Gaye bir köyde yaşardı. Onun keçileri
vardı. Keçilerini çok severdi. Onları
otlatırdı. İçlerinde en çok İnatçı’yı severdi.
O henüz bir yavruydu. Kayaların tepesine
çıkar,zıplardı.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
paragraf ile ilgili değildir?
A)Gaye’nin keçileri çok sevmesi
B)Gaye’nin en çok İnatçı Keçi’yi sevmesi
C)Gaye’nin bir şehirde yaşaması
Bir yaz günü iki kardeş,
Yürüyüşe çıkmışlardı.
Fırın yakmış gökte Güneş,
Ateş gibi sıcak vardı.
Yürüdüler çok gezdiler,
Bu dörtlükten hangisi çıkartılamaz?
A)Mevsimlerden yaz olduğu
B)Havanın kapalı olduğu
C)Havanın çok sıcak olduğu
“Güler beş tane ekmek aldı.”
Yukarıdaki kelimelerden hangisi her
zaman büyük harfle yazılır?
A)Ekmek
B)Güler
C)Beş
Kedim henüz bir yaşında;
Uyur hep soba başında.
Hem cesurdur, hem de kurnaz.
Bir tıkırtı duyar duymaz.
Uyanır, aslan kesilir;
Gözleri volkan kesilir.
Yukarıdaki paragraf için hangisi söylenebilir?
A)Bir tıkırtıda aslan kesildiği
B)Kedinin sürekli uyanık olduğu
C)Kedinin iki yaşında olduğu
KEDİ KÖPEK KAVGASI
Bir varmış, bir yokmuş. Ormanda ağaç
çokmuş. Koca koca çınarlar, kerestelik
köknarlar, çamlar, gürgenler, meşeler hep
oradaymış. Maymunlar daldan dala
atlarken sincaplar fındık toplarmış.
Ormanın kendine göre kuralları varmış.
Kuralları Aslan koyarmış. Yine bir gün
Aslan ormana haber salmış. Telli turna üç
gün önce orman halkını dolaşarak Aslanın
kendileriyle bir konuyu görüşeceğini
bildirmiş.
Ayılar koca çınarın dibini süpürüp toplantı
yerini düzenlemişler. Gelenler yerlerine
oturmuş. Sözcü yerine geçmiş. Yazıcılar
hazırlanmış. Kral Aslan gelip toplantıyı
açmış. Yoklamada anlaşılmış ki deve
ortada yok.
Yukarıdaki metinden hangisi çıkartılamaz?
A)Kuralları aslanın koyduğu
B)Ayıların aslanı sevmediği
C)Toplantıya devenin gelmediği
• KEDİ VE YAVRULARI
• Göl kenarında yaşayan ve sudan nefret
eden bir kedi doğum yapar.
Bu kedinin doğan yavrularının
annelerinden farklı olarak gölde oynamayı
ve suya girmeyi çok sevmektedir. Anne
kedi de yavruları ile birlikte göle girer ve
onlarla suda oynar.
Bunu gören bir başka kedi hayretler içinde
kalır ve ona sorar:
“Sen hep sudan nefret ederdin, ama
görüyorum ki artık sudan hiç çıkmıyorsun.
Bunun sebebi nedir?”
Anne kedi şöyle cevap verir:
“Hala suyu sevmiyorum ama yavrularımı
çok seviyorum”.
Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A)Kedinin sudan nefret ettiği
B)Yavru kedilerin suyu sevdiği
C)Anne kedinin yavrularını sevmediği
GÜNEŞ İLE RÜZGAR
Güneş ve Rüzgar, hangisinin daha güçlü olduğu
konusunda tartışırlar. Ve rüzgar.
- "Sana benim daha güçlü olduğumu kanıtlayacağım
"der.
- "Şuradaki yaşlı adamı görüyor musun hani şu
üstünde palto olan. Bahse girerim o paltoyu üstünden
senden çok daha çabuk sokup alabilirim."
Güneş ile rüzgar hangi konuda tartışmışlar?
A)Hangisinin daha güçlü olduğu konusunda
B)Hangisinin daha büyük olduğu konusunda
C)Hangisinin daha yukarı çıkacağı
konusunda
Eylül, ödevlerini zamanında yapan,
derslerine sürekli çalışan bir öğrenciydi.
Meltem, ödevlerini yapmaz, derslerine
çalışmaz, sokakta oyun oynardı. Eylül,
derslerine zamanında çalıştığı için yüksek
notlar aldı. Meltem ise düşük not aldı.
Yukarıdaki metnin konusunu en iyi anlatan
atasözü hangisidir?
A)Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) İşleyen demir pas tutmaz.
C)Damlaya damlaya göl olur.
“Ağaç yaşken eğilir.”
Yukarıdaki atasözünde asıl anlatılmak
istenen nedir?
A) Ağacın yaşken daha kolay eğildiği
B)Eğitimin küçük yaşta daha kolay yapıldığı
C)Ağacın çok önemli olduğu
Tilki,her nasılsa dibinde su bulunan bir çukura düşmüş
ama çıkamamış.Kara kara düşünmeye başlamış.
Susuz kalmış bir keçi, aynı çukurun başına gelmiş.
Kurnaz tilki, çukurun ağzındaki keçiyi görünce fırsatı
kaçırmamış.Keyifli bir tavırla ona seslenmiş:
………………………………………………
Yukarıdaki hikaye nasıl tamamlanır?
A)Burası benim kuyum.Buradan su
içemezsin
B) Su çok güzel!Aşağı gelirsen içebilirsin!
C)Keçi, çabuk buradan uzaklaş!
Download

5.sınıf türkçe paragraf okuma anlama çalışma sunusu