ANTİBİYOTİK DUYARLILIK
TESTLERİNİN VERİFİKASYONU
UYGULAMA SORUSU
Yrd.Doç.Dr. Murat TELLİ
Adnan Menderes Üniversitesi tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Kesinlik (tekrar edilebilirlik)
• Kesinlik temel uyum: test edilen suşun antibiyotik
MİK’ nin ± 1 çift kat dilüsyon içindeki uyumu
• Temel uyum hata sayısı:4
• Toplam test sayısı:420
• KTU: 416/420 X 100 = %99
KTU= İyi bilinen referans MİK’in ±1 dilüsyon içinde olan karşılaştırmaların sayısı
X 100
Toplam test sonuçlarının sayısı
2
Kesinlik (tekrar edilebilirlik)
• Kesinlik kategorik uyum: test suşunun CLSI v.b.
kriterlere göre yorumlanan duyarlılık sonuçlarının
(duyarlı, az duyarlı, dirençli) uyumu
• Kategorik hata sayısı:12
• Toplam test: 420
• KKU: 408/420 X 100 = %97.1
KKU= Örtüşen kategorik sonuçların sayısı X 100
Toplam test sonuçlarının sayısı
3
Doğruluk
• Küçük Hata (KH): bir ADTS az hassas iken diğeri
hassas veya dirençli sonuç verirse
• KH sayısı:5
• Toplam: 292
• KH: 5/292 X 100 = % 1.7
KH= KH uyumsuzluklarının sayısı X 100
Toplam Test
4
Doğruluk
• Büyük Hata (BH): bir ADTS hassas iken diğeri
dirençli sonuç verirse
• BH sayısı:3
• Toplam dirençli sonuç sayısı:108
• BH: 3/108 x 100 = % 2.7
BH= BH uyumsuzluklarının sayısı X 100
Her iki sistemde dirençlilerin sayısı
5
Doğruluk
BH +KH= % 2.7 + % 1.7 = % 4.4
6
Doğruluk
• Temel uyum: test edilen ADTS’ nin MİK’lerinin
mevcut ADTS ile ± 1 çift kat dilüsyon içindeki
uyumu
• Temel uyum hata sayısı:3
• Toplam test sayısı:292
• TU: 289/292 X 100= %98.9
TU= MİK’in ±1 dilüsyon içinde olan karşılaştırmaların sayısı
Toplam test sonuçlarının sayısı
7
Doğruluk
• Kategorik uyum: test edilen ADTS nin CLSI v.b.
kriterlere göre yorumlanan duyarlılık sonuçlarının
(duyarlı, az duyarlı, dirençli) mevcut ADTS göre
uyumu
• Kategorik uyum hata sayısı:8
• Toplam test:292
• KU: 284/292 X 100 = %97.2
HKU= Örtüşen kategorik sonuçların sayısı X 100
Toplam test sonuçlarının sayısı
8
SONUÇ:
• KESİNLİK ÇALIŞMASI SONUÇLAR
– KTU: %99 (Kabul edilebilir)
– KKU: %97.1 (Kabul edilebilir)
• DOĞRULUK ÇALIŞMASI SONUÇLARI
–
–
–
–
–
BH: %2.7 (Kabul edilebilir)
KH: %1.7 (Kabul edilebilir)
BH +KH= % 2.7 + % 1.7 = % 4.4 (Kabul edilebilir)
TU: %98.9 (Kabul edilebilir)
KU: %97.2 (Kabul edilebilir)
• TESTİMİZ VERİFİYE
9
Download

Temel uyum