DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
1., 2. ve 3. Sınıf Seçimlik Dersler Final Sınavı Programı
09.30 - 11.30
SINAV
SAATĐ
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
PAZARTESĐ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
MEDYA HUKUKU
ENVANTER BĐLANÇO
2.Sınıf
2.Sınıf
ERA 2000
ERA 1000
2.Sınıf
2.Sınıf
ADALET PSĐKOLOJĐSĐ
ĐNSAN HAKLARININ
ULUSLARARASI BOYUTLARI
MESLEKĐ YABANCI DĐL I (Đngilizce)
SĐYASĐ TARĐH
SĐYASĐ DÜŞÜNCE TARĐHĐ
HUKUK METODOLOJĐSĐ
ĐNSAN HAKLARI HUKUKU
TÜRK ANAYASA TARĐHĐ
MESLEKĐ YABANCI DĐL I (Đngilizce)
2.Sınıf
3.Sınıf
1.Sınıf
ESKĐ VAKIF HUKUKU
SEÇĐM HUKUKU
3.Sınıf
2.Sınıf
ERA 1001
ERA 3000
2.Sınıf
3.Sınıf
ANAYASA YARGISI
2.Sınıf
15.30 - 17.30
13.00 - 15.00
AĐHS VE CEZA HUKUKU
ĐNŞAAT HUKUKU
3.Sınıf
MESLEKĐ YABANCI DĐL I (Đngilizce)
2.Sınıf
ĐDARENĐN SÖZLEŞMELERĐ
MĐLLETLERARASI AĐLE HUKUKU
ERA 2002
ĐMAR HUKUKU
VATANDAŞLIK HUKUKU
AVRUPA BĐRLĐĞĐ HUKUKU
3.Sınıf
3.Sınıf
Download

(2014-2015 SE\307\335ML\335K DERS F\335NAL