ALES
Çıkmış Sorular
Tamamı Çözümlü
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Komisyon
ALES Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular
ISBN 978-605-364-509-2
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
©2014,Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
“Bu kitapta yer alan geçmiş yıllarda ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlardaki ÇIKMIŞ SORULAR'ın her hakkı
ÖSYM'ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi,
herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması ÖSYM'nin yazılı izni olmadan yapılamaz. Pegem
Akademi Yayıncılık telif ücreti ödeyerek bu izni almıştır.”
1. Baskı: Ekim 2004, Ankara
34. Baskı: Nisan 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Merve Koşar
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Tuna Matbaacılık Sanayi Ticaret A.Ş.
Bahçekapı Mahallesi 2460. Sokak No: 7
Şaşmaz / ANKARA
(0312 278 34 84)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 16102
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
E-ileti: [email protected]
ALES VE KİTABIMIZ HAKKINDA
ÖSYM tarafından lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için önce “ALES” (Akademik Personel ve
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) adıyla sınavlar düzenlenmektedir.
ALES’in kapsamını, ÖSYM’nin ilgili kararı bağlamında ana hatlarıyla açıklamak yararlı olacaktır:
•
Lisansüstü eğitim almak isteyenler için yapılacak olan sınavla, belirli akademik kadrolara
(yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve
eğitim öğretim planlamacısı olarak) atanmak isteyenlere yönelik yapılmakta olan sınav ALES’te
birleştirilmiştir.
•
ALES ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez düzenlenmektedir.
•
Sınava bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar, lisans programını bitirenler ile
denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
•
Sınavda Sözel Yetenek bölümünde 50'şer sorudan oluşan iki test (Sözel Yetenek-1 ve Sözel
Yetenek-2), Sayısal Yetenek bölümünde de yine 50'şer sorudan oluşan iki test (Sayısal Yetenek-1
ve Sayısal Yetenek-2) yer almaktadır.
•
Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.
Kitabımızın içeriği ve genel özellikleri şöyledir:
•
2008 Mayıs ayında yapılan sınavdan başlayarak en son 2013 yılı Mayıs ayında yapılan sınav ve
2013 Kasım ayında yapılan sınav sorularının benzer soruları da dahil olmak üzere tam 12 sınavı
kitabımızda bulabilirsiniz.
•
Kitabımızdaki bu 12 sınavla, 1100 Sözel Yetenek – 1100 Sayısal Yetenek sorusu olmak üzere tam
2200 çıkmış soruyu çözme olanağına sahip olacaksınız.
•
Kitabımızda soruların yalnızca doğru yanıtlarını değil, uzman bir ekip tarafından hazırlanan ve
ALES’e hazırlanma sürecinde size oldukça yararlı olacağını düşündüğümüz ayrıntılı çözümlerini de
bulacaksınız.
“ALES Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular” kitabımızın sınava hazırlanma sürecinde sizlere yardımcı
olacağını ve yol göstereceğini umuyor, başarılar diliyoruz.
Pegem Akademi Yayıncılık
Şubat 2014
İÇİNDEKİLER
Sayfa
ALES ve Kitabımız Hakkında ..................................................................................................................... iii
Đçindekiler ..................................................................................................................................................... iv
Sayısal Bölüm Soruları Test-1 (2008 Mayıs) ................................................................................................................ 1
Sayısal Bölüm Soruları Test-2 (2008 Mayıs) ................................................................................................................ 8
Sözel Bölüm Soruları (2008 Mayıs) ............................................................................................................................. 16
Sayısal Bölüm Test-1 Çözümleri (2008 Mayıs) ........................................................................................................... 33
Sayısal Bölüm Test-2 Çözümleri (2008 Mayıs) ........................................................................................................... 40
Sözel Bölüm Çözümleri (2008 Mayıs) ......................................................................................................................... 48
Sayısal Bölüm Soruları Test-1 (2008 Kasım) .............................................................................................................. 60
Sayısal Bölüm Soruları Test-2 (2008 Kasım) .............................................................................................................. 66
Sözel Bölüm Soruları (2008 Kasım) ............................................................................................................................. 72
Sayısal Bölüm Test-1 Çözümleri (2008 Kasım)........................................................................................................... 89
Sayısal Bölüm Test-2 Çözümleri (2008 Kasım)........................................................................................................... 96
Sözel Bölüm Çözümleri (2008 Kasım) ....................................................................................................................... 103
Sayısal Bölüm Soruları Test-1 (2009 Mayıs) ............................................................................................................ 111
Sayısal Bölüm Soruları Test-2 (2009 Mayıs) ............................................................................................................ 118
Sözel Bölüm Soruları (2009 Mayıs) ........................................................................................................................... 124
Sayısal Bölüm Test-1 Çözümleri (2009 Mayıs) ......................................................................................................... 141
Sayısal Bölüm Test-2 Çözümleri (2009 Mayıs) ......................................................................................................... 146
Sözel Bölüm Çözümleri (2009 Mayıs) ....................................................................................................................... 151
Sayısal Bölüm Soruları Test-1 (2009 Kasım) ............................................................................................................ 160
Sayısal Bölüm Soruları Test-2 (2009 Kasım) ............................................................................................................ 167
Sözel Bölüm Soruları (2009 Kasım) ........................................................................................................................... 174
Sayısal Bölüm Test-1 Çözümleri (2009 Kasım)......................................................................................................... 193
Sayısal Bölüm Test-2 Çözümleri (2009 Kasım)......................................................................................................... 198
Sözel Bölüm Çözümleri (2009 Kasım) ....................................................................................................................... 203
Sayısal Bölüm Soruları Test-1 (2010 Mayıs) ............................................................................................................ 212
Sayısal Bölüm Soruları Test-2 (2010 Mayıs) ............................................................................................................ 220
Sözel Bölüm Soruları (2010 Mayıs) ........................................................................................................................... 228
Sayısal Bölüm Test-1 Çözümleri (2010 Mayıs) ......................................................................................................... 246
Sayısal Bölüm Test-2 Çözümleri (2010 Mayıs) ......................................................................................................... 251
Sözel Bölüm Çözümleri (2010 Mayıs) ....................................................................................................................... 257
Sayısal Bölüm Soruları Test-1 (2010 Aralık) ............................................................................................................. 265
Sayısal Bölüm Soruları Test-2 (2010 Aralık) ............................................................................................................. 274
Sözel Bölüm Soruları Test-1 (2010 Aralık) ............................................................................................................... 283
Sözel Bölüm Soruları Test-2 (2010 Aralık) ............................................................................................................... 294
Sayısal Bölüm Test-1 Çözümleri (2010 Aralık)......................................................................................................... 307
Sayısal Bölüm Test-2 Çözümleri (2010 Aralık)......................................................................................................... 314
Sözel Bölüm Test-1 Çözümleri (2010 Aralık) ........................................................................................................... 322
Sözel Bölüm Test-2 Çözümleri (2010 Aralık) ........................................................................................................... 327
Sayısal Bölüm Soruları Test-1 (2011 Nisan) .............................................................................................................. 332
Sayısal Bölüm Soruları Test-2 (2011 Nisan) .............................................................................................................. 341
Sözel Bölüm Soruları Test-1 (2011 Nisan) ................................................................................................................ 350
Sözel Bölüm Soruları Test-2 (2011 Nisan) ................................................................................................................ 360
Sayısal Bölüm Test-1 Çözümleri (2011 Nisan).......................................................................................................... 372
Sayısal Bölüm Test-2 Çözümleri (2011 Nisan).......................................................................................................... 380
Sözel Bölüm Test-1 Çözümleri (2011 Nisan) ............................................................................................................ 389
Sözel Bölüm Test-2 Çözümleri (2011 Nisan) ............................................................................................................ 395
Sayısal Bölüm Soruları Test-1 (2011 Kasım) ............................................................................................................. 400
Sayısal Bölüm Soruları Test-2 (2011 Kasım) ............................................................................................................. 408
Sözel Bölüm Soruları Test-1 (2011 Kasım) ............................................................................................................... 418
Sözel Bölüm Soruları Test-2 (2011 Kasım) ............................................................................................................... 430
Sayısal Bölüm Test-1 Çözümleri (2011 Kasım)......................................................................................................... 443
Sayısal Bölüm Test-2 Çözümleri (2011 Kasım)......................................................................................................... 452
Sözel Bölüm Test-1 Çözümleri (2011 Kasım) ........................................................................................................... 460
Sözel Bölüm Test-2 Çözümleri (2011 Kasım) ........................................................................................................... 465
Sayısal Bölüm Soruları Test-1 (2012 Mayıs) ............................................................................................................. 470
Sayısal Bölüm Soruları Test-2 (2012 Mayıs) ............................................................................................................. 480
Sözel Bölüm Soruları Test-1 (2012 Mayıs) ................................................................................................................ 491
Sözel Bölüm Soruları Test-2 (2012 Mayıs) ................................................................................................................ 503
Sayısal Bölüm Test-1 Çözümleri (2012 Mayıs) ......................................................................................................... 517
Sayısal Bölüm Test-2 Çözümleri (2012 Mayıs) ......................................................................................................... 525
Sözel Bölüm Test-1 Çözümleri (2012 Mayıs) ............................................................................................................ 534
Sözel Bölüm Test-2 Çözümleri (2012 Mayıs) ............................................................................................................ 540
Sayısal Bölüm Soruları Test-1 (2012 Kasım) ............................................................................................................. 545
Sayısal Bölüm Soruları Test-2 (2012 Kasım) ............................................................................................................. 554
Sözel Bölüm Soruları Test-1 (2012 Kasım) .............................................................................................................. 565
Sözel Bölüm Soruları Test-2 (2012 Kasım) .............................................................................................................. 576
Sayısal Bölüm Test-1 Çözümleri (2012 Kasım) ........................................................................................................ 586
Sayısal Bölüm Test-2 Çözümleri (2012 Kasım) ........................................................................................................ 593
Sözel Bölüm Test-1 Çözümleri (2012 Kasım) .......................................................................................................... 601
Sözel Bölüm Test-2 Çözümleri (2012 Kasım) .......................................................................................................... 608
Sayısal Bölüm Soruları Test-1 (2013 Mayıs) ............................................................................................................. 614
Sayısal Bölüm Soruları Test-2 (2013 Mayıs) ............................................................................................................. 623
Sözel Bölüm Soruları Test-1 (2013 Mayıs) ................................................................................................................ 632
Sözel Bölüm Soruları Test-2 (2013 Mayıs) ................................................................................................................ 643
Sayısal Bölüm Test-1 Çözümleri (2013 Mayıs) ......................................................................................................... 655
Sayısal Bölüm Test-2 Çözümleri (2013 Mayıs) ......................................................................................................... 661
Sözel Bölüm Test-1 Çözümleri (2013 Mayıs) ............................................................................................................ 668
Sözel Bölüm Test-2 Çözümleri (2013 Mayıs) ............................................................................................................ 673
Sayısal Bölüm Soruları Test-1 (2013 Kasım) ............................................................................................................. 678
Sayısal Bölüm Soruları Test-2 (2013 Kasım) ............................................................................................................. 686
Sözel Bölüm Soruları Test-1 (2013 Kasım) .............................................................................................................. 694
Sözel Bölüm Soruları Test-2 (2013 Kasım) .............................................................................................................. 704
Sayısal Bölüm Test-1 Çözümleri (2013 Kasım) ........................................................................................................ 715
Sayısal Bölüm Test-2 Çözümleri (2013 Kasım) ........................................................................................................ 720
Sözel Bölüm Test-1 Çözümleri (2013 Kasım) .......................................................................................................... 726
Sözel Bölüm Test-2 Çözümleri (2013 Kasım) .......................................................................................................... 730
Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SAY) hesaplanmasında 0,3; Eşit Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-EA) hesaplanmasında 0,25; Sözel Ağırlıklı ALES
Puanınızın (ALES-SÖZ) hesaplanmasında 0,2 kat sayısıyla çarpılacaktır.
BU TESTTE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 40’TIR.
1.
5.
3 1  3 1 
 7 + 14  :  7 − 14 

 

Buna göre, küçük sayı kaçtır?
A) 54
işleminin sonucu kaçtır?
A)
3
14
B)
5
14
C)
4
7
D)
7
5
E)
5
2
B)
13
2
C)
19
3
D)
7
4
E)
E) 67
olduğuna göre, a + b + c toplamının alabileceği iki basamaklı en küçük değer kaçtır?
17
4
B) 18
C) 21
D) 23
E) 26
x bir gerçel sayı olmak üzere
( x − 5)
8
=1
7.
a ve b pozitif tam sayılar ve
denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı
kaçtır?
A) 5
B) 7
C) 8
D) 10
b=
E) 12
a2 + 12
a
olduğuna göre, b kaç farklı değer alabilir?
A) 8
4.
D) 62
a b c
= =
2 3 4
A) 16
3.
C) 59
a, b, c pozitif tam sayıları için
4,25 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)
B) 56
1
2
6.
2.
Farkları 1126 olan iki sayıdan büyüğü küçüğüne
bölündüğünde bölüm 20, kalan 5 oluyor.
B) 7
C) 5
D) 4
E) 3
3a = 4 olduğuna göre
3 a −1
8.
ifadesinin değeri kaçtır?
4
A)
3
KLM = 5a + 2 = 7b + 4
4 3
C)
3
1
B)
3
D)
2 3
3
a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere
E) 12
eşitliğini sağlayan üç basamaklı en küçük
KLM sayısı için a + b toplamı kaçtır?
A) 34
B) 36
C) 38
D) 40
E) 42
2
ALES Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular
9.
14. VE 15. SORULARI AŞAĞIDAKĐ BĐLGĐLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
108 + 12
Toplamları 1210 olan beş sayıdan birincisi ikincisinin 3 katı, ikincisi üçüncüsüne eşit, üçüncüsü dördüncüsünün 2 katı, dördüncüsü beşincisinden 10 eksiktir.
48
işleminin sonucu kaçtır?
A)
3
B) 2 3
C) 3 3
D) 1
E) 2
14. Buna göre, en küçük sayı kaçtır?
A) 98
10. A ve C tek sayı, B çift sayı olmak üzere
B) 100
C) 120
D) 140
E) 160
A <B<C
koşulunu sağlayan kaç tane üç basamaklı
ABC sayısı vardır?
A) 15
B) 18
C) 20
D) 24
E) 28
15. Buna göre, en büyük sayı kaçtır?
A) 300
B) 400
C) 500
D) 600
E) 800
11.
a+b−c −d = 8
a −b −c + d = 2
olduğuna göre, ( a − c )( b − d ) çarpımının de-
16. − 18. SORULARI AŞAĞIDAKĐ BĐLGĐLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
ğeri kaçtır?
A) 15
12.
B) 14
C) 12
D) 10
E) 9
x = 444 ve y = 222 olduğuna göre,
( x + y ) − 4xy
2
( x − y ) + 4xy
2
ifadesinin değeri kaçtır?
A)
1
9
B)
1
4
C)
1
3
D) 3
E) 9
Bir n doğal sayısının şanslı bir sayı olup olmadığını belirlemek için şöyle bir yöntem uygulanıyor:
•
Toplamları n ye eşit olan pozitif tam sayı
grupları oluşturuluyor.
•
Her bir grup için, gruptaki sayıların çarpmaya göre tersleri bulunuyor ve bulunan
sayılar toplanıyor.
•
Bu toplam herhangi bir grup için 1 e eşit
oluyorsa n doğal sayısının şanslı bir sayı
olduğuna karar veriliyor.
1 sayısı şanslı sayı olarak kabul edilmektedir.
ÖRNEKLER:
11 şanslı bir sayıdır. Çünkü 2, 3, 6 grubu için
gruptaki sayıların çarpmaya göre terslerinin toplamı 1 e eşittir.
Yani 2 + 3 + 6 = 11 ve
13. Bir sayının
1
3
ünün ü aynı sayının yüzde
3
4
Benzer biçimde 4 de şanslı bir sayıdır. Çünkü 2,
2 grubu için gruptaki sayıların çarpmaya göre
terslerinin toplamı 1 e eşittir.
Yani 2 + 2 = 4 ve
kaçıdır?
A) 12
B) 15
C) 20
D) 25
E) 28
1 1 1
+ + = 1 dir.
2 3 6
1 1
+ = 1 dir.
2 2
16. Aşağıdakilerden hangisi şanslı bir sayıdır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Sayısal Bölüm (Sayısal - 1 Testi Mayıs 2008)
17. a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere, 10 şanslı
sayısı için
a + b + b = 10
3
22. Bir tüccar elindeki malların tanesini 35 TL den
satarsa 540 TL kâr, 24 TL den satarsa 120 TL
zarar ediyor.
Buna göre, tüccarın elinde kaç tane malı
vardır?
1 1 1
+ + =1
a b b
A) 60
eşitlikleri yazılıyor.
B) 55
C) 50
D) 45
E) 40
Buna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
23. Bir paket yemle bir kanarya 60, bir güvercin 20
gün beslenmektedir.
18.
I.
II.
III.
İki şanslı sayının toplamı şanslı sayıdır.
n şanslı sayıysa 2n + 2 de şanslı sayıdır.
Bir tam sayının karesi olan sayılar şanslı
sayıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri her zaman
doğrudur?
Bu yemle her iki kuş kaç gün beslenebilir?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 15
E) 18
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
24. − 27. SORULARI AŞAĞIDAKĐ BĐLGĐLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
19. VE 20. SORULARI AŞAĞIDAKĐ BĐLGĐLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
22 kişilik bir sporcu grubundaki erkek sporcuların sayısı, bayan sporcuların sayısının 2 katından 5 eksiktir.
1 den 31 e kadar olan sayılar bir çember üzerinde saat yönünde art arda gelecek biçimde
aşağıdaki gibi diziliyor.
31
1
30
2
3
19. Bu gruptaki bayan sporcu sayısı kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Bu çember üzerinde seçilen ardışık n tane sayının toplamına sıralı n li toplam adı veriliyor.
20. Bu gruptaki erkek sporcu sayısı kaçtır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14
ÖRNEKLER:
12, ardışık üç tane sayının toplamı
( 3 + 4 + 5 = 12 ) olduğundan bir sıralı üçlü toplamdır.
46, ardışık altı tane sayının toplamı
( 31 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 46 ) olduğundan bir sıralı
21. Saatteki hızları 60 km ve 90 km olan iki araç
aynı anda A kentinden hareket ediyor.
Yavaş olan araç hızlı olandan 2 saat sonra B
kentine vardığına göre, A ile B kentleri arasındaki uzaklık kaç km dir?
A) 320
B) 360
C) 440
D) 480
E) 540
altılı toplamdır.
24. Aşağıda verilen sayılardan hangisi bir sıralı
üçlü toplamdır?
A) 52
B) 61
C) 64
D) 68
E) 78
4
ALES Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular
25. Aşağıda verilen sayılardan hangisi bir sıralı
dörtlü toplam değildir?
A) 26
B) 30
C) 34
D) 38
29. Yapılabilecek tüm gezintiler arasında elde
edilebilecek en büyük gezinti puanı kaçtır?
E) 40
A) 91
B) 92
C) 98
D) 104
E) 106
26. Kaç farklı sıralı beşli toplam yazılabilir?
A) 32
B) 31
C) 30
D) 27
E) 26
30.
9 karesi dışında tüm kareleri dolaşan bir
gezinti vardır.
•
10 karesi dışında tüm kareleri dolaşan bir
gezinti vardır.
•
13 karesi dışında tüm kareleri dolaşan bir
gezinti vardır.
•
4 karesi dışında tüm kareleri dolaşan bir
gezinti vardır.
•
2 karesi dışında tüm kareleri dolaşan bir
gezinti vardır.
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
•
27. 62 sayısı aşağıdaki n değerlerinden hangisi
için bir sıralı n li toplamdır?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 2
28. − 30. SORULARI AŞAĞIDAKĐ BĐLGĐLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
1 den 14 e kadar olan tam sayılar 4 x 4 lük bir
tablonun içine aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.
BAŞLA
1
5
6
2
4
7
12
3
8
11
13
9
10
14
Bİ TİŞ
31. Aşağıdaki üç baskı kalıbından istenilenler üst
üste basılarak farklı şekiller oluşturuluyor.
Tabloda sol üst köşede bulunan “BAŞLA” karesinden başlayıp aşağıda verilen kurallar doğrultusunda tablo üzerinde gezinip sağ alt köşede
bulunan “BİTİŞ” karesine ulaşmak bir gezinti
olarak tanımlanıyor.
Tabloda gezinti yapılırken;
•
Herhangi bir karede bulunurken bunun bir
solunda, bir sağında, bir üstünde veya bir
altında bulunan kareye hareket edilebilir.
•
Bir kareden yalnız bir kez geçilebilir.
•
Karelerin tümünden geçme zorunluluğu
yoktur.
Geçilen tüm karelerdeki sayıların toplamı gezintinin puanıdır.
Aşağıdakilerden hangisi oluşturulan bu şekillerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
28. Yapılabilecek tüm gezintiler arasında elde
edilebilecek en küçük gezinti puanı kaçtır?
A) 32
B) 36
C) 38
D) 40
E) 42
Sayısal Bölüm (Sayısal - 1 Testi Mayıs 2008)
5
32.
33. − 35. SORULARI AŞAĞIDAKĐ BĐLGĐLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
2
1
4
Aşağıda A, B, C, D, E baloncuklarından ve I, II,
III, IV numaralı top toplama kutularından oluşan
bir sayı makinesi verilmiştir.
3
5
6
8
A
x3
D
7
+4
B
Yukarıdaki şekil
I.
1 ve 2
II.
3 ve 4
III.
5 ve 6
I
x2
E
−2
IV
II
C +3
IV. 7 ve 8
noktalarından hangilerinin bulunduğu köşeler birer doğru parçalarıyla birleştirildiğinde
dört eş parçaya ayrılır?
A) I, II ve III
C) I, III ve IV
B) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) II ve III
III
Bu sayı makinesine üzerinde bir sayı yazılı olan
top ok yönünde atılmakta ve hangi baloncuktan
geçiyorsa topun üzerindeki sayıya o baloncuktaki işlem uygulanmaktadır. Topun üzerindeki
sayı her bir baloncuktan çıkıp başka baloncuğa
geçtiğinde değişmekte ve top I, II, III ve IV numaralı top toplama kutularından birine düşmektedir. Toplar her zaman aşağı yönde hareket
etmektedir.
ÖRNEK: Üzerinde 3 yazılı olan top sayı makinesine atılıp ABC yolunu izlerse III numaralı kutuya düşecek ve
3⋅3 = 9
9 ⋅ 2 = 18
18 + 3 = 21
olduğundan üzerinde 21 yazılı olacaktır.
33. Buna göre, üzerinde 4 yazılı olan top ABEC
yolunu izleyerek III numaralı kutuya düştüğünde üzerinde kaç yazılı olur?
A) 24
B) 25
C) 26
D) 27
E) 28
6
ALES Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular
34. Üzerinde 2 yazılı olan topun toplama kutusu
ve çıktığında üzerinde yazılı olan sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
36. Buna göre, ∗ işleminin etkisiz elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) a
B) b
C) c
D) d
E) e
D) d
E) e
I numaralı kutu ve 14
I numaralı kutu ve 10
II numaralı kutu ve 10
III numaralı kutu ve 13
IV numaralı kutu ve 20
37.
a ∗ (b ∗ x ) = c
olduğuna göre, x nedir?
A) a
B) b
C) c
35. Bir top ABEC yolunu izleyerek III numaralı
kutuya düştüğünde üzerinde 37 yazılı olduğuna göre, topun atıldığında üzerinde yazılı
olan sayı kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
38. VE 39. SORULARI AŞAĞIDAKĐ BĐLGĐLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Aşağıdaki grafik bir ülkenin 1999 − 2004 yılları
arasındaki dış alım ve dış satım değerlerini göstermektedir.
Dış alım
Dış satım
Milyon Dolar
36. VE 37. SORULARI AŞAĞIDAKĐ BĐLGĐLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
A = {a,b,c,d,e} kümesi üzerinde tanımlı ∗ işlemi
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1999
∗
a
b
c
d
e
a
c
d
e
a
b
b
d
e
a
b
c
c
e
a
b
c
d
d
a
b
c
d
e
e
b
c
d
e
a
tablosu ile veriliyor.
2000
2001
2002
2003 2004
38. Bu ülkenin 2004 yılı dış satımı altı yıllık toplam dış satımın yüzde kaçını oluşturmaktadır?
A) 25
B) 28,5
C) 30,5
D) 35
E) 50
Download

ALES Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular (2008 - 2013