Download

1. Şekildeki ABCD karesi EF ve GH doğru par