KARE
1.
4. Kenarlarının oranı
1
olan iki karenin alan6
ları oranı kaçtır?
A)
1
12
1
18
B)
C)
1
24
D)
1
30
E)
1
36
5.
Şekildeki ABCD karesi EF ve GH doğru parçaları ile dört eşit kareye ayrılmıştır. ABCD
nin alanı 4a2 olduğuna göre, şekilde görüldüğü biçimde kenarları x, y olan dikdörtgenin içinde kalan taralı alanların toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) a(2a-y)
D) ay
B) ax
C) y(x-a)
E) a(y-a)
A) x2+ax+a2
C) x2+2ax+
2.
E) x2-ax+
B) 2x2-ax+
a2
4
a2
2
D) 2x2+2ax+2a2
a2
2
6.
Şekilde kenarları a ve b olarak gösterilen iki
karenin çevreleri toplamı 44 cm dir. Taralı
alan 55 cm2 olduğuna göre a-b kaç cm dir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
3.
7.
Yukarıdaki şekilde AB=a, DE=b,
CB=n olduğuna göre, taralı alan aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) n(a-b)
D) n(ab)
B) n(a+b)
E) a(b+n)
C) n(b-a)
ab
 c bağıntısı vardır. a, b, c birer tamsayı
2
ve karenin alanı 25 cm2 olduğuna göre, kare
ile dikdörtgenin alanları farkı en çok kaç cm2
olabilir?
KARE
A) 19
B) 16
C) 7
D) 4
E) 1
11. Aşağıdaki düzlemsel şekilde ABC bir eşkenar üçgen, BEDC bir karedir.
8.
EAD açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 18
A)
2
9
B)
3
16
C)
5
18
D)
14
25
E)
17
36
B) 21
C) 24
D) 27
E) 30
12.
9.
Şekildeki karenin bir köşegeni üzerindeki P
noktasının üç köşeye uzaklıkları 9, 10, 9 birim olduğuna göre dördüncü köşeye uzaklığı
kaç birimdir?
Kenar uzunluğu 1 birim olan kare, şekilde görüldüğü gibi bir kare ile birbirine eş dört dikdörtgene ayrılmıştır. Bu beş parçanın alanları
birbirine eşitse x uzunluğu kaç birimdir?
5 5
10
2
D)
3
A)
A)
39
D) 2 14
B) 4 3
E)
C) 5 2
62
10. Aşağıdaki şekilde ABCD bir karedir.
DE=EF=FC=2 cm olduğuna göre
PAB üçgeninin alanı kaç cm2 dir?
A) 25
B) 26
C) 27
D) 28
E) 30
3 3
6
1
E)
4
B)
C)
3 6
6
13.
Bir kenarı 2 cm olan bir karenin içine şekildeki
gibi EDA ve FBC ikizkenar üçgenleri çizilmiştir.
=300 ise EF uzunluğu kaç cm dir?
A) 2 
D)
2
2
3
3
B) 2 
E)
3
1
3
3
C) 4  2 3
KARE
14.
17.
Yukarıdaki verilere göre, EK=x birimdir?
A) 1
B) 1,25
C) 1,5
D) 1,75
E) 2
A(ABCD)
oldu2
ğuna göre, FC=CE=x kaç birimdir?
Yukarıdaki şekilde, A(AECF) 
A)
15.
3
4
B)
3
3
C)
2
3
D)
2
2
E)
1
2
18.
ABCD bir kare olduğuna göre, |DA|=x
kaç birimdir?
A) 3  3
3
D)
2
B) 2  2
C) 3  2
E) 1
Bir birim 5 birim olan ABCD karesinin içine şekildeki gibi köşeleri karenin üzerimde olan
KLMN dörtgeni çizilmiştir. Buna göre, KLMN
dörtgenin alanı kaç birimdir?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
E) 16
16.
19. ABCD bir kare
Kena r uzunluğu 2 b i ri m olan ABCD karesinin AÇ köşegen doğrusu üzerinde E
noktası alınmıştır. |AC|=BEl olduğuna
göre, |CE=x kaç birimdir?
A)
6
2
B)
6 2
D)
2 1
E)
2 1
C)
6 2
Yukarıdaki verilere göre,
A)
4
5
B)
3
4
C)
2
3
A(FBT )
oranı kaçtır?
A(DBF)
D)
1
3
E)
1
2
KARE
20.
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?
A) 45
B) 30
C) 22,5
D) 20
E) 15
23.
ˆC)  900 şekildeki
ABCD bir kare, m(BE
ABCD karesinin çevresi 32 cm, DEC Dik üçgeninin çevresi 18 cm dir. Buna göre, taralı
ABECD alanı kaç cm2 dir.
A) 54
B) 55
C) 56
D) 57
E) 58
Yukarıdaki verilere göre,
21.
A) 3
ABCD bir kare, DG=9 cm, GE= 4 cm,
AE= x
Yukarıdaki şekilde ABCD bir kare olduğuna
göre, AB= x kaç cm dir?
A) 57
B) 55
C) 54
D) 53
C)
5
2
D)
4
3
HF
E)
oranı kaçtır?
5
3
24.
E) 52
OABC bir dikdörtgen ODCA OD = x
OABC bir dikdörtgeni şekildeki gibi 8 birim kareye bölünmüştür. Bu göre, x kaç birimdir?
22.
A)
1-D 1981 ÖSS
6-C 1985 ÖSS
11-E 1987 ÖSS
16-B 1992 ÖYS
21-E 1997 ÖSS
B) 4
DH
2-B 1982 ÖYS
7-B 1985 ÖSS
12-A 1989 ÖYS
17-E 1993 ÖYS
22-D 2001 ÖSS
3-A 1984 ÖSS
8-A 1985 ÖYS
13-A 1989 ÖYS
18-C 1994 ÖSS
23-A 2001 ÖSS
2
5
B)
4
5
C)
2 5
5
4-E 1984 ÖSS
9-E 1986 ÖYS
14-E 1991 ÖSS
19-E 1994 ÖYS
24-D 2002 ÖSS
D)
4 5
5
E)
5-E 1984 ÖSS
10-C 1987 ÖSS
15-A 1992 ÖYS
20-B 1996 ÖSS
8 5
5
Download

1. Şekildeki ABCD karesi EF ve GH doğru par