YGS Deneme 1501 / 02 - KÝRAZ
TEMEL MATEMATÝK TESTÝ
A Kitapçýðý 34. Soru
B Kitapçýðý 38. Soru
Cevap: C
34.
B
Yapýlan Düzeltme;
1
34.
A
B
1
A
1
1
D
1
D
1
C
C
E
E
1
F
F
ABC ikizkenar üçgen ve bu üçgene eþ 35 üçgen þekildeki gibi yerleþtiriliyor.
ABC ikizkenar üçgen.
|AB| = |AC| = 1 birim
olmak üzere 35 üçgen þekildeki gibi yerleþtiriliyor.
Buna göre, son üçgenin hipotenüs uzunluðu kaç
birimdir?
Buna göre, oluþan son üçgenin hipotenüs uzunluðu
kaç santimetredir?
A) ò34
A) ò34
B) ò35
C) 6
D) ò37
E) ò38
|AC| = |AB| = |BD| = |DE| = |EF| = ...... = 1 cm
B) ò35
C) 6
D) ò37
E) ò38
Download

ygs deneme 02 kiraz.qxp