Matematik (Grafikler)
Adı-Soyadı:...............................................................
....../...../2011
1)Yandaki grafik bir şekil grafiğidir. Grafiğin her
bir sütununda ilgili spor dalıyla ilgili resim vardır.
Resimlerin sayısı, bu sporu yapan öğrencilerin
sayısını verir. Buna göre;
En sevilen Spor
Arkadaş sayısı
8
Futbol seven öğrenci sayısı: .........
Basketbol seven öğrenci sayısı: .......
7
Voleybol seven öğrenci sayısı: .......
6
Tenis seven öğrenci sayısı: .......
5
4
3
2
Sevilen spor
1
Futbol
Basketbol
Voleybol
Tenis
Yukarıdaki grafiğe bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Sınıfta en çok sevilen spor hangisidir?.................................................
En az tercih edilen spor hangisidir?......................................................
Voleybol sevenler,tenis sevenlerden kaç öğrenci fazladır?.................................
Bu sınıfta kaç öğrenci vardır?............................................................................
Yukarıdaki grafikte anlatılanları çetele ve sıklık tabloları ile gösteriniz.
En sevilen sporlar çetelesi
Spor
Öğrenci sayısı
En sevilen sporlar çetelesi
sıklık tablosu
Spor
Öğrenci sayısı
Futbol
Futbol
Basketbol
Basketbol
Voleybol
Voleybol
Tenis
Tenis
2)Aşağıdaki grafikte Sema’nın bir gününü hangi etkinlikleri yaparak geçirdiği gösterilmiştir. Grafikte her
şekil 2 saatlik süreyi belirtmiştir.
Harcanan zaman(saat)
8
6
4
2
Günlük etkinlikler
Oyun
TV
İzleme
Ders
çalışma
Uyku
Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1) Grafiğe göre Sema günde kaç saat oyun oynamaktadır?.........................................................
2) Grafiğe göre Sema günde kaç saat TV izlemektedir?...............................................................
3) Grafiğe göre Sema günde kaç saat ders çalışmaktadır?.............................................................
4) Grafiğe göre Sema günde kaç saat uyumaktadır?.....................................................................
Yukarıdaki grafiğe uygun çetele ve sıklık tablosu çiziniz.
Sema’nın yaptığı günlük etkinlikler
çetele tablosu
Yapılan etkinlik
Kaç saat yapıldığı
Sema’nın yaptığı günlük etkinlikler
sıklık tablosu
Yapılan etkinlik
Kaç saat yapıldığı
Oyun
Oyun
TV izleme
TV izleme
Ders çalışma
Ders çalışma
Uyku
Uyku
Download

Download File