01-) Sayfanın kenar boşluklarını ayarlamak için hangi yol
izlenmelidir?
A-) Giriş – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
B-) Görünüm – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
C-) Sayfa Düzeni – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
D-) Ekle – sayfa Yapısı – Kenar boşlukları
12-)
02-) Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?
A-) Giriş
B-) Postalar
C-) Görünüm
D-) Ekle
13-)
03-) Word programında hazırlanan dosyaların (belge)
uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A-) .xls
B-) .bmp
C-) .doc
D-) .dot
04-) Tüm satır en kısa olarak nasıl seçilir?
A-) Farenin sağ tuşunu tıklayarak
B-) Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
C-) Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
D-) Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak
05-) Kelime üzerinde farenin sol tuşu ile çift tıklama ne
anlama gelir?
A-) Kelimeyi seçer
B-) Paragrafı seçer
C-) Satırı seçer
D-) İmleci metnin sonuna götürür
06-) Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi
kullanılmaz?
A-) Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir
B-) Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
C-) Shift ve yön tuşları ile
D-) Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.
07-) Sayfanın rengini değiştirmek için hangi yol takip
edilmelidir?
A-) Giriş – Sayfa arka planı – sayfa
B-) Sayfa Düzeni – Sayfa arka planı – sayfa rengi
C-) Ekle – Sayfa arka planı – sayfa rengi
D-) Yazı Tipi – Sayfa arka planı – sayfa rengi
08-) Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına
gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi
yapılmalıdır?
A-) Page Up
B-) Page Down
C-) Ctrl + Home
D-) Ctrl + End
09-) Belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdaki
şıklardan hangisi kullanılır?
A-) Office Düğmesi – Farklı kaydet
B-) Dosya – Ad değiştir
C-) Office Düğmesi – Yeni Adla kaydet
D-) Dosya – Kaydet
10-) Yazılı olan bir metindeki kelime aşağıdakilerden
hangisi ile silinmez?
A-) Kelime seçilir ve boşluk tuşuna basılır
B-) Kelime seçilir ve Delete tuşuna basılır.
C-) Kelime Fare ile çift tıklanır
D-) Kelime seçilir – farenin sağ tuş menüsünden – kes
seçeneği ile
11-) Belgeye resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
A-) Ekle – Çizimler – Küçük Resim
B-) Ekle – Simge – Küçük Resim
C-) Ekle – Alan - Resim
D-) Ekle – Grafik
A-)
B-)
C-)
D-)
A-)
B-)
C-)
D-)
14-)
Düğmesinin görevi nedir?
Geçerli belgeye kare eklemeye yarar.
Seçilen çizimlere gölge vermeye yarar.
Seçilen çizimlere üç boyut vermeye yarar.
Seçilen çizimlere dolgu rengi vermeye yarar.
Düğmesinin görevi nedir?
Geçerli sayfaya oval çizmeye yarar.
Döngüsel başvuruyu başlatır.
Baskı ön izleme sayfasını açmaya yarar.
İmla kılavuzunu çalıştırmaya yarar
Düğmesinin görevi nedir?
A-) Geçerli sayfaya çizim yapmaya yarar.
B-) Sayfaya çizilen şekillerin çizgi renklerini değiştirmeye yarar.
C-) Sayfaya çizilen şekillerin dolgu renklerini değiştirmeye
yarar.
D-) Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.
15-)
A-)
B-)
C-)
D-)
16-)
A-)
B-)
C-)
D-)
17-)
A-)
B-)
C-)
D-)
18-)
Düğmesinin görevi nedir?
Geçerli sayfaya tablo eklemeye yarar
Geçerli sayfaya küçük resim eklemeye yarar
Sayfaya eklenen resimlerin rengini değiştirmeye yarar
Tabloyu dörde bölmeye yarar
Düğmesinin görevi nedir?
Geçerli sayfaya dörtgen çizmeye yarar.
Çizilen şekillere üç boyut vermeye yarar.
Çizilen şekillere gölge eklemeye yarar.
Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar
Düğmesinin görevi nedir?
Geçerli sayfaya dörtgen çizmeye yarar.
Çizilen şekillere üç boyut vermeye ve ayarlamaya yarar.
Çizilen şekillere gölge eklemeye yarar.
Sayfamıza otomatik şekil eklemeye yarar
Düğmesinin görevi nedir?
A-)
B-)
C-)
D-)
Yazı tipi rengi seçeneklerini ekrana getirir.
Seçilen yazıları üst simge ekler.
Word Art galerisini ekrana getirir.
Yazımızın büyüklüğünü arttırır
19-)
Düğmelerini sırası ile görevi
nedir?
Girinti Arttır – Girinti Azalt – Madde İşareti –
Numaralandırma
Girinti Azalt – Girinti Arttır – Madde İşareti –
Numaralandırma
Girinti Azalt – Girinti Arttır – Numaralandırma – Madde
İşareti
Girinti Azalt – Girinti Arttır – Geri Al – Yinele
A-)
B-)
C-)
D-)
20-)
A-)
B-)
C-)
D-)
Düğmesinin görevi nedir?
Yazıyı hizalamaya yarar
Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir
Çizgi eklemeye yarar
Madde işareti eklemeye yarar
21-)
Düğmesinin görevi nedir?
A-) Kayıt penceresine bir üst seviyeye çıkmaya yarar.
B-) Kayıt penceresinde istenilen ortamda yeni bir klasör
oluşturmaya yarar.
C-) İstenilen bir ortamdaki klasörleri silmeye yarar.
D-) Belirtilen klasörün özellikler penceresini açmaya yarar.
22-) Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan belgenin satır
aralıklarını düzenler.
A-)
B-)
C-)
D-)
23-) Birden fazla hücreyi birleştirip tek bir hücre hâline
getiren düğme hangisidir ?
A- )
B- )
C- )
D- )
24-) Bir tabloda hücre içindeki metnin yönünü değiştiren
düğme hangisidir?
A-)
B-)
C-)
D-)
Download

9D Sınıfı Soruları