GEOMETRİK ÇİZİMLER
1-Doğru Parçasını İki ve İkinin Katı Sayıda Bölme
1-(A-B) doğru parçası çizilir.
2-Pergel (A-B) doğru parçasının yarısından biraz fazla açılır.
3- A ve B uçlarından çapraz yaylar çizilerek kesiştirilir C ve D noktaları elde edilir.
4- C ve D’yi birleştiren çizgi A-B doğru parçasını iki eşit parçaya böler.
5- Pergel A-E doğru parçasının yarısından biraz fazla açılır.
6- A ve E uçlarından çapraz yaylar çizilerek kesiştirilir F ve G noktaları elde edilir.
4- F ve G’yi birleştiren çizgi A-E doğru parçasını iki eşit parçaya böler.
İnce çizgi
C
Kalın çizgi
F
A
1/4
H 1/4
E
G
D
1/2
B
GEOMETRİK ÇİZİMLER
2-Doğruya Üzerindeki Bir Noktadan Dikme Çıkma
1-Doğru parçası üzerinde A noktası işaretlenir.
2- Pergel yardımıyla aynı yarıçapta A noktasının her iki tarafı B ve C noktaları işaretlenir.
3- Pergel A-B uzunluğundan daha büyük açılır B ve C noktalarından yaylar çizilerek D noktası bulunur.
4- D ile A noktası birleştirilir.
D
İnce çizgi
Kalın çizgi
B
A
C
GEOMETRİK ÇİZİMLER
3- Doğruya Dışındaki Bir Noktadan Dikme İnme
1- A noktası ve doğru belirlenir.
2- A noktasından doğruyu iki yerden kesecek şekilde bir yay çizilir, B ve C bulunur.
3- Pergel B-C doğru parçasının yarısından daha büyük açılır, B ve C noktalarından yaylar çizilir D bulunur.
4- A ve D noktaları birleştirilir.
A
B
C
D
GEOMETRİK ÇİZİMLER
4- Doğrunun Ucundaki Bir ‘A’ Noktasından Dikme Çıkma (I.yol)
1- A noktasından herhangi bir yay çizilir B noktası bulunur.
2- Aynı pergel açıklığı ile B noktası merkez olacak şekilde bir yay çizilir, ve C noktası bulunur.
3- Pergel açıklığı değiştirilmeden C noktasından bir yay çizilir.
4- B ile C birleştirilerek uzatılır, yayı kestiği yerde D noktası bulunur.
5- A ile D noktaları birleştirilir.
D
C
B
A
GEOMETRİK ÇİZİMLER
4- Doğrunun Ucundaki Bir ‘A’ Noktasından Dikme Çıkma (II.yol)
1- A noktasından herhangi bir yay çizilir B noktası bulunur.
2- Aynı pergel açıklığı ile B noktası merkez olacak şekilde bir yay çizilir, ve C noktası bulunur.
3- Pergel açıklığı değiştirilmeden C noktasından bir yay çizilir ve D noktası bulunur.
4- Pergel açıklığı değiştirilmeden D noktasından bir yay çizilir ve E noktası bulunur.
5- E ile A noktaları birleştirilir.
E
D
C
B
A
GEOMETRİK ÇİZİMLER
5- Doğru Parçasını İstenilen Sayıda Eşit Parçalara Bölme
1- A-B doğru parçasının A noktasından açılı A-C doğru parçası çizilir.
2- A-B doğru parçasının bölüm sayısı kadar A-C üzerinde cetvel veya pergel ile eşit uzunlukta işaretlenir.
3- C ile B noktaları birleştirilir.
4- İşaretli noktalardan C-B’ye paralel doğru parçaları çizilir.
5- A-B istenilen sayıda eşit parçalara bölünmüş olur.
7
C
6
5
4
3
2
1
A
B
GEOMETRİK ÇİZİMLER
6- Herhangi Bir Açıyı İkiye Bölme
1- A noktasından bir yay çizilir, C ve B noktaları bulunur.
2- Pergel C-B uzunluğunun yarısından daha fazla açılır, C ve B’den yaylar çizilir D noktası bulunur.
3- A ve D noktaları birleştirilir.
C
D
A
B
GEOMETRİK ÇİZİMLER
7- Pergel İle 30 ve 60 Derecelik Açı Çizme
1- A noktasından pergel ile bir yay çizilir, B noktası bulunur.
2- Aynı açıklıktaki pergel ile B’den bir yay çizilir ve C noktası bulunur.
3- C’den bir yay çizilir ve D noktası bulunur.
4- A ile C birleştirilirse 60 derecelik açı elde edilir.
5- A ile D birleştirilirse 30 derecelik açı elde edilir.
C
D
60
30
A
B
Download

çizimler – 01 doğru parçaları