ÜÇGEN
KARE
DİKDÖRTGEN
ÜÇGEN
Üçgen köşelerine yazılan büyük harflerin saat ile aynı ya da ters yönde
sırayla yazılmasıyla isimlendirilir
Üçgen kenarları arasında kalan kapalı bölgeye ÜÇGENSEL BÖLGE
denir.
Üçgenin köşeleri : A, B, C noktalarıdır.
Üçgenin kenarları: [AB], [BC], [AC] doğru parçalarıdır.
Üçgenin Kenarları IABI ,IBCI veya ICAI şeklinde gösterilir.
c
b
a
ÜÇGENLERİN,
KENAR UZUNLUKLARINA VE
AÇILARINA GÖRE ÇEŞİTLERİ
VARDIR
Kenarlarına göre 3 çeşit üçgen vardır.
Açılarına göre 3 çeşit üçgen vardır.
Kenarlarına göre 3 çeşit üçgen vardır.
Kenarlarına göre 3 çeşit üçgen vardır.
Kenarlarına göre 3 çeşit üçgen vardır.
Açılarına göre 3 çeşit üçgen vardır.
Açılarına göre 3 çeşit üçgen vardır.
Açılarına göre 3 çeşit üçgen vardır.
Bir üçgende yalnızca 1açının ölçüsü geniş
açı olabilir.
Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
Üçgenlerin hem iç açıları hem de
dış açıları vardır.
Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
Bir üçgenin dış açıları toplamı 360 derecedir.
Üçgenlerin 3tane dış açısı vardır.
Üçgenlerin dış açıları, iç açılarının yardımıyla ve A' , B' , C' diye
adlandırılır.
Üçgenin köşegeni yoktur.
KARE
KARENİN
KENAR VE AÇI
ÖZELLİKLERİ
Kareli matematik defterinize eşit sayıda kare sayarak kolayca
kare çizebilirsiniz. Çizdiğiniz kareye ad koymayı unutmayınız
Dört kenarı birbirine eşit ve dört açısı da dik açı olan dörtgenlere
KARE denir.
kenar
Dört kenarı vardır.
*
kenar
kenar
*
*
*
kenar
Kenarların tümü birbirine
eşittir.
Dört köşesi vardır.
A
*
*
*
*
B
D
C
ABCD karesi
Kareler köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır.
Karenin iç açıları dik ve 90°'dir.
Karenin iç açıları toplamı 360°'dir. (90+90+90+90=360)
Karenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.
Birbirine komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına KÖŞEGEN denir.
Köşegen kareyi 2 eşit dik üçgene ayırır.
Karenin iki köşegeni vardır. Köşegenlerin boyları eşittir.
İki köşegen, kareyi birbirine eşit 4 tane dik açılı üçgene ayırır.
Köşegenler birbirine diktir.
Karenin kenarlarının sınırladığı düzlem parçasına da karesel bölge
denir.
DİKDÖRTGEN
Karşılıklı kenarları birbirine eşit ve dört açısı da dik açı olan
dörtgenlere dikdörtgen denir.
Dikdörtgenler, köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır.
Dikdörtgenin uzun kenarına boy , kısa kenarına en denir.
K
L
M
N
Dikdörtgenin 4 kenarı ve 4 köşesi vardır.
Karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paraleldir.
4 tane açısı vardır. Açıları eşit, dik ve 90°'dir.
Açıların toplamları 360°'dir. (90+90+90+90=360°)
Dikdörtgenin kenarlarının sınırladığı düzlem parçasına da
dikdörtgensel bölge denir.
Dikdörtgenin 1köşegeni dik açılı iki tane üçgen oluşturur.
Dikdörtgenin 2 tane köşegeni vardır.
Dikdörtgenin köşegenlerinin boyları eşittir.
Download

4. ssınıf üçgen kare Dikdörtgen konusu ve testi sunusu