İNTERAKTİF EĞİTİM
1. Uzunluk ölçüsü temel birimi
UZUNLUK ÖLÇÜLERİ TEST
7. Aşağıdaki ölçümlerden hangisi
aşağıdakilerden hangisidir?
diğerlerinden büyüktür?
B) Kilometre
B) 1 km
A) Metre
C) Santimetre
D) Milimetre
2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
A) 10 m
C) 250 cm
D) 500 mm
8. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
A) Metre = m
A) 500 m = 5 km
C) Santimetre = sm
C) 900 cm = 9 m
B) Kilometre = km
D) Milimetre = mm
3. En büyük uzunluk ölçüsü birimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metre
B) Kilometre
C) Santimetre
D) Milimetre
4. En kısa uzunluk ölçüsü birimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metre
B) Kilometre
C) Santimetre
D) Milimetre
5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
A) 1 m = 100 cm
B) 1 cm = 10 mm
C) 200 cm = 20 m
D) 1 km = 1000 m
6. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
A) 200 cm = 2 m
B) 10 mm = 1 cm
C) 2 m = 2000 mm
D) 1 m = 1000 cm
B) 5 cm = 50 mm
D) 1 m = 1000 mm
9. Aşağıdaki ölçülerden hangisi
diğerlerinden büyüktür?
A) 3 km
B) 800 m
C) 1500 cm
D) 10 000 mm
10. Aşağıdaki ölçülerden hangisi en
küçüktür?
A) 25 m
B) 3 km
C) 250 cm
D) 1000 mm
11. 4 metrenin yarısı kaç cm’dir?
A) 400 cm
B) 200 cm
C) 100 cm
D) 40 cm
12. 6 km kaç metredir?
A) 60 m
B) 600 m
C) 6000 m
D) 60 000 m
www.testimiz.com
İNTERAKTİF EĞİTİM
13. 5 m + 25 cm aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 3 km > 687 m
A) 750 cm
B) 49 mm > 3 cm
C) 525 cm
D) 1923 m > 1 km
C) 179 cm < 1 m 63 cm
B) 5025 cm
D) 5250 cm
20.
14. 20 mm = .......... cm ifadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
2 m’lik bir mezuranın 74 cm’lik kısmı
kopuyor. Geriye kalan kısmın uzunluğu
kaç santimetredir?
yazılabilir?
A) 274
B) 2000
C) 136
B) 174
A) 200
D) 126
C) 20
D) 2
15. 4000 m = .......... km ifadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
yazılabilir?
A) 400
B) 4000
C) 40
D) 4
16. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A) 8250 m = 8 km 250 m
B) 9075 m = 9 km 750 m
309 m = 30900 cm
4 m 16 cm = 416 cm
17. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A) 4274 cm = 42 m 74 cm
B) 206 mm = 20 cm 6 mm
C) 46 m = 4600 cm
D) 64 cm 84 mm = 6484 mm
18. Aşağıdaki verilen uzunluk eşlemelerinden
hangisi yanlıştır?
A) 20 mm = 2 cm
B) 13 000 m = 13 km
C) 57 684 m = 57 km 684 m
D) 100 mm = 1 m
www.testimiz.com
Download

Uzunluk Ölçüleri Test