Geometrik
Küp
Dikdörtgen Prizma
Üçgen Prizma
Silindir
Cisimlerin Yüzleri ve Bölgeleri
Karesel Bölge
Dikdörtgen Bölge
Üçgensel bölge
Çembersel Bölge ( daire)
Kare
Dikdörtgen
Üçgen
Çember( Daire)
Prizma , koni ve silindir yüzeyleri ile elde edilebilecek şekilleri eşleştiriniz.
Benim adım
Benim adım
Benim adım
Benim adım
Benim adım
www.omeruslu06.com
Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz…
1. Kare ile dikdörtgenin köşe sayıları toplamı kaçtır?
+
A 7
C 12
B 8
2.
Yandaki şekil hangi geometrik cisim kullanılarak elde edilebilir?
A
Üçgen Prizma
3
A
B
Dikdörtgenler Prizması
C Kare Prizma
Yandaki şekil hangi geometrik cisim kullanılarak elde edilebilir?
Dikdörtgenler Prizması
4.
B
Koni
C
Küp
Yandaki şekil hangi geometrik cisim kullanılarak elde edilebilir?
A
Üçgen Prizma
5.
B
C Dikdörtgenler Prizması
Yandaki şekilde kaç tane karesel bölge vardır?
A 2
6.
Koni
B3
C 4
Yandaki şekilde kaç tane Üçgensel bölge vardır?
A 0
B 2
C 3
www.omeruslu06.com
Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz…
7. Çember ile üçgenin köşe sayıları kaçtır?
A 3
B 5
C 7
8. Üçgen ile Karenin kenar sayıları toplamı kaçtır?
A 3
9.
A
+
B 5
C 7
Çember ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
4 köşesi vardır.
B
Kenarı yoktur.
10. Aşağıdaki şekilde kareyi Kırmızıya,
Kare sayısı :
www.omeruslu06.com
çemberi maviye,
çember sayısı :
C
Prizmadan elde edilir.
üçgeni yeşile boyayalım
üçgen sayısı :
Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz…
Aşağıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır? Kaç tane kare vardır? Kareyi siyaha üçgeni
sarıya boyayalım.
üçgen sayısı:
Kare sayısı :
Aşağıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır? Kaç tane kare vardır? Kareyi siyaha üçgeni
sarıya boyayalım.
Kare Sayısı :
Üçgen Sayısı :
Aşağıdaki şekilde Üçgeni kırmızıya , kareyi maviye boyayalım.
Üçgen sayısı :
kare sayısı :
Aşağıdaki şekilde kareyi yeşile , çemberi maviye boyayalım
Kare sayısı :
www.omeruslu06.com
çember sayısı :
Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz…
Aşağıdaki şekilde
Kare sayısı :
www.omeruslu06.com
üçgen , kare ve çember sayıları bulup yazalım .
üçgen sayısı :
çember sayısı :
Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz…
Download

Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Bölgeleri