GEOMETRİK
CİSİMLER
RESİMLERİN HANGİ
ŞEKİLLERDEN OLUŞTUĞUNU
MERAK EDİYOR MUSUN?
HADİ O ZAMAN
ÖĞRENMEYE..
EN ÇOK MERAK ETTİĞİN
RESME TIKLA BAKALIM 
KAZANIMLAR
SEVİMLİ ROBOT
Hadi robotumuzu biraz inceleyelim…
• Robotumuzun kafası aşağıdaki şekle ne kadar
da çok benziyor değil mi?
• Peki bu şeklin adını biliyor musun?
• Bilmiyorsan ben sana yardımcı olayım hadi gel
onunla tanışmaya gidelim.
Merhaba benim adım Küp,
Ben bütün ayrıtları eşit olan dikdörtgenler
prizmasıyım.
Benim 6 yüzüm, 12 ayrıtım ve 8 köşem var.
Karşılıklı yüzlerim birbirine paralel ve alanları
eşittir.
Bir yüze ait karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru
parçasına yüz köşegeni denir.
Aynı yüze ait olmayan iki köşeyi birleştiren doğru
parçasına cisim köşegeni denir.
Bir köşeden çıkan ayrıtlara prizmanın boyutları
denir. Bu boyutlar en, boy ve yüksekliktir.
Kartona 6 tane eş
karesel bölge çiz.
Kenarlarına
yapıştırmak için
biraz fazlalık
bırakmayı unutma
ama.
Kenar fazlalık
kısımlarına
yapıştırıcı sürün ve
birleştirin.
• Taban alanı = a²
• Yanal alanı = Çevresi .h
• Ya=4.a²
• Bütün alan A=6.a².
•
•
•
•
Küpün hacmi
V=Taban alanı.h
V=a³
Küpün hacmi bir ayrıtının küpüne eşittir.
ŞİRİN EVLER
Evlerimiz ne kadar güzel değil mi?
• Şirinler’in evlerine de çok benziyor.
• 2 farklı şekilden oluşmuş, peki hangi şekillerden
oluşmuş evlerimiz?
• Bu şekillerin adlarını biliyor musun?
• Bilmiyorsan ben sana yardımcı olayım hadi gel
tanışmaya gidelim.
Merhaba benim adım Koni,
Taban yüzeyim bir dairedir.
Yanal yüzüm ise bir daire dilimidir.
Tepe noktamı tabanın orta noktasına
birleştiren dikmenin uzunluğu, benim
boyumdur(koninin yüksekliğidir).
Yanal yüksekliğim ise dairenin
çevresindeki herhangi bir noktayı tepe
noktasına birleştiren doğru parçasıdır.
Koni yapımı
biraz
karışıktır.
Bu yüzden biz
sadece koninin
açık halini
inceleyelim.
Merhaba benim adım Silindir,
Tabanım bir dairedir.
Köşem ve kenarım ( ayrıtım) yoktur.
Alt ve üst yüzlerim birbirine eş ve
paralel dairelerdir.
Yan yüzüm ise bir eğridir.
Yan yüzüm açıldığında dikdörtgensel
bir bölge oluşturur.
Elimize aldığımız düzgün dikdörtgensel şekilden çok kolay silindir
yapabiliriz.
KARDAN ADAM
Kar yağdığında herkes çok mutlu olur değil mi?
Çok güzel oyunlar oynarız. Kardan adam yaparız,
kar topu savaşı yaparız...
• Peki biz kardan adamı nasıl yapıyoruz?
• Aşağıdaki şekle benziyor mu yaptığımız toplar?
• Bu şeklin adını biliyor musun?
• Bilmiyorsan ben sana yardımcı olayım hadi gel
• tanışmaya gidelim.
…
.
.
.
.
Merhaba benim adım Küre,
Bir tane yüzüm var.
Yüzeyimdeki tüm noktalar merkezime
aynı uzaklıktadır.
Benim diğer geometrik cisimler gibi hiç
ayrıtım ve köşem yoktur.
Tam bir yuvarlağımdır.
Yüzeyimdeki herhangi bir noktadan
doğru çizildiğinde, tekrar başlanılan
noktaya gelinir.
Çevremizde gördüğümüz toplar,
portakallar, bazı lambalar, bazı kapı kolları
küreye birer örnektir.
KAZANIMLAR
• Çevresindeki geometrik şekilleri fark
eder.
• Köşe, ayrıt, yüz, yüzey, taban, küp,
dikdörtgenler prizması, kare prizma,
yüzey alanının tanımını öğrenir.
• Küpü, silindiri, koniyi ve küreyi tanır ve
temel özelliklerini belirler.
• Ve bu şekillerin yüzey açınımlarını çizer .
• Somut modeller yapabilir.
KAYNAKÇA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ttkb.meb.gov.tr
www.matematiktutkusu.com
www.bilgimanya.com
www.delinetciler.org
www.matematikogretmenleri.net
www.ikskare.com
www.matematikcifatih.com
http://www.bakimliyiz.com/matematik/83369-kupun-hacmi-ve-alani-nasilbulunur.html
http://www.sinavonline.net/formuller/07_hacim_formulleri.asp
https://www.google.com.tr/search?q=koninin+alan+ve+hacmi&es_sm=122&sourc
e=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Jrb1VPmhCMWHygOhooCIDQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&
biw=1366&bih=667#tbm=isch&q=silindirin+alan+ve+hacmi
Ve görseller için de google-görseller
Download

geometrik cisimler