ÇABA Projesi Kapsamında 7 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak 10. Sınıflar Sınavının Dersler Bazındaki Kazanım Listesi
TEST
FİZİK
KİMYA
BİYOLOJİ
TARİH
COĞRAFYA
s KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
1 Kaldırma Kuvveti
2 Elektrostatik
3 Elektriksel Kuvvet
4 Elektrik Devresi
5 Elektriksel Güç
6 Ses Dalgaları
7 Yay Dalgaları
8 Yay Dalgaları
9 Su Dalgaları
10 Su Dalgaları
11 Kömürün Oluşumu
12 Organik Anorganik Bileşikler
13 Ham Petrolün Damıtılması
14 Organik Anorganik Bileşikler
15 Kömürleşmenin Basamakları
16 Elementlerin Bağ Yapma Gücü 17 Asitler ve Bazlar
18 Homojen Karışımlar
19 Karışımlar
20 Karışımların Ayrılması
21 Soyağacı
22 Kontrol Çaprazlaması
23 Mayoz Bölünme
24 Cinsiyete Bağlı Kalıtım
25 Pleiotropi
26 İnsanlarda Üreme Sistemi
27 Büyüme ve Gelişme
28 Menstrual Döngü
29 Modern Genetik Uygulamaları
30 Genetik Çeşitliliğin Diğer Nedenleri
1 Dünya Gücü Osmanlı Devleti
2 Dünya Gücü Osmanlı Devleti
3 Dünya Gücü Osmanlı Devleti
4 Dünya Gücü Osmanlı Devleti
5 Arayış Yılları‐17. Yüzyıl
6 Arayış Yılları‐17. Yüzyıl
7 Arayış Yılları‐17. Yüzyıl
8 Arayış Yılları‐17. Yüzyıl
9 Arayış Yılları‐17. Yüzyıl
10 Arayış Yılları‐17. Yüzyıl
11 18.Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
12 18.Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
13 18.Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
14 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
15 Mekansal Bir Sentez Türkiye
16 Dünya'da Nüfusun dağılışı
17 Mekansal Bir Sentez Türkiye
18 Doğadaki Üç Unsur :Toprak
19 Mekansal Bir Sentez Türkiye
20 Mekansal Bir Sentez Türkiye
21 Topoğrafya ve Kayaçlar
22 Nüfus Piramitleri ve Özellikleri
23 Doğadaki Üç Unsur :Toprak
24 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
25 Mekansal Bir Sentez Türkiye
10 TURKCE
A SORU NO KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
Şiir geleneği
1
Paragraf
2
Sözcükte anlam
3
Sözcükte anlam
4
Sözcükte anlam
5
Paragraf
6
Cümlede anlam
7
Sözcük türleri
8
Sözcük türleri
9
Ses olayları
10
Sözcük türleri
11
Paragraf
12
Paragraf
13
Sözcük türleri
14
Paragraf
15
Şiir Türleri
16
Sözcük türleri
17
Paragraf
18
Şiir bilgisi
19
İlk islami ürünler
20
Paragraf
21
İlk islami ürünler
22
İlk islami ürünler
23
İlk islami ürünler
24
Edebi dönem
25
İslamiyet öncesi dönem
26
Söz sanatları
27
Şiir bilgisi
28
Şiir bilgisi
29
Şiir bilgisi
30
10 MAT
A SORU NO KAZANIM KODU VEYA KAZANIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sayma
pascal özdeşliği
binom açılımı
bileşik olayların olasılığı
koşullu olasılık
bileşik olayların olasılığı
fonksiyonlarla işlemler
fonksiyonlar
bileşke ve ters fonksiyon
fonksiyonun değişim hızı
grafikle denklem çözümü
belli oranda bölen nokta
doğruların kesim noktası
paralel doğrular
doğruların denklemi,kesim nkts noktanın doğruya uzaklığı
analitik alan hesabı
dörtgende alan
yamuk
paralelkenar eşkenar dörtgende açı
dikdörtgende uzunluk
karede açı
yamukta uzunluk düzgün altıgende açı
ikinci derece denklemler
karmaşık sayılar
karmaşık sayılar
2. drc dnklmlerde kök katsayı ilşk
parabol denklemi
Download

ÇABA Projesi Kapsamında 7 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak 10