Komisyon
DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI
ISBN 978-605-364-027-1
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
10. Baskı: Mart 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Ahmet Resul Kaymakçı
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle / ANKARA
(0312 394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
E-ileti: [email protected]
2013-MESLEK YÜKSEKOKULLARI
İLE AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS
PROGRAMLARI MEZUNLARININ
LİSANS ÖĞRENİMİNE
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS)
SIRA NO:
00000000001
AÇIKLAMA
1.
Bu kitapçıkta Sayısal ve Sözel Bölüm olmak
üzere iki bölüm bulunmaktadır.
2.
Testler için verilen toplam cevaplama süresi
180 dakikadır (3 saat).
3.
Bu kitapçıkta testlerde yer alan her sorunun
sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.
4.
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında
o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
5.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen
silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce
siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
6.
Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve
kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız
olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz
olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda
verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız alanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.
7.
Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın
arka kapağında belirtilmiştir.
SAYISAL BÖLÜM
Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) hesaplanmasında 1,8; Sözel DGS Puanınızın
(DGS-SÖZ) hesaplanmasında 0,6 kat sayısı ile çarpılacaktır.
BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 80’DİR.
Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki “SAYISAL BÖLÜM”e işaretleyiniz.
1.
22009 ⋅ 32008
62007
5.
işleminin sonucu kaçtır?
A) 4
B) 6
C) 8
A)
D) 12
E) 18
6.
2.
3.
8
a2
B)
4
a2
C)
2
a2
D)
4
a
E)
2
a
a ve b pozitif tam sayı olmak üzere;
Aşağıdakilerden hangisi ardışık 6 tam sayının toplamı olabilir?
a
= 4,25 olduğuna göre, a + b en az kaçtır?
b
A) 42
A) 17
2 ⋅(
B) 45
1
2
C) 48
D) 50
E) 53
+ 8)
7.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
8.
0,04 + 0,04
B)
D) 20
E) 21
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
63 ⋅ 34 + 37 ⋅ 34
işleminin sonucu kaçtır?
A) 3400
işleminin sonucu kaçtır?
3
4
C) 19
4
2
= 1+
a
a
A) 2
E) 7
0,09 − 0,09
A)
a−
B) 18
olduğuna göre, a’nın pozitif değeri kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
4.
2 x +1 = a olduğuna göre, 21− 2x in a türünden
eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
6
7
C)
7
8
B) 3452
D) 3609
D) 1
E) 2
C) 3510
E) 3600
9.
14. a, b ve c pozitif gerçel sayılardır.
a3 + a 2
a
:
a ⋅b + b 2⋅b
a ⋅b =
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2b
B) 2a
C)
a
b
D)
2b
a
E)
7
8
9
, b⋅c = , a⋅c =
8
9
10
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan
hangisi doğrudur?
2a
b
A) a < b < c
B) a < c < b
D) b < c < a
10. a = 2 + 1
15.
b = 2 −1
olduğuna göre, a2 + 2ab + b2 nin değeri kaçtır?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 4 2
E) a < c < b
x + 1 2 − 3x x + 5
−
=
6
3
2
olduğuna göre, x kaçtır?
E) 8 2
A)
11. a, b, c pozitif tam sayılar ve
16.
a 3 b 1
= , =
b 4 c 2
C) b < a < c
1
4
B)
2
3
C)
8
3
D)
7
2
E)
9
2
−1 < x < 4
−2 < y < 2
olduğuna göre, a + b + c toplamı en az kaçtır?
olduğuna göre, x ⋅ y çarpımı için aşağıdakilerden hangisi en geniş aralıktır?
A) 12
A) −2 < x ⋅ y < 4
B) −8 < x ⋅ y < 8
C) 2 < x ⋅ y < 8
D) −4 < x ⋅ y < 4
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16
E) 2 < x ⋅ y < 4
12.
a
2
=
2b 3
17. a = 3 2
b=43
a 2 − b2
olduğuna göre,
ifadesinin değeri
a ⋅ b + b2
kaçtır?
A)
1
2
B)
1
3
C)
1
4
D)
3
8
E)
c = 12 12
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan
hangisi doğrudur?
4
9
A) c < a < b
B) c < b < a
D) b < a < c
C) b < c < a
E) a < b < c
13. a < 0 < b
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A)
a+b
<0
a
D)
a −b
>0
a
B)
a+b
>0
b
E)
C)
18.
a−c +b > 0
b+c < 0
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
a −b
<0
a
A) a < 2b
a −b
>0
b
D) a < 2c
D1 - 2
B) a > b
C) a > 2c
E) b > c
1. DENEME
DGS SAYISAL TEST
1.
6.
22009 ⋅ 32008 22009 ⋅ 32008
= 2007 2007
(2 ⋅ 3)2007
2
⋅3
12.
a = 4k
a
2
= ⇒ 4b = 3a ⇒
b = 3k
2b 3
a 425
a 17
=
⇒ =
b 100
b 4
= 22 ⋅ 3
a = 17 ve b = 4
= 12
a + b = 21
(a − b) (a + b)
a2 − b2
=
a ⋅ b + b2
b (a + b)
a−b
b
4k − 3k
=
3k
k
1
=
=
3k 3
Doğru yanıt E’dir.
Doğru yanıt D’dir.
=
2.
n + n + 1+ n + 2 + n + 3 + n + 4 + n + 5 = 6n + 15
6n + 15 sayısının 6 ile bölümünden
kalan 3 tür. Şıklardan 45’in 6 ile bölümünden kalan 3 tür.
7.
Doğru yanıt B’dir.
4
2
a2 − 4 a + 2
a − = 1+ ⇒
=
a
a
a
a
(a − 2)( a + 2 ) = a + 2 ⇒
Doğru yanıt B’dir.
a−2 =1
a=3
Doğru yanıt B’dir.
13.
a<0<b
a−b
ifadesinin payı ( − ) paydası da
a
( − ) tir.
Bu durumda
3.
1
 1

2 ⋅
+ 8 = 2⋅
+ 2⋅ 8
2
 2

a−b
> 0 olur.
a
8.
Doğru yanıt D’dir.
63 ⋅ 34 + 37 ⋅ 34 = 34 ⋅ (63 + 37)
= 34 ⋅ 100
= 3400
= 1 + 16
= 1+ 4
Doğru yanıt A’dır.
=5
Doğru yanıt C’dir.
14.
9 8 7
> >
10 9 8
a ⋅c > b ⋅c > a ⋅b
9.
↓
a3 + a2 a
:
a ⋅ b + b 2b
=
(a + 1) 2 b
⋅
b (a + 1)
a
2
a
a⋅c > b ⋅c
b ⋅c > a ⋅b
a>b
c>a
c >a>b
= 2a
4.
Doğru yanıt C’dir.
Doğru yanıt B’dir.
0,09 − 0,09 0,3 − 0,09
=
0,04 + 0,04 0,2 + 0,04
0,21
=
0,24
21
=
24
7
=
8
15.
10.
a + 2ab + b = (a + b)
2
2
2
x + 1 2 − 3x x + 5
−
=
6
3
2
(2)
= ( 2 + 1 + 2 − 1)2
= (2 2)2
⇒
x + 1 − 4 + 6x 3x + 15
=
6
6
=8
Doğru yanıt C’dir.
Doğru yanıt C’dir.
7x − 3 = 3x + 15 ⇒ 4x = 18 ⇒ x =
5.
9
2
Doğru yanıt E’dir.
a
2 = a⇒ 2 ⋅2 = a ⇒ 2 =
2
2
21− 2x = x 2
(2 )
2
=
2
a
2
 
8
= 2
a
x +1
(3)
x
x
Doğru yanıt A’dır.
11.
16.
a 3 b 1
b 4
= ,
= ⇒ =
b 4 c 2
c 8
( 4)
−1 < x < 4
−2 < y < 2
ve
−1< x < 4
−2 < y < 2
a = 3, b = 4 ve c = 8
−8 < x ⋅ y < 8
a + b + c = 15
Doğru yanıt D’dir.
D1 - 1
Doğru yanıt B’dir.
1. DENEME
DGS SAYISAL TEST
17.
22.
a = 3 2 ⇒ 12 24 = 12 16
a + b = 20 
 a = 14 ve b = 6
a ⋅ b = 84 
b = 4 3 ⇒ 12 33 = 12 27
c = 12 12 ⇒ 12 12 = 12 12
27.
A +1 B −1
=
=k
5
3
14 − 6 = 8
Doğru yanıt E’dir.
b>a>c
A + 1 = 5k ve
B − 1 = 3k
A = 5k − 1
B = 3k + 1
A − B = 18 ⇒ 5k − 1− (3k + 1) = 18
5k − 1− 3k − 1 = 18
Doğru yanıt A’dır.
18.
2k = 20 ⇒ k = 10
a−c +b>0
b+c<0
A = 49
23.
eşitsizlik yönleri aynı olsun diye alttaki
ifadeyi ( − ) ile çarpalım.
A + B = 80
Doğru yanıt D’dir.
9AB = 13 ⋅ (AB) ⇒ 900 + AB = 13 ⋅ (AB)
900 = 12 ⋅ (AB)
a−c +b >0
+
B = 31
75 = AB
−b − c > 0
a − 2c > 0 ⇒ a > 2c
Doğru yanıt C’dir.
28.
A +B = 7+5
= 12
x−4 <3⇒
−3 < x − 4 < 3
1< x < 7
Doğru yanıt A’dır.
2, 3, 4, 5, 6
19.
Doğru yanıt B’dir.
84 = 14 ⋅ 6
a = 14 ⋅ k
a ve 84 sayılarının en büyük ortak
böleni 14 olduğuna göre k ve 6 aralarında asal olmalıdır. Bu yüzden k değeri en az 11 seçilir.
a = 14 ⋅ 11 ⇒ a = 154 tür.
Buradan rakamlar toplamı
1 + 5 + 4 = 10 bulunur.
24.
29.
3a 8
8
+ ⇒b =3+
b=
a a
a → 1, 2, 4, 8
− 1, − 2, − 4, − 8
11, 7, 5, 4
−5, − 1, 1, 2
53
x 53
2809
09 = 32
52 + 3 = 28
Doğru yanıt A’dır.
Doğru yanıt E’dir.
Doğru yanıt C’dir.
20.
K + 3 = 7a + 7 = 8b + 8 = 12c + 12
25.
7 8 12 2
7 4 6 2
7 2
7 1
7
1
3
3
1
2
3
7
168
83 + 82 + 81 + x = 300
246 + x = 300 ⇒ x = 54
Doğru yanıt C’dir.
30.
5A
x
5A
B1B i
52 + A = B1
K + 3 = 168 ⇒ K = 165 ise
1 + 6 + 5 = 12
25 + A = B1
↓
6
Doğru yanıt D’dir.
↓
3
Doğru yanıt B’dir.
26.
Eksilen − Çıkan = Fark
(E)
(Ç)
(F)
21.
3 ⋅ a+ 2 ⋅ b+ c = 3 + 4 + 3 = 10
↓
1
↓
Ç=
3
⋅F
5
E−
3F
8F
=F⇒E=
⇒
5
5
↓
2 3
10 7
−7 1
31.
8F
5
F = 45
72 =
Doğru yanıt E’dir.
3
x
55
55
3025
10
x
52
52
2704
13
x
58
58
3364
16
54
x
54
2916
18
Doğru yanıt D’dir.
Doğru yanıt B’dir.
D1 - 2
Download

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME