Nesne Yönelimli Programlama
Visual C# Bölüm 1
Visual Studio Nedir?

Microsoft Visual Studio, Microsoft
tarafından geliştirilen bir tümleşik geliştirme
ortamıdır (IDE). Microsoft Windows,
Windows Mobile, Windows CE, .NET
Framework, .NET Compact Framework ve
Microsoft Silverlight tarafından desteklenen
tüm platformlar için yönetilen kod ile birlikte
yerel kod ve Windows Forms uygulamaları,
web siteleri, web uygulamaları ve web
servisleri ile birlikte konsol ve grafiksel
kullanıcı arayüzü uygulamaları geliştirmek için
kullanılır.
Visual Studio Nedir?

Visual Studio, değişik programlama
dillerini destekler, bu da kod editörü ve
hata ayıklayıcısının neredeyse tüm
programlama dillerini desteklemesini
sağlamaktadır. Dahili diller C/C++ (Görsel
yoluyla C++), VB.NET (Visual Basic .NET
üzerinden), C# (Visual C# ile), ve F#
(Visual Studio 2010 itibariyle)
içermektedir.
Start Page Ekranı
Yeni Proje

File-New-Project ile yeni proje oluşturma
ekranı gelir.
Formu Çalıştırmak
Çokça Kullanılan Form Özellikleri













BackColor: Formun arka plan rengini belirleriz.
BackGroundImage: Formun arka planına resim eklememizi sağlar.
BackGroundImageLayout: Resmin nasıl yerleştirileceğini belirlememize yarar.
(None: Resmin boyutu kadar eklenir, Tile: Resmi döşer, Center: Ortalar, Stretch:
Resmi forma sığdırır, Zoom: Resmi yakınlaştırır.)
Cursor: Kontrolün üzerine gelindiğinde mouse’un ne şekil alacağını belirler.
Font: Font ile ilgili ayarlamalar yapılır.
Fore Color:Yazının rengini değiştirmek için kullanılıyor.
Text: Kontrolün üzerindeki yazıyı değiştirmemizi sağlar.
Enabled: Kontrolün aktif ya da pasif olarak ayarlanmasını sağlar.
Name: name özelliği kontrolün arka planda, yani kod kısmında çalışacağı isimdir.
Text özelliği ile karıştırılmamalıdır. Text özelliği sadece görsel kısımda gözüken
ismidir.
Locked: Kontrolü true seçeneği ile kilitleyebiliriz.
AutoScroll: Kaydırma çubuğunun görünürlüğünü ayarlar.
AutoSize: Bu özelliğe True değeri verilirse, kontrolde text kısmında yazılan şey
formdan büyükse form yazı uzunluğu kadar otomatik olarak genişler.
Size: Kontrolörün yüksekliğini ve genişliğini ayarlarız.
Çokça Kullanılan Form Özellikleri










Start Position: Program çalıştırıldığında formun ekranın neresinde
görüneceğini ayarlıyoruz.
Windows State: Program çalıştırıldığında formun nasıl açılacağını
belirliyoruz. (Maximized, Minimized, Normal)
AcceptButon: Enter’a basıldığında tıklanıldığı varsayılan butondur.
CancelButton: Esc’ye basıldığında tıklanıldığı varsayılan butondur.
ControlBox: Formun sağ tarafında büyütme, küçültme ve kapatma gibi
kontrollerin gösterilip gösterilmeyeceğini belirlememizi sağlar. (TrueFalse)
Icon: Formun sol üst tarafındaki iconun değiştirilmesini sağlar.
ShowIcon: Formun sol üstünde bulunan ikonun gösterilip
gösterilmeyeceğini belirler.
MaximizeBox: Formun maksimum edilme durumunu aktif veya pasif
yapar.
MinimizeBox: MaximizeBox: Formun minimum edilme durumunu aktif
veya pasif yapar.
Opacity: Formumuzun şeffaf bir biçimde gözükmesini sağlar.
Initalize Component

Oluşturmuş olduğumuz formların ve
kontrollerin özelliklerini (Sürükle-Bırak ile
yapılanları) Form1.Designer.Cs tutar.
Sürükle-Bırak haricinde kendimiz herhangi
bir kontroller ile ilgili kod yazmak istersek
Form1.Cs kullanılacak.
Kontrollerin Özelliklerini Kod Kısmından
Değiştirmek

Formumuza buton ekliyoruz. Butonun üstüne çift
tıklıyoruz. Buton tıklandığında ne olacağı ile ilgili
kod kısmında değişiklik yapabiliriz.
Backcolor arka plan
rengi ayarlamaya yarar.
Cursor, mouse
imlecinin şeklini
belirlememizi sağlar.
Tahoma yazı tipi, 14
punto, Italic yapar.
Tahoma yazı tipi, 14 punto, kalın, italik,
altı çizili.
Butonun üstündeki yazıyı
değiştirir.
Buton1’i pasif yapar.
Tab tuşu ile program
içerisinde geçişlerin
hangi sıra ile devam
edeceğini belirtiriz.
Visible: Text üzerindeki yazıda
değişiklik yapmaya çalışınca
text görünmez olur(false
değeri atarsak).
Anchor: Kilit görevi görür.
Formun ortasına bir butonu
sabitlersek, formu büyültsek de
küçültsek de buton her zaman
aynı yerde olur.
Dock: Butonu formun soluna ya
da sağına sabitleyebiliriz.
Location: Kontrolün x ve y
eksenindeki konumunu belirtir.
Size: Butonun genişliğini 200,
yüksekliğini 300 verdik.
Console Application(Konsol Uygulamaları)

File-New-Project-Console Application seçilir.
Yorum Satırları
Değişkenler
Değişkenlere Değer Atama

Çoğu programlama dilinde değişkenler
tanımlandıktan sonra direkt olarak programda
kullanılabilirler. Ancak C#'ta değişkeni
tanımladıktan sonra ayrıca bir de ilk değer
atamak zorundayız. Aksi bir durumda değişkeni
programımız içinde kullanamayız.
Button Kontrolü


FlatStyle: Kontrolörün düz olarak nasıl görüleceğini belirler.
ForeColor:Yazının rengini değiştirir.

TextAlign: Kontrol üzerindeki yazının kontrolün hangi kısmında
bulunması gerektiğini belirtir.

Visible: Kontrolün görünüp görünmemesini belirleriz.
Locked: Kontrolü true ile kilitlerizve hareket etmesini engelleriz.
Dock: Kontrolü form üstünde bir kısma sabitlemek istiyorsak Dock
özelliğinden bir kısım seçeriz.


Checkbox Kontrolü



Apperance: Checkbox görünümünü ayarlar. Normal ve
Button olarak 2 seçenek vardır.
CheckAlign: Kutunun yerini ayarlar.
CheckState: Kutucuk içinde çıkacak şekli belirler.
ComboBox Kontrolü

Listeye eleman ekleme CheckedListBox üzerinde sağ tıklayıp Edit
Items kullanılarak ya da Properties kısmında Items özelliği kullanılarak
eklenir.
LinkLabel Kontrolü





Label ile aynı mantıkla çalışır fakat Label’e göre artısı link oluşturma özelliği
vardır.
LinkColor: Link rengini belirler.
LinkVisited: Linke tıklanıp tıklanılmadığını kontrol eder.
LinkClicked: Linke tıklandığında neler yapılacağını belirler. Bir web sayfasına link
verilebileceği gibi bilgisayar içindeki herhangi bir yola link verilebilir.
LinkArea: Baştan kaç karaktere link verileceğini ayarlar.
ListBox Kontrolü

CheckedListBox ile aynı özelliklere sahiptir fakat bunda check etme
özelliği yoktur.

Liste elemanlarına item ile erişilebilir.
Count: Listedeki toplam eleman sayısını verir.
Remove: İstenilen elemanı silmek için kullanılır.




SelectedItem: Seçili olan elemanı tutarç
SelectedIndex: Seçili olan elemanın indexini verir.
String Dönüştürme Metodları
Parse metodu sayesinde string tipindeki bir
veriyi diğer veri tiplerine dönüştürmek
oldukça kolaydır. Bu metodla diğer veri
tipindeki veriler stringe dönüştürülemez.
 ToString metodu ile herhangi bir veri tipi
string’e dönüştürülür. Integer olarak
tanımlanmış bir değişkeni textbox’a
yazdırmak istiyorsak, önce string tipine
dönüştürmeliyiz.

Kaynak

www1.gantep.edu.tr/~inal/oguzeli/gorsel/V
isual%20C%23.pptx
Download

Visual C#1