İNTERAKTİF EĞİTİM
AÇILAR
6.
Yanda verilen şekilde aşağıdaki açı çeşitlerinden
hangisi yoktur?
A) Geniş açı
B) Dik açı
A) Dik açı
C) Dar açı
B)
C) Geniş açı
7. Aşağıdaki şekillerden hangisinin geniş açısı vardır?
2. Aşağıdakilerden hangisi geniş açıdır?
A)
B) Dar açı
C)
A)
8.
3. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin tüm açıları dar
açıdır?
B)
C)
Yandaki şekilde aşağıdaki açılardan hangisi yoktur?
A) Geniş açı
B) Dik açı
C) Dar açı
9. Saat üzerinde akrebin 6’yı, yelkovan’ın 12’yi gösterdiği bir saatte
A)
4.
B)
oluşan açının adı çeşidi nedir?
C)
A) Geniş açı
Yandaki şeklin iç kısmında kaç tane dik açı
vardır?
A) 5
B) 4
B)
C)
11.
B) 4
C) 2
Yandaki harflerin dış kısmında kaç tane dik açı
vardır?
A) 3
www.testimiz.com
C) Dik açı
Yandaki şekilde kaç tane dar açı vardır?
A) 5
C) 3
5. Aşağıdaki harflerden hangisinde açı modeli yoktur?
A)
10.
B) Doğru açı
B) 4
C) 5
İNTERAKTİF EĞİTİM
12. “Geniş açı, …………… açıdan büyük, ………… açıdan küçüktür.“
Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla
yazılmalıdır?
17. Aşağıdaki makaslardan hangisi geniş açı oluşturacak şekilde
açılmıştır?
A) dar – doğru açı
B) doğru açı – dar açı
A)
C) dar açı – geniş açı
13. Aşağıdaki şekillerin hangisinde geniş açı yoktur?
A)
B)
B)
C)
18. Aşağıdakilerden hangisi bacaklarını dik açı oluşturacak şekilde
açmıştır?
C)
14. Aşağıdakilerden hangisinde dik açı vardır?
A)
B)
C)
A)
B)
C)
19. Aşağıdaki çocuk hangi seçenekte doğru açıyı anlatmaya
çalışmıştır?
15. Aşağıdaki saatlerden hangisi doğru açı oluşturmuştur?
A)
B)
C)
16. Aşağıdaki kapılardan hangisi dik açı oluşturmaz?
A)
B)
20. Saat tam 6.00 iken yelkovan ile akrebin oluşturduğu açı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geniş açı
A)
B)
C)
C)
www.testimiz.com
B) Dik açı
C) Doğru açı
Download

İNTERAKTİF EĞİTİM www.testimiz.com AÇILAR A