MATEMATİK DERSİ YAZILIYA
HAZIRLIK ÇALIŞMASI
1 – Aşağıdaki ondalık kesirleri basamak tablosunda
gösteriniz.
* 23 , 68
Ç= . . . .
Ç= . . . .
A= . . . .
A= . . . .
3 – Sayı doğrusunda harflerle belirtilen ondalık
sayıları yazınız.
* 6 , 215
4 – Aşağıdaki ondalık kesirleri virgül kullanarak
yazarak okunuşlarını yazınız.
2 – Birimkareler üzerine çizilmiş olan şekillerin
alan ve çevre uzunluklarını bulunuz.
*
*
72
—— =
10
*
582
——— =
1000
*
84
—— =
100
*
2
——— =
1000
*
Ç= . . . .
Ç= . . . .
A= . . . .
A= . . . .
*
*
3
—— =
100
*
www.kemalhoca.net
5 – “ 2 , 12 – 2 , 212 – 2 , 2 – 2 , 21 “
“ 6 , 04 – 6 , 4 –
6 , 464 – 64 “
Yukarıdaki ondalık kesirleri büyükten küçüğe
doğru sembol kullanarak sıralayınız.
8 – Bir yaya gideceği yolun tamamını 1 saatte
5
yürüyor. Yaya ,aynı hızla yolun —— ‘ünü kaç
6
dakikada yürü ?
Çözüm :
Çözüm :
6 – Aşağıda verilen sayıları çözümleyiniz.
* 0 ,82 =
3
9 – Terzi 96 m kumaşın önce —— ‘ünü ,sonra
3
8
geriye kalan kumaşın —— ‘ünü kullanıyor.
5
Terzinin geriye kaç metre kumaşı kalır ?
Çözüm :
* 0 ,82 =
* 47 ,09 =
* 47 ,09 =
* 5 ,073 =
* 5 ,073 =
10 – Aşağıdaki şekilde ,eş karelerden oluşan kağıt
üzerine taralı olarak çizilen dörtgenin alanı kaç
birimkaredir ?
7 – Bir bisikletli gideceği yolun tamamını 2 saatte
3
gidiyor. Bisikletli ,aynı hızla yolun ——‘ünü kaç
5
dakikada gider ?
Çözüm :
www.kemalhoca.net
11 – Yandaki
kareli kağıt
üzerindeki şeklin
alanı kaç
birimkaredir ?
14 – Dikdörtgen
şeklindeki bir
mutfağın tabanının
bir kenarına 78 ,
diğer kenarına
46 fayans döşenebilmektedir.
Buna göre mutfağın tabanına kaç tane fayans
kullanılmıştır ?
Çözüm :
12 – Yandaki
şeklin alanı kaç
birimkaredir ?
17 – Bir terzi 6 m kumaşın 4 m 74 cm’si ile bir
elbise dikiyor. Geriye kaç metre kumaş kalmıştır ?
Çözüm :
18 – “ 5 km’lik bir köy yolunun 750 m’si toprak ,
2,5 km’si çakıl ,geri kalanı da asfalt yoldur. “
Buna göre yolun kaç metresi asfalt yoldur ?
Çözüm :
13 –
Yukarıda kenar uzunlukları verilen banyonun
tabanı kare şeklindeki fayanslarla döşenecektir.
Bunun için kaç fayans kullanılır ?
19 – Bir iş makinesi 4 km’lik yolu ,bir önceki
günden 100 m fazla asfalt kaplayarak 5 günde
bitiriyor. Bu iş makinesi ilk gün kaç metre yol
asfaltlamıştır ?
Çözüm :
www.kemalhoca.net
20 – Verilen uzunluk ölçülerini çeviriniz.
22 – Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
* 2 m + 34 cm + 70 mm = . . .
* 40 cm + 40 mm =
* 5 dm + 34 cm =
. . .
. . .
. . .
* 12 dm =
. . .
m
* 86 cm =
. . .
m
* 53 mm = . . .
* 360 g toz şeker ,kaç kilogramdır ?
cm
* 275 kuruş kaç liradır ?
cm
* 2 m + 3 dm + 4 cm = . . .
* 4 dm + 30 mm =
cm
cm
cm
* 65 mL kolonya kaç litredir ?
* 4 cm dantel kaç metredir ?
m
23 – Babam 1975 yılında doğmuştur. Babam bu
güne (2015) kadar kaç kez artık yıl yaşamıştır ?
Çözüm :
21 – Ahmet’in bir adımı ,babasının bir adımının
3
——‘ü kadardır. Ahmet ile babası 750 m yolu
5
birlikte yürüyorlar. Ahmet babasından kaç adım
fazla atmıştır ?
24 – Saat 9 .45’te Bursa’dan başlayan
yolculuğumuz saat 16.10’da Konya’da son buldu.
Yolculuğumuz ne kadar sürmüştür ?
Çözüm :
www.kemalhoca.net
Download

matematik dersi yazılıya hazırlık çalışması