Adı Soyadı: …………………………………
.…… / ……. / 2015
TÜRKÇE
1.“Babam beni almak için Adana'ya geldi.” tümcesinde
işi yapan kimdir?
A) Ben
B) Onunla
C) Babam
D) Biz
2. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “acıma” anlamı
vardır?
A) Adamcağız varını yoğunu çocuğu için harcamıştı.
B ) Gece gündüz demeden çalışıyor.
C) Teyzem çok yorulduğu için yatmıştı.
D) Dayımın işi çok ağır.
3. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde virgülü kaldırırsak
tümcenin anlamı değişir?
A) Masal, çocuğumun uyku ilacıydı.
B ) Doktor, Aslı'ya ilaçları verdi.
C) Hamburger, tost ve ayran için buraya gelin.
D) Kızcağız, önüne konan yemekleri iştahla yedi.
4.“Bahçedeki gülleri budamak için bağ makasını elime
aldım." tümcesinde hangi sorunun yanıtı yoktur?
A) Neyi?
B) Niçin?
C) Kim? D) Ne zaman?
“Atatürk sanata çok önem verirdi."
5.Tümcedeki altı çizili sözcük hangi sorunun yanıtıdır?
A) Kim?
B) Nasıl? C) Ne kadar? D) Neye?
6. Aşağıdaki yargılardan hangisi özneldir?
A) Karenin dört köşesi vardır.
B) Bizim evle okul arası bir kilometre kadardır.
C) Annem 1,75 boyundadır.
D) Kardeşimin gözleri çok güzel.
I- Kaynak kitabım çok anlaşılır.
II- Kırmızı et, bana dokunuyor.
III- Kıvırcık saç sana çok yakışıyor.
IV- Atatürk birçok yenilik yaptı.
7. Yukarıdaki tümcelerin kaç tanesi öznel yargı
bildiriyor?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
“Sabah çok üşüdüğüm için üzerime kalın bir hırka
giydim ve bahçeye çıktım. Bahçenin, çiçekleri ve yaprakları yeni yeni açan ağaçları ile neşeli kuş sesleri
içimi ferahlattı.”
8. Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan
hangisi çıkarılamaz?
A) İlkbahar mevsimi yaşanmaktadır.
B) Hava çok serindir.
C) Kış mevsimi yaşanmaktadır.
D) Yazarın bahçede rahatlamaktadır.
MATEMATİK
ALIŞTIRMALAR
3. Bir manav her paketin içine 18 tane salatalık koyarsa
125 tane paketin içinde kaç tane salatalık olur?
4. “5, 9, 1, 0 ”sayıları birer kez kullanılarak yazılabilecek
en büyük sayının yüzler basamağının basamak değeri ile
onlar basamağının basamak değeri çarpımı kaçtır?
PROBLEMLER
1. Bir bebek günde 150 mililitrelik süt içmektedir. Bu
bebek 10 gün boyunca kaç mililitre süt içer?
5. Bir çiftlikte 134 adet inek vardır. Bu ineklerin her birinden haftada 10 kg süt almaktadır. Çiftlik sahibi hafta
sonunda kaç kg süt toplamış olur?
SOSYAL BİLGİLER
1. Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurların zararlarından biri değildir?
A) Doğanın dengesini bozar.
B) Hava kirliliğine neden olur.
C) İnsanların yaşamını kolaylaştırır.
D) Ormanların yok olmasına neden olur.
“Doğa, ihtiyaçlarımızı karşılamak için bize tüm imkanlarını sunar. Bizim de ihtiyaçlarımızı karşılarken doğaya
zarar vermemek için bazı önlemler almamız gerekir.”
2. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri
değildir?
A) Yılın belli sürelerinde konan av yasakları.
B ) Fabrika bacalarına takılan filtreler.
C) Akarsuların üzerine baraj yapılması.
D) Ağaçlandırma çalışmaları.
“Yeryüzü doğa tarafından şekillenmiştir.”
3. Aşağıdaki yeryüzü şekilleri eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
A)VADİ: Dağlar arasında, sürekli inişi bulunan çukur
B)ADA: Üç tarafı sularla çevrili kara parçası
C)PLATO: Akarsuyun derin vadiler içinde aktığı geniş
düzlükler
D)KÖRFEZ: Deniz veya okyanusun kara içerisine doğru
sokulmuş bölümü
“Deprem, yer kabuğunda meydana gelen bir doğa
olayıdır. Depremleri önleyemeyiz ancak, sebep olduğu
hasarları azaltmak bizim elimizdedir.”
4. Aşağıdakilerden hangisi deprem için alınacak önlemlerden biri değildir?
A) Evimizi güvenli yapı kurallarına uygun yapmak.
B) Ev içindeki eşyaları sabitlemek.
C) Düşebilecek eşyaları doğru yerlere yerleştirmek.
D) Evimizin temiz ve düzenli tutmak.
“Doğada birçok afet yaşanmaktadır.”
5. Aşağıda verilen doğal afet ile tanımının eşleştirmesinin hangisi yanlıştır?
A) ÇIĞ. Yükseklerdeki kar kütlelerinin hareketlenerek
büyük kütleler halinde aşağı doğru düşmesi.
B) HEYELAN: Deprem anında meydana gelen yer
sarsıntıları.
C) DEPREM: Yerkabuğunda meydana gelen sarsıntılar.
D) SEL: Aşırı yağmur veya karların birden erimesi ile
meydana gelen ani ve şiddetli su akıntıları.
“Doğada kendiliğinden olan, can ve mal kayıplarına neden olan felaketlere doğal afet denir.”
6. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?
A) Rüzgâr
B) Deprem
C) Çığ
D) Sel
FEN BİLİMLERİ
“Dereceli kabı belli bir ölçüde su ile doldurdum. Hacmini ölçmek istediğim katı maddeyi suya attım. Suyun
madde atıldıktan sonraki ölçüsünü tekrar aldım. Sonra
da son aldığım ölçüden ilk aldığım ölçüyü çıkardım.
Böylece ……………………………………..”
1. Yukarıdaki, anlatım seçeneklerdeki hangi sözcüklerle sürdürülmelidir?
A) suya attığım katı maddenin hacmini buldum.
B) suya attığım katı maddenin kütlesini buldum.
C) suyun hacmini buldum.
D) dereceli kabın hacmini buldum.
5) Sıvıların kütlelerini eşit kollu terazi ile tartarak öğrenebiliriz Önce kabın kütlesini alırız, sonra sıvıyı içine
koyar ve tartarız. Bu işlemde kabın kütlesine ne denir?
2) Yandaki meyve suyundan kaç tanesi
1 Litre yapar?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
7) Eşit kollu terazinin bir tarafında 1 kg demir, diğer
tarafında 1 kg pamuk bulunmaktadır. Bu durumla
ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur?
3) Madde miktarını (kütle) ölçmek için hangi ölçü
birimi kullanırız?
A) kg, g
B) L, mL
C) m, cm D) km, dm
A.
B.
C.
D.
4) Aşağıdaki çevirmelerden hangisi doğru yapılmıştır?
A)
C)
B)
D)
A) Net kütle
C) Dara
B) Brüt kütle
D) Kütle
6) Pekmezi kabı ile birlikte tarttığımızda aşağıdaki
sonuçlardan hangisine ulaşırız?
A) Hacim
C) Brüt kütle
B) Dara
D) Net kütle
Demirin kütlesi pamuğun kütlesinden ağırdır.
Demirin kütlesi pamuğun kütlesinden hafiftir.
Demirin ve pamuğun kütleleri eşittir.
Demirin ve pamuğun hacimleri eşittir.
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Kütle birimi olarak gram ve kilogram kullanılır.
B. 1 kilogram 1000 gramdır.
C. Sıvıların ve gazların kütlesi yoktur.
D. Kütleler eşit kollu terazi ile ölçülür.
Veli İmza: ................................
Download

4s-24aralik-ev