Grafik ve Animasyon-II
FLASH CS5
Öğr.Gör. Onur BULUT
Semboller
Semboller özel efektler, animasyonlar veya etkileşim özellikleri
için faydalanabileceğiniz tekrar kullanılabilir bileşenlerdir.
3 tip sembol vardır. Bunlar Grafik, Düğme ve Movie Clip adını
taşır. Semboller Library panelinde saklanır. Bir sembolü sahne üzerine
sürüklediğinizde sembolün bir örneği oluşturulur.
Movie Clip sembolleri en çok kullanılan en güçlü ve en esnek
sembollerden biridir. Bir animasyon oluştururken genellikle Movie Clip
sembolleri kullanılır. Movie Clip sembolleri kendi TimeLine larını içerirler.
Bir Movie Clip sembolünün içine kolayca animasyon eklenebilir. Bu özellik
çok karmaşık animasyonlar oluşturulmasına olanak sağlar. En önemlisi ise
Movie Clipleri Action Script ile kontrol ederek hareketlere reaksiyon
göstermesini sağlayabilirsiniz.
Düğme sembolleri etkileşim özellikleri için kullanılır. Bu semboller
kullanıcı fareyi kullanarak kendileriyle etkileşime girdiğinde nasıl
görüneceklerini belirleyen 4 adet anahtar kare içerirler. Ancak düğmeler
işlevi gerçekleştirebilmek için Action Script diline ihtiyaç duyar.
Up : Butonun normal görünümü
Over : Butonun mouse işaretçisi üzerine geldiğinde alacağı görünüm.
Down : Butona tıklandığında alacağı görünüm
Hit : Mouse nin algılama alnını belirtir.
Grafik semboleri ise esneklik anlamında en zayıf sembol tipidir.
Çünkü Action Scripti desteklemezler. Filtre yada karıştırma modu
uygulanamaz. Ancak grafik sembolün içindeki bir animasyonun ana
timeline nıyla senkronize edilmesini istediğiniz bazı durumlarda Grafik
sembolleri işe yarar.
Flash ile sembol oluşturmanın iki farklı yöntemi vardır.
Birinci yöntemde sahne üzerinde hiçbir öğe seçili değilken İnsert
menüsünden New Symbol komutu seçilir ve Flash sembol düzenleme
moduna geçer. Bu mod da sembolü çizmeye yada sembolü oluşturacak
grafikleri içe aktarmaya başlayabilirsiniz.
İkinci yöntem ise sahne üzerinde bir öğe seçilir ve Modify
menüsünden Convert to Symbol yada Ctrl+F8 tuşlarına basılır.
Açılan iletişim penceresinden sembol adlandırılarak ne tür bir
sembol olacağı Type bölümünden seçilir. Registration alanında sembolün
merkez noktası belirlenir. Ok düğmesine tıkladığınızda oluşturduğunuz
sembol kütüphaneye eklenmiş olacaktır.
Animasyon nesnelerin belirli bir zaman için gerçekleşen
hareketleri yada dönüşümleridir. Animasyonlarla nesneleri sahne
boyunca hareket ettirebilir, nesnelerin renklerini yada saydamlıklarını
değiştirebilir, boyutlarında yada döndürme ayarlarında değişiklik
yapabilirsiniz. Ayrıca hareket yolunu, nesnenin hızlanma yada
yavaşlama özelliğini kontrol edebilirsiniz.
Flashta nesnelere animasyon uygulamak için önce ilgili nesne
sahne üzerinde seçilmeli ardından nesneye sağ tıkladığında açılan
listeden Create Motion Tween seçeneği seçilir.
Oynatma kafasını zamanda farklı bir noktaya ve nesneyi yeni
bir konuma taşıyın. Arada oluşturulacak kareleri flash dolduracaktır.
Yeşil yolla gösterilen yola isterseniz müdahale edebilirsiniz. Motion
Tween tekniğinde sahne üzerindeki konum ve büyüklük, renk yada diğer
özelliklerde gerçekleşen değişiklikler için animasyon kareler oluşturulur.
İvmeli hareketler oluşturmak için oluşan yol seçili iken
Properties panelinde Ease (Kolaylık) Nesnenin hareketi ile ilgili kolaylık
ya da zorluk katsayılarını ifade eder. Bu değeri sürtünme kuvveti olarak
da düşünebilirsiniz. Sürtünme kuvveti negatif olduğunda, cisme hiçbir
tepki kuvveti göstermeyecek, hatta cismin kayarak hızlanmasını
sağlayacaktır. Bu değer pozitif olduğunda ise cismin hareketine bir tepki
kuvveti uygulayarak yavaşlamasına neden olacaktır.
Artan ivmeli hareketler oluşturmak için Ease değerini negatif,
azalan ivmeli hareketler oluşturmak için Ease değerinin pozitif
olması gerekir.
Dönme hareketi oluşturmak için oluşan
yol seçili iken Properties panelinde
Rotation bölümü kullanılır. Rotate alanından
kaç kere dönüş olacağı, Direction alanından
ise dönüş hareketinin saat yönündemi yoksa
tersi yöndemi olacağı ayarlanır.
Motion Tween tekniğinde animasyon oluşturulacak nesne sembol
olmalıdır. Eğer seçilen nesne bir sembol değilse flash otomatik olarak
nesneyi sembole dönüştürmek isteyip istemediğinizi soracaktır.
Flash aynı zamanda Motion Tween leri kendi katmanlarında
olacak şekilde ayırır. Her katmanda sadece tek bir motion tween olabilir
ve başka bir öğe bulunmaz.
Bir motion tweeni silmek için animasyon uygulanan sembole sağ
tıklamanız, ardından Remove Tween komutuna tıklamanız yeterlidir.
Saydamlık animasyonu oluşturmak için sembole sağ tıklayarak
açılan listeden Create Motion Tween seçeneği seçilir. Animasyonun
başlayacağı ilk kareyi seçerek sahneden sembolü seçin. Properties
panelinde Color Effect alanındaki Style bölümünden Alpha yı seçin ve
değerini 0 olarak ayarlayın. Sahnedeki seçilen sembol tamamen saydam
bir hale gelecektir. Oynatma kafasını 40. Kareye getirin ve tekrar
sahnedeki sembolü seçin ve yine Alpha yı seçerek değerini 100
olarak belirleyin. Sahnedeki sembol tamamen opak bir hale gelecektir.
Enter tuşuna basarak efecti izleyebilirsiniz.
Dönüşümlü animasyon tekniğini kullanmak için ise nesnelerin
sembol olmaması gerekmektedir. Bir nesneyi başka bir nesneye
dönüştürmek için ilk olarak dönüştürülmek istenen nesne çizilir. Sonra
oynatma kafası istenen kareye getirilerek yeni bir keyframe eklenir. Eski
nesne silinerek yerine dönüştürülmek istenen nesne çizilir. Ve timelineda
ilgili kareler seçili hale getirilerek üzerinde sağ tuşa basılır ve açılan
listeden Create Shape Tween seçilir.
Düzgün doğrusal hareketler oluşturmak
1. File\New seçeneğini tıklayarak yeni bir Flash dokümanı oluşturun.
2. Flash çizim araçlarını kullanarak bir düzgün bir daire çizin.
3. Şekli sürükleyerek sahnenin soluna doğru yerleştirin.
4. Sahne üzerindeki nesneyi seçili hale getirerek Modify menüsünden
Convert to Symbol komutuna tıklayarak Movie Clip e dönüştürün.
5. Nesnenin üzerinde sağ tuşa tıklayarak açılan listeden Create Motion
Tween komutunu seçin.
6. Oynatma kafası otomatik olarak 25. kareye gelecektir. 25. karede iken
nesnenizi animasyon sonunda olmasını istediğiniz konuma taşıyın.
Ekranın sağına. Enter e bastıgınızda animasyonun ara kareleri kendisi
doldurarak doğrusal bir hareket oluşturduğunu göreceksiniz.
Dönme hareketleri oluşturmak
1. Yeni bir Flash dosyası oluşturun (File\ New seçeneğini tıklayın).
2. Flash çizim araçlarını kullanarak bir Rüzgar Gülü çizin (Rectange ve
Line tool araçlarını kullanabilirsiniz).
3. Çizdiğiniz Rüzgar Gülü şeklini Movie Clip sembolü haline getirin.
4. Sembol haline getirdiğiniz şekli sürükleyerek sahnenin sol üst köşesine
yerleştirin.
5. Nesnenin üzerinde sağ tuşa tıklayarak açılan listeden Create Motion
Tween komutunu seçin.
6. Oynatma kafası otomatik olarak 25. kareye gelecektir. 25. karede iken
nesnenizi animasyon sonunda olmasını istediğiniz konuma taşıyın.
7. Oluşan yolu seçerek properties panelinde Rotation bölümünden Rotate
alanına 10 değerini verin ve Direction alanını CCW olarak ayarlayın.
8. Son olarak Free Transform Tool aracını seçerek
animasyonun bitiş karesindeki nesnenin boyutunu
büyütün.
Shape ile dönüşümlü animasyonlar tasarlamak
1. Animasyon için yeni bir tasarım dosyası oluşturun (İşlem için File\New
seçeneğini tıklayın).
2. Rectangle Tool’u kullanarak sahneye bir dikdörtgen çizin.
3. 15. boş kare kutusuna gelerek boş bir anahtar kare ekleyin (Bu işlem
için Insert\Blank Keyframe seçeneğini tıklayın).
4. Oluşturduğunuz boş kare aktifken sahneye bir daire çizin. (çizim için
Oval Tool’u kullanabilirsiniz.)
5. İki anahtar kare arasında bir kareye tıklayarak işaretleyin ve sağ tuşa
basarak Create Shape Tween seçeneğini seçin
6. Animasyonu izlemek için Enter ya da Ctrl+Enter tuşlarına basın. Bitmiş
animasyon aşağıdaki gibi olacaktır.
Download

Movie Clip