 En az 3 defa okumalısın. 
HAYAT BİLGİSİ
Adı:..................................................................................................... Soyadı:......................................................................
Numarası: .......................
Sınıfı:..............................
Tarih: ................../.................../..............
HATA YAPMAK DOĞALDIR
Herkes hata yapabilir. Annemiz yemeği ocakta unutabilir, babamız su içerken elinden
bardağı düşürüp kırabilir. Kardeşimiz yemek yerken yemeği üzerine dökebilir. Bizler de
hata yapabiliriz. Hata yapmak doğal bir davranıştır.
Aile bireylerimizin ya da arkadaşlarımızın hatalarını fark ettiğimizde onları kibarca
uyarmalıyız.
Hata yaptığımız zaman hatamızı kabullenmeli ve özür dilemeliyiz. Dürüst ve saygılı
davrandığımız hoşgörü ile karşılanır. Hatalardan ders almalı ve bu hataları tekrarlamamaya özen göstermeliyiz.
Hata yapmak doğaldır ve hatalardan ders almak çok önemlidir. İnsanlar doğruya
hata yaparak ulaşmışlardır. Evlerimizi aydınlatan ampulü Edison keşfetmiştir. Edison
ampulü bulmak için yüzlerce deney yaptı. Deneylerin hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Edison
başarısız olduğu deneyleri hata olarak görmedi. Başarısız olduğu her deneyi alınacak bir
ders olarak gördü. Yüzlerce hatasının ardından başarıya ulaştı ve ampulü keşfetti.
ETKİNLİK:
Aile bireylerinden hatalı olanları işaretleyiniz.
Ebru’nun annesi fırında kurabiye pişiriyordu. Ebru, süt bardağını devirdi. Süt,
masanın üzerine devrilince annesi yardımına koştu. Babası, ne olduğunu merak
edip mutfağa geldi. Fırından çıkan dumanı gördü. Annesi kurabiyeleri unutmuştu.
(
) Baba
( ) Anne
( ) Ebru
ETKİNLİK: Aşağıdaki anlatımlardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise
“Y” harfi yazınız.
0
0
0
Hata yapmak doğaldır.
Herkes hata yapabilir.
Hata yaptığımızda hatamızı
kabullenmeliyiz.
0
Hata yapan kişilerden uzak
durmalıyız.
0
0
Hatalardan ders almalıyız.
Hataları tekrarlamamaya özen
göstermeliyiz.
* Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
Ailem; annem, babam, karde1.
Annemin en sevdiği örtü-
şim ve benden oluşuyor.
ye meyve suyu döktüm.
Önder’in ailesinde hangi aile bireyleri hata
7.
Arkadaşımdan aldığım
yapabilir?
A) Anne ve çocuklar
silgiyi kaybettim.
B) Sadece çocuklar
C) Anne, baba ve çocuklar
Oyun oynarken yanlışlıkla
2. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğru değildir?
Leo’ya çarptım.
Yukarıdaki kahramanlardan hangileri davranış-
A) Çalışkan öğrenciler hata yapmaz.
larının sonucunda özür dilemelidir?
B) Bütün insanlar hata yapabilir.
C) Aynı hata sürekli olarak tekrarlanmamalıdır.
A) Kayu ve Rozi
C) Pepe, Kayu ve Rozi
3. İstemeyerek ablasının kalemini kıran Hasan’ın
yapması gereken davranış hangi seçenekte ve-
B) Kayu ve Pepe
8.
rilmiştir?
A) Kırılan kalemi ablasının çantasına
bırakmalıdır.
B) Ablasına olayı anlatarak özür dilemelidir.
C) Kalemi çöpe atmalı ama bir daha ablasının
eşyalarını izinsiz almamalıdır.
4. Hata yapan bir çocuğun yüz ifadesi nasıl
olabilir?
Hata yapan kişilere karşı davranışlarımızın yer
aldığı şekillerin sayısı hangi seçenekte verilmiştir?
5. “Melisa, Sevgi’nin cetvelini kırdığı için Sevgi’den özür diledi. Bu olay sonucunda Sevgi,
Yukarıdaki anlatıma göre Sevgi’nin Melisa’ya
B) Hoşgörü
yapmak doğaldır. Herkes
C) Sevgi
yapa-
bilir.
Bu durumda çocuklar ne yapmalıdır?
A) Durumu görmezden gelmelidirler.
B) Babalarını uyarmalı ve hata yaptığını söyle-
Yukarıdaki cümlelerde
yerine hangi sözcük
yazılmalıdır.
A) ders
emniyet kemerini taktı ama Murat Bey
takmadı.
gösterdiği tavır hangisidir?
6.
Murat Bey, çocuklarını okula götürecekti.
Birlikte arabaya bindiler. Umut ve Ceylan
Melisa’ya “Önemli değil.” dedi.”
A) Saygı
9.
B) yemek
C) hata
melidirler.
C) Emniyet kemerini açmalıdırlar.
Download

1. Sınıf Hayat Bil.Hata Yapmak Doğaldır Etkinliği