Komisyon
KPSS LİSE - ÖN LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR
ISBN 978-605-364-288-6
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
“Bu kitapta yer alan geçmiş yıllarda ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlardaki ÇIKMIŞ
SORULAR'ın her hakkı ÖSYM'ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir
kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da
kullanılması, yayımlanması ÖSYM'nin yazılı izni olmadan yapılamaz. Pegem Akademi
Yayıncılık telif ücreti ödeyerek bu izni almıştır.”
1. Baskı: Nisan 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Elif Uslu
Dizgi-Grafik Tasarım: Gülnur Öcalan
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Sti
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle/ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
LİSE
GENEL YETENEK TESTİ
GENEL KÜLTÜR TESTİ
000002004
AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınava (Ortaöğretim) Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).
3. Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testinin her birinde
60 soru vardır.
4. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevaplarınızın sayısından yanlıs cevaplarınızın sayısının dörtte biri
düsülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız
olacaktır.
5. Bu testler puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından
yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve
kalan sayı testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle,
hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız
yararınıza olabilir.
2004 - KPSS / Ortaöğretim
GENEL YETENEK TESTİ
1. Bu testte 60 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişman olma”
anlamı vardır?
A)
Söylediklerimin onu inciteceğini bilseydim o
konuyu hiç açmazdım.
B)
Birincilik ödülü alması beklenen film dereceye
bile girememişti.
C)
O soğuk günlerde şampiyonluk maçını izlemek
için İstanbul’a gitmişti.
D)
Pasaport almak için hangi belgelerin gerekli
olduğunu hala öğrenemedi.
E)
Başarısızlığının nedenini biliyor; ama bir türlü
kabul etmek istemiyordu.
4.
(I) 16. yüzyılda bağları ve 19. yüzyılda çilek bahçeleriyle ünlü olan Arnavutköy, İstanbul’un renkli köşelerindendir. (II) 18. ve 19. yüzyılda yalı ve köşklerle dolu
olan semtin bu yapıları büyük yangınlar sonucunda
birer birer ortadan kalkmaya başlamış. (III) Buradaki
Hasan Halife Bahçesi, Sadrazam İzzet Paşa Yalısı
ve Mektupçu İbrahim Efendi Yalısı 1797 yılında çıkan
bir yangında yok olmuş. (IV) Yine de burada, bugün
yaşamını sürdürmeye çalışan yalılar, geçmişin görkemini günümüze taşımayı başarıyor. (V) Tarihi iskelesi
ve feneriyle burada renkli bir yaşam sürüp gidiyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde insana özgü nitelik bir başka varlığa aktarılmıştır?
A) I.
2.
(I) Burada, kayalıkların üstü düzleştirilip çiçeklendirilmiş, kenarlarına tahtadan parmaklıklar konularak
inanılmaz güzellikte balkonlar yapılmıştı. (II) Hiçbir
evden denize çirkin bir beton iskele uzatılmamıştı. (III)
Kimse, evinin bahçesini paslı, boyasız parmaklıklarla,
dikenli tellerle çevirmemişti. (IV) Bu iş için sadece
tahta ve çiçek kullanılmıştı. (V) Kısacası, temizliğin,
düzenin, ince zevkin egemen olduğu bir yerdi burası.
5.
A) I. ve II.
B) I. ve III.
D) III. ve IV.
3.
E) V.
Kar yolları kapadığı için köyüne dönemedi.
B)
Romatizmadan bacakları ağrıyordu.
C)
Yorgunluktan ayakta duramıyordu.
D)
Sabahleyin kahvaltı etmediği için çok acıkmıştı.
E)
Kardeşiyle bir araya geldiklerinde mutlaka tartışıyorlardı.
E) IV. ve V.
6.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen numaralanmış
cümlelerin hangisinde belirtilmiştir?
B) II.
D) IV.
C) II. ve III.
(I) Sanat, insanları duygu ve düşünce yönünden
birbirleriyle bütünleştiren bir etkinliktir. (II) Yunus’u
sevmek için Türk, V. Hugo’yu sevmek için Fransız
olmak gerekmez. (III) Çünkü onların konuştuğu dil
sevgidir, umuttur, güzelliktir. (IV) Bir şiirde, bir öyküde
ya da romanda her şeyden önce insan yüreğinin
atışları duyulmalıdır. (V) Sevgiyi, paylaşmayı anlatan
bu kalp atışları okurların sanatçıyı ve birbirlerini daha
iyi anlamalarını sağlar.
A) I.
C) III.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden belirtilmemiştir?
A)
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde, yanlış bir uygulamaya kalkışılmadığı
belirtilmektedir?
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A)
Bu bahçeye çok emek verdi, şimdi onu gururla
herkese gösteriyor.
B)
Ortalığa çeki düzen verdikten sonra biraz dinlenmek istiyordu.
C)
Bana ayak bağı olmayın, sizden yalnızca bunu
istiyorum.
D)
Kulaklarınızı açın, beni dikkatle dinleyin.
E)
Onu gönlünden çıkarmıştı, onun hakkında konuşmak istiyordu.
Diğer sayfaya geçiniz.
2004 - KPSS / Ortaöğretim
7.
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kaynamak”
sözcüğü “Evin her yeri karınca kaynıyordu.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
10. Kent merkezindeki, ---- tarihî yapıların onarılarak ----,
kentli olmanın gerektirdiği sorumluluklardandır.
A)
Çayın suyu kaynamaya başladı.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
B)
Bayramda sokaklar insan kaynıyordu.
A)
C)
Tarlanın birkaç yerinden su kaynıyordu.
sanatsal değer taşımayan–gerekli eşyalarla
döşenmesi
D)
Kırılan bilek kemiğinin kaynaması çok uzun
sürmüştü.
B)
görenlerin ilgisini çeken–benzerlerinin yapılması
C)
E)
Yedikleri, midesinin kaynamasına neden oldu.
yapımına başlanmış olan–birbirinin aynısı olacak biçimde tamamlanması
D)
pek çoğu eskiyen–eve gereksinimi olanlara verilmesi
E)
sayıları günden güne azalan–gelecek kuşaklara
aktarılması
Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt kavramlar
birlikte kullanılmıştır?
A)
Biz bu dünyada bir kuşuz
B)
Ellerimi ayaklarımı seferber ettim
Her yana uçup gezeriz
11. İstanbul’daki Meşrutiyet caddesi’nde göze çarpan en
I
II
III
Cumhuriyet ettim yüreğimi
C)
önemli değişim, yapılarda görüntü kirliliğine yol açan
IV
Yazarken gülmüştüm çok
Okurken ağlıyorum şimdi
tabelaların kaldırılmış olmasıdır.
V
D)
Yerde sürünüyor yıldızlar
E)
Topla şu göğün mavisini
Bu cümledeki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
Doldur şu güzelim gözlerini
A) I.
Konduğu yere yakışmıyor kuş
9.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
vardır?
Konumu gereği, iş yerindeki yükü gün geçtikçe ağırlaşmaya başlamıştı.
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün, cümleye kattığı
anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Komutanın emiri üzerine, hazırlanan program
değiştirildi.
A)
artma
B)
B)
genişleme
Malatya’da askerliğini yapan oğlu yarın gelecekmiş.
C)
deneyim gerektirme
C)
Geçirdiği hastalık yüzünden karnı şişmiş.
D)
önemsenme
D)
Alnında büyük bir dikiş izi vardı.
E)
sorun yaratma
E)
Koşarken düşen çocuğun burnu kanamaya
başladı.
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2004 - KPSS / Ortaöğretim
13. Otel yöneticisi bu konuda şunları söyledi :
I
“Otelimizde kalan müşterilerin karşılaştıkları bir sorun
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecekte
gerçekleşecek bir iş, bugün yapılmış gibi anlatılmıştır?
olursa bu , mutlaka bilgisayara kaydediliyor . İlke
II
III
miz , müşteri otelimizden ayrılmadan önce o soru
IV
nun çözülmesini sağlamaktır…
V
Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
B)
Kim?
C)
Neyi?
D)
Ne zaman?
E)
Nasıl?
B)
Onunla birkaç gündür bu konuyu görüşüyoruz.
C)
İki yıldır bu semtte oturuyoruz.
D)
Önümüzdeki ay kardeşimle sürücü kursuna
başlıyoruz.
E)
Toplantıda alınan kararları üyelerimize duyuruyoruz.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "yine" sözcüğü
atıldığında cümlenin anlamında daralma ya da
bozulma olmaz?
Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur?
Neden?
Raporu yarına kadar bitirmek için çalışıyoruz.
E) V.
14. İnsan, yaşamının her döneminde güzelliklere gülümsemeyi bildiği gibi çirkinlikler ve kötülüklerle yılmadan
savaşmayı da bilmelidir.
A)
A)
A)
Sizi yine bekliyorum.
B)
Yine o zaman da böyle söylemiştin.
C)
Bu konuyu yine tartışalım.
D)
Yine kar başladı.
E)
Sonuç yine değişmedi.
18. (I) Biz her zaman ayrımında olmasak da kokular
hayatımızda önemli rol oynar. (II) Bahar çiçeklerinin
kokusunu duymasaydık baharın keyfini gönlümüzce
çıkarabilir miydik? (III) Sıcak yaz günlerinde yağmuru, yağmurla gelen toprak kokusunu nasıl ayırt
edebilirdik? (IV) Hiç koku duymayanlar mevsimleri
nasıl tanımlar acaba? (V) Kimi bilim adamları koku
alma duyusu kaybının anılarımızın bir bölümünü de
silip götürdüğünü söylüyor. (VI) Çünkü baharda açan
çiçeklerin ve çimenlerin kokusunu duymayan insanın,
o kokularla ilgili belleğindeki anıların da zamanla yok
olup gittiği düşünülüyor.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
cümleye zaman anlamı katmaktadır?
A)
İnsanı insan yapan özelliklerden biri de konuşmadır.
B)
Çevremizdekilerle konuşamadığımızda, dış
dünyayla olan bağlantılarımız zayıflar.
C)
Konuşma, bugün de iletişimde en etkili araçlardan biridir.
D)
Konuşma yoluyla, kişiler arasındaki sorunların
çoğu çözülebilir.
Bu parçayı iki paragrafa ayırmak gerekse ikinci
paragraf hangi cümleyle başlar?
E)
İnsanın konuşması, kişiliğiyle ilgili ipuçları verir.
A) II.
5
B) III.
C) IV.
D) V.
E) VI.
Diğer sayfaya geçiniz.
2004 - KPSS / Ortaöğretim
19. Burada oturan çocuklar, her gün iki kilometrelik yolu
I
II
III
yaya yürüyerek okula varabiliyorlar.
IV
V
22. Öykülerindeki kişiler, biraz da kendisi gibi sert, aksi,
duygularını yansıtmaktan kaçınan karakterlerdir. Ruhlarının derinliklerindeki çocukluğu, temizliği saklarlar.
Çoğu kez huysuzluğu, ataklığı erkekliğin şanından
sayarlar; ama ----.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için
numaralanmış sözlerden hangisi atılmalıdır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Düşüncenin akışına göre bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?
E) V.
A)
farkında olmadan söyleyiverdikleri bir sözden,
dikkatli bir gözlemle onların hiç de öyle olmadıkları anlaşılır
B)
olumlu ya da olumsuz tüm tepkilerini uç noktalarda gösterirler
C)
şimdiye kadar onları bu huylarından caydıracak
hiç kimse karşılarına çıkmamıştır
D)
bu durum çoğu zaman onların el üstünde tutulmalarını sağlar
E)
korkuyla cesaretin bir arada olamayacağını çok
çabuk anlarlar
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)
Bu ozanın şiirleri bir bankanın kültür yayınları
arasından okurlarıyla yeniden buluştu.
B)
Bu ozanın şiirlerinde 19. yüzyıl Fransız şairlerinin etkisi görülür.
C)
Değerli ozan bugün yaşamış olsaydı 80 yaşında
olacaktı.
D)
Ozanın bu sözleri, 20. yüzyılda mutluluğu bulamamış olanlar için düşündürücüdür.
E)
O, yaşamı boyunca hep sıkıntıların ozanı olmuştur.
23. Biyografiler aslında asık suratlı kitaplardır. Oysa
Cemal Reşit Rey gibi bir sanatçının biyografisini katı
kurallara bağlı, soğuk bir çerçeve içinde düşünemezdim. Bu nedenle, bu biyografide biraz da öykücülük
süslemeleri kullanarak onu kitabımın kahramanı
yaptım.
Bu parçaya göre biyografiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)
O, şimdiye kadar gördüklerim içinde en güzel
olanı.
B)
Oraya varabilmek için bir süre toprak bir yolda
yürüdük.
C)
Burası en çok kahve üretiminin elde edildiği yer.
D)
Arkadaşların arasında en beğendiğim o.
E)
Bu konuda daha fazla bir şey anlatmak istemedi.
6
A)
Herkesin yapabileceği bir iş değildir.
B)
Ünlü olan herkes için yazılması beklenmez.
C)
Herkesin yaşamını anlatmaya elverişli bir tür
değildir.
D)
Tanıtılacak kişiyle ilgili bütün bilgilerin önceden
toplanmasını gerektirir.
E)
Tanıtılan kişinin özelliklerini yansıtabilmek için
değişik yöntemlere başvurulabilir.
Diğer sayfaya geçiniz.
2004 - KPSS / Ortaöğretim
24. Bu gazetenin köşe yazılarını okurken, onlardan aldığım ışıkla içim aydınlanıyor, coşup duygulanıyorum.
Nice ünlü yazara taş çıkartan anlatımlarıyla bizlere
yol gösteren uzmanlara imreniyor, onların gerçek
birer aydın olduklarını düşünüyorum. Bağımsız,
bağlantısız, özgürce yazıyorlar. Tüm çabalarını, daha
güçlü bir ulus, daha aydınlık, daha mutlu bir toplum
yaratma uğruna harcıyorlar.
26. İnsanoğlunun kille tanışması çok eskiye uzanıyor.
Otuz beş bin yıl önce insanlar kili yoğurmayı ve biçimlendirmeyi biliyormuş. O dönemlerden günümüze
kadar gelmiş birçok heykelcik ve kabartma figürler
bunun kanıtı. Çok daha sonra, insanlar yerleşik yaşama geçince, kili, ev yapımında kullanmış. Ardından
kili ateşte pişirdiği zaman onun daha sağlamlaştığını
fark etmiş; yaptığı heykelcikleri, takı ya da başka
küçük eşyaları ateşe tutmaya başlamış. Yaşamına
kap kacağın girmesiyle de Neolitik çağın en büyük
devrimlerinden biri gerçekleşmiş.
Bu parçada sözü edilen yazarların ortak özelliği,
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)
Okurları bilgilendirme
B)
Toplumsal yararı önde tutma
Bu parçada kille ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
C)
En iyi olduklarını kanıtlama
A)
D)
Dili ustalıkla kullanmayı bilme
İnsan yaşamıyla bağlantılı olarak geçirdiği değişikliklere
E)
Okurları duygusal yönden etkileyebilme
B)
İnsanoğlunun kili kullanmayı ilk kez nasıl öğrendiğine
C)
Barınak yapımında kullanılışının ne zaman
başladığına
D)
Bir işlemden geçirilerek ona nasıl bir özellik
kazandırıldığına
E)
Bir dönemin önemli bir buluşunu gerçekleştirmede kullanıldığına
27. Son yüzyılda insanlar daha uzun yaşamaya başladı. Günümüzde uzun yaşayan insanlara çok sık
rastlanmasa da, bunların sayılarının gittikçe arttığı
bir gerçek. ABD’de bugün 100 yaşın üstünde 40 000
insan olduğu söyleniyor. Oysa bu sayı 1950’lerde
2300 civarındaydı. Fransa’da 6 yıl önce yaşamı sona
eren Jeanne Louise adındaki bir kadın tam 122 yaşındaydı. Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, 100
yaşın üzerindeki insan sayısı, sanayileşmiş ülkelerde
her on yılda bir, ikiye katlanacakmış.
25. Suya ilişkin en zengin bilgi ve malzemeyi bize, İstanbul verir. İstanbul’a yerleşen uygarlıklar suya ve suyla
ilgili yapılara çok önem verdi. Kentin dışında bulunan
kaynaklardan su getirmek için uzun kanallar yapıldı;
yer altı sularından yararlanmak için kuyular açıldı;
ayrıca sarnıçlar yapıldı. Antikçağda bu bölgede su dağıtımı evlere kadar yapılabiliyordu. Bizans döneminde
ise suyun, İstanbul’un artan nüfusunun ihtiyacını
karşılamamaya başlamasıyla su, yalnızca saray ve
çevresine verilmeye başlandı. Halk ise açık ve kapalı
sarnıçlarda biriken suyla ihtiyaçlarını karşılıyordu.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
Kimi ülkelerde insanlar daha uzun yaşamaktadır.
Bu parçada İstanbul’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
B)
Son yıllarda uzun ömürlü insanlara daha sık
rastlanmaktadır.
A)
Kentin ilk zamanlarında, insanların suya bakış
açısının nasıl olduğuna
C)
İnsanlar, kendilerine özen gösterdikleri için daha
sağlıklı bir yaşam sürmektedir.
B)
Suyun niçin yetmediğine
D)
C)
Ne kadar eski bir yerleşim yeri olduğuna
Teknolojide gelişmiş ülkelerde insan ömrü gittikçe uzamaktadır.
D)
Suyla ilgili ne tür yapılar yapıldığına
E)
E)
Halkın, birikmiş suyu evlerine nasıl ulaştırdığına
Sanayileşmiş ülkelerde yaşlı insan sayısı artacaktır.
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2004 - KPSS / Ortaöğretim
GENEL YETENEK TESTİ ÇÖZÜMLERİ
1. A seçeneğinde kişi, konuyu açtığı için pişman olduğunu dile
6. A’da “emek vermek”,
getirmiştir. Diğer seçeneklerde pişman olma anlamı yoktur.
B’de “çeki düzen vermek”,
C’de “ayak bağı olmak”,
Cevap A
E’de “gönlünden çıkarmak” deyimleri kullanılmış, ancak
açıklamaları verilmemiştir.
D seçeneğindeki “kulaklarını açmak” deyiminin anlamı olan
“dikkatle dinlemek” cümlede verilmiştir.
Cevap D
2. Parçanın II. ve III. cümlelerinde yanlış uygulamalar belirtilmiş; ancak bu tür uygulamaların burada yapılmadığı açıklanmış. II. cümledeki yanlış uygulama, evden denize çirkin
bir beton iskele uzatmaktır. III. cümledeki ise evlerin bahçelerini paslı, boyasız parmaklıklarla, dikenli tellerle çevirmektir. Bu yanlış uygulamalara burada kalkışılmamıştır.
Cevap C
7. “Kaynamak” sözcüğü soru kökündeki cümlede “çok miktarda bulunmak” anlamındadır. Bu anlam B seçeneğindeki
cümlede de vardır.
Cevap B
3. Parçada farklı milletlere ait sanatçıların her insan tarafından sevildiği, çünkü onların insanlığı anlattığı ve insanları
bütünleştirdiği anlatılmak istenmiştir. Buna göre asıl anlatılmak istenen düşünce I. cümlede verilmiştir.
Cevap A
8. C seçeneğindeki dizelerde “gülmek” ve “ağlamak” sözcükleri karşıt anlamlı sözcüklerdir.
Cevap C
4. IV. cümlede “yaşamını sürdürmek” ifadesinde insana özgü
bir nitelik söz konusudur. Bu nitelik yalılar için kullanılmıştır.
9. Cümlede verilen altı çizili sözcük “artmak” anlamında kullanılmıştır. B, C, D, E seçeneklerindeki sözcükler altı çizili
sözcüğün yerine kullanılamaz.
Cevap D
Cevap A
5. A’da köye dönememenin nedeni karın yolları kapaması,
10. Seçeneklere baktığımızda cümledeki boşlukları en uygun
B’de bacakların ağrımasının nedeni romatizma,
şekilde tamamlayan sözler E seçeneğindeki sözlerdir. Diğer
seçenekler cümlenin anlamına uygun değildir. Cümle şu şekildedir: Kent merkezindeki, sayıları günden güne azalan
tarihî yapıların onarılarak gelecek kuşaklara aktarılması,
kentli olmanın gerektirdiği sorumluluklardandır.
C’de ayakta duramamasının nedeni yorgunluk,
D’de çok acıkmasının nedeni sabahleyin kahvaltı yapamaması şeklinde belirtilmiştir.
E’de neden belirtilmemiştir.
Cevap E
Cevap E
1
Diğer sayfaya geçiniz.
2004 - KPSS / Ortaöğretim
11. "Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak"… kelimeleri özel
15. B seçeneğindeki altı çizili sözcük cümleye zaman anlamı
isimle birlikte kullanıldığında büyük harfle başlar. Buna göre
III numaralı sözcüğün yazımı yanlıştır. Sözcük büyük harfle
başlamalı, "(Meşrutiyet) Caddesi'nde" şeklinde yazılmalı.
katmaktadır.
− Ne zaman zayıflar?
− Çevremizdekilerle konuşmadığımızda
Cevap C
Cevap B
16. D seçeneğindeki cümlede kursa başlama işi, önümüzdeki
12. İkinci hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan sözcükler, ün-
ay yani gelecekte gerçekleşecektir. Ancak “başlıyoruz” sözcüğünde şimdiki zaman (-yor) eki kullanılmış. Yani eylem
şimdi yapılıyor gibi anlatılıyor.
lüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü düşer.
Örnek: oğul -u ⇒ oğlu
Cevap D
alın -ı ⇒ alnı
burun-u ⇒ burnu
emir-i ⇒ emri
karın-ı ⇒ karnı
Bu kurala uyulmazsa yazım yanlışı olur. Buna göre A seçeneğinde yazım yanlışı vardır. Buradaki “emiri” sözcüğü
“emri” şeklinde yazılmalıydı.
17. B seçeneğindeki “yine” sözcüğü atılırsa cümlede daralma
ya da bozulma olmaz. Çünkü buradaki “o zaman da “ sözü,
cümleye “yine” anlamı vermektedir.
Cevap A
Cevap B
18. I, II, III. ve IV. cümlelerde kokunun insan hayatındaki önemi
13. I numaralı yere açıklama yapılacağı için iki nokta (:), II ve
anlatılmış. V. cümleden sonra da koku alma duyusunu kaybeden insanın anılarının da silindiği anlatılıyor. Buna göre
ikinci paragraf V. cümleyle başlar.
IV’e özneyi vurgulamak için virgül (,), III ve V’e cümle tamamlandığı için nokta (.) konulmalıdır. Buna göre V numaralı noktalama işareti yanlış kullanılmıştır. Cümle tamamlandığı için, üç nokta (...) yerine nokta (.) kullanılmalıydı.
Cevap D
Cevap E
19. IV numaralı sözcük atılırsa cümledeki anlatım bozukluğu
giderilmiş olur. Çünkü “yürümek” zaten “yaya” sözcüğünün
anlamını cümleye katmaktadır, “yaya” sözcüğü gereksizdir.
Cevap D
14. Aşağıda, seçeneklerdeki soruları ve onlara cevap veren bölümleri gösterelim.
İnsan, yaşamının her döneminde
kim
ne zaman
güzelliklere gülümsemeyi bildiği gibi
nasıl
çirkinlikler ve kötülüklerle yılmadan savaşmayı da
neyi
bilmelidir.
20. A seçeneğindeki cümlede anlatım bozukluğu vardır. Cümle “Bu ozanın şiirleri bir bankanın kültür yayınları arasında
yayımlandı, ozan okurlarıyla yeniden buluştu.” şeklinde olmalıydı.
Görüldüğü gibi cümlede “neden” sorusuna cevap veren bir
bölüm yoktur.
Cevap A
Cevap A
2
Diğer sayfaya geçiniz.
2004 - KPSS / Ortaöğretim
21. C seçeneğinde sözcüğün yanlış yerde ve yanlış anlamda
25. A’ya “…uygarlıklar suya ve suyla ilgili yapılara çok önem
kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır.
Cümlede “en çok” sözcüğü yerinde kullanılmamış, ayrıca
“elde edildiği” sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır. Cümle
iki şekilde düzeltilebilir:
verdi.” cümlesinde,
B’ye “İstanbul’un artan nüfusunun ihtiyacını karşılamamaya…” ifadesinde,
C’ye “Antikçağda bu bölgede…” ifadesinde,
− Burası kahve üretiminin en çok yapıldığı yer.
− Burası kahvenin en çok elde edildiği yer.
D’ye “…uzun kanallar…kuyular…sarnıçlar yapıldı.” ifadesinde değinilmiştir.
Cevap C
E’ye parçada değinilmemiştir.
Cevap E
26. A’ya parçanın genelinde,
22. Parçada öyküdeki kişilerin sertliğinden, ruhlarının derinliğindeki çocukluğu, saflığı sakladıklarından söz edilmiş.
Boşluğa gelecek sözün “ama” bağlacından önceki cümlede
anlatılanların tersi bir anlamı ifade etmesi gerekiyor. Çünkü
“ama” bağlacı karşıt anlamlı cümleleri birbirine bağlar. Buna
göre boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun cümle A
seçeneğinde verilen cümledir.
C’ye “…insanlar yerleşik yaşama geçince, kili, ev yapımında kullanmış.” cümlesinde,
D’ye “…kili ateşte pişirdiği zaman onun daha sağlamlaştığını fark etmiş.” cümlesinde,
E’ye “Neolitik Çağı'n en büyük devrimlerinden biri gerçekleşmiş.” ifadesinde değinilmiştir.
Cevap A
B seçeneğine değinilmemiştir.
Cevap B
27. A, “ABD’de…, Fransa’da…” şeklinde başlayan cümlelerden
23. Parçada biyografinin soğuk bir tür olduğu, bu yüzden de ya-
dolayı,
zarın bu türün içinde öykücülüğe başvurduğu anlatılmıştır.
Buna göre biyografiyle ilgili olarak E seçeneğindeki “Tanıtılan kişinin özelliklerini yansıtabilmek için değişik yöntemlere
başvurulabilir.” cümlesi söylenebilir.
B, ilk cümleden dolayı,
D ve E son cümleden dolayı söylenebilir.
Parçaya göre C seçeneği söylenemez. Çünkü insanların
kendilerine özen göstermeleriyle ilgili bir ifade yoktur.
Cevap E
Cevap C
28. Parçada hastalık konusunda aşırı kuruntulu ya da aldırmaz
davranan insanlar olduğu belirtildiğine göre A seçeneği
söylenebilir.
24. A seçeneği, “... onlardan aldığım ışıkla içim aydınlanıyor.”
C, “…kuruntulu olma, insanda ruhsal bunalıma neden olur;
aldırmazlık ise insanı önemli bir hastalığa götüren…” ifadelerinden dolayı söylenebilir.
cümlesinde
B, son cümlede
D, “Nice ünlü yazara taş çıkartan anlatımlarıyla...” ifadesinde
C seçeneği sözü edilen yazarların ortak özelliği olamaz.
Kuruntulu ve aldırmaz insanlardan söz edildiğine göre D
seçeneği söylenebilir. Parçanın ilk iki cümlesinde de uyarıda bulunulmaktadır. Buradan da E seçeneği söylenebilir.
Parçada bilimsel açıklamalar yapılmamıştır. Bu yüzden B
seçeneği söylenemez.
Cevap C
Cevap B
E, “... coşup duygulanıyorum...” ifadesinde belirtilmiştir.
3
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

Komisyon KPSS LİSE - ÖN LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR