İNTERAKTİF EĞİTİM
KUVVET VE HAREKET -4-
1. Aşağıdaki varlıklardan hangisi her zaman
B) İskeleye yanaşan gemi
hareketsizdir?
C) Kırmızı ışığı gören sürücü
B) Futbol oynayan çocuk
11. Aşağıdakilerden hangisi uygulanan kuvvet ortadan
A) Suda yüzen kurbağa
D) Duraktan kalkan otobüs
C) Garajda duran otomobil
kalkınca eski şekline döner?
D) İlkbaharda yaprak açan ağaç
A) Cam
B) Kalem
2. Aşağıdakilerden hangisi hareket çeşitlerinden birisi
C) Silgi
D) Yağ tenekesi
A) Erime
A) Yürümek
B) Oturmak
değildir?
C) Hızlanma
B) Yavaşlama
D) Yön değiştirme
3. Duraktaki yolcuyu almak için otobüs şoförü hangi
12. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi harekettir?
C) Dinlenmek
D) Uyumak
13. Aşağıdakilerden hangisi kendi kendine hareket
hareketi yapar?
etmez?
C) Dönme
C) Kuş
D) Masa
A) Eritme
B) Büyütme
A) Hızlanma
A) Karınca
B) Yavaşlama
D) Geriye gitme
B) Koyun
14. Kuvvet aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?
4. Aşağıdakilerden hangisinde bir çekme kuvveti
uygulanmamaktadır?
C) İtme veya çekme
A) Pencereyi açarken
D) Dondurma
15. Aşağıdakilerden hangisi uçarak hareket etmez?
B) Buzdolabının kapağını açarken
A) Kelebek
C) Pantolonumuzu giyerken
B) İnek
C) Kuş
D) Fındık kırarken
D) Sinek
5. Duran nesneleri hareket ettiren, hareket eden nesneyi 16. Yüksekten yere bırakılan bir nesnenin yere
durduran, nesnelerin şeklinin değiştiren etkiye ne denir?
düşmesinin sebebi nedir?
C) Güç
B) Nesnenin ağırlığı
A) Konum
B) Ağırlık
D) Kuvvet
A) Yer çekimi kuvveti
6. Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr kuvvetiyle hareket
C) Havanın basıncı
A) Yelkenli
17. Aşağıdakilerden hangisi hareket çeşitlerinden
etmez?
değildir?
B) Uçurtma
A) Hızlanan
C) Süt bidonu kaldırma
7. Bir nesnenin şeklinin değiştirmek için hangisini
A) Bükme
D) Duran
18. Kuvvet aşağıdaki hangi etkiyi yapmaz?
A) Duran bir cismi hareket ettirir.
B) Kaldırma
C) Sıkma
B) Sabit hızlı
C) Yavaşlayan
D) Yel değirmeni
yapmayız?
D) Havanın kaldırma kuvveti
B) Cismin yönünü değiştirir.
D) Germe
C) Havanın sıcaklığını artırır.
8. Saatin yelkovanının hareket etmesi, hangi tür harekete D) Cismin şeklini değiştirir.
örnektir?
A) Dönme
C) Hızlanma
19. Cisimleri hareket ettiren, yönlerini değiştiren etkiye
ne denir?
B) Aşağı -Yukarı
A) Kuvvet
D) Sallanma
B) Etki
C) Tepki
9. Hareketli bir nesnenin başlangıç noktasına göre
D) Hareket
20. Bir çiviyi çakarken aşağıdaki kuvvetlerden hangisini
bulunduğu yere ne denir?
uygularız?
A) Zaman
B) Konum
C) Kuvvet
D) Sabit nokta
A) Burkulma
B) İtme
C) Döndürme
10. Aşağıdakilerden hangisi hızlanan harekettir?
A) İnişe geçen uçak
D) Çekme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
A
B
D
D
C
B
A
B
D
C
A
D
C
B
A
D
C
A
B
www.testimiz.com
Download

Kuvvet Ve Hareket