G94- Kodu (Alın Tornalama - Tek Paso)
G94 X... Z... F...
X:Çevrim en küçük X ölçüsü
(Örneğe göre)
Z:Z yönünde birinci paso son
noktası
F:Kesici ilerlemesi
(kalıcı bir G kodudur pasolar
bittikten sonra başka bir
hareket G kodu ile iptal
edilebilir)
ÖRNEK
G00 X42 Z3;
G94 X0 Z2 F0.1;
Z1;
Z0;
G94 Simulasyon
G90- Kodu (Silindirik Tornalama - Tek Paso)
G90X... Z... F...
X:X yönünde birinci paso son
noktası
Z:Döngü boy Z ölçüsü
F:Kesici ilerlemesi
(kalıcı bir G kodudur pasolar
bittikten sonra başka bir
hareket g kodu ile iptal
edilebilir)
ÖRNEK
G00 X42 Z3;
G90 X36.5 Z-20 F0.1;
X32.5;
X28.5;
X25;
G90 Simulasyon
G71 Silindirik Tornalama ve G70 Finiş Tornalama Çevrimi
Çevrimin Açıklaması
G71 U… R…
G71 P… Q… U… W… F…
U:Her kademedeki yarıçapta paso
miktarı (Birinci Satır)
R:Her pasodan sonra geri çekilme
miktarı
P:Finiş pasosu ilk satır numarası
Q:Finiş pasosu son satır
numarası
U:Çapta finiş paso miktarı (İkinci
Satır)
W:Alında finiş paso miktarı
F:Çevrim süresince kesme
ilerlemesi
G70 Simulasyon
G71 yüzey tornalama çevrimi silindirik dış yüzey tornalama işlemlerinde kullanılır.
Programda finiş profili tanımlandıktan sonra kaba tornalama paso hareketleri otomatik
olarak yapılır. X ekseninde U, Z ekseninde ise W kadar finiş paso payı kalır.
G71 çevriminden sonra G70 çevrimi ile bu bırakılan finiş payı da alınarak işlem
tamamlanır.
Çevrimin Açıklaması
G70 P… Q…
P:Finiş pasosu ilk satır numarası
Q:Finiş pasosu son satır numarası
G71 Silindirik Tornalama ve G70 Finiş Tornalama Çevrimli Örnek
Stok Özellikleri
Mil
Çap: 40.000
Boy: 80.000
Program
O7170;
T0101; (Kaba Talaş Kalemi)
G54;
G50 S2000;
G96 S140 M3;
M8;
G0 Z3;
X42;
G94 X0 Z2 F0.1;
Z1;
Z0;
G71 U3 R0.5;
G71 P1 Q2 U0.3 W0.15 F0.4;
N1 G0 X16;
G1 Z0 F0.2; (F değeri G70 içindir.)
X20 Z-2;
Z-20;
G2 X30 Z-25 R5;
G1 Z-35;
X40;
Z-50;
N2 X42;
G0 X200 M5;
Z200 M9;
T0202; (İnce Talaş Kalemi)
S90 M3;
M8;
G0 Z1;
X42;
G70 P1 Q2;
G0 X200 M5;
Z200 M9;
M30;
%
3
Ø 52.5
ÖDEV
Yukarıdaki parçayı CNC tornada üretmek için gerekli kodu iki farklı şekilde oluşturunuz.
1. G90 çevrimi ile 1 mm talaş vererek, 0.5 mm finiş payı bırakılacak. Alın
tornalamasında da G94 çevrimi kullanılacaktır. Bırakılan finiş payı da tek seferde
finiş takımı kullanılarak alınacaktır.
2. G 71 boyuna kaba talaş çevriminde 1 mm talaş ,0.3 mm geri çekilme mesafesi, X de
0.5 mm ve Z de 0.5 mm finiş payı tanımlanacaktır. Alın tornalamada G 94 çevrimi
kullanılacaktır. G70 finiş çevrimi finiş takımı kullanılarak yapılacaktır.
G73 Profil Tornalama Çevrimi
Çevrimin Açıklaması
G73 U… W… R…
G73 P… Q… U… W… F…
U:X ekseninde yarıçap cinsinden
toplam talaş miktarı (Birinci satır)
W:Z ekseninde toplam talaş
miktarı (Birinci satır)
R:Profil çevriminin tekrar sayısı
P:Finiş pasosu ilk satır numarası
Q:Finiş pasosu son satır numarası
U:Çapta finiş paso miktarı (İkinci
satır)
W:Alında finiş paso miktarı (İkinci
satır)
F:Çevrim süresince kesme
ilerlemesi
G73 Simulasyon
Bu çevrim sabit talaş payı olan döküm veya dövme çelik malzemelerin işlenmesinde
kullanılır. Programda finiş profili tanımlandıktan sonra kaba tornalama paso hareketleri
otomatik olarak oluşur. X ekseninde U Z-ekseninde ise W kadar finiş paso payı kalır.
G73 çevriminden sonra G70 çevrimi ile bırakılan finiş payı da alınarak işlem tamamlanır.
G73 Profil Tornalama ve G70 Finiş Tornalama Çevrimli Örnek
Stok Özellikleri
Mil
Çap: 40.000
Boy: 80.000
Program
O7370;
T0101; (Kaba talaş kalemi)
G54;
G50 S2000;
G96 S140 M3;
M8;
G0 Z3;
X42;
G94 X0 Z2 F0.1;
Z1;
Z0;
G73 U6 W6 R8;
G73 P1 Q2 U0.3 W0.15 F0.4;
N1 G0 X16;
G1 Z0 F0.2; (F değeri G70 içindir.)
X20 Z-2;
Z-20;
G2 X30 Z-25 R5;
G1 Z-35;
X40;
Z-50;
N2 X42;
G0 X200 M5;
Z200 M9;
T0202; (Finiş talaş kalemi)
S90 M3;
M8;
G0 Z5;
X42;
G70 P1 Q2;
G0 X200 M5;
Z200 M9;
M30;
%
ÖDEV
70
Yukarıdaki parçayı CNC tornada üretmek için gerekli kodu G 73 ve G 94 çevrimlerini
kullanarak oluşturunuz.
G 73 talaş çevriminde X de 5 mm toplam talaş ve Z de 5 mm toplam talaş miktarı
tanımlanacak ve çevrim sayısı 5 olacaktır. Çapta 0.6 mm ve alında 0.3 mm finiş payı
tanımlanacaktır. Alın tornalamada G 94 çevrimi kullanılacaktır. G70 finiş çevrimi finiş
takımı kullanılarak yapılacaktır.
G72 Alın Tornalama Çevrimi
Çevrimin Açıklaması
G72 W… R…
G72 P… Q… U-… W… F…
W: Her kademedeki alında paso
miktarı (Birinci satır)
R:Her pasodan sonra geri
çekilme miktarı
P:Finiş pasosu ilk satır numarası
Q:Finiş pasosu son satır
numarası
U-:Çapta finiş paso miktarı (-)
eksi yönlü olur
W:Alında finiş paso miktarı
(İkinci satır)
F:Çevrim süresince kesme
ilerlemesi
G72 Simulasyon
G72 alın tornalama çevrimi delik içi tornalama işlemlerinde kullanılır. Programda finiş
profili tanımlandıktan sonra kaba tornalama paso hareketleri otomatik olarak yaratılır.
X ekseninde U, Z ekseninde ise W kadar finiş paso payı kalır.
G72 çevriminden sonra G70 çevrimi ile bu bırakılan finiş payı da alınarak işlem
tamamlanır.
Çevrimin Açıklaması
G70 P… Q…
P:Finiş pasosu ilk satır numarası
Q:Finiş pasosu son satır numarası
G72 Alın Tornalama ve G70 Finiş Tornalama Çevrimli Örnek
G0 X150 M5;
Z250 M9;
G94 X14 Z2 F0.2;
Z1;
Z0;
G0 X150 M5;
Z250 M9;
T0505;
S80 M3;
M8;
Stok Özellikleri
G0 Z3;
Mil
X14;
Program
Çap: 40.000
G72 W3 R0.5;
O7270;
Boy: 60.000
G72 P1 Q2 U-0.2 W0.1 F0.15;
T0101; (Kaba talaş kalemi)
N1 G0 Z-30;
G54;
G1 X20 F0.1;
G50 S2000;
Z-20;
G96 S140 M3
G2 X30 Z-15 R5;
M8;
N2 G1 Z3;
G0 Z3;
G70 P1 Q2;
X42;
G0 X200 M5;
G94 X14 Z2 F0.2;
Z200 M9;
Z1;
M30;
Z0;
ÖDEV
Download

cnc programlama 3