İçinde “
” sesi olan varlıkları bulalım. “
” sesi baştaysa birinci kutuyu,
ortadaysa ikinci kutuyu, sondaysa son kutuyu boyayalım.
Aşağıda verilen kelimeler içindeki “
yuvarlak içine alınız.
”
“ ”
seslerini kırmızı kalemle
’
’
Yukarıdaki metni okuyalım.. Soruları metne göre cevaplayalım.
…………………
……………………
……………
……………………
…………………
Download

ü sesi/harfi etkinlikleri pdf