F.Ü. MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ
2014-2015 GÜZ YARIYILI BĐRĐNCĐ ÖĞRETĐM ORTAK DERSLER HAFTALIK DERS PROGRAMI
PAZARTESĐ
GÜN SAAT
II. SINIF
I.SINIF
08:15
MAT161 – A GRUBU
FĐZ105 – MUH3 – Çevre Müh.
09:15
MAT161 – A GRUBU
FĐZ105 – MUH3 – Çevre Müh.
10:15
FĐZ111 – B
FĐZ105 – MUH7 – Mekatronik
KĐM109 – MUH6 – Metalurji
MAT271 – A GRUBU
11:15
FĐZ111 – B
FĐZ105 – MUH7 – Mekatronik
KĐM109 – MUH6 – Metalurji
MAT271 – A GRUBU
13:15
KĐM105 – A GRUBU
14:15
KĐM105 – A GRUBU
15:15
TRD109 – A
16:15
TRD109 – A
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
S A L I
17:15
08:15
KĐM105 – B GRUBU
FĐZ105 – MUH6 – Makina
KĐM109 – MUH5 – Mekatronik
09:15
KĐM105 – B GRUBU
FĐZ105 – MUH6 – Makina
KĐM109 – MUH5 – Mekatronik
FĐZ105 – MUH2 – Biyomüh.
KĐM109 – MUH4 – Makina
TRD209 – A GRUBU
FĐZ105 – MUH2 – Biyomüh.
KĐM109 – MUH4 – Makina
TRD209 – A GRUBU
10:15
11:15
13:15
MAT161 – A GRUBU
TRD209 – B GRUBU
14:15
MAT161 – A GRUBU
TRD209 – B GRUBU
15:15
FĐZ111 – B GRUBU
MAT271 – A GRUBU
16:15
FĐZ111 – B GRUBU
08:15
FĐZ111 – A GRUBU
FĐZ105 – MUH4 – Elektrik
MAT271 – B GRUBU
09:15
FĐZ111 – A GRUBU
FĐZ105 – MUH4 – Elektrik
MAT271 – B GRUBU
10:15
MAT161 – B GRUBU
FĐZ105 – MUH1 – Bilgisayar
11:15
MAT161 – B GRUBU
FĐZ105 – MUH1 – Bilgisayar
13:15
TRD109 – B
AIT201 – A GRUBU
14:15
TRD109 – B
AIT201 – A GRUBU
15:15
KĐM105 – B GRUBU
16:15
KĐM105 – B GRUBU
08:15
KĐM105 – A GRUBU
FĐZ105 – MUH5 – Đnşaat
09:15
KĐM105 – A GRUBU
FĐZ105 – MUH5 – Đnşaat
10:15
11:15
MAT271 – A GRUBU
FĐZ105 – MUH8 – Metalurji
KĐM109 – MUH3 – Đnşaat
AIT201 – B GRUBU
FĐZ105 – MUH8 – Metalurji
KĐM109 – MUH3 – Đnşaat
AIT201 – B GRUBU
13:15
FĐZ111 – A GRUBU
MAT271 – B GRUBU
14:15
FĐZ111 – A GRUBU
MAT271 – B GRUBU
15:15
MAT161 – B GRUBU
16:15
MAT161 – B GRUBU
08:15
KĐM109 – MUH1 – Biyo, + Jeo.
C U M A
09:15
KĐM109 – MUH1 – Biyo, + Jeo.
10:15
FĐZ105 – MUH9 – Jeo. + Kimya KĐM109 – MUH2 – Çevre
11:15
FĐZ105 – MUH9 – Jeo. + Kimya KĐM109 – MUH2 – Çevre
13:15
14:15
15:15
KĐM109 – MUH7
16:15
Çevre+Đnşaat+Makine
I.
Şube Adı
MUH1
MUH2
MUH3
MUH4
MUH5
MUH6
MUH7
MUH8
MUH9
FĐZ105 – Fizik Lab.-I
Dersi Alacak Bölümler
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomühendislik
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Đnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği + Kimya Mühendisliği
Ortak ders programı ver. 10.0 --- 11.09.2014
ÖĞRETĐM
Şube Adı
MUH1
MUH2
MUH3
MUH4
MUH5
MUH6
MUH7
KĐM109 – Kimya Lab.-I
Dersi Alacak Bölümüler
Biyomühendislik + Jeoloji Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Đnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Çevre + Đnşaat + Makine Mühendisliği
2014-2015 GÜZ YARIYILI ĐKĐNCĐ ÖĞRETĐM
ORTAK DERSLER HAFTALIK DERS PROGRAMI
C U M A
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
S A L I
PAZARTESĐ
GÜN SAAT
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
21:15
22:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
21:15
22:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
21:15
22:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
21:15
22:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
I.SINIF
FĐZ105 – MUH22 – Biyomüh.
FĐZ105 – MUH22 – Biyomüh.
II. SINIF
KĐM109 – MUH21 – Biyomüh.
KĐM109 – MUH21 – Biyomüh.
KĐM109 – MUH23 – Đnşaat
KĐM109 – MUH23 – Đnşaat
MAT161 – A GRUBU
MAT161 – A GRUBU
KĐM105 – B GRUBU
KĐM105 – B GRUBU
KĐM105 – A GRUBU
KĐM105 – A GRUBU
TRD209 – A GRUBU
TRD209 – A GRUBU
MAT271 – B GRUBU
MAT271 – B GRUBU
FĐZ105 – MUH24 – Đnşaat
FĐZ105 – MUH24 – Đnşaat
AĐT-201 B GRUBU
AĐT-201 B GRUBU
TRD209 – B GRUBU
TRD209 – B GRUBU
MAT271 – A GRUBU
MAT271 – A GRUBU
KĐM105 – A GRUBU
KĐM105 – A GRUBU
MAT161 – A GRUBU
MAT161 – A GRUBU
FĐZ111 – B GRUBU
FĐZ111 – B GRUBU
FĐZ105 – MUH21 – Bilgisayar
FĐZ105 – MUH21 – Bilgisayar
FĐZ105 – MUH25 – Makina
FĐZ105 – MUH25 – Makina
KĐM109 – MUH24 – Makina
KĐM109 – MUH24 – Makina
MAT161 – B GRUBU
MAT161 – B GRUBU
AĐT-201 A GRUBU
AĐT-201 A GRUBU
FĐZ111 – A GRUBU
FĐZ111 – A GRUBU
FĐZ105 – MUH23 – Elektrik
FĐZ105 – MUH23 – Elektrik
FĐZ111 – A GRUBU
FĐZ111 – A GRUBU
MAT161 – B GRUBU
MAT161 – B GRUBU
TRD-109 B GRUBU
TRD-109 B GRUBU
MAT271 – B GRUBU
MAT271 – B GRUBU
TRD-109 A GRUBU
TRD-109 A GRUBU
KĐM109 – MUH22
Çevre+Jeo+Metalurji
FĐZ105 – MUH26
Çevre+Jeo+Metalurji
FĐZ111 – B GRUBU
FĐZ111 – B GRUBU
KĐM105 – B GRUBU
KĐM105 – B GRUBU
MAT271 – A GRUBU
MAT271 – A GRUBU
II. ÖĞRETĐM
Şube Adı
MUH21
MUH22
MUH23
MUH24
MUH25
MUH26
FĐZ105 – Fizik Lab.-I
Dersi Alacak Bölümler
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomühendislik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Đnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Çevre+ Metalurji+ Jeoloji+ Kimya Müh.
Ortak ders programı ver. 10.0 --- 11.09.2014
Şube Adı
MUH21
MUH22
MUH23
MUH24
KĐM109 – Kimya Lab.-I
Dersi Alacak Bölümüler
Biyomühendislik
Çevre+ Metalurji+ Jeoloji Müh.
Đnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ORTAK DERSLER BĐLGĐLENDĐRME
ORTAK DERSLER
Kodu
Adı
T
U
L
K
MAT161
Matematik-I
4
0
0
4
FĐZ111
Fizik-I
4
0
0
4
FĐZ105
Fizik Lab.-I
0
0
2
1
KĐM105
Kimya-I
4
0
0
4
KĐM109
Kimya Lab.-I
0
0
2
1
TRD109
Türk Dili-I
2
0
0
2
MAT271
Diferansiyel
Denklemler
4
0
0
4
AIT201
Tarih-I
2
0
0
0
TRD209
Türk Dili-I
2
0
0
2
I. Öğretim
A Grubu (5+2 Şube)
B Grubu (5+2 Şube)
A Grubu (5+2 Şube)
B Grubu (5+2 Şube)
9 Şube
A Grubu (3+2 Şube)
B Grubu (3+2 Şube)
6 Şube
A Grubu (2 Şube)
B Grubu (2+1 Şube)
II. Öğretim
A Grubu (4+1 Şube)
B Grubu (4+1 Şube)
A Grubu (4+1 Şube)
B Grubu (4+1 Şube)
6 Şube
A Grubu (2+1 Şube)
B Grubu (3 Şube)
4 Şube
A Grubu (2 Şube)
B Grubu (2 Şube)
A Grubu (4 Şube)
B Grubu (4 Şube)
A Grubu (3 Şube)
B Grubu (3 Şube)
A Grubu (2 Şube)
B Grubu (2 Şube)
A Grubu (3 Şube)
B Grubu (3 Şube)
A Grubu (2 Şube)
B Grubu (2 Şube)
A Grubu (2 Şube)
B Grubu (2 Şube)
I. Öğretim
Bilgisayar
Mühendisliği
Kimya
Mühendisliği
II. Öğretim
Bilgisayar
Mühendisliği
Kimya
Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyomühendislik
BÖLÜMLERE ÖZEL DERSLER
Kodu
Adı
T
U
L
K
MAT215
Lineer Cebir
2
0
0
2
ĐST333
Đstatistik
3
0
0
3
AIT101
Tarih-I
2
0
0
0
Gruplarda Yer Alan Bölümler (1 ve 2. Sınıflar için)
A GRUBU
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
B GRUBU
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Đnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Biyomühendislik
NOT: Gruplar belirlenirken öğrenci sayılarının, farklı dersler göz önünde bulundurularak, gruplardaki eşitliği dikkate alınmıştır.
Ortak ders programı ver. 10.0 --- 11.09.2014
ORTAK DERSLĐKLER
S.
No
1
MAT 161
Dersliklerin Bulunduğu Bölümler
Bilgisayar Mühendisliği (A)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Biyomühendislik (B)
Çevre Mühendisliği (B)
Elektrik-Elektronik Müh. (B)
Đnşaat Mühendisliği (B)
Jeoloji Mühendisliği (B)
Kimya Mühendisliği (A)
Makine Mühendisliği (A)
Mekatronik Mühendisliği (A)
Metalurji Malzeme Müh. (A)
Metalurji Malzeme Müh. (A)
Bilgisayar, Elektrik, Makine
Kimya, Elektrik
Đnşaat Müh. Hidrolik Lab(B)
S.
No
Dersliklerin Bulunduğu
Bölümler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bilgisayar Mühendisliği (A)
Biyomühendislik (B)
Çevre Mühendisliği (B)
Elektrik-Elekt. Müh. (B)
Đnşaat Mühendisliği (B)
Jeoloji Mühendisliği (B)
Kimya Mühendisliği (A)
Makine Mühendisliği (A)
Mekatronik Müh. (A)
Metalurji Malz. Müh. (A)
Çevre Mühendisliği (B)
Ortak ders programı ver. 10.0 --- 11.09.2014
I.Öğretim
Grup
Sınıfı
II.Öğretim
Grup
Sınıfı
A1
BD4
A1
BD4
B1
B2
B3
B4
B5
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B6
B7
D5
Anfi1
ED1
ID3
JD10
Anfi3
MD3
MKD2
MMD4
MMD7
BD4
ED8
HD1
B1
B2
B3
B4
-- --- -A2-A3
-- -A4
A5
B5
D6
Anfi1
ED1
ID3
-- --- -MD2.MD3
-- -MMD4
MMD7
ED8
MAT 271
I.Öğretim
II.Öğretim
Grup
Sınıfı
Grup
Sınıfı
XX
XX
XX
XX
-- -D2
-- -B1
Anfi2
Anfi2
B1
B2
ED4
ED2
B2
A1
ID2
ID2
B3
B3
JD9
-- -B4
-- -Anfi3
-- -A1
-- -MD2
MD2
A2
A2
MKD2
-- --- -A3
A4
MMD3
A3
MMD3
FĐZ 111
I.Öğretim
II.Öğretim
Grup
Sınıfı
Grup
Sınıfı
A1BD4BD4
A1
BD3
A2
B1
B2
B3
B4
B5
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B6
B7
D5
Anfi1
ED1
ID3
JD10
Anfi3
MD3
MKD2
MMD4
MMD7
MD1
ED8
B1
B2
B3
B4
-- --- -A3
-- -A4
A5
B5
AĐT 201
I.Öğretim
II.Öğretim
Grup
Sınıfı
Grup
Sınıfı
BD7
-- -A1
-- -XX
XX
XX
XX
Anfi2
Anfi2
B1
B1
--ED2
-- -A1
-- -ID2
-- -B2
JD10
-- -B2
-- -Anfi3
-- -A2
-- --- --- --- --- -MKD2
-- --- -A3
B3
MMD3
A2
MMD3
D6
Anfi1
ED1
ID3
-- --- -MD3
-- -MMD4
MMD7
ED8
KĐM 105
I.Öğretim
II.Öğretim
Grup
Sınıfı
Grup
Sınıfı
AÇIKLAMALAR
XX
XX
XX
XX
B1
B2
XX
-- -B3
XX
A1
A2
A3
A4
A5
B4
B5
D5
Anfi1
XX
-- -JD9
XX
MD3
MKD2
MMD4
MMD7
BiyoD2
Anfi3
MD1
B1
B2
XX
B3
-- -XX
A1
-- -A2
A3
D6
Anfi1
XX
ID3
-- -XX
MD3
-- -MMD4
MMD7
TRD 109
I.Öğretim
II.Öğretim
Grup
Sınıfı
Grup
Sınıfı
BD4
-- --- -A1
D1
D1-D1
B1
A2-B1
Anfi1
Anfi1
B2
B2
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
JD9
-- -A1
-- -Anfi3
-- -A2
-- -XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Anfi3
B3
TRD 209
I.Öğretim
II.Öğretim
Grup
Sınıfı
Grup
Sınıfı
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
ED4
ED3
B1
B1
ID2
ID2
B2
B2
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
-- -MD2
-- -A1
MKD2
-- --- -A1
A2
MMD3
A2
MMD3
Download

Ortak dersler haftalık ders programı