Kurban ve Çocuk
Suriye’de Kurban
Bayramı
İHH’nın 2013 yılındaki kurban çalışmalarında 5 bin 200
hisse kurban, saldırılarla
mağdur olmuş 300 bin Suriyeli kardeşimize ulaştırıldı.
–S 10
Çocuklarımıza bayramı
nasıl anlatalım? Çocuklar
kurban kesimini izlemeli
mi? Çocuklara bayramı nasıl
yaşatalım?... –S 14
Gazete Kurban
Kurban ibadet paylaşmak kardeşliktir
kurban.ihh.org.tr
Zilhicce 1435 / Ekim 2014
Kurban ibadet
paylaşmak
kardeşliktir!
Biz muhacirdik,
kendileri de ensar
Beyazlar içinde pırıl pırıl gençler İsa, Mustafa, Salih ve bir İsa daha bizleri karşılıyor.
Fildişi, aynı Karadeniz gibi yemyeşil bir yer.
Kurban bayramı günlük hayatta kendini
hissettiriyor. –S 13
Her yıl olduğu gibi bu Kurban’da da
dünyanın farklı coğrafyalarındaki
kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Vakfımız
Kurban hakkında
sorular
Kimler kurban kesebilir? Kurban eti nasıl
değerlendirilmelidir? Vekaletle kurban
kesilebilir mi? Yardım kuruluşlarına vekalet verilebilir mi?... Kurban ile alakalı
sık sorulan sorular.. – S 11
bu yıl 93 ülke ve bölgede gönül dostu hayırseverlerimizin bağışladığı kurban emanetlerini sahiplerine ulaştırıyor. – S 4
İbadette ihlâs
Hz.İbrahim, Hz.İsmail, bıçak ve
kurban. Bunlar trajik bir sahnenin
kahramanları değil; bir irade imtihanının, bir gönül imtihanının
hikâyesidir. Kurban; Allah önünde
inanç ve ihlas imtihanıdır. – S 12
2
Gazete Kurban
Zilhicce 1435
“De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir.”
En’am Suresi, 162
İçerisinde pek çok hikmetleri ve anlamları barındıran Kurban Bayramı’na bir kez
daha ulaşmanın sevincini ve heyecanını
yaşıyoruz. Kurban Bayramı; birlik içinde
duanın, yakarışın, fedakârlığın, çaresizliği
gidermenin, yoksula ve kimsesize yaklaşmanın bayramıdır.
İslam ümmeti bir yandan sevincin ve huzurun bayramını yaşarken diğer yandan
acının bayramını yaşıyor. Sığınılacak tek
limanın Allah’ın rahmeti ve mağfiretinin
olduğu bu günlerde, ümmet olma şuuruna
erişme çabaları ile çantalarımıza yardımı
ve kardeşliği doldurarak yola çıkıyor, bayramların umudu ve bereketiyle kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz.
İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu Kurban Bayramı'nda da "Kurban ibadet,
paylaşmak kardeşliktir" diyerek bayram
bereketini ve coşkusunu uzak diyarlara
ulaştırmak için yollara düşüyoruz. Çığlıkların yükseldiği Arakan’dan, bombalar
altında sessiz sedasız Rabbine kavuşan
çocukların diyarı Suriye ve Filistin’e, onurlu direnişin sembolü Mısır’a kadar, Hz.İbrahim’in sadakatini taşıyoruz Müslüman
kardeşlerimize.
Bir Ortadoğu’da alıyoruz soluğu, bir Uzakdoğu'da, bir Afrika'da, asla unutmuyoruz
Balkanları, Orta Asya’yı ve Kafkasya’yı. Bu
sefer bir başka biniyor sorumluluk bilinci
omuzlarımıza. Sıkıntıya düşmüş, felakete
uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış;
savaş veya afetlerde mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, bütün
insanlara ulaşma gayesini taşıyoruz daima.
Bu bayram 93 ülke ve bölgede gönül dostu
hayırseverlerimizin vekâletini verdiği kurban emanetlerini sahiplerine ulaştırıyoruz.
Dünyanın bir ucundan diğer ucuna kardeşliğin kucaklaştığı, yetimlerin sevindiği,
muhtaç yüreklerin ferahladığı bir bayram
olması temennisiyle çalıyoruz kapıları.
Kurbanınız kabul, bayramınız mübarek
olsun!
Av. Fehmi Bülent Yıldırım
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı
ORADAYDIK
Şimdi biz
kardeş olduk!
Yıl 2006. Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve’de İHH’nın
gerçekleştirdiği ilk kurban organizasyonu; böyle bir organizasyon
Zimbabve tarihinde de bir ilk. Ülkede bugüne kadar Kurban Bayramı
denildiğinde şehirdeki Müslümanlar
tarafından birkaç keçinin veya ineğin
kesilmesi ve kendi aralarında paylaşılması anlaşılıyormuş. Evet, aslında
bu pek çoğumuz için normal bir şey,
ancak normal olmayan iki beyaz adamın gelip onlardan ineklerini satın
alması, parasını ödemesi, kestikten
sonra da her şeyiyle kendilerine dağıtmasıydı. Bu, Zimbabveliler için
inanılması güç bir durumdu. İnsanlar
buna şaşırıp kaldılar. Çünkü şimdiye
kadar gelen beyaz adamlar, onları
sömürmüş ve köleleştirmişti.
Gerçekleştirilen bu ilk kurban organizasyonunda 531 hisse kurban,
Zimbabve’nin 10’a yakın bölgesinde
dağıtıldı. İlk defa yaşadıkları böyle
bir olay karşısında oldukça şaşıran
Zimbabveli kardeşlerimiz, İHH’nın
faaliyetleri hakkında daha çok şey
öğrenmek istediler; İHH’nın yaptığı
işleri öğrendikçe şaşkınlıkları daha
da arttı. Maddi çıkar için değil, sadece
ulvi amaçlar için binlerce kilometrelik yoldan gelip kendilerine yardım
eden bu insanlardan etkilenmemek
ellerinde değildi. İslam’ın daha önce
duymadıkları inceliklerini öğrenen
yaklaşık 800 kişi bu vesileyle Müslüman oldu.
Bölgeye giden ekibimize göre bu insanların İslam’ı benimsemesindeki
en önemli etken Allah’ın lütfu ile
birlikte Türkiye’deki kardeşlerimizin kurbanlarını samimiyetle onlara
göndermesiydi. Vesile olan buydu.
Allah hepsini kabul etsin.
3
Gazete Kurban
Ekim 2014
Âişe’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ademoğlu kurban kesme gününde
Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve
tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun.”
Hadis-i Şerif - İbn Mâce, Edahî: 3
Kurban bedelini İHH'ya
nasıl ulaştırabilirsiniz?
93 ülke ve bölgede yapılacak Kurban kesim ve dağıtım faaliyetleri için belirlenen 450 liralık Kurban bağışı bedelini
İHH İnsani Yardım Vakfı’na çeşitli yollarla ulaştırabilirsiniz.
Vakıf merkezimize gelerek elden.
Adresimiz: Büyük Karaman Cad. Taylasan Sok. No:3 Fatih / İstanbul
0212 631 2121 numaralı telefon ile.
online.ihh.org.tr/kurban internet adresi ile.
160 54 51 numaralı posta çeki ile.
Banka hesap numaraları ile
Ziraat Bankası : ...........TR660001000488021249945007
Albaraka Türk : ...........TR160020300000287839000009
Türkiye Finans :........ TR240020600004003279300001
Kuveyt Türk : ............ TR500020500000099999900001
Vakıf Bank:...................TR290001500158007266577589
Bu bankaların şubelerine giderek İHH’nın kurumsal tahsilat hesabından ve internet sitelerinden
bağış ekranı ile havale masrafı olmadan kurban bedellerinizi yatırabilirsiniz.
Bu bayramda da
yetimleri
sevindirebilirsiniz
Her bayram olduğu gibi bu bayramda da yetimlerimizi maddi olarak destekleyebilir, onlara bayramlık
giysiler hediye edebilirsiniz. Bir çocuğun bayramlık
giysi bedeli 80 liradır.
4
Gazete Kurban
Zilhicce 1435
Ta ki kendilerine ait birtakım menfaatlere şahid olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli
günlerde kurban ederken O'nun adını ansınlar. Siz de onlardan yiyin, yoksulu, fakiri de doyurun.
Hac Suresi, 28
2014 Kurban Haritası
Kurban ibadet, paylaşm
İHH sadece yardım
götürmekle kalmıyor, gittiği
yerleri kalkındıracak ve fakirliğe son
verecek projeler de üretiyor. Ben de bu
yüzden emaneti ehline veriyorum. Bugüne
kadar gelen tecrübesiyle İHH’nın kurban
emanetimi ihtiyaç sahiplerine güvenilir
bir biçimde ulaştırdığına inanıyorum.
Suyuti Dindar
(Yüksek Elektrik
Mühendisi)
Gazete Kurban
Ekim 2014
5
Berâ b. Âzib’den (r.a.) merfu olarak rivayet edilen hadisinde Resulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Topal hayvan, tek
gözlü hayvan, hastalığı belli olan hayvan, zayıf ve cılız hayvan kurban edilmez.”
Hadis-i Şerif - Ebû Dâvûd, Dahaya: 5; İbn Mâce, Edahî: 8
mak kardeşliktir!
İHH
son 8 yılda,
267.216 adeantın
sini düny
kurban hisse
yalarındaki
farklı coğraf
ihtiyaç
milyonlarca
ştırdı.
sahibine ula
Kurban; İsmail’in adanmışlığı, bir babanın en sevgilisine en değerlisini armağan
edişidir. Kurban sadakattir, ibadettir, paylaşmaktır, berekettir; kimsesizleri, yetimleri,
ihtiyaç sahiplerini bir kez daha hatırlamak
ve onlarla yakınlaşmaktır.
İçerisinde birçok güzellikleri ve müjdeleri
barındıran Kurban Bayramı’na bir kez daha
ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz.
Bu heyecanla yardıma muhtaçlara, çaresiz kalmışlara el uzatmak; uzak coğrafyalara kurban
bereketini ulaştırmak için yollara düşüyoruz.
İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu bayram
da "Kurban ibadet, paylaşmak kardeşliktir!"
sloganıyla dünyanın farklı coğrafyalarındaki
kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Vakfımız bu
yıl 93 ülke ve bölgede gönül dostu hayırseverlerimizin vekâletini verdiği kurban emanetlerini sahiplerine ulaştırıyor.
Kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılan İHH
ekipleri bu yıl da kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine kurban etlerini ulaştırmanın yanında hayat koşullarını iyileştirmeye
yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya
devam ediyor. Cami ve mescitlerin, su kuyularının, eğitim merkezlerinin, yetimhanelerin
ve benzeri birçok projenin temelleri bu kurban
ziyaretlerinde atılıyor.
Bayram bereketinin tüm yıla yayılması
duasıyla…
Abhazya, Acara, Açe, Adıgey, Afganistan, Ahıska, Arnavutluk, Azerbaycan (Çeçen mülteciler), Bangladeş (Arakanlı mülteciler), Bolivya, Bulgaristan, Burkina
Faso, Burundi, Cibuti, Çad (Orta Afrikalı mülteciler), Çeçenistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Ekvador, Etiyopya (Addis Ababa, Ogedan),
Filipinler – Moro, Filistin (Gazze), Gambiya, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Haiti, Hindistan (Jammu ve Keşmir, Assam, Kerala), Irak, İran,
Kamboçya, Kamerun (Orta Afrikalı mülteciler), Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kırım, Kosova, Kuzey Irak, Lesotho, Lübnan (Filistinli mülteciler, Suriyeli
mülteciler), Makedonya, Malavi, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nepal, Nijer, Özbekistan, Pakistan (Azad Keşmir), Romanya, Ruanda, Rusya
(Moskova, Tumen, Omsk, Tümen, Kamerova, Nijniy Novi Gorod, Penza, Kamenka), Sırbistan (Sancak, Preşova), Sierra Leone, Somali, SriLanka, Sudan (Darfur,
Hartum, Eritreli mülteciler), Suriye, Swaziland, Tacikistan, Tanzanya, Tayland – Patani, Tunus, Bosna-Hersek, Uganda, Ürdün (Filistinli mülteciler, Suriyeli
mülteciler) Vietnam, Yemen (Somalili mülteciler), Zimbabve
6
Gazete Kurban
Zilhicce 1435
Muhakkak biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabb'in için namaz kıl ve kurban kes.
Kevser Suresi, 1-2
Kurbanlarınız nasıl kesiliyor?
Kurbanlarını yüzlerce ülke
ve bölgedeki kardeşlerine
vekâlet yoluyla gönderen
hayırseverlerimiz, kurban
bedellerini İHH’nın banka
hesap numaralarına havale,
kredi kartı, posta çeki ile
veya vakıf merkezine bizzat
gelerek elden, internet
üzerinden online bağış
veya telefon vasıtasıyla
ulaştırırlar.
1
2
Gelen kurban bedelleri,
bağışçıların talebi
doğrultusunda, İHH
tarafından kurban
organizasyonu
yapılacak ülkelerin
ihtiyaç durumuna göre
paylaştırılır.
3
Bu yıl kurban bağışımı
hiç düşünmeden İHH’ya
bağışladım. Telefonuma gelen
“Kurbanınız kesildi, Allah kabul etsin”
mesajı bir kez daha beni mutmain etti.
Dünya Müslümanları ile sizin aracılığınızla
kaynaşmanın, çok önemli bir farzı yerine
getirmenin hazzına vardım. Rabbim her
zaman iyilik yolunu açsın.
Hüseyin Yazıcı
(Memur)
Kurbanlıklar,
İHH görevlilerince,
çalışma yapılacak ülke
ve bölgelerde kurban
ibadeti için gerekli
kriterlere uygun olarak
satın alınır.
Gazete Kurban
Ekim 2014
7
“Resulullah (s.a.v.), Ramazan Bayramı namazına bir şeyler yemeden çıkmazdı. Kurban Bayramı’nda ise,
namazdan dönünceye kadar bir şey yemezdi.”
Hadis-i Şerif - Büreyde, Kütüb’ü-Sitte: 3048
6
Kurban kesimleri
tamamlandıktan sonra
İHH, kurban sahiplerine
kısa mesaj yoluyla
kurbanın kesildiğine dair
geri bildirimde bulunur.
Bayramlaşmanın
ardından kesilen
kurbanlar ihtiyaç
sahiplerine
dağıtılır.
5
4
Kurban Bayramı’nın
birinci günü,
kurbanlıklar bayram
namazı akabinde
İslami usullere göre
kesilir.
55 yıldır kurban
kesiyorum fakat ilk defa geçen
yıl kurbanımı gerçekten kesmiş gibi
hissettim. Kurban vekâletimi İHH ile
uzak ülkelere gönderdiğim için heyecan
duydum. Televizyonda kurbanımın yoksul
insanlara paylaştırıldığını görmek ise beni
çok mutlu etti. Allah sizden razı olsun.
Cemil Bal
(Emekli Asker)
8
Gazete Kurban
Zilhicce 1435
Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir mabed
yapmışızdır. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan Müslümanlar olun.
(Ey Muhammed!) Allah'a itaat eden alçak gönüllüleri müjdele.
Hac Suresi, 34
İHH 2013 Kurban
çalışmaları
İHH İnsani Yardım Vakfı geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 114 ülke ve bölgede
Kurban organizasyonu gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda hayırseverlerin
yaptıkları bağışlarla kesilen kurbanlar yaklaşık 1 milyon 400 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı. Kriz ve savaş bölgelerinin de unutulmadığı çalışmalarda
İHH ekipleri, toplam 40 bin hisse kurbanın dağıtımını gerçekleştirdi.
Myanmar ve Patani unutulmadı
İHH, Uzak Asya’nın unutulmuş İslam topraklarını geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda
da yalnız bırakmadı. Büyük bir insanlık
dramının yaşandığı Myanmar'da Arakan
ve Meiktila bölgelerinde ve Patani’de
kurban kesimi gerçekleştirilerek yardıma
muhtaçlara dağıtımı yapıldı. Kurban çalışmaları kapsamında Myanmar'da 2 bin 500
Müslümanın yaşadığı Arakan'da 300, Meiktila'da 200, Dala'da 50 ve 2008'deki Nergis kasırgasından etkilenen ve 700 Müslüman ailenin yaşadığı bölgede 100 kurban
kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
İHH ekipleri Patani’de ise Muho, Weng,
Taba, Balukar, Samak, Jagla, Ternang ve
Kokphor bölgelerinde 700 hisse kurbanın
dağıtımını gerçekleştirdi.
Yetimler ülkesi Uganda’da
Kurban Bayramı heyecanı
İHH, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda yetim nüfusunun yoğun olduğu Uganda'yı
unutmadı. İHH ekibi Uganda'da hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken yetimlere de çeşitli
hediyeler götürerek Kurban Bayramı coşkusunu çocuklarla birlikte yaşadı. Bu kapsamda ziyaret edilen yetimhanelerde elbise, oyuncak ve çeşitli hediyelerin dağıtımı
gerçekleştirilerek yetimler sevindirilirken
oldukça kötü koşullara sahip Midland
Yetimhanesi'ne de maddi yardımda bulunuldu. Uganda'daki Müslümanlarla ve
yetimlerle Kurban Bayramı sevincini paylaşan İHH ekibi gerçekleştirdiği ziyaretler
ile 500’den fazla yetim çocuğa ulaştı.
organizasyonunda 32 büyükbaş kurban
kesen İHH, kurban yardımlarını ihtiyaç sahibi 1600 aileye ulaştırdı. Bosna-Hersek'te
çeşitli temaslarda da bulunan İHH ekibi
ülkedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelerek Boşnakların
sorunları hakkında değerlendirmelerde
bulundu.
İHH’dan Bosna'ya Kurban
yardımı
Cibuti'de Kurban çalışmaları
Kurban Bayramı’nı dünyanın dört bir yanındaki mazlumlarla geçiren İHH ekiplerinin geçtiğimiz bayram Kurban çalışmaları
yaptığı ülkelerden biri de savaşın acılarını
sarmaya çalışan aynı zamanda ekonomik
sorunlarla da mücadele eden Bosna’ydı.
Bosna-Hersek'te gerçekleştirilen Kurban
İHH'nın 2013 yılı Kurban çalışmaları kapsamında ulaştığı ülkelerden biri de Cibuti
oldu. 1970’lerin sonunda Fransa sömürgesinden kurtularak bağımsızlığını kazanmış
yaklaşık 900 bin nüfuslu küçük bir Doğu
Afrika ülkesi olan Cibuti, bölgede çok büyük bir stratejik önem sahip. Halkın yok-
Gazete Kurban
Ekim 2014
9
Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür.
Bunu, fazilette nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takip eder.”
Hadis-i Şerif - Kütüb’ü-Sitte: 4561
Türkiye’de 44 il ve
ilçe merkezinde
Kurban çalışmaları
luk ile mücadele ettiği ülkede İHH 6 yıldır
çeşitli yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor.
Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında
gerçekleştirilen çalışmalarda bölgeye giden İHH ekibi Cibuti’de 350 hisse kurban
keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Hayırseverlerin yaptıkları bağışlarla gerçekleştirilen kesimlerin ardından kurban hisselerinin dağıtımı yetimhane, hastane ve yoksul
mahallelerde gerçekleştirildi.
Filistinli mültecilerle Kurban
Bayramı
Filistinlilerin zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiği mülteci kampları, İHH'nın
her yıl gerçekleştirdiği Kurban çalışmalarında öncelediği yerler arasında geliyor.
Filistinli mülteciler geçtiğimiz Kurban
Bayramı'nda da unutulmadı ve hayırseverlerin bağışlarıyla kesilen kurban
etleri kamplarda yaşayanlara dağıtıldı.
Filistin’deki mülteci kamplarında 140,
Lübnan’da 45, Ürdün’de de 15 büyükbaş
hayvan kesimi yapıldı. Kurbanlar Nehrül
Barid, Beddavi, Şatilla, Burc El Berecine,
Katermaya, Ayn El Hilva ve Meie Meie
kamplarındaki mülteci ailelere ulaştırıldı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda yurt içinde gerçekleştirdiği Kurban organizasyonunda 44 il ve ilçe merkezinde 10.561
kurban hissesi dağıtımı gerçekleştirdi.
Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde
yaptığı kurban çalışmaları ile mazlum
ve yardıma muhtaç insanlara ulaşan
İHH İnsani Yardım Vakfı, her yıl olduğu
gibi geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da
yurt içinde büyük bir kurban organizasyonu gerçekleştirdi.
Hayırseverlerin emanet ettiği kurban
vekâletlerini usulüne uygun olarak kesip yurdun dört bir yanındaki ihtiyaç
sahiplerine ulaştıran İHH, geçtiğimiz
bayram 44 il ve ilçe merkezinde kurban
organizasyonu gerçekleştirdi. Anadolu'nun birçok şehrinde kurban çalışmaları ve heyecanı, bayram öncesinden
başladı. Kurban Bayramı süresince yoğun bir programla gerçekleştirilen çalış-
malarda İHH ekipleri tarafından 10.561
adet kurban, yurt içindeki yardıma
muhtaç insanlara ulaştırıldı.
Televizyonda İHH’nın
dünyanın ücra köşelerine
kurbanları ulaştırdığını gördüm.
Bağışladığım kurbanımın kesildiği
haberi mesaj olarak da cep telefonuma
gönderildi. Bu hayıra katılmak beni mutlu
ediyor. İHH’yı en güvenilir kurum olarak
gördüğüm için kurbanımı
İHH’ya veriyorum.
Fatma Ergün
(Ev Hanımı)
10
Gazete Kurban
Zilhicce 1435
Biz de ona şöyle seslendik: “Ey İbrahim! Rüyana gerçekten sadakat gösterdin, şüphesiz ki, biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.
Şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı.” Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik.
Saffat Suresi, 104-107
Suriye’de Kurban Bayramı
İHH İnsani Yardım Vakfı, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Suriye’de büyük bir Kurban organizasyonu gerçekleştirdi. Suriye’nin birçok bölgesinde ve mülteci kamplarında gerçekleştirilen Kurban çalışmalarında
kesilen 5 bin 200 hisse kurban, 300 bin civarında Suriyeli’ye ulaştırıldı.
Hayırseverlerin destekleriyle dünyanın birçok yerinden gönderilen vekâletlerle kesilen kurbanlar, Suriye halkının sıkıntı içinde
yaşam mücadelesi verdiği bölgelere ulaştırıldı. Kurban çalışmaları kapsamında Halep’in Hayyan, Hureytan, Azez, Şemmarin bölgelerine ve İdlib’e giden İHH ekipleri, yardımları kapı kapı dolaşa-
rak savaş mağduru Suriyelilere dağıttı. Bunun yanı sıra Türkiye,
Irak, Yemen, Lübnan ve Ürdün’deki mülteci kampları ile Suriye
içerisinde başta Şam, Halep, Hama, İdlib, Lazkiye, Deirezzor olmak üzere diğer şehirlerdeki mülteci kampları da ziyaret edilerek
bu kamplarda kalan ailelere kurban payı dağıtımı gerçekleştirildi.
Suriyeli yetimlerle Bayram
coşkusu
Suriyelilere yapılan destekler yıl
boyunca sürüyor
Savaş ve yoksulluk nedeniyle çocukluklarını yaşayamayan ve buruk bir bayram
geçiren Suriyeli yetimler için Şemmarin
Mülteci Kampı’nda bir eğlence programı
organize edildi. Bayramın birinci günü
yapılan etkinliğe çevre kamplardan çocuklar da katıldı. İHH’nın kurduğu, 6000
kişiyi aşkın kişinin yaşadığı Şemmarin
Kampı’nda şehit aileleri ve yetimler kalıyor. Tamamı konteynerden oluşan kampta okul, oyun parkı, mutfak ve banyolar da
bulunuyor.
İHH İnsani Yardım Vakfı, 2011 yılının Mart
ayından bu yana hem Suriye içerisinde
yerinden edilen hem de Türkiye, Lübnan
ve Ürdün’e sığınan Suriyeli mültecilerin
barınma, beslenme, sağlık, gıda gibi temel
ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli yardım faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.
Hayırseverlerin bağışlarıyla yıl boyunca devam eden yardım çalışmaları, Kilis ve Hatay
Reyhanlı’da bulunan İHH Koordinasyon
ofisleri aracılığı ile gerçekleştiriliyor.
11
Gazete Kurban
Ekim 2014
“Kurbanlıklarınızı iyisinden seçiniz. Çünkü onlar sıratta sizin bineklerinizdir.”
Hadis-i Şerif - Camiü'ssağir, 992
Sık Sorulan Sorular
Kurban ne demektir?
Kurban, sözlükte “yaklaşmak” anlamına gelir. Fıkıh dilinde, bu
sözlük manasına uygun olarak, “Allah’a yaklaşmak için kesilen
hayvan” anlamında kullanılır.
Kimler kurban kesebilir?
Kurban kesmek, akil, baliğ, dinen zengin sayılacak kadar mal
varlığına sahip ve mukim olan bir Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. İster nami (artıcı) olsun isterse nami olmasın temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın
veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen
zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
Kurban ne zaman kesilmelidir?
Kurban kesmek, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde
vacip olur. Vakit, kurban bayramının birinci günü fecr-i sadığın
doğuşuyla girer ve üçüncü gün güneşin batmasına kadar devam eder.
Kurban bayıltılarak kesilebilir mi?
Zorunlu bir sebep yoksa kurbanı bayıltarak kesmek sakıncalıdır,
en azından mekruhtur. Çünkü kesimden mi, bayıltmadan mı
öldüğü bilinemeyebilir. Ayrıca bayıltmanın hayvana ne kadar
acı çektirdiği de bilinemez. Ancak zapt edilemeyen bir hayvanı
bayıltmaktan başka çare yoksa bu yola başvurulabilir.
Bir kurbana kaç kişi ortak olur?
Büyük baş hayvanlara birden yedi kişiye kadar ortak olabilir.
Vekaletle kurban kesilir mi?
Kurban vekalet yoluyla da kestirilebilir. Bu durumda vekalet,
kurbanlık alım ve kesimini de kapsayabilir.
Yardım kuruluşlarına vekalet verilebilir mi?
Ülke içinde veya dışında ihtiyaç sahibi bölgeler için kurban kesen çeşitli vakıf ve dernek gibi kurumlara vekâlet verilebilir. Aranan tek şart, kurumun kurbanı her yönüyle amacına ve usulüne
uygun bir şekilde kesip etlerini, derilerini ve kullanılabilir diğer
kısımlarını doğru yerlere ulaştıran güvenilir bir kurum olmasıdır.
Taksitle kurban alınabilir mi?
Kurbanın peşin alınma zorunluluğu yoktur. Helal olan her türlü alışverişle kurban alınır. Taksitle alışveriş caiz olduğuna göre
kurbanı da taksitle almakta bir sakınca yoktur.
Borç para ile kurban kesilir mi?
Borç alınan para haram değildir. Borç para ile başka şeyler almak
caiz olduğuna göre kurban almak da caizdir.
Ölmüş kişiler için de kurban kesilir mi?
Ölmüş kimseler için de kurban kesilebilir. Hz. Peygamber de
(sav) ümmeti için kurban kesmişlerdi.
Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
Kurban kesmekten asıl amaç, Allah için kan akıtmaktır. Bu yapıldıktan sonra kurban tamamdır ancak elbette kurban kesmenin hikmetlerinden biri de fakir fukaranın et yemesidir. Bunu
sağlamak ve kurban etini olabildiğince dağıtmak gerekir. Bunun
bir ölçüsü yoktur. Kişi, kendi vicdanına göre hareket eder.
Akika, adak ve şükür kurbanları da Kurban bayramında kestirilebilir mi?
Kurban bayramı içerisinde farklı niyetlerle bağışlanan kurbanların kesimleri de yapılabilir.
12
Gazete Kurban
Zilhicce 1435
Onlara Âdem'in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyle oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğerinden
kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen, ötekine): “Seni öldüreceğim” demişti. Diğeri ise şöyle demişti: “Allah, yalnız kendisinden
korkanlardan kabul eder.”
Saffat Suresi, 104-107
İbadette ihlâs
Nureddin Yıldız
Pakistan’dan bir hac kafilesi, hac dönüşü ünlü şair Muhammed İkbal’i ziyaret ederek yanlarındaki hediyeleri ona takdim etmek ister. Aralarından biri; üstadım ben size Medine’nin en güzel hurmalarını getirdim der. Bir diğeri de ben
de size taze misvak getirdim der. Diğerleri de ona benzer
hediyeler getirdiklerini söylerler. Bu durum karşısında Muhammed İkbal’in yüzünde bir hüzün çehresi oluşur.
Hacılar hep bir ağızdan: “Üstadım sizi üzecek bir hareketimiz mi oldu?” diye sorduklarında, Muhammed İkbal; “Hayır
efendiler, sadece ben sizden başka şeyler getirmenizi beklerdim. Ben zannettim ki, biriniz o mukaddes topraklardan
Hz. Ebubekir’in sadakatini, bir diğeriniz Hz. Ömer’in adaletini, bir diğeriniz de Hz. Ali’nin şecaatini ve ilmini getirdiniz. Bunları göremeyince üzüldüm.” der.
Kıymetli kardeşler bu başlangıç cümlelerinde üstad Muhammed İkbal’in ne demek istediğini anladık değil mi? O,
ibadette ihlasın görüntüsünü müşahede etmek istedi. Cenab-ı Allah da bizden her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de ihlas istiyor. De ki: “Benim namazım, kurbanım,
hayatım ve ölümüm âlemlerin rabbi olan Allah’a aittir.”
Kurban ibadeti bir adayışın, adanışın öyküsüdür. Hz. İbrahim’le başlayan, oğlu İsmail’le devam eden bir feragat imtihanıdır kurban. Hz. İbrahim sevginin doruk noktasını yaşamıştır,
kül olurcasına koşmuştur Allah’ın emrine. Kimsenin elini dahi
uzatamadığı ateşe o, mancınıkla atılma cesareti göstermiştir.
Hz. İbrahim, Hz. İsmail, bıçak ve kurban. Bunlar trajik bir
sahnenin kahramanları değil; bir irade imtihanının, bir gönül imtihanının hikâyesidir. Kurban; Allah önünde inanç ve
ihlas imtihanıdır.
Hz. İbrahim hiç itiraz etmeden en çok sevdiği çocuğuyla imtihan edilmiştir. Oğlu İsmail de Allah’ın emrine hiç itiraz etmeden babasına emrolunduğu şeyi yapmasını söylemiştir.
Bıçak kesmeyerek, kurban da itiraz etmeyerek bu samimiyeti tescil etmiştir. Böylece sabır, tevekkül, rıza, feragat ve
fazilet kavramları bir demet gibi kurbanda sembolleşmiştir.
Ne mutlu kurbanlarını gereği gibi kesip, gereği gibi pay edip
yaptığı ibadetten huzur alanlara. Ne mutlu İslam’ı anlayarak yaşayanlara.
Ekim 2014
Gazete Kurban
13
Ümmetine kurban kesmeleri için emir ver; zira kurban müminin fedaisidir. Tıpkı İsmail’in (as) fedaisi olduğu gibi…”
Hadis-i Şerif - Gunyet’üt Talibin
Biz muhacirdik,
kendileri de ensar
ORADAYDIK
Ümit Sönmez / Fildişi Sahili, 2010
Beyazlar içinde pırıl pırıl gençler İsa, Mustafa, Salih ve bir İsa
daha bizleri karşılıyor. Fildişi, aynı Karadeniz gibi yemyeşil bir
yer. Bir çok kişiyi ellerinde keçiler, büyükbaş hayvanlar, koyunlar ile evlerinin yolunu tutmuşken görüyoruz. Kurban bayramı
günlük hayatta kendini hissettiriyor.
Bayram sabahı önce bir eve doğru yürüyoruz. Bir de ne görelim
tüm mahalle orada toplanmış. Hep birlikte o evden namazın kılınacağı alana doğru yürümeye başlıyoruz. Buralarda böyle bir
gelenek varmış. Bayram namazı öncesinde mahallenin en büyüğünün, yani bir anlamda mahallenin manevi liderinin önünde toplanıp oradan namaz kılınacak yere tekbirler, salavatlarla
yürünürmüş. Biz de aynen öyle tekbirler, salavatlarla namaz kılınan alana varıyoruz. Namazdan sonra dualar yapılıyor. İmam,
mahallenin en büyüğüne ve sonrasında bize mikrofon uzatıyor
dua etmemiz için. Biz de dua ediyor ve hep birlikte bayramlaşmaya başlıyoruz. Namaz kılınan alanda ne kadar kardeş var ise
hepsiyle musafaha ederek bayramlaşıyoruz. Yanımızda getirdiğimiz balon ve şekerleri dağıttığımızda çocukların sevinci ise
görülmeye değer. Vakit geçirmeden kesimlere başlıyor, amaçladığımız gibi ilk gün kesim ve dağıtımları bitiriyoruz.
Bayramın üçüncü günü gittiğimiz Sava Köyü’nde eşsiz anlar
yaşıyoruz. Daha köye girmeden gençler motorsikletleriyle etrafımızı sarıyorlar. Konvoy halinde köye doğru ilerliyoruz. Çok
geçmeden yolun iki tarafına yayılmış bir kalabalık görüyoruz.
Bir yanda erkekler, diğer yanda çocuklar boy sırasına göre di-
zilmişler. Biz arabadan inerken bir ezgi söylemeye başlıyorlar.
Başlangıçta yabancı gelen melodi kısa bir süre sonra tanıdık
gelmeye başlıyor. Bu ezgi Talaal Bedru Aleyna’dan başkası değil. Sıranın başından itibaren herkesle tokalaşıp sarılarak bayramlaşırken gözlerimden yaş akmaması için gerçekten çok çaba
harcıyorum. Köylüler bize Mekke’den Medine’ye hicret eden
Müslümanlar gibi muamele ediyorlar. Hepimizi ayrı ayrı sarıp
sarmalıyorlar.
Köyden ayrılışımız da bir başka oluyor. Nasıl Anadolu’da misafir
olduğunuz evde hemen bir koç kesilirse burada da bize muhtemelen kesip pişirmeye vakit olmadığından canlı olarak kurban hediye
ediyorlar. Siz ne yaptınız derseniz kurbanları Abidjan’da kestirip
fakir fukaraya hediye ediyoruz.
Fildişi Sahili’nde 1000 civarında aileye kurban
hediyelerini ulaştıUzun yıllardan beri
rıyor, Fildişi’ndeki
İHH gönüllüsüyüm. Kurban
dâhil bütün kampanyalarından
STK’ları, alimleri,
memnunum. Seyahatlere de katılıp
yapılanları yerinde görmek nasip oldu.
öğrencileri ziyaret
Faaliyetlerine katkıda bulunmaktan da
mutluyum. Heyecanımızı hiç eksiltmiyor
ediyoruz. VerimİHH, emek veren herkesten Allah razı
olsun.
li, unutulmaz bir
Ahmet Atakan
kurban organizas(Esnaf)
yonundan sonra Türkiye’ye dönüş yoluna
koyuluyoruz.
14
Gazete Kurban
Zilhicce 1435
Kurban ve Çocuk
Çoğumuzun, çocuklukla ilgili önemli hatıralarında
bayramlar büyük yer tutar. Bayram kimi zaman hediye, kimi zaman harçlık bazen de kavuşmaktır. Ama
illa, heyecandır bayram. Heyecandır bir gece öncesinden uykumuzu kaçıracak kadar. Herkesi aynı şeyin
etrafında kenetlendiğini görmenin heyecanıdır belki.
Bayram süresince topluma karışır, sevmeyi sevilmeyi
yeniden yaşarız. Bayramlar yoluyla toplumsal birlikteliği, dayanışmayı, kaynaşmayı, kişisel fedakarlığı
ve daha nice şeyleri öğreniriz. Bu nedenle bayramları
yaşamak, dahası bayramları çocuklarımıza yaşatmak
hepimizin görevidir. Çünkü bayram deyince çoğumuzun aklına, bayramlıklarını giymiş, güzelce süslenmiş
gülümseyen çocuklar gelir.
Çocuklara bayramı nasıl yaşatalım?
bayramda ziyaret yapmanın önemi üzeri-
gibi sorulara hazırlıklı olmamız gerektiği-
Şüphesiz, yetişkinler olarak ilk yapmamız
ne vurgu yapabiliriz. Bu bayramda ziyaret
ni sanırım hepimiz biliyoruz. Bayram ön-
gereken çocukların bayramı doya doya
edeceklerimiz sadece kendi arkadaşları-
cesinde, çocuklarımızla birlikte küçük he-
yaşamalarını sağlamaktır. Bu amaçla,
mız değil, çocuklarımızın da arkadaşları
diyeler alıp, bu hediyeleri diğer çocuklara
içinde bayram geçen hikâyeleri ve şarkı-
olabilir pekâlâ. Çünkü bayramda arkadaş-
dağıtmak, bayramın paylaşmak olduğu-
ları araştırıp bayram süresince çocukları-
larını görmek, onlara hediye götürmek
nu onlara öğretir. ‘Bayramlık’, çocuklara
mızla paylaşmak onlardaki bayram bilin-
onların da en doğal hakkıdır.
bayramı hatırlatan, onların hatıralarında
cini geliştirecektir mesela. Çocuklarınızla
Yedi yaş üstü çocuklarımızla bayramda
güzel izler bırakan bir uygulamadır. Eli-
birlikte söyleyeceğiniz bir bayram şarkısı
kabristanları ziyaret edip, büyüklerimizi
mizden geldiği kadarıyla çocuklarımıza
bayramı onların hatırlarında daha iyi yer
anmak ne de anlamlı olur. Bu ziyarette ço-
bayramlık elbiseler almak, onları ilk ola-
etmesini sağlayabilir. Aynı şekilde akra-
cuklarımızdan gelecek “İnsanları neden
rak bayram sabahı giydirmek, bayramın
balarımızı ziyaret ederken, her ziyarette
toprağa gömdüler, orada ne yiyecekler?”
ayrı bir güzelliği olarak çocuklarımızın
Ekim 2014
anısında yer edecektir. Bu bayramda kurbanlıkların satıldığı yerleri çocuklarımızla birlikte ziyaret etmek, yine bayrama
dair tatlı bir anı olacaktır.
Çocuklarımıza bayramı nasıl
anlatalım?
Kurban bayramında çocuklarımıza bayramı anlatırken, kurbanlıkların kesimi üzerinde değil kurbanın sosyal boyutu üzerinde durmak daha faydalıdır. İnsanların
bayramda yardımlaştığını, akrabalarını
ziyaret ettiğini, fakirlere et ve para yardımında bulunduklarını anlatmak daha
doğrudur. Et yiyemeyen çocukların, kurban bayramında et yiyebildikleri, mutlu
olduklarını anlatabiliriz çocuklarımıza.
En güzeli de kesebildiğimiz kurban eti ya
da hediyelerle ile birlikte bir fakirin kapısını birlikte gitmektir.
İbrahim Peygamber ile oğlu İsmail’in
kıssasını anlatacaksak çocuklarımıza,
vurguyu bıçağa, kesmeye değil de İsmail
Peygamber’in teslimiyetine ve babasının
sözünü yerine getirmesine yapmak daha
doğru olur. Bu kıssanın özellikle 7 yaş ve
üstü çocuklara anlatılması bizce daha yerinde bir davranıştır. İsmail Peygamber’in
kesilmek için değil, hediye edilmek için
götürüldüğünü söylemek çocuklarımızın ruhu için daha uygundur. Kastımız,
Gazete Kurban
12 yaş altı çocuklara alınan kurbanlığın
kesildiğini, öldürüldüğünü söylemek yerine Allah’a hediye edildiğini söylemek
gerektiğidir. Bu yaş çocukları için ‘kurban
etmek’ kelimesini ‘hediye etmek’ olarak
açıklayabiliriz. 12 yaş öncesi çocuklara
“Bu ineği kestiniz mi?” diye sorduklarında “Allah’a hediye ettik” şeklinde cevap
verebiliriz.
Dünyadaki tüm canlıların birbirine yardım ettiğinden bahsetmek, bitkilerin ve
hayvanların bizlere besin olduğuna, biz
onları yediğimizde mutlu olduklarına değinmek yerinde olur. Bu çerçevede kurban edilen hayvanları, insanların yiyip
güçlendiğine; hayvanların bizim güçlenmemize yardımcı oldukları için çok sevindiklerine değinebiliriz.
Çocuklar kurban kesimini izlemeli mi?
Çocukların kurban kesimini görmesi
kültürlere ve bölgelere göre farklı değerlendirilebilir. Köy ortamında yaşayan çocuklar, zamanla alıştıkları kesim işlemini
yadırgamayabilir. Çünkü bu ortamda, ölü
hayvan, kan görmek hayatın bir parçası
gibidir. Özellikle hayvancılıkla uğraşan
bölgelerde çocuklar defalarca hayvanların kesim işlemine şahit olur. Bu onlar
için hayatın içinden ve alışılmış bir olay
olarak algılanabilir. Ancak büyük şehir-
15
lerde hayvanları sadece et olarak önünde
gören, kendi kanını bile pek az görmüş
çocuklar için kurban kesimini görmek oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilir.
Günümüz şartlarına göre genel bir değerlendirme yapacak olursak, 7 yaş altı
çocukların kurban kesimine uzaktan
bile şahit olması sakıncalıdır. Yani 7 yaş
altı çocuklar kurban kesim işlemini görmemelidir. 7-12 yaş arası çocuklar, ısrarcı olduklarında kurban kesimini ancak
uzaktan izleyebilirler. Ancak bu izlemede
çocuklar, bıçak, kan, hayvanın çıkarmış
olduğu hırıltı gibi olumsuz görüntülere
şahit olmamalıdır. Ergenlik dönemine
girmiş, 12 yaş üstü çocuklar ise kurban
kesimini izleyebilirler. Kızların ve erkeklerin kurban kesiminden etkilenmeleri
farklı olabilir. 12 yaş üstü bile olsa kız çocuklarının hassas durumlarını göz önüne
alarak değerlendirme yapmak daha doğru olur.
Çocuklar kurbanlıkları severler, onlarla
duygusal bağlar kurabilirler. Kurban kesildikten sonra, “Bak bu senin beslediğin
koyunun eti, hadi ye.” demek çocuk için
yıkıcı olabilir. Yine kurbanın kanını alıp
çocukların alnına sürmek, çocuk ruhunda
olumsuz derin izler bırakabilir.
* Bu yazı Pedagoji Derneği tarafından hazırlanmıştır.
16
Gazete Kurban
Yazı: Dudu Ekinci
Zilhicce 1435
Çizim: Ömer Merken
Kurban Bayramı’nı her yıl heyecanla bekler
ve coşkuyla kutlarız. Bayramda kurban
keserek Allah’ın emrini yerine getiririz ve
Allah’a yakınlaşmayı amaçlarız.
Adım Adım Kurban İbadeti
Kurbanlığımızı alırız.
Kurbanlığımız koyun, keçi,
sığır, deve gibi hayvanlardan
olmalıdır. Allah’a sunacağımız
hediyelerimiz olan
kurbanlıklarımızın sağlıklı
hayvanlar olmasına dikkat
ederiz.
Kurban Bayramı sabahı, bayram
namazından sonra hazırlıklara başlarız.
Kurbanlığımızı, kesileceği yere incitmeden
getiririz. Gözlerini bağlar, başını kıbleye
çeviririz. Bunları yaparken Allah’a dua
eder, tekbir ve tehlil getiririz. Ardından
“Bismillahi Allahu ekber” diyerek
kurbanımızı keseriz.
Ekim 2014
Gazete Kurban
Kurban kesme işlemi bittikten
sonra her yeri iyice temizleriz.
Kurbanın kullanılmayan
kısımlarını toprağa derince
gömeriz.
Biliriz ki Rabbimize sunduğumuz kurbanın her parçası çok
değerlidir. Bunun için israf etmemeye her zamankinden
daha fazla özen gösteririz. Kestiğimiz kurbanın üçte birini
fakirlere veririz. Üçte birini kendimize ve ailemize ayırırız.
Üçte birini de akrabalarımıza ve arkadaşlarımıza hediye eder,
misafirlerimize ikram ederiz.
17
18
Gazete Kurban
Zilhicce 1435
Kurban İbadeti
Bize Neler Kazandırır?
vAllah’ın emrini yerine getirerek
O’na yakınlaşırız.
v Toplumda dayanışma ve
yardımlaşma duyguları yaygınlaşır.
v Bize verdiği nimetler için Allah’a
şükretmiş ve O’nun bize verdiklerinden
başkalarına da hediye etmiş oluruz.
v Allah’a itaat konusunda Hz. İbrahim ve
Hz. İsmail’in yaşadıkları sınavı hatırlarız.
Böylece Allah’a teslim olduğumuzda
O’nun bize hep yardım edeceğini ve
bizi koruyacağını düşünürüz.
K
Ü
L
Z
Ö
S
I
L
HIZ
ek:
“Allah en
irm
Allahu
tekbir get
ına gelen “
anlam
büyüktür.”
söylemek.
i
in
s
le
m
ü
ekber” c
a
ah’tan başk
ll
A
“
:
k
e
m
tehlil get.”iranlamına gelen “La k.
e
ilah yoktur
sini söylem
le
m
ü
c
”
h
a
ilahe illall
HIMM... İLGİNÇ
• Bayramdan önceki güne “arefe” dendiğini, “arefe”nin de tanımak, bilmek anlamına
geldiğini biliyor muydunuz? Ve yurdumuzun birçok yerinde arefeden bir gün öncesine
“şerefe” dendiğini…
• Bayram kelimesinin Farsçada “sevinç ve eğlence günü” anlamına gelen “bezram”
kelimesinden geldiğini duymuş muydunuz?
Ekim 2014
Gazete Kurban
19
Büyük Karaman Cad. Taylasan Sok. No:3 Pk. 34230 Fatih /İstanbul
Download

Kurban Gazetesi 2014 - İHH İnsani Yardım Vakfı