir?
B) 0
meyveler
A)
Fındık - Nar
B)
Elma - Portakal
C)
Elma - Nar
C) 3
Ömer USLU www.omeruslu06.com
şekilde
Download

dosyayı indir - omeruslu.net