T.C
TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇİFTÇİ MEKTUBU : 2005/16
ÇİLEK TARIMI
Çilek küçük çaplı araziye sahip çiftçiler için önemli bir tarım koludur. İlk seneden
itibaren ürün verir. Yeni tesis edilen fındık veya meyve bahçelerinin arasında ara ziraatı
olarakta yapılabilir. Çilek piyasaya çıktığı dönemde piyasanın meyve yönünden kısır olması
çilek tarımını karlı hale getirmektir.
Çilek –10 dereceye kadar soğuklara dayanıklıdır. Deniz kenarlarındaki bölgelerde
yetiştirilebildiği gibi 1000 m. hatta daha yüksek rakımlı yerlerde de yetişebilmektedir. En iyi
yetiştiği rakım ise 500-800 m. olan yerlerdir.
Çilek Kumlu-killi-milli ve süzek topraklarda iyi gelişir. Nem tutma kapasitesi yüksek
ve derin topraklarda bol mahsul verir.
Çilek dikimi yapılacak bahçeye önce 5-6 ton çiftlik gübresi verilip toprağa
karıştırılmalıdır. Daha sonra toprak üzerindeki tezekler kırılarak dikime hazır hale getirilir.
Çilek fidelerinin dikimden önce varsa uzun kökleri 8-10 cm. den kesilmelidir. Dikimde
köklerin açıkta kalacak şekilde veya gövdenin toprak altında kalacak şekilde dikilmemesine
dikkat edilmelidir. Kök boğazı toprak altında kalacak şekilde dikilmemelidir. Dikim tek sıra
veya çift sıra olacak şekilde yapılabilir Dikim yapılırken sıra üstü ve sıra arası en az 50 cm.
olmalıdır.
Dikimi serin ve rutubetli havalarda sonbahar veya ilkbaharda yapılmalıdır.
Çilek bahçelerinde bakım iyi olduğu sürece uzun zaman verim alınabilir. Bu maksatla
çilek bahçelerini yabancı otlardan korumak birkaç defa çapa yapılmalıdır. Çapalama ile ayrıca
toprağın havalanması da sağlanır.
Çilekten her sene normal mahsul alabilmek için topraktan aldığı besin maddelerini
yine toprağa verilmek gerekir. Her sene düzenli olarak 50-60 kg. azotlu, 20-25 kg. fosforlu,
30-40 kg. potasyumlu gübre toprağa verilerek çapalama ile toprağa karıştırılmalıdır.
Çilek bitkisinde gelişme ilkbahar ve mahsul topladıktan sonra olmaktadır. Bu Durum
göz önüne alınarak azotlu gübre bu iki gelişme döneminin başlanıcında toprağa verilmelidir.
Hasat Sonrası çilek bitkisi kol vererek yanlara doğru gelişmektedir. Bu kollara stalon
denir. Sıra aralarının düzgün ve bahçenin sık olmasını önlemek için bu stalonlar çapa veya
keskin bıçakla kesilip çıkarılmalıdır.
Çilek fazla kurağa dayanıklı değildir. Bu bakımdan fazla kurak havalarda
sulanmalıdır. Sulanan bahçelerde ki çilekler iri, renkli ve muntazam yapılı olmaktadır.
Çilek 3-5 sene verim verdikten sonra kökleri kütükleşerek verimden düşmektedir.
Böyle bahçeleri söküp bir sene dinlendirdikten sonra yeniden dikim yapmak doğru bir
uygulamadır.
Çilek hasat edilirken saptan tutarak hasat edilmelidir. Hiçbir şekilde meyve sıkılarak
zedelenmemelidir. Çilek hasadı için en uygun zaman sabah erken saatlerdir. Geç hasat
sıcakların artmasıyla çileklerin gevşemesine ve ezilmesine neden olmaktadır.
ÇİFTÇİ EĞİTİMİ VE YAYIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TEL: 230 21 57
Download

İndir