RESİMLİ ATASÖZLERİ
Akıl yaşta değil baştadır.
Aklıllı olma ile yaşlı olma arasında ilgi yoktur.Bazı küçükler
büyüklerden daha akıllı olabilirler.Nice yaşlı insan
vardır,olgunlaşmamış,akıllanmamıştır.
Araba devrilince yol gösteren çok olur.
Tehlikeli bir olayla karşılaşıp zarara uğrayınca pek çok
kimse öğüt vermeye başlar.Şöyle yapsaydın böyle
yapsaydın derler.İş işten geçtikten sonra verilen
öğütlerin değeri yoktur.
Arkadaşını söyle ,kim olduğunu söyleyeyim.
Her insan kendi kişiliğine ve anlayışına uygun
kişilerle arkadaşlık kurar.Bir insanın gerçek
kişiliği arkadaşını tanıyınca daha iyi anlaşılır.
Aslan yatağından belli olur.
Bir kimsenin kişiliğini ortaya koyan bazı özellikler vardır.
Oturduğu yerin temizliği,düzeni o kişinin kişilik sahibi
olduğunu gösterir.
Bir çöplükte iki horoz olmaz.
Bir yerde iki kişi baş olmaz.Biri ne yapar yapar ötekini oradan uzaklaştırır.
Bir elin nesi var, iki elin sesi var .
Her işi tek başımıza kendi imkanlarımızla
yapamayız.Bir başkasının yardımına ihtiyaç
duyarız.Yardımlaşarak işler daha kolay başarılır.
Görünen köy kılavuz istemez.
Kimi gerçekler tüm aydınlığı ile ortadadır.Onlar
üzerinde düşünmenin tartışmanın ve onları
açıklamanın gereği yoktur.
Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar:
İnsanın üzüntülerini yürekten paylaşan
kişi anasıdır. Dertlerimiz karşısında hiç
kimse analar kadar içten üzülmez.
Başkalarının üzüntüsü bu kadar derin ve
içten değildir.
Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
Çocuklar ana babalarından ne görürlerse ona özenirler.
Ağaç yaşken eğilir.
İnsan çocuk yaşta daha kolay eğitilir. Büyüdüğü zaman da
ona söz dinletmek zor olur.
Altın yumurtlayan tavuk kesilmez.
Kişi küçük bir çıkar uğruna kendisine büyük yarar sağlayan
bir kaynağı ortadan kaldıracak davranışlardan kaçınmalıdır
Armut piş ağzıma düş.
Tembel kişiler hazıra konmayı çok severler.
Download

RESİMLİ ATASÖZLERİ - izzethekin.fevziozbey.k12.tr