Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı
Ürünleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi
( HARÜM )
01.01.2014-31.12.2014
Dönemi Faaliyetleri
FAALİYETLERİMİZ
•
•
•
•
•
Bilimsel Faaliyetler
Eğitim Faaliyetleri
Uluslararası İşbirlikleri
Sektör Paydaşları ile İşbirliği
Etkinlikler
Bilimsel Faaliyetler
Makale
• A. Özkök, K. Sorkun, B. D’Arcy, "Sugar Analysis of Pine
Honey from Muğla Region using HPLC" , Mellifera,
14, 27-28, 27-32, 2014.
• Sorkun, K., Çelemli, G.Ö., Özenirler, Ç., Bayram E.N.,
Güzel, F. 2014, Palynological Investigation Of Honey
Produced In Ardahan-Turkey, Bee World, 91;3,80-83.
• Özkırım A., Gençay Çelemli Ö., Schiesser A., Charistos
L., Hatjina F., 2014, A comparison of the activities of
Greek and Turkish propolis against Paenibacillus
larvae, Journal of Apicultural Research 53(5): 528536 (SCI).
• Shao Kang Huang, Tamas Csaki, Vincent Doublet,
Claudia Dussaubat, Jay D. Evans, Anna M. Gajda, Alex
Gregorc, Michele C. Hamilton, Martin Kamler,
Antoine Lecocq, Mustafa N. Muz, Peter Neumann,
Aslı Özkırım, Aygün Schiesser, Alex R. Sohr, Gina
Tanner, Cansu Özge Tozkar, Geoffrey R. Williams,
Lyman Wu, Huoqing Zheng, and Yan Ping Chen, 2014,
“Evaluation of Cage Designs and Feeding Regimes for
Honey Bee (Hymenoptera: Apidae) Laboratory
Experiments” Journal of Economic Entomology
107(1):54-62
DOI:http://dx.doi.org/10.1603/EC13213 (SCI)
Sözlü Sunum
• Özkırım, A., Türkiye’deki Koloni Kayıpları ve Arı Hastalıkları,
Kovandan sofraya İzlenebilir Arı ürünleri Çalıştayı, 7-8 Nisan 2014
İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Ayazağa Kampüsü
İstanbul.
• Güler, Y., Özkök, A., “Pollen Preference Of Two Osmıa Specıes
From Sweet Cherry Orchards In Sultandağı Town (Afyonkarahısar,
Turkey)”, 12th Asian Apicultural Association Conference, 2427.Nisan.2014, Antalya, TURKEY.
• Deniz Canlı,Kadriye Sorkun,Organoleptic Profile of the Pollen
From Ardahan Region, 12 th Asıan Apıcultural Assocıatıon
Conference,24-27 2014, Antalya.
• Çiğdem
Özenirler,Fatih
Dikmen,Kadriye
Sorkun,A.Murat
Aytekin,Entomopalynology and its Applications in Polination
Ecology.12 th Asıan Apıcultural Assocıatıon Conference,24-27
April 2014, Antalya.
• Barkan, N.P., Aytekin, A.M., Structural And Functional Properties
Of Bumble Bee Venom, 12 th Asian Apicultural Association
Conference, 24-27 April 2014 Antalya, Turkey.
• Dikmen,F, Özenirler,Ç., Aytekin,A.M Türkiye’de Tozlayıcı Arı
Çeşitliliğini Ortaya Koyan Üç Örnek Cins: Bombus Latreille
(Apidae), Evylaeus Robertson ve Halictus Latreille (Halictidae),
Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2014, Kocaeli.
• Özkırım A., “Yusufeli’nde Arıcılık Potansiyeli” II. Yusufeli
Sempozyumu, 17-19 Ekim 2014.
• Sorkun, K., Çelemli G. Ö., Türkiye’nin Başkenti Ankara’nın
Balına Kaynak Oluşturan Önemli Nektar Bitkileri, 4. Uluslar
arası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,5-9 Kasım 2014,
Muğla.
• Özkırım, A., Schiesser, A., CoLoss Activities and Colony Losses
in Turkey, 5-9 September, 2014, Murcia-Spain.
Poster Sunumu
1.
Acar, A., Canlı D., Şahin, S, Sorkun, K., Pınar, N.M.,Ardahan Bölgesinde Bal
Arıları Tarafından Toplanan Onobrychis sp., Melilotus sp. ve Cistaceae
Taksonlarının Polen Protein Profillerinin Karşlaştırılması, 4. Uluslar arası
Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,5-9 kasım 2014, Muğla. (Poster sunumu)
2.
Canlı, D., Sorkun, K., Ardahan Bölgesinde Bal Arıları Tarafından Toplanan
Polenlerin Morfolojik e Organoleptik Analizleri İle Nişaşta İçeriklerinin
İncelenmesi, 4. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,5-9 kasım
2014, Muğla. (Poster sunumu)
3.
Özkök, A., Sorkun, K., D’Arcy, B., Muğla Bölgesinde Üretilen Çam Ballarının
HPLC ile Şeker Analizi , 4. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,59 kasım 2014, Muğla. (Poster sunumu)
4.
Sorkun, K., Çelemli, G.Ö., Özenirler, Ç.,Bayram, E.N., Zare, G., Kars Balının
Botanik Orjin Çalışması ve Coğrafik İşaretlenmesi, 4. Uluslar arası Muğla
Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,5-9 kasım 2014, Muğla. (Poster sunumu)
Projeler
ULUSAL PROJELER
1. Kadriye Sorkun,Ömür Gençay Çelemli, Çiğdem
Özenirler, Nesrin Ecem Bayram, Kars Ballarının
Botanik ve Coğrafik Orijinlerinin Saptanması, 2014,
Kars Serhat Kalkınma Ajansı ve Kars İli Arı
Yetiştiricileri Birliği, Hacettepe Üniversitesi
2. Özkırım,
A.,
«Yeni
Yusufeli’nde
Potansiyelinin
Değerlendirilmesi»,
Belediyesi-Artvin
Arıcılık
Yusufeli
ULUSLAR ARASI PROJELER
•COLOSS CSI Pollen (Citizien
Investigation) çalışması
Scientist
•COLOSS APITOX ve SUPERB projelerinden
APITOX projesine katılım
•COLOSS BEEKEEPING grubu yönetimine aktif
olarak katılım
• BİOHAYAT Firması ve POLONYA Arıcılık
Araştırma Enstitüsü ile «Nosema spp.
mücadelesi ve Türkiye’deki Prevalansı üzerine
Çalışmalar»
• “Internatıonal Honey Commission Propolis
Work Group” üyeliği (Komisyondaki diğer
ülkeler: Slovenya, Portekiz, Almanya, Fransa,
İtalya, İspanya, Bulgaristan, Yunanistan)
Değerlendirilme Aşamasında olan Projeler;
• "Veterinerlik Strateji Dokümanı Hazırlanması
için Teknik Destek" (2014- 2015)Proje No:
TR.2010/0740.01-1/SER/024/001
Technical
Assistance for Preparation of Veterinary
Strategy Document, Yürütücü konsorsium:
AGROTEC-AGRIN-NIRAS (AB Projesi)
• «Engelli
Bireylerin
Arıcılık
Sektörüne
Kazandırılması» (2014-2016) Milli Eğitim
Bakanlığı-TAB-HARÜM-Polonya Arıcılık Ens.Slovenya Arıcılar Birliği (AB Projesi)
• Azerbaycan’da Görülen Arı Hastalıkları Teşhisi,
Proflaksisi, Tedavi Metodları ve Azerbaycan
Propolislerinin
Biyolojik
ve
Kimyasal
Özelliklerine Genel Bir Bakış (TÜBİTAK-ANAS)
Kitap
• Parazitoloji derneği tarafından hazırlanmakta
olan BİYOTERAPİ isimli kitabın 3 bölümü
yazılarak (bal,polen,propolis) ilgili kuruma
teslim edilmiştir.
Eğitim Faaliyetleri
Gölyaka-Düzce seminer, 12 Aralık 2014
Gümüşhane seminer, 10 Aralık 2014
Bayburt seminer, 9 Aralık 2014
Sinop seminer, 15 Mart 2014
Isparta seminer Şubat 2014
Balıkesir seminer Şubat 2014
Uluslararası İşbirlikleri
Azerbeycan Tarım Bakanlığı, İpek Böcekçiliği ve
Arıcılık Enstitisü ile yapılan protokol gereği 15-19
Temmuz 2014’de Gence’de arı ürünleri ile ilgili
çeşitli sunumlar yapıldı.
Sektör Paydaşları ile İşbirliği
1. Özkırım, A., Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Arıcılık Faaliyetleri Ortak Akıl Toplantısı, 21-22
Ocak 2014, Kızılcahamam-Ankara.
2. Kadriye Sorkun, Aslı Özkırım, Kovandan sofraya
İzlenebilir Arı ürünleri,7-8 Nisan 2014 İTÜ
Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Ayazağa
Kampüsü İstanbul.
3. Özkırım, A., Artvin Arıcılık Çalıştayı, 5 Ekim
2014, Borçka-Artvin.
4. Sorkun,K., Özkırım, A., Özkök, A., Arıcılık ve Arı Ürünleri
AR-GE Proje Pazarı, 23-24 Ekim 2014 Düzce Moderatör
ve jüri üyesi
5. Özkırım, A., Apislavya Genel Kurulu ve Apimondia
Yönetim Kurulu Toplantıları, 5-9 Kasım 2014 , 4. Uluslararası
Çam Balı ve Apislavya Kongresi, Fethiye Muğla
6. Özkırım, A., Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
Arıcılığı Geliştirme Çalıştayı (GAP İdaresi), 16 Aralık
2014, Şanlıurfa.
Etkinlikler
• Kadriye Sorkun, Aslı Özkırım, 5.Dünya Arı
Günü ,Yaşam İçin Arılar Sağlık için Bal,29 Mayıs
2014,Sivas.
• Aygün Schiesser, Ana Okulu Çocuklarına Arı
Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Teknokent
Koleji,Ekim 2014
Mellifera
2014 Yılı Hedefleri
•
•
•
•
•
•
Nisan 2014, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent Arıcılık Çalıştayı
Nisan 2014, Asya Arıcılar Birliği Uluslararası Kongre
Haziran 2014, Eskişehir, Biyoloji Kongresi
Kasım 2014, MUĞLA Çam Balı-Apislavya Uluslar arası Kongresi
Kasım 2014, Tanzanya Arıcılar Birliği Uluslar arası Arıcılık Kongresi
Azerbeycan Tarım Bakanlığı, İpek Böcekçiliği ve Arıcılık Enstitiüsü ile
yapılan protokol gereği Haziran ayında yapılacak Azerbeycan Çalışması
• COLOSS Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak
• APITOX, SUPER-B ve C.S.I Projelerine HARÜM olarak katılımı sağlamak
2015 Yılı Hedefleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AR-GE çalışmalarımıza ağırlık vermek
Daha çok yayın yapmak
Eğitim çalışmalarına devam etmek
Devam eden projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak
Modern bir arılık kurmanın alt yapı çalışmalarını başlatmak
Ocak 2015’te CSI ve Monitoring workshoplarına katılmak
Nisan 2015’de, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent Arıcılık Çalıştayına
katılmak.
Mayıs 2015 de Muş da 6.dünya arı günü kutlama festivaline katılmak.
Mayıs 2015 de Azerbaycan’ da eğitim faaliyeti yapmak.
Haziran 2015 de Anzer’ de arazi çalışması yapmak.
Ağustos 2015’te COLOSS konferansına katılmak
Eylül 2015 de Güney Kore de yapılacak olan Apimondia kongresine
katılmak.
Ekim 2015 de Azerbaycan-Bakü’de yapılacak kongreye katılmak.
Download

Türkiye Arıcılığının Dünü , Bugünü ve Yarını içinde