İNTERAKTİF EĞİTİM
KÜTLE VE HACİM ÖLÇÜSÜ PROBLEMLERİ
1.
Sıvıların hacmini ne ile ölçeriz?
2.
3 litre sıvı yağ ile 4000 mililitre sıvı yağın toplamı kaç
3.
litredir?
5.
Kütlesi 5000g olan bir poşet portakalın önce 2 kg’ını sonra
9.
Bir cam kavanoza biraz süt konuldu. Sütün brüt kütlesi 2600
10.
Bir kutu küp şeker almak istiyorum. Ambalajın üstünü
800 gramını yedik. Geriye kaç g kaldı?
g ve cam kavanozun kütlesi 600g’dır. Süt kaç gramdır?
4000 ml=…………………………….. L
5 L= ……………………………………………. mL
3000 mL= ……………………………L
4.
8.
8o L = ……………………………………………mL
okuduğumda brüt kütlenin 4700 g olduğunu okudum.
Katıların hacmini nasıl ölçeriz? Yaptığımız deneylerden yola
gramdır?
Ambalajın kütlesi ise 450 grammış. Şekerin kütlesi kaç
çıkarak anlatınız.
Beherglasa 400 mL su koydum. İçine bir silgiyi attım, sıvının
11.
12.
Maddelerin kütlesini ne ile ölçeriz? Kütle ölçü birimi nedir?
7.
2 Kg=………………………… g
5000g= ………………………… kg
6kg 700 g = ……………………..g
kamyonun kendi ağırlığı 3500 kg ise kömürün net ağırlığı
kaç kg’dır?
yüksekliği 530mL oldu. O halde silginin hacmi kam mL’dir?
6.
Üzerindeki kömür yükü ile birlikte 12.000 kg gelen bir
350 gr ağırlığındaki bir tasın içine bir miktar bulgur
koyduğumuzda Brüt ağırlık 780 gr oluyor. Bulgurun net
ağırlığı ne kadardır?
13.
7kg = ……………………………….g
www.testimiz.com
İçerisinde tuz bulunan bir bardağı tarttığımızda 450 gr
geliyor. Tuzun net ağırlığı 150 g ise dara kaç gramdır?
İNTERAKTİF EĞİTİM
14.
125 gram ağırlığındaki bir konserve tenekesinin içine 450
gram ağırlığında konserve konulduğunda konservenin Brüt
21.
ağırlığı ne kadar olur?
15.
16.
Brüt ağırlığı 127 kg olan bir el arabasının içinde 105 kg
kum olduğuna göre el arabasının net ağırlığı ne kadardır?
İçerisinde 15 gram tuz bulunan bir bardağın toplam ağırlığı
37 gramdır. bardağın darası kaç gramdır?
Bir cam kavanoz ve içindeki pekmezin kütlesi 1550
gramdır.Cam kavanozun darası 180 gram ise pekmezin net
kütlesi kaç gramdır?
22.
Brüt kütlesi 1500 g olan su şişesinin içindeki suyun kütlesi 500
23.
2 litrelik şişede 700 mililitre süt kalmıştır. Buna göre kaç
g dır. Buna göre şişenin darası kaç gramdır?
mililitre süt içilmiştir?
17.
Babam pazardan bir kasa elma aldı. Elmalar kasa ile
birlikte 24 kg geliyor. Kasanın ağırlığı 5 kg olduğuna göre
24.
elmaların net ağırlığı kaç kg’dır?
18.
suya atılınca suyun seviyesi 1300 mililitreyi gösteriyor. Demir
parçasının hacmi kaç mililitredir?
Pazardan bir kasa hurma aldım. Hurmaların net ağırlığı 12
kg ve hurma kasasının ağırlığı 2 kg olduğuna göre
hurmayla dolu kasanın brüt ağırlığı ne kadardır?
19.
20.
Bir dereceli kapta 900 mililitre su vardır. Bir demir parçası
Aysel Hanım,4650 g zeytinyağını şişeye katarak satıyor.Brüt
kütle 5 kg olduğuna göre şişenin darası kaç gramdır?
25.
Şişirilmeden önce topun kütlesi 175 g dır. Şiştikten sonra 295
26.
Ali marketten 1 litre sıvıyağ, 1 kutu kola (330 ml), 2 litre
Balcı Hasan Efendi 3 kg balı,darası 370 g olan kavanoza
koyarak satıyor.Brüt kütleyi hesaplayınız.
www.testimiz.com
g gelmektedir. Topun içindeki havanın kütlesi kaç gramdır?
fanta almıştır. Ali kaç mililitrelik alışveriş yapmıştır?
Download

İNTERAKTİF EĞİTİM www.testimiz.com KÜTLE VE