RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Risk Alanı Hakkında Bilgiler
İşyerinin Adı
Departman Adı
İş Merkezi/Lokasyon Adı
Görev Adı
Açıklamalar
ABC Hastanesi
Ortopedi Servisi
Hasta Odaları
Hastaları Hareket Ettirme
ve Kaldırma İşleri
Tehlikenin Tanımlanması/Risklerin Belirlenmesi
Tehlike Kaynağı Faaliyetler
Tehlike Tanımı
 Hastanın yatakta döndürülmesi
 Yatan hastanın kaldırılması
 Hastanın yataktan sandalyeye
alınması
 Kas İskelet Sisteminin Yüke
Maruz Kalması
 Hastanın sandalyeden yatağa
alınması
 Düşen hastanın kaldırılması
…
Risk Faktörleri
Potansiyel Riskler
Risk Altındakiler
 Vücuttan uzak tutuş
 Ani hareketler
 Kavrama güçlüğü
 Yetersiz aydınlatma
 Eğilme ihtiyacı
 Değişik ağırlıkta hastalar
 Hastaya zarar verme olasılığı
 Uzanma ve kavrama
 Yön değiştirme
…
 Vücudun değişik
bölgelerinde kas İskelet
sistemi yaralanmaları
 Hemşireler
 Hastabakıcılar
 Kadın Çalışanlar
 Gebe Çalışanlar
 Yaşlı Çalışanlar
Mevcut Risk Kontrol Tedbirleri
Mühendislik Kontrolleri
-
İdari Kontroller
Çalışanlara doğru hareket ettirme ve kaldırma teknikleri eğitimi verilmektedir.
Kişisel Koruyucu Donanımlar
-
Mevcut Durum için Risk Derecesi
Riskli Olay(lar)ın Sonucu (Şiddeti)
Riskli Olay(lar)ın Olasılığı
 0,1 - Teorik Olarak İmkânsız
 1 - Hafif, Zararsız ya da Önemsiz
 0,2 - Pratik Olarak İmkânsız
 3 - Düşük İş Kaybı, Küçük Hasar, ilk Yardım
 0,5 - Mantıklı Ama Mümkün Değil
 7 - Önemli Zarar, Dış Tedavi, İşgünü Kaybı
 1 - Oldukça Düşük İhtimal
 15 - Sakatlık, Uzuv Kaybı
 3 - Nadir Fakat Olabilir
 40 - Tam Maluliyet, Ölüm
 6 - Kuvvetle Muhtemel
 100 - Birden Çok Ölüm
 10 - Çok Kuvvetli İhtimal
Tehlikeye Maruziyet Sıklığı
Risk Skoru Risk Derecesi
 0,5 - Yılda Bir ya da Daha Az
 1 - Yılda Birkaç Kez
 2 - Ayda Bir ya da Birkaç Kez
=….126......
 3 - Haftada Bir ya da Birkaç Kez
 6 - Günde Bir ya da Birkaç Kez
 10 - Sürekli
 Kabul Edilebilir Risk (0,05≤RS< 20)
 Olası Risk (20≤RS<70)
 Önemli Risk (70≤RS<200)
 Yüksek Risk (200≤RS<400)
 Çok Yüksek Risk (400≤RS≤10.000)
Kararlaştırılan İlave Risk Kontrol Tedbirleri
Tehlikenin Ortadan Kaldırılması
-
Daha Az Tehlikeli Olanla Değiştirilmesi
İhtiyaç halinde iki personel yardımlaşarak hareket ettirme kaldırma işlemini yapacaktır.
Mühendislik Kontrolleri
Bütün servislere hasta kaldırma vinçleri tedarik edilecektir. Bütün odalarda kaydırma tahtaları
bulundurulacaktır.
İdari Kontroller
-
Kişisel Koruyucu Donanımlar
-
İyileştirilmiş Durum için Risk Derecesi
Riskli Olay(lar)ın Sonucu (Şiddeti)
Riskli Olay(lar)ın Olabilirliği
 0,1 - Teorik Olarak İmkânsız
 1 - Hafif, Zararsız ya da Önemsiz
 0,2 - Pratik Olarak İmkânsız
 3 - Düşük İş Kaybı, Küçük Hasar, ilk Yardım
 0,5 - Mantıklı Ama Mümkün Değil
 7 - Önemli Zarar, Dış Tedavi, İşgünü Kaybı
 1 - Oldukça Düşük İhtimal
 15 - Sakatlık, Uzuv Kaybı
 3 - Nadir Fakat Olabilir
 40 - Tam Maluliyet, Ölüm
 6 - Kuvvetle Muhtemel
 100 - Birden Çok Ölüm
 10 - Çok Kuvvetli İhtimal
Tehlikeye Maruziyet Sıklığı
Risk Skoru Risk Düzeyi
 0,5 - Yılda Bir ya da Daha Az
 1 - Yılda Birkaç Kez
 2 - Ayda Bir ya da Birkaç Kez
=.....42.....
 3 - Haftada Bir ya da Birkaç Kez
 6 - Günde Bir ya da Birkaç Kez
 10 - Sürekli
 Kabul Edilebilir Risk (0,05≤RS< 20)
 Olası Risk (20≤RS<70)
 Önemli Risk (70≤RS<200)
 Yüksek Risk (200≤RS<400)
 Çok Yüksek Risk (400≤RS≤10.000)
Risk Derecelerine Bağlı Eylem Planları
Risk Derecesi
Eylem Planı
Kabul Edilebilir Risk (0,05≤RS< 20) Acil tedbir gerekmeyebilir.
Olası Risk (20≤RS<70)
Dikkatle izlenmelidir. Yıllık eylem planına alınabilir.
Önemli Risk (70≤RS<200)
İlave kontrol tedbirlerine ihtiyaç vardır. Yıllık eylem planına alınmalıdır.
Yüksek Risk (200≤RS<400)
İlave kontrol tedbirlerine acilen ihtiyaç vardır. Acil eylem planına alınmalıdır.
Çok Yüksek Risk (400≤RS≤10.000)
İş, risk derecesi kabul edilebilir düzeye indirilinceye kadar başlatılmamalıdır.
Download

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU