1. , 2. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!!!!!!!!!!!!!!
Başbakanlık Genelgesi ile 02.01.2015 Cuma günü kamu kurumlarındaki
personelin idari izinli sayılması sebebiyle 02.01.2015 Cuma günü yapılacağı
daha önceden açıklanan 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Seçimlik
Derslerin arasınav mazeret sınavları 05.01.2015 Pazartesi gününe alınmıştır.
30.12.2014
HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
09.00 - 10.00
SINAV
SAATĐ
05.01.2015
PAZARTESĐ
ENVANTER BĐLANÇO
11.00 - 12.00
2.Sınıf
AĐHS VE CEZA HUKUKU
ĐNŞAAT HUKUKU
13.30 - 14.30
3.Sınıf
ESKĐ VAKIF HUKUKU
15.00 - 16.00
3.Sınıf
ĐDERENĐN SÖZLEŞMELERĐ
MĐLLETLERARASI AĐLE HUKUKU
16.30 - 17.30
3.Sınıf
ANAYASA YARGISI
2.Sınıf
Download

2014-2015 SE%C7%DDML%DDK DERS Mazeret S%FDnav%FD